2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Один чоловік із дому Леві пішов і взяв собі за жінку дочку одного левія.

Завагітніла жінка і вродила сина; бачивши ж, який він гарненький, таїлась із ним три місяці.

А що не могла вже більше з ним таїтись, то взяла для нього кошичок з очерету, обмазала його маззю та смолою, поклала в нього хлоп'ятко і сховала його в комишах узберіг річки.

Сестра ж його засіла здалека, бажала бо знати, що з ним станеться.

Аж ось зійшла фараонова дочка скупатися в річці, слугині ж її ходили собі край берега річки; вгледіла вона кошичок в комишах і послала рабиню, щоб узяла його.

Відчинила вона його, побачила дитинку, а ось воно хлоп'ятко плаче. Змилосердилася вона над ним і каже: "Це єврейська дитинка."

Каже тоді його сестра дочці фараоновій: "Хочеш, побіжу й покличу тобі мамку з єврейок, щоб вигодувала тобі дитятко?"

І відповіла їй фараонова дочка: "Побіжи!" Побігла дівчина й покликала матір дитинки.

І каже їй фараонова дочка: "Візьми оце дитятко та вигодуй його мені, а я дам тобі за це заплату." Взяла жінка дитятко й вигодувала його.

А як дитятко виросло, привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина. І надала йому ім'я Мойсей, кажучи, з води, мовляв, витягла я його.

Раз якось, у той час як Мойсей був уже дорослий, вийшов він до братів своїх та й приглядався до їхніх тяжких робіт; і побачив як один єгиптянин б'є єврея, одноплемінника його.

Озирнувся він туди й сюди і, бачивши, що нема нікого, убив єгиптянина та й сховав його в піску.

Іншого дня вийшов він знову та побачив, як двоє євреїв б'ються; і каже до того, що скривдив: "Чого б'єш ближнього свого?"

А той: "Хто тебе настановив князем і суддею над нами? Чи не задумав ти вбити й мене, як убив єгиптянина?" Злякався Мойсей та й каже собі: "Таки виявилося діло."

Та й фараон дізнався про цей вчинок і намислював усе, як Мойсея вбити. От і втік Мойсей від фараона й зупинився аж у Мідіян-землі; і присів там коло однієї криниці.

А в мідіянського священика було семеро дочок. Прийшли вони черпати воду, щоб наповнити пійла та напоїти батькових овець.

Але надійшли чабани і відігнали їх; тоді Мойсей устав і допоміг їм, понапував їм овець.

Коли ж вони прийшли до Реуела, свого батька, він і питає: "Чому так скоро повернулися сьогодні?"

А вони: "Якийсь єгиптянин відборонив нас від чабанів та ще й начерпав нам води й понапував нам вівці."

І каже він дочкам своїм: "А де ж він? Чому то ви лишили того чоловіка? Закличте його до їди."

І погодився Мойсей зостатись у того чоловіка, а цей видав Ціпору, дочку свою, за Мойсея.

І породила вона сина, і він дав йому ім'я Гершом, кажучи: "Захожий я в чужій землі."

Та за той довгий час умер цар єгипетський. Сини ж Ізраїля стогнали від праці й голосили, й лемент їхній від тяжкої роботи знявся до Бога.

Почув Бог їхній стогін та й згадав союз свій з Авраамом, Ісааком та Яковом.

І побачив Бог, як ото йдеться Ізраїлеві та й зрозумів його.

Переклад Огієнка

І пішов один муж з дому Левія, і взяв собі за жінку дочку Левієву.

І завагітніла та жінка, та й сина вродила. І побачили його, що він гарний, та й ховала його три місяці.

Та не могла його більше ховати. І взяла йому папірусову скриньку, і виасфальтувала її асфальтом та смолою, і положила до неї дитину, та й поклала в очереті на березі Річки.

А сестра його стояла здалека, щоб довідатися, що йому станеться.

І зійшла фараонова дочка купатися на Річку, а служниці її ходили понад Річкою. І побачила вона ту скриньку серед очерету, і послала невільницю свою, щоб узяла її.

І відчинила, та й побачила дитину, ось хлопчик плаче. І вона змилосердилася над ним, та й сказала: Це з єврейських дітей!

І сказала сестра його до фараонової дочки: Чи не піти й не покликати тобі жінку-мамку з єврейок, і вона годуватиме тобі дитину?

І сказала їй дочка фараонова: Іди. І пішла та дівчина, і покликала матір дитини.

А дочка фараонова сказала до неї: На тобі цю дитину, та й годуй її для мене. А я дам тобі заплату. І взяла та жінка дитину, і годувала її.

І підросло те дитя, і вона привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина. І вона назвала йому ймення Мойсей, і сказала: бо з води я витягла його.

І сталося за тих днів, і підріс Мойсей. І вийшов він до братів своїх, та й приглядався до їхніх терпінь. І побачив він єгиптянина, що бив єврея з братів його.

І озирнувся він туди та сюди, і побачив, що нікого нема, та й убив єгиптянина, і заховав його в пісок.

І вийшов він другого дня, аж ось сваряться двоє євреїв. І сказав він несправедливому: Нащо ти б'єш свого ближнього?

А той відказав: Хто тебе настановив за начальника та за суддю над нами? Чи ти думаєш убити мене, як ти вбив був єгиптянина? І злякався Мойсей та й сказав собі: Справді, та справа стала відома!

І почув фараон про цю справу, та й шукав, щоб убити Мойсея. І втік Мойсей від фараонового лиця, і оселився в країні Мідіян.

А в мідіянського жерця було сім дочок. І прийшли вони, і витягали воду, і наповнили корита, щоб напоїти отару свого батька.

І прийшли пастухи й відігнали їх. І встав Мойсей, та й оборонив їх, і напоїв їхню отару.

І прибули вони до Реуїла, свого батька, а той поспитав: Чого ви сьогодні так скоро прийшли?.

А ті відказали: Якийсь єгиптянин оборонив нас від руки пастухів, а також навіть натягав нам води й напоїв отару.

І сказав він до своїх дочок: А де він? Чому ви покинули того чоловіка? Покличте його, і нехай він з'їсть хліба.

І погодився Мойсей сидіти з тим чоловіком, а той видав за Мойсея дочку свою Ціппору.

І породила вона сина, а він назвав ім'я йому: Ґершом, бо сказав: Я став приходьком у чужому краї.

І сталося по довгих днях, і вмер цар Єгипту. А Ізраїлеві сини стогнали від тієї роботи та кричали. І їхній зойк через ту роботу донісся до Бога.

І почув Бог їхній стогін. І згадав Бог Свого заповіта з Авраамом, Ісаком та Яковом.

І Бог бачив синів Ізраїлевих, і Бог зглянувся над ними.

Переклад Куліша

І був чоловік із дому Левієвого, і взяв собі жінку Левіївну.

І завагонїла й уродила сина; бачивши ж, яке воно гарне, таїлась із ним три місяцї.

А як не в моготу було вже таїтись, зробила йому скринечку з рогожини, та обмазала її мазюкою, осмолила смолою, та й поставила між осет уз беріг ріки.

І наглядала сестра віддалеки, щоб знати, що станеться йому.

І спустилась дочка Фараонова купатись у ріцї, а її рабинї приходили уз ріку берегом. І вгледївши скриньку проміж осетом, послала рабиню й узяла її.

Відтуливши ж, бачить немовляточко в скриньцї, плачуще хлопятко. І змилосердилась дочка Фараонова, і каже: Се з Єврейняток.

Каже тодї сестра хлопчикова дочцї Фараоновій: Побіжу я, покличу тобі мамку з Єврейок, щоб згодувала тобі хлопятко!

І каже їй дочка Фараонова: Біжи! І побігла дївчинка і кликнула хлопчикову матїр.

І каже їй дочка Фараонова: Возьми немовлятко, та згодуй менї його; я ж дам тобі плату.

І знялось на ноги хлопятко, і привела його до дочки Фараонової, і був у її за сина. І дала йому імя Мойсей; бо, каже, з води взяла його.

І стало з того часу, як Мойсей був уже дорослий, що вийшов до браття свого, та й дививсь на їх тягарі, та й побачив, як Египтянин бє Єврея зміж братів його.

Озирнувшися ж сюди й туди, і не вбачаючи нїкого, убив Египтянина та й сховав його в піску.

І вийшов другого дня, аж се двоє Євреїв бються; він і каже тому, хто скривдив: Про що нївечиш товариша?

Він же каже: Хто тебе настановив старшим і суддею над нами? Хиба задумав убити й мене тим робом, як убив Египтянина. І злякався Мойсей і каже сам собі: Чи не виявилась лишень справа?

І дознався Фараон про сю справу, та й шукав приключки, щоб убити Мойсея. І втїк Мойсей од Фараона, та й оселивсь у Мидиян землї. От і седить раз біля колодязя.

А в сьвященника Мидиянського та було семеро дочок. І поприходили вони та й черпали воду, та й сповняли пійла, щоб понаповати вівцї батькові.

Та посходились пастухи, та й попроганяли їх. І встав Мойсей та й допоміг їм, і понаповав їх вівцї.

І прийшли вони до Регуїля, батька свого, він і каже дочкам своїм: Чого се прийшли ви так заранї сьогоднї?

І кажуть вони: Якийся Египтянин визволив нас од пастухів, та ще начерпав доволї й води нам, і понаповав вівцї.

І каже він дочкам своїм: А де ж він? Про що се ви покинули чоловіка? Кликнїте лишень його, щоб у нас попоїв хлїба солї.

І вподобав Мойсей оселї у чоловіка сього, і він оддав Зипору, дочку свою Мойсейові.

І вродила вона сина, і дав йому він імя Герсон, бо каже: Захожим я в чужій землї.

І сталось у довгому протязї часу, що вмер царь Египецький. І застогнали Ізрайлитяне на панщинї, і знялось голосїннє їх до Бога про панщину.

І почув Бог голосїннє, і спогадав Бог заповіт з Авраамом та з Ізааком та з Яковом,

І зглянувсь Бог на Ізрайлитян, і дознавсь про се Бог.

Переклад УБТ Турконяка

Був же хтось з племени Леві, який взяв з дочок Леві і мав її (за жінку).

І зачала в лоні і породила дитину чоловічого роду. А бачачи, що він гарний скривали його три місяці.

Коли ж не могли його більше скривати, його мати взяла кошик і помастила його смолою, і вклала дитину до нього, і поклала його в очерет при ріці.

І його сестра стежила здалека, щоб взнати, що з ним станеться.

Зійшла ж дочка Фараона митися на ріку, і її рабині ходили при ріці. І побачивши кошик в очереті, піславши рабиню, взяла його.

А відкривши, бачить дитину, що плаче в кошику, і пощадила його дочка Фараона і сказала: Воно з дітей єврейських.

І сказала його сестра дочці Фараона: Хочеш, покличу тобі жінку годувальницю з єврейок, і вигодує тобі дитину?

Сказала ж їй дочка Фараона: Іди. Пішовши ж, дівчина покликала матір дитини.

Сказала ж до неї дочка Фараона: Припильнуй мені цю дитину, і вигодуй мені її, я ж тобі дам винагороду. Взяла ж жінка дитину і годувала її.

Як же хлопчина змужнів, впровадила його до дочки Фараона, і став їй за сина. Назвала ж його імя: Мойсей, кажучи: З води я його забрала.

Сталося ж в тих багатьох днях, коли Мойсей став великим, вийшов до своїх братів ізраїльських синів. Пізнавши ж їхнє терпіння, бачить чоловіка єгиптянина, що бє якогось єврея з його братів синів Ізраїля.

А оглянувшись сюди і туди, не бачить нікого, і вбивши єгиптянина, сховав його в піску.

Вийшовши ж на другий день, бачить двох мужів євреїв, що билися, і каже тому, що кривдить: Чому бєш ближнього?

Він же сказав: Хто тебе наставив володарем і суддею над нами? Чи ти не хочеш мене забити, так як ти вчера забив єгиптянина? Злякався ж Мойсей і сказав: Чи так явним стало це слово?

Почув же Фараон це слово, і шукав забити Мойсея. Відійшов же Мойсей від лиця Фараона, і поселився в Мадіянській землі. Прийшовши ж до Мадіянської землі, сів при криниці.

А Мадіянський священик мав сім дочок, що пасли вівці свого батька. Прийшовши ж черпали доки не наповнили посудини, щоб напоїти овець свого батька.

Прийшовши ж, пастухи відгнали їх. А Мойсей, вставши, визволив їх, і набрав їм води і напоїв їхніх овець.

Прийшли ж вони до свого батька Раґуїла; він же сказав до них: Що це поспішилися ви прийти сьогодні?

Вони ж сказали: Чоловік єгиптянин спас нас від пастухів, і набрав нам води і напоїв овець.

Він же сказав своїм дочкам: І де він? І чому так ви оставили чоловіка? Отже покличте його, щоб їв хліб.

Замешкав же Мойсей у чоловіка, і він дав свою дочку Сепфору мойсеєві за жінку.

Зачавши ж в лоні жінка породила сина, і назвав Мойсей його імя: Гирсам, кажучи: Бо я є приходьком в чужій землі.

А після багатьох тих днів помер єгипетський цар. І застогнали сини Ізраїля від робіт і закричали, і їх крик піднявся до Бога від робіт.

І Бог вислухав їх стогін, і Бог згадав свій завіт з Авраамом і Ісааком та Яковом.

І поглянув Бог на синів Ізраїля і дав себе знати їм.

Російський синодальний переклад

Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени.

Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца;

но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки,

а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет.

И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее.

Открыла и увидела младенца; и вот, дитя плачет; и сжалилась над ним и сказала: это из Еврейских детей.

И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из Евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца?

Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца.

Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его.

И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его.

Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим сынам Израилевым и увидел тяжкие работы их; и увидел, что Египтянин бьет одного Еврея из братьев его.

Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил Египтянина и скрыл его в песке.

И вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; и сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего?

А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьею над нами? не думаешь ли убить меня, как убил Египтянина? Моисей испугался и сказал: верно, узнали об этом деле.

И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея; но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, и сел у колодезя.

У священника Мадиамского было семь дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего.

И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их.

И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: что вы так скоро пришли сегодня?

Они сказали: какой-то Египтянин защитил нас от пастухов, и даже начерпал нам воды и напоил овец.

Он сказал дочерям своим: где же он? зачем вы его оставили? позовите его, и пусть он ест хлеб.

Моисею понравилось жить у сего человека; и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору.

Она родила сына, и Моисей нарек ему имя: Гирсам, потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле.

Спустя долгое время, умер царь Египетский. И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу.

И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом.

И увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог.