1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ось імена синів Ізраїля, що поприходили в Єгипет з Яковом, кожен з родиною своєю:

Рувим, Симеон, Леві, Юда;

Іссахар, Завулон та Веніямин;

Дан та Нефталі, Гад та Ашер.

А всіх осіб, що були народились від Якова, було душ сімдесят, коли Йосиф був уже в Єгипті.

І вмер Йосиф і всі брати його, і ввесь рід той.

Ізраїльтяни розплодилися й розрослися та намножилися й окріпли так сильно понад міру, що край був наповнився ними.

А настав тоді новий цар над Єгиптом, що не знав Йосифа.

І каже своєму народові: "Бачте! Ізраїльтяни, - вони численніші, вони сильніші від нас.

Нумо ж візьмімся до них мудро, щоб не намножились та щоб, як вибухне війна, не пристали до ворогів наших та не стали воювати на нас і не пішли собі геть з краю."

І поставлено над ними доглядачів при роботах, щоб допікати їм новими тягарами; і будували вони фараонові міста-зерносховища Пітон і Рамсес.

Але що більш їх гнітили, то дедалі більш намножувалися вони та розросталися, отож єгиптяни занепокоїлись з приводу синів Ізраїля ще більше.

І нещадно запрягали вони синів Ізраїля до тяжких робіт;

І отруїли їхнє життя тяжкою працею на глинищах та цегельнях та всякою польовою роботою, та всілякою іншою примусовою роботою, що нею їх обкладали.

І каже цар єгипетський єврейським повитухам, - одній з них на ім'я Шіфра, а другій Пуа:

"Як помагатимете єврейкам, то придивляйтеся, коли родять: як син - убивайте, а як дочка - нехай живе."

Побоялися ж повитухи Бога і не чинили так, як велів їм єгипетський цар, але залишали при житті хлоп'яток.

Тоді прикликав єгипетський цар повитух та й каже до них: "Чому ви чините таке й лишаєте хлоп'яток при житті?"

А повитухи фараонові: "Бо єврейки не такі, як єгиптянки: молодиці вони повні життя, і поки прийде до них повитуха, а вони вже й вродили."

І було повитухам добре від Бога, а народ множився й вельми спотужнів.

А за те, що боялись повитухи Бога, дав він їм гарне потомство.

Тоді повелів фараон усьому народові своєму: "Усякого сина, що вродиться в євреїв, кидайте в річку; а кожну дочку лишайте живу."

Переклад Огієнка

А оце ймення Ізраїлевих синів, що прийшли з Яковом до Єгипту. Кожен із домом своїм прибули:

Рувим, Симеон, Левій і Юда,

Іссахар, Завулон і Веніямин,

Дан і Нефталим, Ґад і Асир.

І було всіх душ, що вийшли з стегна Якового, сімдесят душ. А Йосип був ув Єгипті.

І вмер Йосип і всі браття його, та ввесь той рід.

А Ізраїлеві сини плодилися сильно, і розмножувались, та й стали вони надзвичайно сильні. І наповнився ними той край.

І став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа.

І сказав він до народу свого: Ось народ Ізраїлевих синів численніший і сильніший від нас!

Станьмо ж мудріші за нього, щоб він не множився! Бо буде, коли нам трапиться війна, то прилучиться й він до ворогів наших, і буде воювати проти нас, і вийде з цього краю.

І настановили над ним начальників податків, щоб його гнобити своїми тягарами. І він будував міста на запаси фараонові: Пітом і Рамесес.

Але що більше його гнобили, то більше він множився та більше ширився. І жахалися єгиптяни через Ізраїлевих синів.

І Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати.

І вони огірчували їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло цегли, і коло всякої праці на полі, кожну їхню працю, яку змушували тяжко робити.

І звелів був єгипетський цар єврейським бабам-сповитухам, що одній ім'я Шіфра, а ім'я другій Пуа,

і говорив: Як будете бабувати єврейок, то дивіться на порід: коли буде син, то вбийте його, а коли це дочка, то нехай живе.

Але баби-сповитухи боялися Бога, і не робили того, як казав їм єгипетський цар. І вони лишали хлопчиків при житті.

І покликав єгипетський цар баб-сповитух, та й сказав їм: Нащо ви робите цю річ, та лишаєте дітей при житті?

І сказали баби-сповитухи до фараона: Бо єврейки не такі, як єгипетські жінки, бо вони самі баби-сповитухи: поки прийде до них баба-сповитуха, то вони вже й народять.

І Бог чинив добро бабам-сповитухам, а народ розмножувався, і сильно міцнів.

І сталося, тому, що ті баби-сповитухи боялися Бога, то Він будував їм доми.

І наказав фараон усьому народові своєму, говорячи: Кожного народженого єврейського сина кидайте його до Річки, а кожну дочку зоставляйте при житті!

Переклад Куліша

Се ймена в синів Ізраїлевих, що поприходили в Египет вкупі з Яковом. Кожен з усїм домом своїм прийшов.

Рубен, Симеон, Левій, Юда,

Іссахар, Зебулон та Бенямин,

Дан та Нефталїй, Гад та Ассер.

Було ж усїх душ, що повиходили з чересел Яковових, сїмдесять душ. Йосиф же був в Египтї.

І вмер Йосиф, і всї брати його, і весь той рід.

Ізрайлитяне ж та були плодющі, і розростались і намножувались, і впотужнювались переважливо, і сповнилась ними земля.

Устав же царь новий над Египтом, що не знав Йосифа.

І каже народові свойму: Та се ж нарід Ізраїльський більший і потужнїщий над нас.

Нумо перехитрувати їх, ато намножаться і як випаде нам війна, так пристануть і вони до ворогів і бити муть на нас, та й вийдуть із нашої землї.

І поставлено над ними приставників в роботї, щоб їх мучили панщиною своєю; і збудували вони харчові городи Фараонові: Питом і Раємзес.

Но що більш мучили їх, то все більш намножувались вони і вбивались у силу. І стало потїсно Египтянам од Ізрайлитян.

І приневолювали Египтяне Ізрайлитян аж надто до роботи.

І гірко було їм жити в тяжкій неволї, на глинищах та цегельнях, та й у всякій польовій роботї, що приганяли їх до неї під пригоном.

І каже царь Египецький бабам сповитухам Єврейським, одна була на імя Сифра, друга на імя Пуя,

І каже: Як бабувати мете в Єврейських жінок, дак придивляйтесь: коли син, убивайте, а дочка, нехай жиє.

Та побоялись баби сповитухи Бога, і не чинили так, як повелїв їм царь Египецький, а лишали при життю хлопяток.

І прикликав царь Египецький баби сповитухи, та й каже їм: Про що ви таке чините й лишаєте живих хлопяток?

І кажуть баби сповитухи Фараонові: Бо Єврейки не такі, як Египтянки: молодицї вони моторні; нїм прийде баба, вони родять.

І допомагав Бог бабам сповитухам, і намножувались люде й употужнювались велико.

А за те, що боялись баби сповитухи Бога, погоджував їм Бог у домівках.

І повелїв Фараон усьому народові свойму словами: Усякого сина, що народиться в Євреїв, кидайте в ріку, а всяку дочку доглядайте.

Переклад УБТ Турконяка

Це імена синів Ізраїля, які увійшли до Єгипту разом з їхнім батьком Яковом. Кожний ввійшов з своїм домом.

Рувим, Симеон, Леві, Юда,

Іссахар, Завулон і Веніамін,

Дан і Нефталі, Ґад і Асир.

Йосиф же був у Єгипті. Всіх же душ з Якова було сімдесять пять.

Помер же Йосиф і всі його брати і ввесь той рід.

Сини ж Ізраїля побільшилися і розмножились і стали численними і стали дуже дуже сильними; а земля розмножила їх.

Повстав же над Єгиптом інший цар, який не знав Йосифа.

Сказав же народові свому: Ось рід синів Ізраїля великий числом і є сильнішим від нас.

Ходіть, отже, перехитрім їх, щоб не розмножився і коли найде на нас війна, і ці не пристали до ворогів, і поборовши нас не вийшли з землі.

І наставив їм наглядачів над роботами, щоб гнітили їх в роботах. І збудували Фараонові сильні міста, Пітом і Рамесси і Он, яке є місто Сонця.

Наскільки ж їх гнітили, настільки ставали численнішими і ставали сильнішими. І огиду мали єгиптяни до синів Ізраїля.

І єгиптяни чинили насильство синам Ізраїля силою,

і гірким чинили їх життя тяжкими роботами, глиною і цеглою і всіма роботами, що на рівнинах, згідно з усіма ділами, якими їх уярмували силою.

І сказав єгипетський цар єврейським повитухам, імя першій з них Сепфора, та імя другої Фуа,

і сказав: Коли услуговуєте єврейкам і як вони родять, якщо ж буде (дитя) чоловічого роду, забийте його, якщо ж жіночого, збережіть його.

Побоялися ж повитухи Бога, і не зробили так, як заповів їм єгипетський цар, і оставляли при житті чоловічий рід.

Покликав же єгипетський цар повитух і сказав їм: Чому то зробили ви це діло і оставляєте при житті чоловічий рід?

Сказали ж повитухи Фараонові: Єврейки не (такі) як єгипетські жінки, бо родять раніше ніж приходять до них повитухи, і родили.

Добро же чинив Бог повитухам, і множився нарід і ставав дуже сильним.

Томущо повитухи побоялися Бога, збудували собі доми.

Заповів же Фараон всьому народові свому, кажучи: Кожне (дитя) чоловічого роду, яке лиш народиться єврейкам, вкиньте в ріку; і кожне (дитя) жіночого роду оставте його при житті.

Російський синодальний переклад

Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим:

Рувим, Симеон, Левий и Иуда,

Иссахар, Завулон и Вениамин,

Дан и Неффалим, Гад и Асир.

Всех же душ, происшедших от чресл Иакова, было семьдесят, а Иосиф был уже в Египте.

И умер Иосиф и все братья его и весь род их;

а сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та.

И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа,

и сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас;

перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей.

И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов.

Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых.

И потому Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам

и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью.

Царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа,

и сказал: когда вы будете повивать у Евреянок, то наблюдайте при родах: если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет.

Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египетский, и оставляли детей в живых.

Царь Египетский призвал повивальных бабок и сказал им: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?

Повивальные бабки сказали фараону: Еврейские женщины не так, как Египетские; они здоровы, ибо прежде нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают.

За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался.

И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их.

Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного у Евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых.