46

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Вирушив Ізраїль зо всім, що було в нього, і, прийшовши у Версавію, приніс жертви Богові свого батька Ісаака.

А вночі Бог у видиві сказав до Ізраїля: "Якове, Якове!" Він же озвався: "Я тут!"

І сказав: "Я - Бог, Бог батька твого. Не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе великий народ.

Я сам перейду з тобою в Єгипет, я й виведу тебе напевне назад, а Йосиф рукою своєю закриє тобі очі."

І вирушив Яків з Версавії, а сини Ізраїля повезли Якова, свого батька, і всіх дітей та жінок на возах, які послав був фараон, щоб його взяти.

Забрали вони з собою і худобу і своє майно, що його були надбали в Ханаан-краю, і прибули в Єгипет - Яків, а з ним усі його домочадці.

Синів своїх і синів своїх синів, дочок своїх і дочок своїх синів - усе своє потомство привів він із собою в Єгипет.

Ось імена синів Ізраїля, які прийшли в Єгипет: Яків і сини його. Первісток Якова - Рувим.

Сини ж Рувима: Ханох, Паллу, Хецрон, та Кармі.

Сини ж Симеона: Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар та Саул, син ханаанянки.

А сини Леві: Гершон, Кегат та Мерарі.

Сини ж Юди: Ер, Онан, Шела, Перец та Зерах. Але Ер та Онан померли в Ханаан-краю. Сини ж Переца були Хецрон і Хамул.

А сини Іссахара: Тола, Пувва, Іов і Шімрон.

Сини ж Завулона: Серед, Елон та Яхлеел.

Це сини Лії, що їх вона породила Яковові в Паддам-Арамі з дочкою його Діною. Всіх його синів та дочок було тридцять три.

Сини Гада: Ціфйон, Хаггі, Шуні, Ецбон, Ері, Ароді та Арелі.

Сини ж Ашера: Імна, Ішва, Ішві, Верія та сестра їхня Серах. І сини Верії: Хевер та Маркіел.

Оце сини Зілпи, що її Лаван дав Лії, своїй дочці, й цих вона родила Яковові, шістнадцять душ.

Сини ж Рахилі, жінки Якова: Йосиф і Веніямин.

В Йосифа народилися в Єгипетській землі: Манассія і Ефраїм, яких уродила йому Аснат, дочка Потіфера, священика з Ону.

А ось сини Веніямина: Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Ехі, Рош, Муппім, Хуппін і Ард.

Це сини Рахилі, які народилися в Якова, всього чотирнадцять душ.

Син же Дана: Хушім.

А сини Нафталі: Яхцел, Гуні, Єцер і Шіллем.

Це сини Білги, що її дав Лаван Рахилі, своїй дочці, і цих вона родила Яковові, всього сім душ.

Всіх же душ, що приналежали Яковові, що вийшли з його лона та що прибули в Єгипет, крім жінок синів Якова, було разом шістдесят шість.

А синів Йосифа, які в нього народилися в Єгипті, було дві душі. Всіх же душ з дому Якова, що прийшли в Єгипет, - сімдесят.

Ізраїль послав перед собою до Йосифа Юду, щоб показати дорогу в Гошен. І прибули вони в Гошен-землю.

Тоді Йосиф запряг свою колісницю і виїхав назустріч Ізраїлеві, батькові своєму, в Гошен. З'явившись перед ним, упав він йому на шию і так плакав довго на його шиї.

Та й каже Ізраїль до Йосифа: "Тепер хай і вмираю, коли побачив я твоє лице і що ти живий ще!"

А Йосиф каже своїм братам та домові батька свого: "Поїду та сповіщу фараона та скажу йому: Брати мої і дім мого батька, які були в Ханаан-краю, прибули до мене.

Вони ж пастухи, ходять за стадами; отож пригнали з собою своїх овець та свій товар і все, що мають.

Коли ж, отже, фараон вас прикличе та й спитає: Коло чого ж ви пораєтеся?

То ви скажіть: Раби твої були скотарями змалку аж до цих пір, так ми, як і батьки наші, - щоб вам осісти в Гошен-землі; гидують бо єгиптяни всіма скотарями."

Переклад Огієнка

І вирушив Ізраїль, і все, що його, і прибув до Беер-Шеви, і приніс жертви Богові батька свого Ісака.

І промовив Бог до Ізраїля в нічному видінні, і сказав: Якове, Якове! А той відказав: Ось я!

І сказав Він: Я Той Бог, Бог батька твого. Не бійся зійти до Єгипту, бо Я вчиню тебе там великим народом.

Я зійду з тобою до Єгипту, і Я також, виводячи, виведу тебе, а Йосип закриє рукою своєю очі твої.

І встав Яків з Беер-Шеви. І повезли Ізраїлеві сини свого батька Якова, і дітей своїх, і жінок своїх возами, що послав фараон, щоб привезти його.

І взяли вони стада свої, і маєток свій, що набули в землі ханаанській, і прибули до Єгипту Яків та ввесь рід його з ним.

Він привів із собою до Єгипту синів своїх, і синів своїх синів з собою, дочок своїх, і дочок синів своїх, і ввесь рід свій.

А оце ймення синів Ізраїлевих, що прибули до Єгипту: Яків та сини його: перворідний Яковів Рувим.

 

І сини Симеонові: Ємуїл, і Ямін, і Огад, і Яхін, і Цохар, і Саул, син ханаанеянки.

І сини Левієві: ?ершон, Кегат і Мерарі.

І сини Юдині: Ер, і Онан, і Шела, і Перец, і Зерах. І вмер Ер і Онан у ханаанській землі. А сини Перецеві були: Хецрон і Хамул.

І сини Іссахарові: Тола, і Цувва, і Йов, і Шимрон.

І сини Завулонові: Серед, і Елон, і Яхлеїл.

Оце сини Ліїні, що вродила вона Якову в Падані арамейськім, та дочку його Діну. Усіх душ синів його й дочок його тридцять три.

І сини ?адові: Ціфйон, і Ха??і, Шуні, і Ецбон, Ері, і Ароді, і Ар'їлі.

І сини Асирові: °мна, і °шва, і °шві, і Верія, і Сірах, сестра їх. І сини Верії: Хевер і Малкіїл.

Оце сини Зілпи, що Лаван був дав її своїй дочці Лії, а вона вродила їх Якову, шістнадцять душ.

Сини Рахілі, жінки Якова: Йосип і Веніямин.

І вродилися Йосипові в єгипетськім краї Манасія та Єфрем, що їх уродила йому Оснат, дочка Поті-Фера, жерця Ону.

І сини Веніяминові: Бела, і Бехер, і Ашбел, ?ера, і Нааман, Ехі, і Рош, Муппім, і Хуппім, і Ард.

Оце сини Рахілині, що вродилися Якову, усіх душ чотирнадцять.

І сини Данові: Хушім.

І сини Нефталимові: Яхсеїл, і ?уні, і Єцер, і Шіллем.

Оце сини Білги, що її Лаван дав був своїй дочці Рахілі. І вона породила їх Якову, усіх душ сім.

Усіх душ, що прийшли з Яковом в Єгипет, що походять із стегон його, окрім жінок синів Якова, усіх душ шістдесят і шість.

А сини Йосипа, що народилися йому в Єгипті, дві душі. Усіх душ дому Якова, що прийшли були до Єгипту, сімдесят.

І послав він перед собою Юду до Йосипа, щоб показував перед ним дорогу до ?ошену. І прибули вони до краю ?ошен.

І запріг Йосип свою колесницю, і вирушив назустріч батькові своєму Ізраїлеві до ?ошену. І він показався йому, і впав йому на шию, та й плакав довго на шиї його...

І промовив Ізраїль до Йосипа: Нехай тепер помру я, побачивши обличчя твоє, що ти ще живий!

А Йосип промовив до своїх братів і до дому батька свого: Піду й розкажу фараонові, та й повім йому: Брати мої й дім батька мого, що були в Краї ханаанськім, прибули до мене.

А люди ці пастухи отари, бо були скотарі. І вони припровадили дрібну та велику худобу свою, і все, що їхнє було.

І станеться, коли покличе вас фараон і скаже: Яке ваше зайняття?

то ви відкажете: Скотарями були твої раби від молодости своєї аж дотепер, і ми, і батьки наші, щоб ви осіли в країні ?ошен, бо для Єгипту кожен пастух отари огида.

Переклад Куліша

І рушив Ізраїль з усїм своїм, і прийшов до Бейер-Саби, і принїс жертву Богові отця свого Ізаака.

І рече Бог до Ізраїля в привиддях ночних, і рече: Якове! Якове! Він же озвавсь: Чую!

І рече: Я Бог, Бог отцїв твоїх. Не опасуйся спуститись у Египет; народом бо великим сотворю тебе там.

Я сам із тобою спущусь у Египет, і я ж возведу тебе, і Йосиф положить руку свою на очі твої.

І рушив Яков од Бейер-Саби, і повезли сини Ізраїлеві панотця свого і малечу свою, і жени свої на колесницях, що послав Фараон по його.

І позабирали статки свої й усе майно, що надбали в Канаан землї, і прибули в Египет Яков і все насїннє його з ним.

Сини свої і сини синів своїх, дочки свої і дочки синів своїх, і все насїннє своє привів у Египет із собою.

Се ж імена синів Ізрайлевих, що поприходили в Египет: Яков та сини його; первенець Яковів: Рубен.

Синове ж Рубенові: Ганох та Паллуй, Хезрон та Кармїй.

Синове ж Симеонові: Ємуїл і Ямин та Огад та Яхин та Зогар та Савул, син Канаанки.

Синове ж Левієві: Герсон, Кагат та Мерарій.

Сини ж Юдові: Гер та Онан та Села та Перез та Серах; повмирали ж Гер та Онан у Канаан землї. А синове Перезові були: Гезрон та Гамуль.

Синове ж Іссахарові: Тоса та Пува та Йов та Симрон.

Синове ж Зебулонові: Серед та Елон та Яхлеїль.

Се Леїні синове, що вродила Яковові в Падан-Арамі, та Дину, дочку його. Усїх душ синів його і дочок його трийцять і три душі.

Синове ж Гадові: Зифйон та Гаггій, Сунїй та Єзбон, Єрій та Ародїй та Арелїй.

Синове ж Ассерові: Імна та Ішва та Ішвій та Берія, та Сераха, сестра їх. Синове ж Берієві: Гебер та Малкієль.

Се сини Зелфи, що дав Лабан Леї, дочцї своїй, що вродила їх Яковові шіснайцятеро душ.

Синове ж Рахелї, жони Яковової: Йосиф та Бенямин.

І родились Йосифові в Египецькій землї: Манассій та Ефраїм, що вродила йому Асната, дочка Потифара, сьвященника Онського.

Синове ж Беняминові: Бела та Бехер та Асбель, Гера та Нааман, Єхій та Рош, Муппим та Гуппим та Ард.

Се синове Рахелині, що вродила їх Яковові, всїх, душ чотирнайцятеро.

Синове ж Данові: Гусим.

Синове ж Нафталїєві: Яхзеєль та Гунїй та Єзер та Силлем.

Се синове Білжині, що дав її Лабан Рахелї, дочцї своїй, і вродила їх Яковові всього сїм душ сих.

Усїх же душ, що поприходили з Яковом в Египет, і що повиходили з чересел його, опріч жінок синів Яковових, всїх душ шістьдесять і шість.

Синове Йосифові, що понароджувались йому в Египтї, дві душі. А всїх душ дому Яковового, що прийшли з Яковом у Египет, душ сїмдесять.

Юду ж послав перед собою до Йосифа направляти лице його до Госену. Як прибули ж вони в Госен землю,

Запріг Йосиф колесницю свою, і поїхав назустріч Ізраїлеві, панотцеві свойму в Госен, і побачив його, і впав йому на шию, і плакався плачем великим.

І каже Ізраїль до Йосифа: Тепер хоч і вмерти, бо побачив лице твоє; жив єси!

І каже Йосиф свойму браттю та всему домові панотця свого: Поїду, сповіщу Фараона, і скажу йому: браттє моє, та дом панотця мого, що були в Канаан землї, прибули до мене.

Вони ж чабани собі; їх ремество було випасувати скотину, і поприганялись із вівцями й товариною і з усїм статком своїм.

Як же прикличе вас Фараон, і скаже вам: Яке ваше ремество?

Кажіте: Чабани єсьмо, раби твої, змалку та й по сей день, і ми й батьки наші, щоб вам осїстись у Госен землї. Чабанами ж бо гидують Египтяне.

Переклад УБТ Турконяка

Вставши ж Ізраїль, він і все його, пішов до Криниці Клятви і приніс жертву Богові свого батька Ісаака.

Сказав же Бог Ізраїлю в видінні вночі, сказавши: Якове, Якове. Він же сказав: Що є?

Кажучи: Я є Бог твоїх батьків, не бійся піти до Єгипту, бо великим народом зроблю тебе там,

і я зійду з тобою до Єгипту, і я виведу тебе до кінця, і Йосиф покладе руки на твої очі.

Встав же Яків від Криниці Клятви, і взяли сини Якова Ізраїля свого батька і посуд і своїх жінок на вози, які післав Йосиф, щоб його взяти,

і взявши своє майно, і всю худобу, яку придбали в ханаанській землі і прийшов Яків до Єгипту, і все його насіння з ним,

сини і сини його синів з ним, дочки і дочки його синів, і все його насіння ввів він до Єгипту.

Це ж імена синів Ізраїля, які ввійшли до Єгипту. Яків і його сини: первородний Якова Рувим.

Сини ж Рувима: Енох і Фаллу, Асрон і Хармі.

Сини ж Симеона: Ємуіл і Ямін і Аод і Яхін і Саар і Саул син хананейки.

Сини ж Леві: Гірсон, Каат і Мерарі.

Сини ж Юди: Ір і Авнан і Силом і Фарес і Зара; помер же Ір і Авнан в ханаанській землі. Були ж сини Фареса Асрон і Ємуіл.

Сини ж Іссахара: Тола і Фуа і Ясув і Замврам.

Сини ж Завулона: Серед і Аллон і Алоіл.

Це сини Лії, яких породила Якову в Сирійській Месопотамії, і його дочку Діну. Всіх душ синів та дочок, тридцять три.

Сини ж Ґада: Сафон і Анґіс і Савніс і Тасован і Айдіс і Ароідіс і Аріїліс.

Сини же Асира: Ємна і Єсуа і Єул і Варія, і їх сетра Сара. Сини ж Варії: Ховор і Мелхіїл.

Це сини Зелфи, яку дав Лаван своїй дочці Лії, яка породила їх Якову, шістнадцять душ.

Сини ж Рахилі жінки Якова: Йосиф і Веніамін.

Були ж сини Йосифа, яких породила йому в Єгипетскій землі Асеннет дочка Петефрія, жерця міста Сонця, Манассія і Ефраїм. Були ж сини Манассії, яких породила йому наложниця Сура Махір. Махір же породив Галаада. Сини ж Ефраїма брата Манассії: Суталаам і Таам. Сини ж Суталаама: Едем.

Сини ж Веніаміна: Вала і Ховор і Асвил. Були ж сини Вали: Гира і Ноеман і Анхіс і Рос і Мамфін і Офім. Гира ж породив Арада.

Це сини Рахилі, яких породила Якову. Всіх душ вісімнадцять.

Сини ж Дана: Асом.

І сини Нефталі: Ясіїл і Ґоуні і Іссаар і Суллим.

Це сини Валли, яку дав Лаван своїй дочці Рахилі, вона породила їх Якову; всіх душ сім.

Усіх же душ, які ввійшли з Яковом до Єгипту, які вийшли з його лона, за вийнятком жінок синів Якова, всіх душ шістдесять шість.

Сини ж Йосифа які народилися йому в єгипетській землі душ девять. Всіх душ дому Якова, які ввійшли до Єгипту сімдесять пять.

Юду ж він післав перед собою до Йосифа на зустріч йому до міста Іроона до землі Рамесси.

А Йосиф, впрягши свої колісниці, вийшов на зустріч свому батьку Ізраїлю до міста Іроона. І побачивши його, упав йому на шию, і заплакав великим плачем.

І сказав Ізраїль до Йосифа: Тепер можу вмерти, бо я побачив твоє лице, бо ти ще живеш.

Сказав же Йосиф до своїх братів: Пішовши, сповіщу Фараонові і скажу йому: Мої брати і дім мого батька, які були в ханаанській землі, прийшли до мене;

вони ж мужі - пастухи, бо були мужі - скотарі, і привели скот і волів і все своє.

Якщо, отже, покличе вас Фараон і скаже вам: Яка ваша праця?

Скажете: Твої раби - мужі скотарі від дитинства аж до тепер, і ми і наші батьки, щоб ви поселился в землі Ґесем Аравії, бо для єгиптян гидотою є кожний пастух овець.

Російський синодальний переклад

И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака.

И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков! Иаков! Он сказал: вот я.

Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий;

Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои.

Иаков отправился из Вирсавии; и повезли сыны Израилевы Иакова отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привезти его.

И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, - Иаков и весь род его с ним.

Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих и весь род свой привел он с собою в Египет.

Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет: Иаков и сыновья его. Первенец Иакова Рувим.

Сыны Рувима: Ханох и Фаллу, Хецрон и Харми.

Сыны Симеона: Иемуил и Иамин, и Огад, и Иахин, и Цохар, и Саул, сын Хананеянки.

Сыны Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.

Сыны Иуды: Ир и Онан, и Шела, и Фарес, и Зара; но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской. Сыны Фареса были: Есром и Хамул.

Сыны Иссахара: Фола и Фува, Иов и Шимрон.

Сыны Завулона: Серед и Елон, и Иахлеил.

Это сыны Лии, которых она родила Иакову в Месопотамии, и Дину, дочь его. Всех душ сынов его и дочерей его - тридцать три.

Сыны Гада: Цифион и Хагги, Шуни и Эцбон, Ери и Ароди и Арели.

Сыны Асира: Имна и Ишва, и Ишви, и Бриа, и Серах, сестра их. Сыны Брии: Хевер и Малхиил.

Это сыны Зелфы, которую Лаван дал Лии, дочери своей; она родила их Иакову шестнадцать душ.

Сыны Рахили, жены Иакова: Иосиф и Вениамин.

И родились у Иосифа в земле Египетской Манассия и Ефрем, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского.

Сыны Вениамина: Бела и Бехер и Ашбел; Гера и Нааман, Эхи и Рош, Муппим и Хуппим и Ард.

Это сыны Рахили, которые родились у Иакова, всего четырнадцать душ.

Сын Дана: Хушим.

Сыны Неффалима: Иахцеил и Гуни, и Иецер, и Шиллем.

Это сыны Валлы, которую дал Лаван дочери своей Рахили; она родила их Иакову всего семь душ.

Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресл его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего шестьдесят шесть душ.

Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, семьдесят.

Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем. И пришли в землю Гесем.

Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем, и, увидев его, пал на шею его, и долго плакал на шее его.

И сказал Израиль Иосифу: умру я теперь, увидев лице твое, ибо ты еще жив.

И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: я пойду, извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне;

эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они; и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они.

Если фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше?

то вы скажите: мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей доныне, и мы и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем. Ибо мерзость для Египтян всякий пастух овец.