17

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Як Аврамові було дев'ятдесят дев'ять років, з'явився Аврамові Господь і сказав йому: "Я - Бог всемогутній. Ходи зо мною і будь бездоганний.

Я зроблю союз мій між мною й тобою й розмножу тебе вельми-вельми."

І припав Аврам на лице своє до землі, а Бог сказав до нього:

"Ось мій союз із тобою: Ти бо станеш батьком многоти народів.

Отож уже більше не зватимешся Аврам, лише Авраам буде твоє ім'я, бо батьком многоти народів я тебе зроблю.

Я зроблю тебе дуже-дуже плодовитим, виведу з тебе народи, навіть царі вийдуть із тебе.

І встановлю я мій союз між мною й тобою і між твоїми потомками, в їхніх поколіннях, як союз вічний, щоб бути Богом тобі й потомкам по тобі.

Я дам тобі і твоїм потомкам край, де ти пробуваєш (як чужинець), увесь Ханаан-край, у вічне посідання, і буду їм Богом."

Далі сказав Бог до Авраама: "Ти берегтимеш союз мій, ти й твої потомки, в їхніх поколіннях.

Ось мій союз, що його маєте берегти між мною й вами, і між потомками по тобі: кожного чоловіка серед вас обрізати.

Ви обріжете тіло на передній вашій шкірці, й це буде знаком союзу між мною й вами.

На восьмім дні (життя) мусить бути обрізане в вас кожне ваше хлоп'я, у ваших поколіннях; і той, хто народився в господі та куплений за гроші від якогонебудь чужинця, себто не з твого роду.

Мусить бути обрізаний і той, хто народився в твоїй господі, і той, хто куплений за гроші, (так) буде мій союз на вашому тілі союзом вічним.

А необрізаного чоловічої статі, що його тіло на передній шкірці не обрізано, такого викорінити з його народу: він поламав мій союз."

І ще сказав Бог до Авраама: "Щодо Сараї, твоєї жінки, то не зватимеш її більше Сараї, бо Сара буде її ім'я.

Я благословлю її і дам тобі від неї сина; я поблагословлю її і виведу з неї народи та й царі народів вийдуть з неї."

Припав тоді Авраам на лице своє і засміявся, кажучи сам до себе: "Невже в столітнього син народиться? Невже Сара, що має дев'ядесят років, породить сина?"

А до Бога промовив Авраам: "Нехай Ізмаїл живе перед тобою!"

Бог же сказав: "Так! Сара, твоя жінка, вродить тобі сина, й ти назовеш його ім'ям Ісаак. Я укладу з ним союз мій, союз вічний, для потомства по ньому.

Та й про Ізмаїла я вислухав тебе. Отже я поблагословлю його, вчиню його плодовитим і розмножу його вельми-вельми. Дванадцять князів вийдуть з нього і я виведу з нього великий народ.

Але мій союз укладу з Ісааком, якого вродить тобі Сара за рік у цю саму пору."

Коли Бог скінчив говорити з Авраамом, то відійшов від нього.

Взяв тоді Авраам Ізмаїла та й усіх, що вродилися в його господі, і всіх куплених за гроші - всю чоловічу стать свого дому - та й обрізав у них тіло на передній шкірці, того ж самого дня, як Бог йому був сказав.

Було ж Авраамові дев'ядесят дев'ять років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці.

А Ізмаїлові, його синові, було тринадцять років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці.

Того самого дня обрізано Авраама й Ізмаїла, сина його.

Всіх чоловіків у його домі, тих, що вродилися в господі, і куплених за гроші від чужинців, обрізано з ним.

Переклад Огієнка

І був Аврам віку дев'ятидесяти літ і дев'яти літ, коли явився Господь Аврамові та й промовив до нього: Я Бог Всемогутній! Ходи перед лицем Моїм, і будь непорочний!

І дам Я Свого заповіта поміж Мною та поміж тобою, і дуже-дуже розмножу тебе.

І впав Аврам на обличчя своє, а Бог до нього промовляв, говорячи:

Я, ось Мій заповіт із тобою, і станеш ти батьком багатьох народів.

І не буде вже кликатись ім'я твоє: Аврам, але буде ім'я твоє: Авраам, бо вчинив Я тебе батьком багатьох народів.

І вчиню Я тебе дуже-дуже плідним, і вчиню, щоб вийшли з тебе народи, і царі з тебе вийдуть.

І Я складу заповіта Свого поміж Мною та поміж тобою, і поміж твоїм потомством по тобі на їхні покоління на вічний заповіт, що буду Я Богом для тебе й для нащадків твоїх по тобі.

І дам Я тобі та потомству твоєму по тобі землю скитання твого, увесь Край ханаанський, на вічне володіння, і Я буду їм Богом.

І сказав Авраамові Бог: А ти заповіта Мого стерегтимеш, ти й потомство твої по тобі в їхніх поколіннях.

То Мій заповіт, що його ви виконувать будете, поміж Мною й поміж вами, і поміж потомством твоїм по тобі: нехай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас.

І будете ви обрізані на тілі крайньої плоті вашої, і стане це знаком заповіту поміж Мною й поміж вами.

А кожен чоловічої статі восьмиденний у вас буде обрізаний у всіх ваших поколіннях, як народжений дому, так і куплений за срібло з-поміж чужоплемінних, що він не з потомства твого.

Щодо обрізання, нехай буде обрізаний уроджений дому твого й куплений за срібло твоє, і буде Мій заповіт на вашім тілі заповітом вічним.

А необрізаний чоловічої статі, що не буде обрізаний на тілі своєї крайньої плоті, то стята буде душа та з народу свого, він зірвав заповіта Мого!

І сказав Авраамові Бог: Сара, жінка твоя, нехай свого ймення не кличе вже: Сара, бо ім'я їй: Сарра.

І поблагословлю Я її, і теж з неї дам сина тобі. І поблагословлю Я її, і стануться з неї народи, і царі народів будуть із неї.

І впав Авраам на обличчя своє, і засміявся. І подумав він у серці своїм: Чи в столітнього буде народжений, і чи Сарра в віці дев'ятидесяти літ уродить?

А до Бога сказав Авраам: Хоча б Ізмаїл жив перед лицем Твоїм!

Бог же сказав: Але Сарра, твоя жінка, сина породить тобі, а ти назвеш ім'я йому Ісак. І Свого заповіта з ним Я складу, щоб був вічний заповіт для нащадків його по нім.

А щодо Ізмаїла, Я послухав тебе: Ось Я поблагословлю його, і вчиню його плідним, і дуже-дуже розмножу його. Він породить дванадцять князів, і великим народом учиню Я його.

А Свого заповіта Я складу з Ісаком, що його Сарра вродить тобі на цей час другого року.

І Він перестав говорити з ним. І Бог вознісся від Авраама.

І взяв Авраам Ізмаїла, сина свого, і всіх уроджених у домі його, і всіх, хто куплений за срібло його, кожного чоловічої статі з-поміж людей Авраамового дому, і обрізав тіло крайньої плоті їх того самого дня, як Бог говорив з ним.

А Авраам був віку дев'ятидесяти й дев'яти літ, як обрізано було тіло крайньої плоті його.

А Ізмаїл був віку тринадцяти літ, як обрізано було тіло крайньої плоті його.

Того самого дня був обрізаний Авраам та Ізмаїл, син його.

І всі мужі дому його, народжені дому й куплені за срібло з-поміж чужоплемінних, були обрізані з ним.  

Переклад Куліша

А як було Аврамові девятьдесять і девять год віку, явивсь Господь Аврамові, і рече йому: Я Бог всемогущий. Ходи передо мною і бувай щирий і праведен.

І вчиню заповіт мїй проміж мною й тобою, і намножу тобі потомків безлїч.

І впав Аврам ниць на лице своє, і рече йому Бог і глаголе:

Се я, що вчинив заповіт мій з тобою, що будеш ти праотець купи народів.

І не зватимуть уже тебе на імя Аврам, а буде імя твоє Авраам, бо я вчинив тебе отцем купи народів.

І зрощу тебе вельми велико і вчиню тебе народами, і царі виходитимуть із тебе.

І поставлю мій заповіт між мною й тобою, і потомками твоїми по тобі в їх родах про віковічний заповіт, щоб менї бути Богом тобі і потомкам твоїм по тобі.

І дам тобі і потомству твойму по тобі землю, що в нїй тепер чужениця єси, всю Канаан землю на віковічню державу, і буду їх Богом.

І рече Бог Авраамові: Ти ж заповіт мій певнити меш, ти й потомки твої по тобі в їх роди.

Ось заповіт, що ви певнити мете між мною й вами й потомством твоїм по тобі. Усяке хлопя між вами мусить бути обрізано.

Обрізувати метеся ж ви на тїлї вашої передньої шкірки, і се буде ознакою заповіту між мною й вами.

І в вісїм день віку мусить бути кожне хлопя обрізане проміж вами з роду в рід, і той хто родивсь у господї, і той, кого куплено за гроші, що не з твого роду.

Хто родивсь у твоїй господї і кого куплено за гроші, повинен бути обрізаний; і сим робом заповіт мій буде на вашому тїлї про заповіт віковічний.

А необрізаний музького полу, такий що тїло його передньої шкірки необрізане, такого викоренити з народу його; він поламав заповmт мій.

І рече Бог Авраамові далїй: Жену твою Сару не мусиш уже звати на імя Сара, а Сарра буде імя її.

І благословлю її, і дам тобі сина від неї, і буде вона народами, царі в народів із неї будуть.

І впав Авраам ниць і осьміхнувсь; і рече в думцї своїй: Столітьньому б то появити сина? І як би то Сарра девятьдесятолїтна да вродила?

Рече ж Авраам до Бога: Нехай хоч Ізмаель живе перед тобою.

Рече ж Бог до Авраама: Стеменно, Сарра жена твоя вродить сина тобі, і наречеш імя йому Ізаак, і поставлю завіт мій із ним про завіт вічнїй із потомством його по йому.

Тай про Ізмаеля вислухав я тебе, і ось благословлю його і вирошчу його і намножу його велико: дванайцять князїв появить, і дам йому бути народом великим.

Завіт же мій поставлю з Ізааком, що тобі вродить Сарра о 'цїй самій добі, в лїто друге.

Скіньчив же Бог слово до його, і знявся Бог од Авраама.

І взяв Авраам Ізмаеля, сина свого, і всю доморослу челядь свою, і всїх купленних за гроші, і ввесь музький пол зміж людей господи Авраамової, тай пообрізував крайню плоть їх того самого дня, як промовив йому Бог.

Авраамові ж було девятьдесять і девять год, як обрізано крайню плоть йому.

А Ізмаелеві, синові його, було тринайцять літ, як обрізано крайню плоть його.

Того ж самого дня обрізано Авраама й сина його Ізмаеля.

І з ним обрізані були всї чоловіки в господї в його, і ті що понароджувались у домівцї в його, і понакуповувані за срібло в інороднїх народів.

Переклад УБТ Турконяка

Було ж Аврамові девятдесять девять літ, і зявився Господь Аврамові і сказав йому: Я є Бог твій. Добре вгоди передімною і будь непорочним,

і покладу мій завіт між мною і між тобою і розмножу тебе дуже.

І впав Аврам на лице своє, і сказав йому Бог, кажучи:

І Я, ось завіт мій з тобою, і будеш батьком великого числа народів.

І більше не зватиметься твоє імя Аврам, але твоє імя буде Авраам, бо батьком численних народів Я тебе поставив.

І побільшу тебе дуже дуже, і зроблю тебе народами, і царі вийдуть з тебе.

І покладу мій завіт між мною і між тобою і між твоїм насінням після тебе в їх покоління на вічний завіт, щоб бути тобі Богом і насінню твому після тебе.

І дам тобі і насінню твому після тебе землю, в якій живеш, всю землю Ханаанську, на вічне посідання і буду їм Богом.

І сказав Бог до Авраама: Ти ж завіт мій зберігатимеш, ти і твоє насіння після тебе в їх поколіннях.

І це завіт, який зберігатимеш між мною і вами, і між насінням твоїм після тебе в їх поколіннях. Обріжеться кожний з вас чоловічого роду

і обріжете ваше тіло на переді, і буде на знак завіту між мною і вами.

І кожне ваше осьмиденне дитя чоловічого роду у ваших поколіннях обріжеться, народжений в твоїм домі і куплений від усякого сина чужинця, хто не є з насіння твого.

Обрізанням обріжеться роджений в твоїм домі і куплений, і мій завіт буде на вашім тілі в вічний завіт.

І необрізаний чоловічого роду, який не обріже тіла на своїм переді осьмого дня, вигублена буде та душа з свого покоління, бо знищила мій завіт.

І сказав Бог Авраамові: Твоя жіна Сара, не зватиметься її імя Сара, але Сарра буде її імя.

Поблагословлю ж її і дам тобі з неї дитину. І поблагословлю її, і буде народами, і царі народів вийдуть з неї.

І впав Авраам на лице і засміявся і сказав в умі, кажучи: Чи столітному народиться син, чи і Сарра будучи девятдесять літною родитиме?

Сказав же Авраам до Бога: Ізмаїл, він хай живе перед тобою.

Сказав же Бог до Авраама: Так. Ось твоя жінка Сарра породить тобі сина, і назвеш його імя Ісаак, і покладу мій завіт з ним на вічний завіт і його насінню після нього.

А ось вислухав Я тебе про Ізмаїла. Ось поблагословив Я його і побільшу його і дуже розмножу його. Дванадцять народів породить, і зроблю його великим народом.

А мій завіт покладу з Ісааком, якого породить тобі Сарра у цім часі в другому році.

Закінчив же говорити до нього і піднявся Бог від Авраама.

І взяв Авраам Ізмаїла свого сина і всіх роджених в його домі і всіх куплених і кожного чоловічого роду з мужів, що в домі Авраама, і обрізав їх на переді в часі того дня, так як сказав йому Бог.

Авраам же мав девятдесять девять літ коли обрізав тіло на своїм переді.

А Ізмаїл його син мав тринадцять літ, коли обрізано тіло в нього на переді.

В часі того дня обрізався Авраам і його син Ізмаїл.

І всі мужі його дому і народжені в домі і куплені з чужих народів, обрізав їх.

Російський синодальний переклад

Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен;

и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя.

И пал Аврам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал:

Я - вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов,

и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов;

и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя;

и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя;

и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом.

И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их.

Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол;

обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами.

Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени.

Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным.

Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой.

И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей: Сарра;

Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее.

И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит?

И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицем Твоим!

Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным и потомству его после него.

И о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него; и Я произведу от него великий народ.

Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое время на другой год.

И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него.

И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова; и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог.

Авраам был девяноста девяти лет, когда была обрезана крайняя плоть его.

А Измаил, сын его, был тринадцати лет, когда была обрезана крайняя плоть его.

В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его,

и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников.