14

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

І сталося за часів Амрафела, царя Шінеару, Аріоха, царя Елласару, Кедорлаомера, царя Еламу, й Тідала, царя Гоїму,

що вони вчинили війну з Берою, царем Содому, Гіршею, царем Гомори, з Шінеавом, царем Адми, і з Шемевером, царем Цевоїму, та з царем Бели, себто Цоару.

Всі вони зібралися в Сіддім-долині, себто в Солянім морі.

Дванадцять років служили вони Кедорлаомерові, а на тринадцятому збунтувались.

На чотирнадцятому ж році рушив Кедорлаомер з царями, що були з ним, і розбив рефаїв в Аштерот-Карнаїм, зузіїв у Хамі, еміїв у Шаве-Кіріятаїм,

і хоріїв у горах Сеїр, аж до Ель-Парану, що при пустині.

Повернувшися звідтіля, прибули вони в Єн-Мішпат, себто Кадеш, і звоювали всю землю амалекитян, а також аморіїв, що жили в Хацацон Тама-Рі.

І вийшов цар Содому, цар Гомори, цар Адми, цар Цевоїму, і цар Бели, себто Цоару, й вишикувались у Сіддім-долині проти них до бою;

проти Кедорлаомера, царя Еламу, Тідала, царя Гоїму, Амрафела, царя Шінеару, та Аріоха, царя Елласару: чотири царі проти п'ятьох.

Була ж Сіддім-долина повна ям з ропою; і коли цар Содому й цар Гомори втікали, то попадали туди; ті ж, що зосталися, втекли в гори.

Забрали (переможці) все добро Содому й Гомори, й усі їхні харчі та й пішли геть.

Взяли й Лота, Аврамового братанича, з його майном - він жив тоді в Содомі - і так відійшли.

Аж ось прийшов один, що врятувався, і оповів Аврамові євреєві, що жив у діброві Мамре, аморія, брата Ешкола та Анера, які були союзниками Аврама.

Як же Аврам почув, що його братанича взято в полон, озброїв своїх вправних слуг, що народилися в його домі, числом триста вісімнадцять, і погнався за тими аж до Дану.

Вночі він із слугами, окремими загонами, вдарив на них, розбив їх і гнався за ними аж до Хови, що на північ від Дамаску.

Він відібрав усе майно, а й Лота, свого братанича, з його добром, і привів назад, також і жінок з людьми.

Коли ж він, розбивши Кедорлаомера з царями, які були з ним, повертався назад, цар Содому вийшов йому назустріч у Шаве-долину, себто в Царську долину.

А Мелхіседек, цар Салему, виніс хліб і вино - він був священик Бога Всевишнього -

поблагословив його й мовив: "Хай благословен буде Аврам Богом Всевишнім, що сотворив небо й землю.

Благословен хай буде Бог Всевишній, що видав ворогів твоїх тобі в руки!" І дав йому (Аврам) десяту частину з усього.

А цар Содому сказав до Аврама: "Дай мені людей, майно ж візьми собі."

Аврам же відповів цареві Содому: "Здіймаю мою руку до Господа Бога Всевишнього, який створив небо й землю,

що я ні нитки, ні ремінця від постолів, нічого не візьму з того, що тобі належить, щоб ти не сказав: "Я збагатив Аврама".

Для себе я не хочу нічого, хіба те, що з'їли слуги, та крім частки, належної мужам, які прийшли зо мною: Анер, Ешкол і Мамре - вони нехай візьмуть свою пайку."

Переклад Огієнка

І сталось за днів Амрафела, царя Шинеару, Арйоха, царя Елласару, Кедор-Лаомера, царя Еламу, і Тидала, царя Гоїму,

вони вчинили війну з Бераєм, царем Содому, і з Біршаєм, царем Гомори, з Шин'авом, царем Адми, і Шемевером, царем Цевоїму, і з царем Белаю, що Цоар тепер.

Усі ці зібрались були до долини Сіддім, вона тепер море Солоне.

Дванадцять літ служили вони Кедор-Лаомерові, а року тринадцятого повстали.

А року чотирнадцятого прибув Кедор-Лаомер та царі, що були з ним, і побили Рефаїв в Аштерот-Карнаїмі, і Зузів у Гамі, і Емів у Шаве-Кір'ятаїмі,

і Хорянина в горах Сеїру аж до Ел-Парану, що він при пустині.

І вернулись вони, і прибули до Ен-Мішпату, воно тепер Кадеш, і звоювали всю землю Амалика, а також Аморея, що сидів у Хаццон-Тамарі.

І вийшов цар Содому, і цар Гомори, і цар Адми, і цар Цевоїму, і цар Белаю, тепер він Цоар, і вишикувалися з ними на бій у долині Сіддім,

із Кедор-Лаомером, царем Еламу, і Тидалом, царем Гоїму, і Амрафелом, царем Шинеару, і Арйохом, царем Елласару, чотири царі проти п'ятьох.

А долина Сіддім була повна смоляних ям; і втекли цар Содому й цар Гомори, та й попадали туди, а позосталі повтікали на гору.

І взяли вони ввесь маєток Содому й Гомори, і всю їхню поживу, і пішли.

І взяли вони Лота, сина брата Аврамового, бо пробував у Содомі, і добро його та й пішли.

І прийшов був недобиток, та й розповів єврею Аврамові, а він жив між дубами амореянина Мамре, брата Ешколового й брата Анерового, Аврамових спільників.

І почув Аврам, що небіж його взятий у неволю, та й узброїв своїх вправних слуг, що в домі його народились, три сотні й вісімнадцять, і погнався до Дану.

І він поділився на гурти вночі, він та раби його, і розбив їх, і гнався за ними аж до Хови, що ліворуч Дамаску.

І вернув він усе добро, а також Лота, небожа свого, і добро його повернув, а також жінок та людей.

Тоді цар Содому вийшов назустріч йому, як він повертався, розбивши Кедор-Лаомера та царів, що були з ним, до долини Шаве, вона тепер долина Царська.

А Мелхиседек, цар Салиму, виніс хліб та вино. А він був священик Бога Всевишнього.

І поблагословив він його та й промовив: Благословенний Аврам від Бога Всевишнього, що створив небо й землю.

І благословенний Бог Всевишній, що видав у руки твої ворогів твоїх. І Аврам дав йому десятину зо всього.

І сказав цар содомський Аврамові: Дай мені людей, а маєток візьми собі.

Аврам же сказав цареві содомському: Я звів свою руку до Господа, Бога Всевишнього, Творця неба й землі,

що від нитки аж до ремінця сандалів я не візьму з того всього, що твоє, щоб ти не сказав: Збагатив я Аврама.

Я не хочу нічого, даси тільки те, що слуги поїли, та частину людям, що зо мною ходили: Анер, Ешкол і Мамре, частину свою вони візьмуть.     

Переклад Куліша

Сталося ж за часів Амрафела царя Синеярського, і Арійоха, царя Еллазарського, Кедорлайомера, царя Еламського, і Тидала, царя Гоїмського,

Що вчинили вони рать із Берою, царем Содомським, і з Бирсою, царем Гоморським, і з Синабом, царем Адамським, і з Семебером, царем Зебоїмським, і з царем Белїйським, се єсть Сигорським.

Всї вони змовились ізійтись на Сиддим-долинї, се єсть теперенькі Море Солоне.

Дванайцять год були вони підневолені Кедорлайомерові, а в чотирнайцятому роцї відступили.

І прийшли в чотирнайцятому роцї Кедорлайомер і царі, що були з ним, та й побили Рефаїмів ув Астарот Карнаїмі, а Сусїїв у Гамі, а Еміїв на Кириятаїм-долинї,

А Горіїв на їх Сеїр-горах, до Ель-Парана, що лежить на захід соньця від пустині.

І повернули звідти та й дойшли до Ен-Мишпата, се Кадес, і звоювали всю землю Амаликиїв та Аморіїв, що жили у Газазон-Тамарі.

Вийшов же царь Содомський, і царь Гоморський, і царь Адмейський, і царь Зебоїмський, і царь Белїйський чи Сигорський, та й постали проти них на Сиддим-долинї:

Проти Кедорлайомера, царя Еламського, та Тидала, царя Гоїмського, та Амрафела, царя Синеярського, та Арійоха, царя Еллазарського, чотири царі проти пятьох,

На Сиддим же долинї та було багацько ям. І побігли царі Содомський та Гоморський та й попадали туди, а ті, що зістались, побігли в гори.

І позабирали вони все добро Содомське й Гоморське й усї харчі їх та й пійшли звідти.

І взяли Лота, сина брата Аврамового, що жив у Содомі, та й рушили звідти.

Аж ось прийшов один, що втїк, та й сказав Аврамові Євреєві, що жив коло дубів Мамрія Аморієнка, брата Єсколового та Анерового, сї ж були союзники Аврамові.

Чуючи ж Аврам, що його небожа зайнято в полонь, уворужив своїх сьвідомих кметїв, що породились у його в господї, три сотнї і восїмнайцятеро, та й двинув нагоньця до Дану.

І роздїливсь, він і його кметї, на купи, та й напав на їх у ночі і побив їх, і вганяв за ними аж до Хоби, що лежить на півнїч од Дамаска.

І вернув усе майно їх, і Лота, небожа свого, вернув і майно його, і жінок і кметї.

Вийшов же царь Содомський назустріч йому, після того як вернувсь, подужавши Кедорлайомера й царів, що були з ним, на Саве-долину, се долина Царська.

А Мелхизедек, царь Салемський, винїс хлїб і вино; був же він сьвященник Бога вишнього.

І благословив його, і рече: Благословен ти, Авраме, від всевишнього Бога, Владики неба і землї!

І благословен Бог всевишнїй, що подав тобі у руки ворогів твоїх запеклих! Аврам дав йому десятую часть із всього.

Каже ж і царь Содомський Аврамові: Оддай менї кметї, майно ж возьми собі.

Рече ж Аврам до царя Содомського: Здіймаю руку мою до Господа Бога вишнього, що сотворив небо й землю:

І нитки й ременя обувнього не возьму з усього твого, щоб не сказав: Я збогатив Аврама.

Нїчогісїнько менї, опріч єдино, що поїли кметї мої та кромі частини мужів, що ходили зо мною: Анер, Єшколь і Мамрій нехай беруть свою частину.

Переклад УБТ Турконяка

Сталося ж в царюванні Амарфала царя Сеннаара, Аріох цар Елласара і Ходоллоґомор цар Еламу і Тарґал цар народів

звели війну з Варом царем Содомів і з Варсою царем Гоморри і Сеннааром царем Адами і Сумовором царем Севоїму і царем Бали [це є Сиґор].

Всі вони змовилися в долині соли [це море соли].

Дванадцять літ служили Ходоллогоморові, тринадцятого ж року повстали.

А в чотирнадцятім році прийшов Ходоллоґомор і царі, що з ним, і вибили ґіґантів, що в Астароті Карнаїн, і сильні народи разом з ними, і Оммеїв, що в місті Саві,

і Хорреїв, що в горах Сиір, до терпетинного дерева Фарану, що є в пустині.

І повернувшись пішли до джерела суду [це є Кадис] і вибили всіх володарів Амалика і Аморреїв, що мешкали в Асасан Тамар.

Вийшов же Цар Содомів і цар Гоморри і цар Адами і цар Севоїму і цар Вали [це є Сиґор] і отаборилися на війну в соляній долині,

проти Ходоллоґомора царя Еламу і Тарґала царя народів і Амарфала царя Сеннаара і Аріоха царя Елласара, чотири царі проти пятьох.

Соляна ж долина - джерела, джерела смоли. Втік же цар Содомів і цар Гоморри і впали туди, ті ж, що осталися, втекли в гірську околицю.

Взяли ж кожного содомського і гоморрського коня і всю їхню їжу і відійшли.

Взяли ж і Лота сина брата Аврама і його майно і відійшли; бо він жив в Содомах.

Прийшовши ж хтось з тих, що спаслися, сповістив Аврамові приходькові. Він же жив при мамврійському дубі, Аморей брат Есхола і брат Авнана, вони були союзники Аврама.

Почувши ж Аврам, що взято в полон Лота його брата, почислив власних, що народилися в його домі, триста вісімнадцять, і пігнався за ними до Дану.

І напав на них вночі, він і його слуги, і побив їх, і гнався за ними до Хови, що є по лівиці Дамаску.

І повернув кожного содомського коня і повернув Лота свого брата і його маєток і жінок і нарід.

Вийшов же цар Содомів на зустріч йому після того, як повернувся він з ходоллогоморської битви і царів, що з ним, до долини Сави [це була царська долина].

І Мелхіседек цар Салиму виніс хліби і вино; був же священиком Бога вишнього.

І поблагословив Аврама і сказав: Благословенний Аврам Богові вишньому, який створив небо і землю,

і благословенний Бог вишний, що віддав твоїх ворогів тобі в руки. І дав йому десятину з усього.

Сказав же цар Содомський до Аврама: Дай мені мужів а кінноту візьми собі.

Сказав же Аврам цареві Содомському: Підніму руку свою до Бога вишнього, який створив небо і землю,

якщо від шнурошка до ремінця обуви візьму з усього твого, щоб не сказав ти, що: Я збагатив Аврама.

Лиш те, що зїли молодці, і часть мужів, що пішли зі мною, Есхола, Авнана, Мамвре, ці хай візьмуть часть.

Російський синодальний переклад

И было во дни Амрафела, царя Сеннаарского, Ариоха, царя Елласарского, Кедорлаомера, царя Еламского, и Фидала, царя Гоимского,

пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморрского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Севоимского, и против царя Белы, которая есть Сигор.

Все сии соединились в долине Сиддим, где ныне море Соленое.

Двенадцать лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в тринадцатом году возмутились.

В четырнадцатом году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов в Аштероф-Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве-Кириафаиме,

и Хорреев в горе их Сеире, до Эл-Фарана, что при пустыне.

И возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну Амаликитян, и также Аморреев, живущих в Хацацон-Фамаре.

И вышли царь Содомский, царь Гоморрский, царь Адмы, царь Севоимский и царь Белы, которая есть Сигор; и вступили в сражение с ними в долине Сиддим,

с Кедорлаомером, царем Еламским, Фидалом, царем Гоимским, Амрафелом, царем Сеннаарским, Ариохом, царем Елласарским, - четыре царя против пяти.

В долине же Сиддим было много смоляных ям. И цари Содомский и Гоморрский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы.

Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли.

И взяли Лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли.

И пришел один из уцелевших и известил Аврама Еврея, жившего тогда у дубравы Мамре, Аморреянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Аврамовы.

Аврам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал неприятелей до Дана;

и, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска;

и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин и народ.

Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская;

и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, - он был священник Бога Всевышнего, -

и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли;

и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. Аврам дал ему десятую часть из всего.

И сказал царь Содомский Авраму: отдай мне людей, а имение возьми себе.

Но Аврам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли,

что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Аврама;

кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною; Анер, Эшкол и Мамрий пусть возьмут свою долю.