13

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Отак вийшов Аврам з Єгипту в Негев, він і його жінка й усе, що було в нього, та й Лот з ним.

Був же Аврам вельми багатий на скотину, на срібло й на золото.

Зайшов він, кочуючи, від Негев аж до Бетелу, до того місця, де був раніше його намет, між Бетелем та Аї;

до місця, де спершу спорудив був жертовник і там закликав ім'я Господа.

І в Лота, що ходив з Аврамом, також були вівці, худоба й намети.

Та земля не вміщала їх, щоб жити вкупі, бо їх майно було велике, й вони не могли жити разом.

І ото постала сварка між пастухами Аврамового скоту й пастухами Лотового скоту. Жили тоді в краю ханааняни і перізії.

Тож каже Аврам до Лота: "Навіщо та сварка між мною і тобою, між моїми і твоїми пастухами? Таж ми - родичі!

Хіба не ввесь край перед тобою? Відлучись, прохаю, від мене. Як ти підеш наліво, я візьму направо, а як ти звернеш праворуч, то я подамсь ліворуч."

І звівши очі, уздрів Лот усю долину Йорданську, яка перед тим, як зруйнував Господь Содом та Гомору, була наводнювана, неначе сад Господній, немов єгипетський край, ген аж до Цоару.

І вибрав собі Лот усю долину Йорданську й рушив на схід, тож так вони розлучилися один з одним.

Аврам осівся в Ханаані, а Лот у містах у долині, розкладаючи намети аж до Содому.

Люди ж содомські були злі й грішники великі перед Господом.

Господь сказав Аврамові після того, як Лот відлучився від нього: "Зведи очі й поглянь з місця, де стоїш, на північ, на південь, на схід і на захід;

бо всю землю, що ти її бачиш, дам тобі і твоєму потомству навіки.

Зроблю твоє потомство, як земний порох; хто зможе злічити земний порох, той і твоє потомство злічить."

Отож устань і пройди всю землю, завдовж і завшир, бо я дам її тобі.

І згорнув Аврам свої намети і прийшов і осівся біля Мамре, що в Хевроні, та й спорудив там жертовник Господеві.

Переклад Огієнка

І піднявся Аврам із Єгипту, сам, і жінка його, і все, що в нього було, і Лот разом із ним, до Не?еву. 

А Аврам був вельми багатий на худобу, на срібло й на золото.

І пішов він в мандрівки свої від Не?еву аж до Бет-Елу, аж до місця, де напочатку намет його був поміж Бет-Елом і поміж Гаєм,

до місця жертівника, що його він зробив там напочатку. І Аврам там прикликав Господнє Ймення.

Так само й у Лота, що з Аврамом ходив, дрібна та велика худоба була та намети.

І не вміщала їх та земля, щоб їм разом пробувати, бо великий був їхній маєток, і не могли вони разом пробувати.

І сталася сварка поміж пастухами худоби Аврамової та поміж пастухами худоби Лотової. А ханаанеянин та періззеянин сиділи тоді в Краю.

І промовив до Лота Аврам: Нехай сварки не буде між мною та між тобою, і поміж пастухами моїми та поміж пастухами твоїми, бо близька ми рідня.

Хіба не ввесь Край перед обличчям твоїм? Відділися від мене! Коли підеш ліворуч, то я піду праворуч, а як ти праворуч, то піду я ліворуч.

І звів Лот свої очі, і побачив усю околицю Йорданську, що наводнена вся вона аж до Цоару, перед тим, як Содом та Гомору був знищив Господь, як Господній, садок, як єгипетський край!

І Лот вибрав собі всю околицю йорданську. І Лот рушив на схід, і вони розлучилися один від одного.

Аврам оселився в землі ханаанській, а Лот оселився в рівнинних містах околиці, і наметував аж до Содому.

А люди содомські були дуже злі та грішні перед Господом.

І промовив Господь до Аврама, коли Лот розлучився із ним: Зведи очі свої, та поглянь із місця, де ти, на північ, і на південь, і на схід, і на захід,

бо всю цю землю, яку бачиш, Я її дам навіки тобі та потомству твоєму.

І вчиню Я потомство твоє, як той порох землі, так, що коли хто потрапить злічити порох земний, то теж і потомство твоє перелічене буде.

Устань, пройдись по Краю вздовж його та вширшки його, бо тобі його дам!

І Аврам став наметувати, і прибув, і осів між дубами Мамре, що в Хевроні вони. І він збудував там жертівника Господеві.

Переклад Куліша

І зійшов же Аврам геть із Египту з жінкою своєю й усїм, що мав, і Лот із ним, на полуднє.

І був Аврам богатий вельми на скотину, на срібло й на золото.

І ходив мандрівками своїми все далїй і далїй із полуденньої землї до Бетеля, аж до того місця, де був його намет перше між Бетелем та Гаєм,

На те врочище, де спорудив жертівника вперве. І призвав там Аврам імя Господнє.

І в Лота, що ходив з Аврамом, були й вівцї і товар і намети.

І не вмішчала їх земля, щоб їм жити вкупі; бо майно їх було велике, так що не можна було жити вкупі.

І була звяга між чабанами скоту Аврамового і між чабанами скоту Лотового. Канаанеї ж і Ферезії тодї жили на землї тій.

Рече ж Аврам Лотові: Нехай не буде звяги між мною й тобою і між чабанами моїми та чабанами твоїми: бо ми брати.

Хиба ж не вся земля перед тобою? Відлучись від мене: коли ти налїво, я направо; коли ж ти направо, я налїво.

І звівши Лот очі свої, побачив усю околицю Йорданську, що перше нїж зруйнував Господь Содому й Гоморру, вся до Сигора наповнена була водою, як сад Господень і як земля Египецька,

І вибрав собі Лот усю околицю Йорданську, і відійшов Лот ід востоку, і розлучився кожен із братом своїм.

Аврам осївся в землї Канаанській, а Лот осївся в городах околишнїх, і двинув з наметом своїм до Содому.

Люде ж Содомські та були злющі й грішні перед Господом вельми.

Господь же рече Аврамові після того, як Лот розлучивсь із ним: Позирни очима твоїми, та поглянь од місця, де ти тепер, ід півночі, ід полудню, ід востоку, ід заходу.

Бо всю землю, що ти вбачаєш, тобі оддам, і потомкам твоїм навіки.

І вчиню потомки твої, як пісок земляний; коли хто зможе злїчити пісок земляний, то й потомки твої злїчить.

Уставши, пройди землю в довжину і в ширину її; бо тобі оддам її.

І відселившись Аврам, прийшов та й осївсь коло Мамрієвого дуба, що був у Гебронї, та й спорудив там жертівника Господеві.

Переклад УБТ Турконяка

Вийшов же Аврам з Єгипту до пустині, сам і його жінка, і все що його і Лот з ним,

Аврам же був дуже богатий скотиною і сріблом і золотом

І пішовши звідки прийшов, до пустині до Ветилю, до місця де мав він раніше шатро, між Ветилем і між Анґеєм,

до місця жертівника, там де був спершу: і призвав Аврам там імя Господа.

І Лот, що йшов з Аврамом мав вівці і воли і шатра.

і не поміщала їх земля, щоб жили разом, бо їх маєток був великий, і не могли жити разом.

І була бійка між пастухами скота Аврама і між пастухами скота Лота. Хананейці ж і Ферезейці тоді жили на землі.

Сказав же Аврам Лотові: Хай не буде бійки між мною і тобою і між твоїми пастухами і між моїми пастухами бо чоловіки - брати є ми.

Чи не ось уся земля перед тобою? Відділися від мене. Якщо ти на ліво, я на право; якщо ж ти на право, я на ліво.

І піднявши Лот свої очі, побачив усю околицю Йордану, що вся вона, раніше ніж знищив Бог Содому і Гоморру, була наводнена наче рай божий, і наче єгипетська земля до приходу до Заґори.

І вибрав собі Лот усю околицю Йордану і відійшов Лот зі сходу, і відлучилися кожний від свого брата.

Аврам же поселився в землі Ханаанській, Лот же поселився в місті околиці і замешкав в Содомах.

Люди ж, що в Содомах, (були) дуже погані і грішні перед Богом.

Сказав же Бог Аврамові після того як Лот відлучився від нього: Поглянь своїми очима, глянь з місця, де ти тепер є, на північ і південь і схід і до моря (захід!).

Бо всю землю, яку ти бачиш, тобі Я її дам і твоєму насінню на віки.

І зроблю твоє насіння, як пісок землі. Якщо хтось може почислити пісок землі, і твоє насіння буде почислене.

Вставши пройди землю по її довжині і по ширині, бо тобі її дам.

І, згорнувши шатра, Аврам, пішовши, поселився при мамврійському дубі, який був у Хевроні, і збудував там жертівник Господеві.

Російський синодальний переклад

И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг.

И был Аврам очень богат скотом, и серебром, и золотом.

И продолжал он переходы свои от юга до Вефиля, до места, где прежде был шатер его между Вефилем и между Гаем,

до места жертвенника, который он сделал там вначале; и там призвал Аврам имя Господа.

И у Лота, который ходил с Аврамом, также был мелкий и крупный скот и шатры.

И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе.

И был спор между пастухами скота Аврамова и между пастухами скота Лотова; и Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле.

И сказал Аврам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники;

не вся ли земля пред тобою? отделись же от меня: если ты налево, то я направо; а если ты направо, то я налево.

Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля Египетская;

и избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую; и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга.

Аврам стал жить на земле Ханаанской; а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома.

Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом.

И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу;

ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки,

и сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет;

встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее.

И двинул Аврам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне; и создал там жертвенник Господу.