9

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Бог поблагословив Ноя і його синів та й сказав їм: "Будьте плідні, розмножуйтесь і наповнюйте землю.

Страх і ляк супроти вас нехай буде на кожній земній тварині, на кожній піднебесній птиці, на всім, що повзає по землі, й на всіх морських рибах: вам на вжиток дані вони.

Все, що рухається й живе, буде вам на їжу: так, як дав я вам усі зелені рослини.

Тільки м'яса, що в ньому ще життя, себто кров, не їстимете.

Від усякої тварини я вимагатиму вашої крови - життя, поготів від людини, від кожної людини вимагатиму (відповідальности за) життя людини.

Хто проливає кров людини, того кров буде пролита людиною; бо на подобу Божу створено людину.

Ви ж будьте плідні, розмножуйтесь і розселюйтесь на землі та множтесь на ній."

І сказав Бог до Ноя та його синів:

"Оце я установляю мій союз з вами і з вашим потомством після вас,

та з кожним живим створінням, що з вами: з птаством, із скотом, з кожним звірем земним і зо всіма тваринами, які вийшли з ковчега.

Я встановляю мій союз із вами: ніяке тіло не буде більше знищене водами потопу, ні потопу вже не буде, щоб пустошити землю."

Далі сказав Бог: "Ось знак союзу, що його я укладаю між мною й між вами та між усякою живою твариною, що з вами, на вічні покоління:

мій лук покладаю я в хмарах, і він буде знаком союзу між мною і між землею.

І буде, що як наведу я хмари над землею, з'явиться лук у хмарах,

тоді згадаю я про мій союз, який між мною і вами та між усякою твариною живою і всяким створінням. То й води не стануть більше потопом, щоб вигубити всяке створіння.

Коли той лук буде в хмарах, я гляну на нього, щоб згадати про вічний союз між Богом і між усякою твариною живою та всяким створінням, що на землі."

І сказав Бог до Ноя: "Ось знак союзу, що його я роблю між мною і всяким створінням, що на землі."

Сини ж Ноя, що вийшли з і ковчега, були: Сим, Хам і Яфет. Хам був батько Ханаана.

Троє оцих були сини Ноя і від них заселилась уся земля.

Ной почав порати землю і насадив виноградник.

Та й випив він вина й і упився в своїм наметі так, що й обнажився.

Побачив же Хам, родоначальник Ханаана, що батько тілом світить, та й заходився оповідати про те своїм братам на дворі.

Тоді взяли Сим і Яфет накривало собі на плечі і, підступивши спинами, прикрили наготу батька свого; обличчя ж їх були обернені від нього, то й не бачили наготи батька.

І прокинувся Ной від вина свого та й довідався, що вчинив з ним його підстарший син

і сказав: "Проклятий нехай буде Ханаан! Останнім рабом нехай він буде своїм братам!"

Ще й додав: Благословен Господь, Бог Сима! Нехай Ханаан буде рабом його!

Нехай поширить Бог Яфета, нехай живе в шатрах Сима! А Ханаан нехай буде рабом їх.

Після потопу жив Ной 350 років.

Усього ж прожив Ной 950 років і аж тоді вмер.

Переклад Огієнка

І поблагословив Бог Ноя й синів його, та й промовив: Плодіться й розмножуйтеся, та наповнюйте землю!

І ляк перед вами, і страх перед вами буде між усією звіриною землі, і між усім птаством небесним, між усім, чим роїться земля, і між усіма рибами моря. У ваші руки віддані вони.

Усе, що плазує, що живе воно, буде вам на їжу. Як зелену ярину Я віддав вам усе.

Тільки м'яса з душею його, цебто з кров'ю його, не будете ви споживати.

А тільки Я буду жадати вашу кров із душ ваших, з руки кожної звірини буду жадати її, і з руки чоловіка, з руки кожного брата його Я буду жадати душу людську.

Хто виллє кров людську з людини, то виллята буде його кров, бо Він учинив людину за образом Божим.

Ви ж плодіться й розмножуйтеся, роїться на землі та розмножуйтесь на ній!

І сказав Бог до Ноя та до синів його з ним, кажучи:

А Я, ось Свого заповіта укладаю Я з вами та з вашим потомством по вас.

І з кожною живою душею, що з вами: серед птаства, серед худоби, і серед усієї земної звірини з вами, від усіх, що виходять з ковчегу, до всієї земної звірини.

І Я укладу заповіта Свого з вами, і жодне тіло не буде вже знищене водою потопу, і більш не буде потопу, щоб землю нищити.

І Бог промовляв: Оце знак заповіту, що даю Я його поміж Мною та вами, і поміж кожною живою душею, що з вами, на вічні покоління:

Я веселку Свою дав у хмарі, і стане вона за знака заповіту між Мною та між землею.

І станеться, коли над землею Я хмару захмарю, то буде виднітися в хмарі веселка.

І згадаю про Свого заповіта, що між Мною й між вами, і між кожною живою душею в кожному тілі. І більш не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло.

І буде веселка у хмарі, і побачу її, щоб пам'ятати про вічний заповіт між Богом і між кожною живою душею в кожному тілі, що воно на землі.

І сказав Бог до Ноя: Це знак заповіту, що Я встановив поміж Мною й поміж кожним тілом, що воно на землі.

І були сини Ноєві, що вийшли з ковчегу: Сим, і Хам, і Яфет. А Хам він був батько Ханаанів.

Оці троє були сини Ноєві, і від них залюднилася вся земля.

І зачав був Ной, муж землі, садити виноград.

І пив він вино та й упився, й обнажився в середині свого намету.

І побачив Хам, батько Ханаанів, наготу батька свого, та й розказав обом браттям своїм надворі.

Узяли тоді Сим та Яфет одежину, і поклали обидва на плечі свої, і позадкували, та й прикрили наготу батька свого. Вони відвернули дозаду обличчя свої, і не бачили наготи батька свого.

А Ной витверезився від свого вина, і довідався, що йому був учинив його син наймолодший.

І сказав він: Проклятий будь Ханаан, він буде рабом рабів своїм браттям!

І сказав він: Благословенний Господь, Симів Бог, і хай Ханаан рабом буде йому!

Нехай Бог розпросторить Яфета, і нехай пробуває в наметах він Симових, і нехай Ханаан рабом буде йому!

А Ной жив по потопі триста літ і п'ятдесят літ.

А всіх Ноєвих днів було дев'ятсот літ і п'ятдесят літ. Та й помер.         

Переклад Куліша

І благословив Бог Нояга і сини його, і рече їм: Бувайте плодющі і намножуйтесь і залюднюйте землю.

І страх і ляк перед вами нехай находить на всяку животину земну, і на всяке птаство небесне, і на все лазюче по землї, і на всяку рибу морську. На поталу вам подав я їх.

Усяке двигуще, що живе на землї, буде ваша їда; як зело травяне подаю вам усе.

Тілько мясива з його кровю, душею, щоб не їли.

Крові бо вашої, душ ваших, вимагатиму, на всякій животинї мститимусь за неї і допевнятимусь душі людської від руки чоловіка, від руки брата його.

Хто проллє кров людську, того кров теж проливати ме чоловік: бо в образ Божий сотворив Бог чоловіка.

Ви ж росплоджуйтесь і намножуйтесь, буяйте по землї і множтесь по її.

І рече Бог Ноягові та синам його з ним, глаголючи:

Ось я поставляю заповіт мій з вами і з вашим потомством по вас.

І з усякою душею живою, що з вами, з птаством і скотиною, і з усїм живим на землї, що з вами буде, з усїма, що повиходили з ковчега.

І постановлю заповіт мій з вами: що нїяке тїло не вимре вже од потопньої води, і не буде вже потопу водного, щоб спустошити всю землю.

І рече Господь Бог Ноягові: Ось вам знаменнє заповіту, що я дав між мною і вами і між усякою живою душею, яка єсть з вами в роди вічні:

Райдугr мою покладаю в хмарі, щоб вона була знаменом заповіту між мною і землею.

І станеться, як наведу хмари понад землею, що з'явиться веселка моя в хмарі.

І спогадаю заповіт мій, що постав між мною і вами, і між усякою живою душею в усякому тїлї: що не буде вже води потопньої на погибель усякому тїлу.

А буде райдугw моя в хмарі, і дивитись му на її, щоб спогадати заповіт вічний між Богом і землею, і між усякою живою душею і всяким тїлом, яке єсть на землї.

І рече Бог Ноягові: Се знаменнє вмови, що постановив я проміж мною і усяким тїлом, яке єсть на землї.

Сини ж Ноягові, що повиходили з ковчега, були: Сем, Хам і Яфет. Хам же був отець Канаанів.

Троє сих сини Ноягові, і від них порозсївались люде по всїй землї.

І почав Нояг бути ратаєм на землї і насадив виноград.

І пив вино, та й упився і лежав обнаживши ся у наметї свойму.

І побачив Хам, отець Канаанів, наготу батька свого, і вийшовши геть оповідав обом братам своїм.

І взявши Сем та Яфет гуню, накинули її на плечі собі та й ійшли дивлячись назад, і прикрили наготу батька свого, а лиця їх дивились назад, і наготи батькової не бачили вони.

Отверезився ж Нояг од хмелю свого, та й довідався, що вчинив йому підстарший син його,

І рече: Ой щоб же ти долї не мав, Канаане! Рабом що найнисшим служити меш браттї.

Хвала Господеві! Се Бог мого Сема. А ти, Канаане, рабом у них будеш.

Розшируй Яфета і дай йому, Боже, седїти у Сема, у брата в наметї, а ти, Канаане, рабом у них будеш.

І пожив Нояг по потопі триста і пятдесять год;

І було всїх днїв Ноягових років деватьсот пятьдесять, і вмер.

Переклад УБТ Турконяка

І поблагословив Бог Ноя і його синів і сказав їм: Ростіть і множіться і наповнюйте землю, і володійте нею.

І ваше тремтіння і страх хай буде на всіх диких звірах землі і на всіх небесних птахах і на всьому, що рухається на землі, і на всіх рибах моря: в руки вам віддав Я.

І всякий плазун що живе, буде вам в їжу; так як зілля трави дав Я вам все.

Лиш мяса в крові душі не їстимете.

Бо і вашу кров душ ваших вимагатму, з руки всякого дикого звіра вимагатиму його, і з руки людини - брата вимагатиму душу людини.

Хто проливає людську кров за кров його пролиється, бо на образ Божий створив Я людину.

Ви ж ростіть і множіться, і наповняйте землю і множіться на ній.

І сказав Бог до Ноя і його синів з ним, кажучи:

Ось Я кладу мій завіт вам і вашому насінню по вас,

і всякій живій душі з вами, від птахів і від скотини, і всякого дикого звіра землі, з усіх, що вийшли з корабля.

І покладу мій завіт з вами, і більше не помре всяке тіло від води потопу, і не буде більше потопу води, щоб знищити всю землю.

І сказав Господь Бог до Ноя: Це знак завіту, який Я даю між мною і вами і між всякою живою душею, яка є з вами, на вічні роди:

кладу мою веселку в хмарі, і буде на знак завіту між мною і землею.

І буде, коли наведу Я хмари на землю, зявиться моя веселка в хмарі,

і пригадаю мій завіт, який є між мною і вами і між всякою живою душею в усякому тілі, і не буде більше вода на потоп, щоб знищити всяке тіло.

І буде веселка в хмарах, і побачу, щоб пригадати вічний завіт, між мною і між всякою живою душею в усякому тілі, що є на землі.

І сказав Бог до Ноя: Це знак завіту, який Я поклав між мною і між усяким тілом, яке є на землі.

Були ж сини Ноя, які вийшли з корабля Сим, Хам, Яфет. Хам був батьком Ханаана.

Це є три сини Ноя; від цих розсіялися по всій землі.

І почав Ной (бути) чоловіком - рільником землі, і насадив виноград.

І випив вина і упився, і обнажився в своїй хаті.

І побачив Хам, батько Ханаана, наготу свого батька, і вийшовши, розповів двом своїм братам надворі.

І взявши Сим і Яфет плаща, накинули на два свої рамена, і пішли задом і накрили наготу свого батька, і їх обличчя (було) відвернене взад, і не побачили наготу свого батька.

Витверезився ж Ной від вина і пізнав, що зробив йому його молодший син,

і сказав: Проклятий Ханаан. Рабом буде своїм братам.

І сказав: Благословенний Господь Бог Сима, і буде Ханаан йому рабом.

Хай розширить Бог Яфета і хай живе в мешканнях Сима, і хай буде Ханаан їхнім рабом.

Ной же пожив після потопу триста пятдесять літ.

І всі дні Ноя були девятьсот пятдесять літ, і помер.

Російський синодальний переклад

И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю.

да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они;

все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все;

только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте;

Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его;

кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию;

вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней.

И сказал Бог Ною и сынам его с ним:

вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас,

и со всякою душею живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными;

поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли.

И сказал Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда:

Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между землею.

И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке;

и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти.

И будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душею живою во всякой плоти, которая на земле.

И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который Я поставил между Мною и между всякою плотью, которая на земле.

Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана.

Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля.

Ной начал возделывать землю и насадил виноградник;

и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем.

И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим.

Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего.

Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его,

и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих.

Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему;

да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему.

И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет.

Всех же дней Ноевых было девятьсот пятьдесят лет, и он умер.