5

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив людину, він створив її на подобу Божу.

Сотворив він їх - чоловіка й жінку, і благословив їх, і дав їм ім'я "людина" тоді, коли сотворив їх.

Як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу й на його образ, і дав він йому ім'я Сет.

Віку ж Адамового, після того, як народився Сет, було 800 років, і породив він інших синів і дочок.

Всього прожив Адам 930 років і аж тоді помер.

Як Сетові було 105 років, народився в нього Енос,

а породивши його, жив Сет ще 807 років і породив синів та дочок.

Всього Сет прожив 912 років аж тоді помер.

Як Еносові було 90 років, народився в нього Кинан,

а породивши його, жив Енос ще 815 років і породив інших синів і дочок.

Усього прожив Енос 905 років і по тому помер.

Як Кинанові було 70 років, породив він Магалалієла,

а породивши його, жив Кинан ще 840 років і зродив синів та дочок.

Всього прожив Кинан 910 років і по тому помер.

Як Магалалієлові було 65 років, він породив Яреда,

а породивши його, жив Магалалієл ще 830 років і породив інших синів та дочок.

Усього прожив Магалалієл 895 років і тоді помер.

Як Яредові було 162 роки, він породив Еноха,

а породивши його, жив Яред ще 800 років і породив інших синів та дочок.

Усього прожив Яред 962 роки й по тому помер.

Як Енохові було 65 років, він породив Матусаїла.

Енох же ходив з Богом, а породивши Матусаїла, жив іще 300 років і породив інших синів та дочок.

Усього прожив Енох 365 років.

Енох ходив з Богом, та не стало його, бо Бог узяв його.

Як Матусаїлові було 187 років, він породив Ламеха,

а породивши його, Матусаїл жив ще 782 роки і породив інших синів та дочок.

Усього прожив Матусаїл 969 років і по тому помер.

Як Ламехові було 182 роки, він породив сина,

і дав йому ім'я Ной, кажучи: "Цей порадує нас у нашій праці та й у трудах рук наших, що їх зазнаємо від ріллі, проклятої Богом."

А породивши Ноя, жив Ламех ще 595 років, і народились у нього інші сини та дочки.

Всього прожив Ламех 777 років і тоді помер.

Як Ноєві було 500 років, він породив Сима, Хама та Яфета.

Переклад Огієнка

Оце книга нащадків Адамових. Того дня, як створив Бог людину, Він її вчинив на подобу Божу.

Чоловіком і жінкою Він їх створив, і поблагословив їх. І того дня, як були вони створені, назвав Він їхнє ймення: Людина.

І жив Адам сто літ і тридцять, та й сина породив за подобою своєю та за образом своїм, і назвав ім'я йому: Сиф.

І було Адамових днів по тому, як він Сифа породив, вісім сотень літ. І породив він синів і дочок.

А всіх Адамових днів було, які жив, дев'ять сотень літ і тридцять літ. Та й помер він.

І жив Сиф сто літ і п'ять літ, та й породив він Еноша.

І жив Сиф по тому, як Еноша породив, вісім сотень літ і сім літ. І породив він синів і дочок.

А були всі дні Сифові дев'ять сотень літ і дванадцять літ.

І жив Енош дев'ятдесят літ, та й породив він Кенана.

І жив Енош по тому, як Кенана породив, вісім сотень літ і п'ятнадцять літ. І породив він синів та дочок.

А були всі Еношеві дні дев'ять сотень літ і п'ять літ. Та й помер він.

І жив Кенан сімдесят літ, та й породив він Магалал'їла.

І жив Кенан по тому, як породив Магалал'їла, вісім сотень літ і сорок літ. І породив він синів та дочок.

А всіх Кенанових днів було дев'ять сотень літ і дев'ять літ. Та й помер він.

І жив Магалал'їл шістдесят літ і п'ять літ, та й породив він Яреда.

І жив Магалал'їл по тому, як Яреда породив, вісім сотень літ і тридцять літ. І породив він синів та дочок.

А були всі дні Магалал'їлові вісім сотень літ і дев'ятдесят і п'ять літ. Та й помер він.

І жив Яред сто літ і шістдесят і два роки, та й породив він Еноха.

І жив Яред по тому, як породив він Еноха, вісім сотень літ. І породив він синів та дочок.

А були всі Яредові дні дев'ять сотень літ і шістдесят і два роки. Та й помер він.

І жив Енох шістдесят і п'ять літ, та й породив Метушалаха.

І ходив Енох з Богом по тому, як породив він Метушалаха, три сотні літ. І породив він синів та дочок.

А всіх Енохових днів було три сотні літ і шістдесят і п'ять літ.

І ходив із Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог.

І жив Метушалах сто літ і сімдесят і сім літ, та й Ламеха породив.

І жив Метушалах по тому, як породив він Ламеха, сім сотень літ і вісімдесят і два роки. І породив він синів та дочок.

А всіх Метушалаходнів було дев'ять сотень літ і шістдесят і дев'ять літ. Та й помер він.

І жив Ламех сто літ і вісімдесят і два роки, та й сина породив,

ім'я йому назвав: Ной, говорячи: Цей нас потішить у наших ділах та в труді рук наших коло землі, що Господь її викккляв.

І жив Ламех по тому, як Ноя породив, п'ять сотень літ і дев'ятдесят і п'ять літ. І породив він синів та дочок.

А всіх Ламехових днів було сім сотень літ і сімдесят і сім літ. Та й помер він.

І був Ной віку п'ять сотень літ, та й породив Ной Сима, Хама та Яфета.

Переклад Куліша

Се книга роду Адамового: У той день, як сотворив Бог чоловіка, в образ Божий сотворив його.

Мужа і жену сотворив їх, і благословив їх і нарече назву їм людина в той день, як сотворив їх.

Поживши ж Адам двісьтї і трийцять год, появив сина в свій вид і в свій образ і дав імя йому Сет.

Віку Адамового після того, як появив Сета, було вісїм сот год, і появив сини й дочки.

А всього віку Адамового було девять сот і трийцять год, і вмер.

Як було ж Сетові сто і пять год, появив Еноса.

Як родився ж Енос, жив іще Сет вісїм сот і сїм год, і появив сини і дочки.

А всього віку Сетового було девять сот і дванайцять год, і вмер.

Як було ж Еносові девятьдесять год, появив Кенана.

І прожив Енос, появивши Кенана, вісїм сот і пятнайцять год, і появив сини і дочки.

А всього віку Еносового девятьсот і пять год, і вмер.

Як було ж Кенанові сїмдесять год, появив Магалалеля.

І прожив Кенан появивши Магалалеля вісїм сот і сорок год, і появив сини і дочки.

А всього віку Кенанового було девятьсот і десять год, і вмер.

І прожив Магалалель шісьдесять і пять год, і появив Яреда.

І прожив Магалалель появивши Яреда вісїм сот і трийцять год, і появив сини і дочки.

А всього віку Магалалелевого було вісїм сот і девятьдесять і пять і вмер.

І прожив Яред сто і шісьдесять і два годи, і появив Геноха.

І прожив Яред, появивши Геноха, вісїм сот год, і появив сини і дочки.

А всього віку Яредового було девятьсот і шісьдесять і два годи, і вмер.

І прожив Генох шісьдесять і пять год, і появив Метусалу.

І ходив Генох з Богом, появивши Метусалу, три ста год, і появив сини і дочки.

А всього віку Генохового було триста і шісьдесять і пять год.

І ходив Генох з Богом, і не стало його: бо взяв його Бог.

І прожив Метусала сто і вісїм десять год, і появив Ламеха.

І прожив Метусала появивши Ламеха сїм сот і вісїмдесять і два годи, і появив сини і дочки.

А всього віку Метусалового було девятьсот і шісьдесять і девять, і вмер.

І прожив Ламех сто і вісїмдесять і два годи, і появив сина.

І дав йому імя Нояг, каже бо: Сей розважати ме нас у працї нашій та в знемозї рук наших, як поратимем землю, що прокляв Господь Бог.

І жив Ламех появивши Нояга пятьсот і девятьдесять і пять год, і появив сини і дочки.

А всього віку Ламехового було сїм сот і сїмдесять і сїм год, і вмер.

Як було ж Ноягові пятьсот год віку, появив Сема, Хама і Яфета.

Переклад УБТ Турконяка

Це книга буття людей: в дні в якому створив Бог Адама, за озбразом Божим створив його,

мужем і жінкою створив їх і поблагословив їх. І назвав імя їх Адам, в тім дні, в якому створив їх.

Пожив же Адам двісті тридцять літ і породив за своїм видом і за своїм образом і назвав імя його Сит.

Були ж дні Адама після того як народив він Сита сім сот літ і породив синів і дочок.

І були всі дні Адама, які пожив, девять сот тридцять літ, і помер.

Пожив же Сит двісті пять літ і породив Еноса.

І пожив Сит після того як породив він Еноса сімсот сім літ і породив синів і дочок.

І були всі дні Сита девятьсот дванадцять літ, і помер.

І пожив Енос сто девятдесять літ і породив Каїнана.

І пожив Енос після того як породив він Каїнана сімсот і пятнадцять літ і породив синів і дочок.

І були всі дні Еноса девятьсот пять літ, і помер.

І пожив Каїнан сто сімдесять літ і породив Малелеїла.

І пожив Каїнан після того як породив він Малелеїла сімсот сорок літ і породив синів і дочок.

І були всі дні Каїнана девятьсот десять літ, і помер.

І пожив Малелеїл сто шістьдесять пять літ і породив Яреда.

І пожив Малелеїл після того як породив він Яреда сімсот тридцять літ і породив синів і дочок.

І були всі дні Малелеїла вісімсот девятдесять пять літ, і помер.

І пожив Яред сто шістьдесять два літ і породив Еноха.

І пожив Яред після того як породив він Еноха вісімсот літ і породив синів і дочок.

І були всі дні Яреда девятьсот шістьдесять два роки, і помер.

І пожив Енох сто шістьдесять пять літ і породив Матусала.

Вгодив же Енох Богові після того як породив він Матусала двісті літ і породив синів і дочок.

І були всі дні Еноха триста шістьдесять пять літ.

І вгодив Енох Богові і не знаходився, томущо Бог його переставив.

І пожив Матусала сто шістьдесять сім літ і породив Ламеха.

І пожив Матусала після того як породив він Ламеха вісімсот два роки і породив синів і дочок.

І були всі дні Матусала, які пожив, девятьсот шістьдесять девять літ, і помер.

І пожив Ламех сто вісімдесять вісім літ і породив сина

і назвав імя його Ной кажучи: Цей дасть нам спочинок від наших діл і від болів наших рук і від землі, яку Господь Бог прокляв.

І пожив Ламех після того як породив він Ноя пятсот шістьдесять пять літ і породив синів і дочок.

І були всі дні Ламеха сімсот пятдесять три роки, і помер.

-

Російський синодальний переклад

Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его,

мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их.

Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему по образу своему, и нарек ему имя: Сиф.

Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей.

Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он умер.

Сиф жил сто пять лет и родил Еноса.

По рождении Еноса Сиф жил восемьсот семь лет и родил сынов и дочерей.

Всех же дней Сифовых было девятьсот двенадцать лет; и он умер.

Енос жил девяносто лет и родил Каинана.

По рождении Каинана Енос жил восемьсот пятнадцать лет и родил сынов и дочерей.

Всех же дней Еноса было девятьсот пять лет; и он умер.

Каинан жил семьдесят лет и родил Малелеила.

По рождении Малелеила Каинан жил восемьсот сорок лет и родил сынов и дочерей.

Всех же дней Каинана было девятьсот десять лет; и он умер.

Малелеил жил шестьдесят пять лет и родил Иареда.

По рождении Иареда Малелеил жил восемьсот тридцать лет и родил сынов и дочерей.

Всех же дней Малелеила было восемьсот девяносто пять лет; и он умер.

Иаред жил сто шестьдесят два года и родил Еноха.

По рождении Еноха Иаред жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей.

Всех же дней Иареда было девятьсот шестьдесят два года; и он умер.

Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала.

И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста лет и родил сынов и дочерей.

Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет.

И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его.

Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и родил Ламеха.

По рождении Ламеха Мафусал жил семьсот восемьдесят два года и родил сынов и дочерей.

Всех же дней Мафусала было девятьсот шестьдесят девять лет; и он умер.

Ламех жил сто восемьдесят два года и родил сына,

и нарек ему имя: Ной, сказав: он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь.

И жил Ламех по рождении Ноя пятьсот девяносто пять лет и родил сынов и дочерей.

Всех же дней Ламеха было семьсот семьдесят семь лет; и он умер.

Ною было пятьсот лет и родил Ной Сима, Хама и Иафета.