2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Так закінчено небо й землю з усіма її оздобами.

Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був, і спочив сьомого дня від усього свого діла, що творив був.

І благословив Бог сьомий день і освятив його; того бо дня спочив Бог від усього свого діла, що творячи зробив був.

Таке було походження неба й землі, коли сотворено їх. - Коли Господь Бог творив небо й землю,

не було ще на землі ніякої польової рослини й не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посилав дощу на землю, і не було людини, щоб порати землю.

Але виходила волога з землі й напувала всю поверхню землі.

Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою.

Господь Бог насадив сад у Едемі, на сході, й оселив там чоловіка, що його був утворив.

І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд і добре для поживи, і дерево життя посеред саду та й дерево пізнання добра й зла.

З Едему ж виходила ріка, щоб зрошувати сад, і звідти розділялась вона на чотири течії.

Ім'я першої - Пішон; це та, що обтікає ввесь Хавіла-край, де є золото.

А золото цього ж краю добре. Там же є пахуча смола й онікс-камінь.

Ім'я другої ріки - Гіхон; вона обтікає ввесь Куш-край.

Ім'я третьої ріки - Тигр; вона тече на схід від Ашшуру. Четверта ж ріка - Ефрат.

Узяв Господь Бог чоловіка й осадив його в Едемському саді порати його й доглядати його.

Та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь: "З усякого дерева в саду їстимеш;

з дерева ж пізнання добра й зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш."

Тоді сказав Господь Бог: "Не добре чоловікові бути самому; сотворю йому поміч, відповідну для нього."

І сотворив Господь Бог з землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних і привів їх до чоловіка побачити, як він назве їх; як саме чоловік назве кожне живе сотворіння, щоб воно так і звалось.

І дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному і всякому звіреві польовому, але для чоловіка не знайшлося помочі, йому придатної.

Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом.

Потім з ребра, що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка.

І чоловік сказав: "Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка."

Так то полишає чоловік свого батька й матір і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом.

А були вони обоє, чоловік і його жінка, нагі, та (одне одного) не соромилися.

Переклад Огієнка

І були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє.

І скінчив Бог дня сьомого працю Свою, яку Він чинив. І Він відпочив у дні сьомім від усієї праці Своєї, яку був чинив.

І поблагословив Бог день сьомий, і його освятив, бо в нім відпочив Він від усієї праці Своєї, яку, чинячи, Бог був створив.

Це ось походження неба й землі, коли створено їх, у дні, як Господь Бог создав небо та землю.

І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю.

І пара з землі підіймалась, і напувала всю землю.

І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею.

І насадив Господь Бог рай ув Едені на сході, і там осадив людину, що її Він створив.

І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево Пізнання добра і зла.

І річка з Едену виходить, щоб поїти рай. І звідти розділюється і стає чотирма початками.

Імення одному Пішон, оточує він усю землю Хавіла, де є золото.

А золото тієї землі добре; там бделій і камінь онікс.

Ім'я ж другої річки ?іхон, вона оточує ввесь край Етіопії.

А ім'я річки третьої Тигр, вона протікає на сході Ашшуру. А річка четверта вона Ефрат.

І взяв Господь Бог людину, і в еденському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала.

І наказав Господь Бог Адамові, кажучи: Із кожного дерева в Раю ти можеш їсти.

Але з дерева знання добра й зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш!

І сказав Господь Бог: Не добре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього.

І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину, і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі воно ймення йому.

І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірині. Але Адамові помочі Він не знайшов, щоб подібна до нього була.

І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І Він узяв одне з ребер його, і тілом закрив його місце.

І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама, на жінку, і привів її до Адама.

І промовив Адам: Оце тепер вона кість від костей моїх, і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка.

Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом.

І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились.

Переклад Куліша

Так докіньчено небеса й землю з усїм войнством їх.

І докіньчив Бог шестого дня дїло своє, що сотворив; і почив на семий день від усього дїла, що сотворив.

І благословив Бог день семий, і з'ясував його сьвятим: того бо дня спочив од усїх дїл своїх, які вчинив і зробив.

Се початок настання небес і землї, як сотворено їх, того часу, як сотворив Господь землю і небо,

Не було ще на землї нїякої рослини на полях, і не росло ще нїяке зело на полях; бо Господь Бог не повелїв іще дощувати на землю, і не було ще там людей порати землю.

Виходила ж імла з землї і напувала всю верховину на суходолї.

І создав Господь Бог чоловіка з землї польової, і вдихнув йому в ноздрі живе диханнє. І став чоловік душею живою.

І насадив Бог сад у Едемі на востоцї, та й осадив там чоловіка, що создав.

І зростив Господь Бог усяке дерево із землї, принадне на погляд і смашне плодом своїм, і дерево жизняне посеред саду, і дерево познавання добра й зла.

І ріка виходить із Едему на поливаннє саду, а потім розлучається чотирма течіями.

Імя первої Пизон; ся обтекає всю Гавила землю, де знаходять золото.

А золото в тій землї предобре. Там знаходять і бедола-смолу і камінь оникс.

А друга річка зветься Гигон; ся обтекає всю Куш землю.

А трейтя зветься Гиддекель; се та річка, що йде на схід соньця від Ассура. А четверта річка, се Евфрат.

І взяв Господь Бог чоловіка та й осадив його в Едемському саду порати його і доглядати.

І заповідав Господь Бог чоловікові, глаголючи: З усякого древа в саду-раї можна тобі по вподобі їсти.

З того ж дерева, що дає знаттє доброго й лихого, з того не важитимешся їсти, ато вмреш певно того ж дня, як скоштуєш із його.

І рече Господь Бог: Не добре чоловікові бути самому; сотворимо йому таку поміч, щоб до пари була йому.

І сотворив Господь Бог із землї всякого зьвіря польового і всяке птаство небесне, і привів їх до чоловіка побачити, як він зватиме їх, і як нї назвав би чоловік їх живі душі, так щоби мусїли вони зватись.

І подавав чоловік назви всякій скотинї, і птаству небесному, і всякому польовому зьвірові, та про чоловіка не знайшлось такої помочі, щоб до пари була йому.

І попустив Господь Бог твердому сну обняти чоловіка, і як заснув, узяв одно з його ребер, та й затулив його місце тїлом.

І создав Господь Бог женщину з ребра, що взяв од чоловіка, та й привів її до чоловіка.

І каже чоловік: Се ж кість од костей моїх і тїло від тїла мого. Мусить вона зватись людина; бо її взято з чоловіка.

Тим оставить чоловік отця свого й матїр свою та й прилїпиться до жони своєї, і будуть удвох тїлом одним.

І були обоє нагі, чоловік і жона його, і не соромились.

Переклад УБТ Турконяка

І довершені були небо і земля і все їх упорядкування.

І закінчив Бог в день шостий свої діла, які зробив, і спочив у день сьомий від всіх діл своїх, які створив.

І поблагословив Бог день сьомий і освятив його, бо в ньому спочив від всіх своїх діл, які почав Бог творити.

Це книга буття неба і землі, коли сталося, в той день, в якому створив Бог небо і землю

і всю зелень поля раніше ніж були на землі і всю траву поля раніше ніж посходила: бо не дав Бог дощу на землю, і не було людини щоб обробляти землю.

Джерело ж виходило з землі і напоювало все обличчя землі.

І створив Бог людину порох з землі, і вдихнув в її лице подих життя, і стала людина душею живою.

І насадив Господь Бог рай в Едемі на сході і поставив там людину, яку створив.

І виростив Бог ще з землі всяке дерево гарне на вигляд і добре до їжі, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання знання добра і зла.

Ріка ж виходить з Едему, щоб напоїти рай: звідти розділяється на чотири начала.

Імя одного Фісон: цей окружає всю землю Евілатську, там де є золото,

золото ж тієї землі добре, і там є антракс і камінь зелений.

Й імя ріки другої Ґеон: вона та, що окружає всю землю Етіопії.

І третя ріка Тигр: вона пропливає напроти Ассирійців. Четверта ж ріка - це Евфрат.

І взяв Господь Бог людину, яку сотворив, і поставив її в раю, щоб обробляла його і сторожила.

І заповів Господь Бог Адамові кажучи: З усякого дерева, що в раю, зїси в їжу,

а з дерева пізнання добра і зла, не їстимите з нього: в той же лиш день, в який зїсте з нього, смертю помрете.

І сказав Господь Бог: Не добре щоб був чоловік сам: створім йому помічника такого як він.

І створив Бог ще з землі всіх пільних звірів і всіх небесних птахів і привів їх до Адама щоб побачити, як назве їх, і все як лиш назвав Адам живу душу таке його імя.

І назвав Адам імена всім скотам і всім небесним птахам і всім пільним звірам, Адамові же не знайшлося помічника подібного до нього.

І накинув Бог сон на Адама і він заснув. І взяв одне з ребер його, і наповнив тілом замість нього.

І створив Господь Бог ребро, яке взяв від Адама, в жінку, і привів її до Адама.

І сказав Адам: Це сьогодні кість з моїх костей і тіло з мого тіла, вона назветься жінкою, бо з свого чоловіка була взята.

Задля цього полишить чоловік свого батька і матір і пристане до своєї жінки, і будуть обоє одним тілом.

(3-1) І були обоє нагі, Адам же і його жінка, і не соромилися.

Російський синодальний переклад

Так совершены небо и земля и все воинство их.

И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал.

И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал.

Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо,

и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли,

но пар поднимался с земли и орошал все лице земли.

И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.

И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал.

И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла.

Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки.

Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото;

и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс.

Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш.

Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат.

И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его.

И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть,

а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.

И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему.

Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.

И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему.

И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию.

И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку.

И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа.

Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть.

И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.