2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Потім підвів я мої очі й дивлюся: аж ось чотири роги.

І я спитав ангела, що говорив зо мною: «Що це?» Він відповів: «Це роги, що порозкидали Юду, Ізраїля і Єрусалим.»

І Господь показав мені чотирьох ремісників.

Я спитав: «Що вони йдуть робити?» Він відповів: «Це роги, що порозкидали Юду так, що ніхто не підвів голови; ці прийшли, щоб їх налякати та позбавити рогів народи, що підняли ріг свій проти країни Юди, щоб її порозкидати.»

Знову підвів я мої очі й дивлюся: аж ось чоловік, а в руці у нього міряльна шворка.

Я спитав: «Куди ти йдеш?» Він відповів мені: «Міряти Єрусалим, щоб побачити, яка його ширина й яка його довжина.»

Аж ось вийшов ангел, що говорив зо мною, і другий ангел вийшов йому назустріч.

І сказав до нього: «Біжи й скажи цьому хлопцеві так: Єрусалим буде заселений поза мурами з-за сили людей та худоби, що буде серед нього.

Бо я буду для нього, - слово Господнє, - вогненним муром навкруги й я буду його славою посеред нього.»

«Гей, гей, утікайте з північного краю, - слово Господнє, - бо я порозкидав вас як чотири вітри небесні, - слово Господнє!

Гей, Сіоне, рятуйся, ти, що живеш у Вавилоні.

Бо так говорить Господь сил, що послав мене із-за своєї слави до народів, які вас обдерли: Хто до вас доторкнеться, той доторкнеться до зіниці його ока.

Ось я стрясу над ними моєю рукою, і вони будуть для своїх слуг здобиччю, і ви зрозумієте, що Господь сил послав мене.

Співай і радуйся, дочко Сіону, бо ось я йду й житиму посеред тебе» - слово Господнє.

Сила народів того дня до Господа пристане; вони будуть його народом і житимуть посеред тебе, і ти зрозумієш, що Господь сил послав мене до тебе.

Господь посяде Юду як свій пай на Святій Землі. Він знову вибере Єрусалим.

Замовкни перед Господом усяке тіло, бо він пробуджується з святого житла свого.

Переклад Огієнка

І звів я очі свої, та й побачив, аж ось чотири роги.

І запитав я Ангола, що говорив зо мною: Що це? А він відказав мені: Це ті роги, що розпорошили Юду й Ізраїля та Єрусалим.

І Господь показав мені чотирьох майстрів.

І запитав я: Що вони приходять зробити? А Він відказав, говорячи: Це ті роги, що розпорошили Юду, так що ніхто не підвів голови. А ці прийшли настрашити їх, щоб скинути роги тих народів, що підносять рога проти Юдиного краю, щоб його розпорошити.

І звів Я очі свої та й побачив, аж ось муж, а в його руці мірничий шнур.

І сказав я: Куди ти йдеш? А він відказав мені: Щоб зміряти Єрусалим, щоб побачити, яка ширина його та яка довжина його.

Аж ось Ангол, що говорив зо мною, виходить, а навпроти нього виходить Ангол інший.

І сказав він до нього: Біжи, говори цьому юнакові, кажучи: Невкріплений буде Єрусалим через многість людей та худоби в середині його.

А Я стану для нього, говорить Господь, огняним муром навколо, і стану славою в середині його.

Горе, горе, втікайте з північного краю, говорить Господь, бо на чотири небесні вітри розпорошу Я вас, промовляє Господь.

Горе, втікай до Сіону, мешканко дочки Вавилону!

Бо так промовляє Господь Саваот: Для слави послав Він мене до народів, що вас грабували, бо хто вас доторкується, той доторкується до зірця Його ока.

Бо ось тільки махну Я своєю рукою на них, і для їхніх рабів вони здобиччю стануть, і пізнаєте ви, що Господь Саваот мене вислав.

Співай же та тішся, о дочко Сіону, бо ось Я приходжу та перебуватиму посеред тебе, говорить Господь!

І дня того прилучаться люди численні до Господа, і стануть народом Мені, а Я перебуватиму посеред тебе, і довідаєшся, що Господь Саваот мене вислав до тебе.

І Юду, спадок Свій, посяде Господь на святій землі, і вибере Єрусалима Він ще!

Замовчи ж, всяке тіло, перед Господнім лицем, бо Він пробудився з мешкання святого Свого!

Переклад Куліша

(1-18)І підвів я мої очі й дивлюсь: ось чотири роги.

(1-19)І спитав я у ангела, що розмовляв ізо мною: Що се? а він відказав менї: Се роги, що порозкидали Юду, Ізраїля й Ерусалим.

(1-20)Потім показав мені Господь чотирі ремісники.

(1-21)І поспитав я: Що вони йдуть робити? а він відказав так: Оті роги так порозкидали Юду, що нїхто не здолїе підвести голови своєї: а сї прийшли, щоб їх полякати та позбивати роги в народів, що підняли рога проти Юдиної землі, щоб її порозмітувати.

(2-1)І споглянув я знов і бачу: ось чоловік, і мав в руці міряльного шнура.

(2-2)Я спитав: Куди ти йдеш? а він сказав менї: Розміряти Ерусалим, щоб знати, який він завширшки й який завдовжки.

(2-3)Аж ось виступив ангел, що розмовляв ізо мною, другий же ангел вийшов вустрїч йому.

(2-4)сказав той до його: Біжи й скажи сьому молодикові так: Одкрито стояти ме Ерусалим через множество людей і скоту в ньому.

(2-5)І сам я, говорить Господь, буду йому поломяним муром, і прославлю себе посеред його.

(2-6)Гей, гей! утікайте ж із півночньої вемлї, говорить Господь: Я бо вас порозвівав, нїби на всї чотири вітри, говорить Господь.

(2-7)Утїкай, Сионе, ти, що пробуваєш у дочки Вавилонської.

(2-8)Так бо говорить Господь сил небесних.: Задля слави послав мене він до народів, що вас обдерали.; хто бо торкається до вас, торкається об зїницю ока мого.

(2-9)І ось, я підніму на них руку мою, й стануть вони здобиччю невольникам своїм, і зрозумїєте, що се Господь сил небесних послав мене.

(2-10)Викликуй же радісно й веселись, дочко Сионова! ось бо, я прийду й осядусь посеред тебе, говорить Господь.

(2-11)І прийдуть тодї многі народи до Господа, й будуть моїм народом; і я оселюсь посеред тебе, й зрозумієш, що мене послав до тебе Господь сил небесних.

(2-12)І посяде Господь Юду, як своє наслїдде на сьвятій землї, й вибере собі знов Ерусалим.

(2-13)Умовкни ж, усяке тіло, перед Господом! він бо підіймається з сьвятого пробутку свого.

Переклад УБТ Турконяка

І я підняв мої очі і побачив і ось чотири роги.

І я сказав до ангела, що говорив в мені: Що це, Господи? І він сказав до мене: Ці роги це ті, що розсівають Юду й Ізраїль.

І Господь мені показав чотирьох столярів.

І я сказав: Що ці ідуть робити? І він сказав до мене: Це роги що розсівають Юду і збили Ізраїля, і ніхто з них не підняв голову. І ці ввійшли їх вигострити в їхніх руках чотири роги, народи, що піднімають ріг на господню землю, щоб її розсіяти.

І я підняв мої очі і побачив, і ось чоловік і в його руці шнурок до міряння землі.

І я сказав до нього: Куди ти йдеш? І він сказав до мене: Розміряти Єрусалим, щоб побачити, яка його ширина і яка довжина.

І ось ангел, що говорив в мені, стояв, і інший ангел виходив йому на зустріч

і сказав до нього, мовлячи: Побіжи і скажи до того молодця, мовлячи: Щедро замешканим буде Єрусалим множеством людей і скотини посеред нього.

І я буду для нього, говорить Господь, огненною стіною довкруги і буду посеред нього на славу.

О, о втікайте з північної землі, говорить Господь, томущо зберу вас з чотирьох вітрів неба, говорить Господь.

До Сіону зберетеся, ви, що замешкуєте дочку Вавилона.

Томущо так говорить Господь Вседержитель: За славою він мене післав на народи, що вас грабили, томущо хто доторкається вас він як той, хто торкається зіниці свого ока.

Томущо ось Я наношу на них мою руку, і будуть добиччю для тих, що їм служать, і пізнаєте, що Господь Вседержитель мене післав.

Радій і веселися, дочко Сіон, томущо ось Я приходжу і поселюся посеред тебе, говорить Господь.

І багато народів втече до Господа в тому дні і будуть йому за нарід і поселяться посеред тебе, і ти впізнаєш, що Господь Вседержитель післав мене до тебе.

І Господь унаслідить Юду, його часть на святій землі, і ще вподобає Єрусалим.

Хай всяке тіло почитає господне лице, томущо Він встав з своїх святих хмар.

Російський синодальний переклад

(1-18)И поднял я глаза мои и увидел: вот четыре рога.

(1-19)И сказал я Ангелу, говорившему со мною: что это? И он ответил мне: это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим.

(1-20)Потом показал мне Господь четырех рабочих.

(1-21)И сказал я: что они идут делать? Он сказал мне так: эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей; а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее.

(2-1)И снова я поднял глаза мои и увидел: вот муж, у которого в руке землемерная вервь.

(2-2)Я спросил: куда ты идешь? и он сказал мне: измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его.

(2-3)И вот Ангел, говоривший со мною, выходит, а другой Ангел идет навстречу ему,

(2-4)и сказал он этому: иди скорее, скажи этому юноше: Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем.

(2-5)И Я буду для него, говорит Господь, огненною стеною вокруг него и прославлюсь посреди него.

(2-6)Эй, эй! бегите из северной страны, говорит Господь: ибо по четырем ветрам небесным Я рассеял вас, говорит Господь.

(2-7)Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона.

(2-8)Ибо так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал Меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его.

(2-9)И вот, Я подниму руку Мою на них, и они сделаются добычею рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал Меня.

(2-10)Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь.

(2-11)И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут Моим народом; и Я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к тебе.

(2-12)Тогда Господь возьмет во владение Иуду, Свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим.

(2-13)Да молчит всякая плоть пред лицем Господа! Ибо Он поднимается от святаго жилища Своего.