6

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Слухайте ж, що Господь говорить: «Устань, судись перед горами, нехай пагорби чують твій голос.»

Слухайте, гори, Господню розправу, і зважайте, ви, землі основи, бо в Господа розправа з своїм народом, і він правуватиметься з Ізраїлем.

«О мій народе, що я тобі зробив? Чим тебе скривдив? Відповідай мені!

Я вивів тебе з Єгипетського краю і викупив тебе з дому неволі. Послав я був перед тобою Мойсея, Арона та Марію.

Народе мій! Згадай но, що задумав був Балак, цар моавський, що йому відповів Валаам, син Беора; від Шіттіму до Гілгалу - знати праведні діла Господні.»

З чим мені перед Господом з'явитись, уклонитись перед Богом Вишнім? Чи мені стати перед ним із всепаленнями, з однолітними назимками?

Чи будуть Господеві довподоби тисячі баранів, десятки тисяч ручаїв олії? Чи маю йому дати мого перворідня за мої переступи, плід мого лона за гріхи душі моєї?

Тобі сказано, о чоловіче, що є добре й чого Господь від тебе вимагає: лише чинити справедливість, любити милосердя й покірно ходити перед твоїм Богом.

Голос Господній кличе до міста: «Слухайте, покоління та громадо міста!

Хіба я можу знести бат неправильний та ефу зменшену, огидну?

Хіба я можу виправдати вагу лукаву та тягарці підроблені у саквах?

Бо багачі його, його мешканці точать брехні, і їхній язик у них в устах зрадливий.

Тому я й почав тебе карати й пустошити за гріх твій.

Ти будеш їсти, та насититись не зможеш, твій голод буде у твоїм нутрі. Набік відкладеш, але не сховаєш; а що сховаєш, те віддам мечеві.

Ти будеш сіяти, але не жатимеш, будеш оливки давити, але олією маститися не будеш; і виноград, - але вина не питимеш.

Ти бережеш звичаї Омрі й усі діла дому Ахава; ви ходите за їхніми намислами, щоб я тебе віддав на поталу, а твоїх мешканців на насміх, - і ви нестимете ганьбу народу мого.»

Переклад Огієнка

Послухайте, що промовляє Господь: Устань, сперечайсь перед горами, і хай узгір'я почують твій голос!

Послухайте, гори, Господнього суду, і візьміть до вух, ви, основи землі, бо в Господа пря із народом Своїм, і з Ізраїлем буде судитися Він!

Народе ти Мій, що тобі Я зробив і чим мучив тебе, свідчи на Мене!

Бо Я з краю єгипетського тебе вивів, і тебе викупив з дому рабів, і перед тобою послав Я Мойсея, Аарона та Маріям.

Мій народе, згадай, що Балак, цар моавський, задумував був, і що йому відповів Валаам, син Беорів, від Шіттіму аж по Ґілґал, щоб пізнати тобі справедливості Господа.

З чим піду перед Господа, схилюсь перед Богом Високости? Чи піду перед Нього з цілопаленнями, з річними телятами?

Чи Господь уподобає тисячі баранів, десятитисячки потоків оливи? Чи дам за свій гріх свого первенця, плід утроби моєї за гріх моєї душі?

Було тобі виявлено, о людино, що добре, і чого пожадає від тебе Господь, нічого, а тільки чинити правосуддя, і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумирно.

Голос Господній кличе до міста, а хто мудрий, боїться той Ймення Твого: Послухайте жезла й Того, Хто призначив його:

Чи є ще у домі безбожного коштовності несправедливі, та неповна й неправна ефа?

Чи Я всправедливлю вагу неправдиву, і калитку з важками обманними?

Що повні насильства його багачі, мешканці ж його говорили неправду, а їхній язик в їхніх устах омана,

то теж бити зачну Я тебе, пустошити тебе за гріхи твої.

Будеш ти їсти, але не наситишся, і буде голод у нутрі твоїм, і станеш ховати, але не врятуєш, а що ти врятуєш мечеві віддам.

Ти сіяти будеш, але не пожнеш, ти будеш оливку топтати, та не будеш маститись оливою, і молодий виноград, та вина ти не питимеш!

Бо ще переховуються всі устави Омрі та всі вчинки дому Ахава, і за їхніми радами ходите ви, тому то Я видам тебе на спустошення, і на посміх мешканців його, і ви ганьбу народу Мого понесете!

Переклад Куліша

Слухайте, що говорить Господь: Встань, судися перед горами, та й узгірря нехай твій голос почують!

Слухайте, гори, суду Господнього, і ви, кріпкі підвалини землї, бо Господь має судову розправу з народом своїм; з Ізраїлем він правується.

О, мій ти народе! що тобі заподїяв, і чим догорив я тобі? відповідай менї.

Я вивів тебе з землї Египецької, викупив тебе з дому неволї та й послав поперед тебе Мойсея, Аарона й Мирияму.

Народе мій! спогадай, що задумував царь Моабійській Балак проти тебе, та й що йому Білеам Беоренко відказав, та що дїялося від Ситтиму до Галгалу, щоб ти спізнав праведні дїла Господнї.

З чим би стати менї перед Господом, як поклонюся Богу небесному? Чи стати менї перед ним із усепаленнями, з назимками-однолїтками?

Та хиба ж мож угодити Господеві хоч би тисячами баранів, або незсякаючими потоками олїї? Чи ж дам йому в жертву перворідня мого за проступки мої, - плід утроби моєї за гріх душі моєї?

Я скажу тобі, чоловіче, що є добре, та й чого Господь вимагає від тебе: дїлай справедливо, люби вчинки милосердні, й ходи в покорі перед Богом твоїм.

Господень голос кличе до громади в містї, але тільки мудрість боїться імені твого; слухайте бича й того, хто його посилає.

Чи й тепер іще нема в дому неодного безбожника наживи безбожної та меншої міри, менї ненависної?

Спитай себе: чи можу я бути чистим із невірною вагою, з невірним у саквах ваговим каміннєм?

Позаяк багачі його сповненї несправедливостю, а осадники його неправду говорять, і язик їх зрадливий в устах у них,

То й я покараю тебе невилїчимо за гріхи твої.

Будеш їсти, та не заситишся; пустка буде посеред тебе; будеш ховати, та не заховаєш, а що приховаєш, те віддам мечеві.

Будеш сїяти, жати ж не будеш посїву; будеш видавлювати оливини, та оливою не будеш маститись; видавиш сок гроновий, та пити не будеш.

Вдомарились у вас Амрієві обичаї й усї поступки Ахавового дому та й живете їх робом; то ж і я подам тебе на спустошеннє й осадників твоїх, - на посьміх та й нести мете наругу народу мого.

Переклад УБТ Турконяка

Послухайте ж господне слово. Сказав Господь: Встань судися з горами, і хай горби послухають твій голос.

Послухайте, народи, господний суд, і долини основи землі, бо суд в Господа з його народом, і Він споритиме з Ізраїлем.

Мій народе, що Я тобі зробив, або чим Я тебе засмутив, або чим Я тобі дошкулив? Відповіж мені.

Томущо Я тебе вивів з єгипетскої землі, Я тебе викупив з дому рабства і Я вислав перед твоє лице Мойсея й Аарона і Маріяму.

Мій народе, згадай же, що проти тебе врадив Валак цар моава, і що йому відповів Валаам син Веора від тростини аж до Ґалґала, щоб явною стала господня праведність.

Чим схоплю Господа, візьму мого Бога Всевишнього? Чи візьму його цілопаленнями, однолітними телятами?

Чи Господь сприйме тисячу баранів, чи десять тисяч годованих кіз? Чи дам мого первородного за безчестя, плід мого лона за гріх моєї душі?

Чи тобі, людино, сповіщено, що добре? Чи те, що Господь допитуватиметься в тебе, або чи чинити суд і любити милосердя і бути готовим піти за твоїм Господом Богом?

Господний голос проголоситься містові, і він спасе тих, хто бояться його імени. Послухай, племене, і хто прикрасить місто?

Чи огонь і дім беззаконня, що збирає беззаконні скарби і мірило гордості - неправедність?

Чи оправдається в мірилах беззаконний і важками обмани в мішку?

Ними вони наповнили їхнє багацтво з безбожності, і ті, що замешкують його сказали брехню, і їхний язик піднявся вгору в їхніх устах.

І Я почну тебе побивати, знищу тебе за твої гріхи.

Ти їстимеш і не наситишся. І потемнієш в собі і відійдеш, і ти не спасешся. І ті, що спасуться, видані будуть під меч.

Ти сіятимеш і не пожнеш, ти витиснеш олію і не намастишся олією, і вино і не питимете, і згинуть закони мого народу,

і всі діла дому Ахаава, і ви пішли в їхніх радах, щоб Мені тебе видати на знищення і тих, що живуть в ній, на сичання. І ви одержите погорду народів.

Російський синодальний переклад

Слушайте, что говорит Господь: встань, судись перед горами, и холмы да слышат голос твой!

Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли: ибо у Господа суд с народом Своим, и с Израилем Он состязуется.

Народ Мой! что сделал Я тебе и чем отягощал тебя? отвечай Мне.

Я вывел тебя из земли Египетской и искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам.

Народ Мой! вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Веоров, и что происходило от Ситтима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни.

"С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними?

Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего - за грех души моей?"

О, человек! сказано тебе, что - добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим.

Глас Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем Твоим: слушайте жезл и Того, Кто поставил его.

Не находятся ли и теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера, отвратительная?

Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме?

Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их,

то и Я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои.

Ты будешь есть, и не будешь сыт; пустота будет внутри тебя; будешь хранить, но не убережешь, а что сбережешь, то предам мечу.

Будешь сеять, а жать не будешь; будешь давить оливки, и не будешь умащаться елеем; выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь.

Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их; и предам Я тебя опустошению и жителей твоих посмеянию, и вы понесете поругание народа Моего.