5

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ти ж, Вифлеєме-Ефрато, занадто малий єси, щоб бути між тисячами Юди. З тебе вийде мені той, хто має бути Володарем в Ізраїлі; його походження із давніх-давен, з днів споконвічних.

Тому він лишить їх до часу, коли породить та, що має родити; і тоді останок їхніх братів повернеться до синів Ізраїля.

І він стоятиме й пастиме у Господній силі та величі імени Господа, Бога свого. Вони сидітимуть, бо він тоді буде великим аж до кінців землі.

Такий же буде мир: коли й Ашшур увійде в край наш і топтатиме в палацах наших, то ми сім пастухів поставимо проти нього, вісім князів між людьми.

Вони мечем будуть пасти Ашшур-край, Німрода-край мечем прегострим. Він визволить нас від Ашшура, коли той увійде в край наш і топтатиме в границях наших.

Тоді останок Якова буде посеред багатьох народів, немов від Господа роса, немов та злива на травицю, - він не надіється на людину й не очікує нічого від синів людських.

Тоді останок Якова буде серед народів, посеред багатьох народів, мов лев між лісовою звіриною, немов левеня серед отари, що, як приходить, ногами топче, роздирає, і нікому від нього рятувати.

Нехай твоя рука підійметься над противниками твоїми і всі вороги твої знищені хай будуть!

«Ось що того дня збудеться, - слово Господнє: я викоріню з-поміж тебе твої коні й знищу твої колісниці.

Я розвалю міста у твоїм краю, зруйную усі твої твердині.

Я вирву з рук у тебе чари, і віщунів не буде більш у тебе.

Я викоріню твої тесані кумири, і твої ідоли-стовпи з-посеред тебе, і ти не будеш більше поклонятися перед виробом рук твоїх.

Я вирву з-поміж тебе твоїх ашерів, знищу твоїх ваалів.

У гніві та обуренні я народам відплачу, бо вони були неслухняні.»

Переклад Огієнка

А ти, Віфлеєме-Єфрате, хоч малий ти у тисячах Юди, із тебе Мені вийде Той, що буде Владика в Ізраїлі, і віддавна постання Його, від днів віковічних.

Тому Він їх видасть до часу, аж поки ота не породить, що має родити, а останок братів Його вернеться до Ізраїлевих синів.

І стане, і буде Він пасти Господньою силою, величністю Ймення Господа Бога Свого. І осядуть вони, бо Він стане великий тепер аж до кінців землі!

І Він буде миром. Як прийде до нашого краю Ашшур, і буде топтатись по наших палатах, то поставимо на нього сім пастирів та восьмеро людських княжат.

І вони будуть пасти мечем край Ашшура, край же Німрода у воротях його. Та Він від Ашшура врятує, як той прийде в наш Край, і коли буде топтатись по наших границях.

І Яковів залишок буде посеред численних народів, як роса та від Господа, як той дощ на траві, і він надії не кластиме на чоловіка, і не буде надії складати на людських синів.

І Яковів залишок буде між людами, серед численних народів, як лев між лісною худобою, як левчук між отарами овець, що як він переходить, то топче й шматує, і немає нікого, хто б зміг урятувати.

Хай зведеться рука твоя на твоїх ненависників, і хай всі вороги твої витяті будуть!

І станеться в день той, говорить Господь, і витну Я коні твої з-серед тебе, і колесниці твої повигублюю.

І понищу міста твого Краю, і всі твердині твої порозвалюю.

І повиполюю чари з твоєї руки, і ворожбитів у тебе не буде.

І понищу боввани твої та жертовні стовпи твої з-посеред тебе, і ти чинові рук своїх більше не будеш вклонятися.

І повитинаю дерева жертовні твої з-серед тебе, і міста твої вигублю.

І в гніві та в лютості помсту вчиню над народами, що Мене не послухались!

Переклад Куліша

(5-2)І ти, Бетлеєме - ти, Ефрато, хоч ти малий між тисячами в Юдеї, але з тебе вийде менї Той, що має бути Володарем ув Ізраїлї, а його народини - від початків, від днїв вічностї.

(5-3)Тим же то він полишить їх (у зневазї), аж породить та, що має породити, а тодї вернеться до синів Ізраїля і останок братів їх.

(5-4)Стане він кріпко й пасти ме в силї Господнїй, в величностї імені Господа, Бога свого, й будуть вони жити безпеч, бо великим буде він аж до окраїн землї.

(5-5)І буде він нам супокоєм. Як же Ассур в нашу землю увійде й вломиться в наші доми, то ми проти його поставимо, хоч би аж сїм пастирів та вісїм князїв.

(5-6)І будуть вони пасти землю Ассурську мечем й землю Нимродову в самих її воротях, і визволить він нас од Ассура, як сей прийде до нас у землю й вломиться в гряницї наші.

(5-7)І буде тодї останок із Якова посеред многих народів росою од Господа й дощем на траву, та й не буде спускатись на чоловіка, не буде покладати надїю на синів Адамових.

(5-8)І буде Яковів останок між многими людами, нїби той лев між зьвірями лїсними, нїби левчук між отарою, що, як настигне, то й тратує й роздирає, так що нїхто врятувати незгіден.

(5-9)Підійметься рука твоя над ворогами твоїми, й усї супротивники твої повигибають.

(5-10)І буде того часу, говорить Господь, що вигублю з проміж тебе боєві конї, й колесницї твої в нїщо пообертаю;

(5-11)Порозвалюю міста твої й порозбурюю твердинї твої;

(5-12)Чари з рук твоїх вирву, й вже не буде в тебе тих, що з хмар ворожать;

(5-13)Ідоли твої й боввани твої вигублю з посеред тебе, й не будеш уже припадати перед виробами рук твоїх;

(5-14)Викореню з посеред тебе сьвяті гаї твої й побурю міста твої.

(5-15)І в гнїві та в досадї помщуся над народами непокірливими.

Переклад УБТ Турконяка

І ти, Вифлеєме, доме Ефрати, ти є дуже малим, щоб бути в тисячах Юди. З тебе для Мене вийде той, що буде вождем в Ізраїлі, і його виходи від початку, від вічних днів.

Через це дасть їм до часу тієї, що родить, вона породить, і осталі з їхніх братів повернуться до синів Ізраїля.

І стане і побачить і пастиме своє стадо в господній силі, і вони будуть в славі імени їхнього Господа Бога. Томущо тепер Він стане великим аж до кінців землі.

І вона буде в мирі. Коли ассур прийде на вашу землю і коли прийде до вашої країни, і підведуться проти нього сім пастухів і вісім укусів людей.

І пастимуть ассур мечем і землю Неврода його ровами. І він спасе від ассура, коли прийде на вашу землю і коли прийде на ваші околиці.

І те, що осталося з Якова, буде в народах посеред численних народів, як роса, що паде від Господа, і як ягнята на траві, щоб ніхто не був зібраний, ані не встоявся в людських синах.

І буде те, що осталося з Якова, в народах посеред численних народів як лев між скотиною в лісі, і як левеня в отарах овець, так як коли перейде і відлучивши захопить і не буде того, хто вихопив би.

Рука твоя підніметься на тих, що тебе гноблять, і всі твої вороги будуть вигублені.

І буде в тому дні, говорить Господь, Я вигублю твоїх коней з посеред тебе і знищу твої колісниці,

і вигублю міста твоєї землі і знищу всі твої кріпості.

І знищу твої чари з твоїх рук, і не буде в тобі тих, що видають відповідь.

І вигублю твої божища і твої стовпи з посеред тебе, і більше не поклонишся ділам рук твоїх.

І вирубаю твої гаї з посеред тебе і знищу твої міста.

І в гніві та люті вчиню пімсту на народах, томущо вони не послухалися.

Російський синодальний переклад

(5-2)И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных.

(5-3)Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их.

(5-4)И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли.

(5-5)И будет Он мир. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него семь пастырей и восемь князей.

(5-6)И будут они пасти землю Ассура мечом и землю Немврода в самых воротах ее, и Он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши.

(5-7)И будет остаток Иакова среди многих народов как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых.

(5-8)И будет остаток Иакова между народами, среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него.

(5-9)Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены.

(5-10)И будет в тот день, говорит Господь: истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои,

(5-11)истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои,

(5-12)исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя;

(5-13)истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих.

(5-14)Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои.

(5-15)И совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны.