3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

І я сказав: - Слухайте ж, голови Якова й князі дому Ізраїля! Чи ж не належиться вам знати справедливість, -

вам, що ненавидите добро й любите зло; вам, що здираєте з них шкіру й тіло з костей їхніх,

і що їсте народу мого тіло й лупите з них шкіру та ламаєте їхні кості й кришите їх, наче в горщику, немов у казані м'ясо?

Тоді до Господа будуть взивати, та він не відповість їм; обличчя своє на той час від них сховає, тим, що лихі їхні вчинки.

Так говорить Господь проти пророків, що його народ обманюють, що, поки мають що зубами гризти, мир віщують, а тим, хто не дає їм у рот нічого, війну проголошують.

Тому ніч буде вам замість видіння, і темрява - замість вгадування. Сонце зайде над пророками, і день над ними потемніє.

І тоді засоромляться видющі, і застидаються ворожбити; усі вони покриють собі губи, бо не буде від Бога відповіді.

Я ж повний сили, духу Господнього, і справедливости й потуги, щоб виповісти Яковові його переступ та Ізраїлеві гріх його.

Слухайте ж, голови дому Якова й князі дому Ізраїля! Ви, що бридитеся справедливістю і викривляєте усе праве;

ви, що будуєте Сіон кров'ю, Єрусалим - злочином.

Проводирі його судять за гостинці, його священики вчать за плату, пророки його вгадують за гроші, та ще й на Господа здаються, кажучи: «Хіба Господь посеред нас не пробуває? На нас біда не прийде!»

Тому то, через вас, Сіон буде розораний, як поле, а Єрусалим стане звалищем, гора ж, де храм, - горою, вкритою лісом.

Переклад Огієнка

А я відказав: Послухайте ж, голови Якова та начальники дому Ізраїля, чи ж не вам знати право?

Добро ви ненавидите та кохаєте зло, шкіру їхню здираєте з них, а їхнє тіло з костей їхніх.

Ви останок народу Мого їсте та стягаєте з них їхню шкіру, а їхні кості ламаєте, і січете, немов до горняти, і мов м'ясо в котел.

Вони тоді кликати будуть до Господа, та Він відповіді їм не дасть, і заховає обличчя Своє того часу від них, коли будуть робити лихі свої вчинки.

Так говорить Господь на пророків, що вводять народ Мій у блуд, що зубами своїми гризуть та покликують: Мир! А на того, хто їм не дає що до рота, на нього святую війну оголошують.

Тому буде вам ніч, щоб не стало видіння, і стемніє вам, щоб не чарувати. І над тими пророками сонце закотиться, і над ними потемніє день.

І посоромлені будуть такі прозорливці, і будуть застиджені чарівники, і всі вони свої уста закриють, бо не буде їм Божої відповіді.

А я повний сили й Господнього Духа, і правди й відваги, щоб представити Якову прогріх його, а Ізраїлеві його гріх.

Почуйте ж це, голови дому Якового та начальники дому Ізраїля, які нехтують справедливість, а все просте викривлюють,

вони кров'ю будують Сіона, а кривдою Єрусалима.

Його голови судять за хабара, і навчають за плату його ті священики, і за срібло ворожать пророки його, хоч на Господа вони опираються, кажучи: Хіба не Господь серед нас? Зло не прийде на нас!

О так, через вас Сіон буде на поле заораний, а Єрусалим на руїни обернеться, а гора храмова стане взгір'ями лісу...

Переклад Куліша

І сказав я: Слухайте, голови Яковові, та й ви, князї дому Ізрайлевого: Хиба ж не вам належиться знати справедливість?

А ви ненавидите те, що добре, й любите зло; здираєте з них скіру й тїло з їх костей;

Їсте тїло мого люду, й здираєте з них їх скіру, а кістки їх ломите й дробите, наче в горнець, а тїло їх - як би в котел.

Ой будуть же вони взивати до Господа, та він їх не почує; і закриє лице своє перед ними на ввесь той час, як вони лихо коять.

Так говорить Господь на тих пророків, що люд мій морочать, на тих, що, як мають що гризти своїми зубами - віщують мир, а хто не дає їм нїчого в рот, тому заповідають війну.

Тим же то буде вам замість видива - ніч, а темрява - замість пророцтва; зайде сонце над тими пророками й день потемнїє над ними.

І посоромляться віщуни отті, й стидом окриються всї ворожбити; вони позакривають лиця собі, бо не буде їм відповідї від Господа.

Я ж - повен сили Духа Господнього, справедливостї й непохитностї, щоб виповісти Яковові проступки його та й Ізраїлеві - гріхи його.

Слухайте ж се, голови дому Яковового, й ви, князї дому Ізрайлевого, що вам правий суд ненавиден, і все праве викривляєте,

Що будуєтесь на Сионї з кровавої кривди, й в Ерусалимі - з неправди!

Голови його судять за гостинцї, і сьвященники його навчають за плату, та й пророки його за гроші віщують, та ще й на Господа здаються, мовляючи: чи ж Господь не серед нас пробуває? на нас біда не прийде!

От же через вас буде Сион, як поле, роз'ораний, з Ерусалиму зробиться купа розвалищ, а гора під сим храмом стане горою, порослою лїсом.

Переклад УБТ Турконяка

І Він скаже: Послухайте ж це, володарі дому Якова і ви, що осталися з дому Ізраїля. Чи не вам пізнати суд?

Ви, що ненавидите добро і шукаєте зло, що рвете з них їхню скіру і їхні тіла від їхніх костей.

Так як ви пожерли тіло мого народу і їхню скіру з них здерли, і їхні кості порозбивали і роздробили наче мясо в казан і наче мясо в глечик,

так вони закричать до Господа, і Він їх не вислухає. І відверне від них лице своє в тому часі, томущо вони вчинили зло в їхніх задумах на них.

Так говорить Господь проти пророків, що зводять мій нарід, що кусають їхніми зубами і проголошують на нього мир, і не дано в їхні уста, вони на нього підняли війну.

Через це ніч буде вам за видіння, і темрява буде вам за чаклування, і сонце зайде на пророків, і над ними потемніє день.

І завстидаються ті, що бачать сни, і висміяні будуть ворожбити, і говоритимуть проти них всі ці, томущо не буде того, хто їх вислуховує.

Хіба я не наповню силу господним духом і судом і силою, щоб сповістити Яковові його безчестя й Ізраїлеві їхні гріхи.

Послухайте ж це, старшини дому Якова і ви, що осталися з дому Ізраїля, що опоганюєте суд і нищите все просте,

ви, що будуєте Сіон в крові, і Єрусалим в неправедностях.

Його володарі судили за дарами, і його священики відповідали за наймом, і його пророки чаклували за сріблом, і на Господі спочили, кажучи: Чи не Господь є в нас? На нас не найде зло.

Через це Сіон через вас буде розораний як поле, і Єрусалим буде як схоронок овочів і гора дому на гай лісу.

Російський синодальний переклад

И сказал я: слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева: не вам ли должно знать правду?

А вы ненавидите доброе и любите злое; сдираете с них кожу их и плоть с костей их,

едите плоть народа Моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть - как бы в котел.

И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лице Свое от них на то время, как они злодействуют.

Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ Мой, которые грызут зубами своими - и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну.

Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма - вместо предвещаний; зайдет солнце над пророками и потемнеет день над ними.

И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога.

А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его.

Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое,

созидающие Сион кровью и Иерусалим - неправдою!

Главы его судят за подарки и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: "не среди ли нас Господь? не постигнет нас беда!"

Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом.