12

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ефраїм оточив мене брехнею, дім Ізраїля - обманом. А Юда ще й вередливий супроти Бога й супроти святого, який - вірний.

Ефраїм пасе вітер; за східнім вітром женеться, всякденно множить брехню й насильство; укладають союз з Ашшуром, несуть олію в Єгипет.

Та й з Юдою в Господа розправа: і він покарає Якова згідно з його путями, згідно з його ділами він йому відплатить.

В утробі за п'яту взяв брата свого, своєю силою боровся з Богом.

Боровся з ангелом - і подужав; плакав - і прохав у нього ласки; зустрів його в Бетелі і говорив там з ним.

Але Господь, Бог сил небесних, Господь - ім'я його.

Тож повернись до Бога твого, пильнуй любов та правду і чекай на Бога твого постійно.

Мов Ханаан тримає у своїй руці вагу неправдиву, він любить утискати.

Ефраїм мовив: «Таки розбагатів я! Здобув собі достатків! У всіх моїх трудах не знайдуть у мені кривди, що гріхом було б.»

Я - Господь, Бог твій, з Єгипетського краю, - я знов оселю тебе в наметах, як у дні призначеного свята.

Я мовляв до пророків, помножив я видіння, через пророків промовляв я у притчах.

Гілеад - то сама несправедливість, вони - чиста марнота. Биків жертвують у Гілгалі; їхні жертовники будуть, мов каміння купи на бороздах у полі.

Яків утік в арамське поле, Ізраїль служив за жінку, за жінку стеріг вівці.

Через пророка вивів Господь Ізраїля з Єгипту, через пророка він ним піклувався.

Тяжко доводив Ефраїм до гніву; за те ж і кров його впаде на нього, і Господь його поверне йому назад його зневагу.

Переклад Огієнка

Єфрем оточив Мене лжею, лукавством Ізраїлів дім, а Юда держався ще з Богом і з святими був вірний.

Єфрем пасе вітра й женеться за вітром із сходу. Неправду й руїну розмножує він кожного дня, умову складають з Ашшуром, олива ж несеться в Єгипет.

Та в Господа з Юдою пря, і Якова Він навістить за путями його, за ділами його йому зверне.

Він в утробі тримав за п'яту свого брата, а в силі своїй він боровся із Богом,

і боровся він з Анголом, та й переміг. Плакав він, і благав він Його, у Бет-Елі знайшов Він його, і там з нами говорить.

А Господь Бог Саваот, Його Ймення Господь.

А ти через Бога свого навернешся, стережи милість та суд, і завжди надійся на Бога свого!

Немов Ханаан, у нього в руці неправдива вага, любить він кривду чинити.

І каже Єфрем: Справді я збагатився, знайшов я маєток собі! У всіх моїх чинах не знайдуть провини мені, що гріхом би була.

А Я Господь, Бог твій від краю єгипетського, ще в наметах тебе посаджу, немов за днів свята.

І Я говорив до пророків, і видіння розмножив, і через пророків Я притчі казав.

Хіба беззаконня лишив Ґілеад, і марнотою стались лиш там? У Ґілґалі приносили в жертву волів, а їхні жертівники мов ті купи каміння на борознах пільних.

І втік Яків на поле Арама, а Ізраїль за жінку робив, і за жінку отару стеріг.

І через пророка Господь із Єгипту Ізраїля вивів, і пророком стережений був він.

Єфрем Господа гірко розгнівав, і тому його вчинки криваві Він лишить на ньому, і поверне йому його сором.

Переклад Куліша

(11-12)(та поки що) Обгорнув мене Ефраїм ложею, дім Ізраїля - зрадою; Юда держався ще найбільше Бога, й був вірним із сьвятими (слугами).

(12-1)Ефраїм їсть пустий вітер, вганяє за східним вітром; день поза день примножує лож, накликає грозу; він входить в умову з Ассуром, вивозить оливу в Египет.

(12-2)Та й з Юдою в Господа суд, і навідаєсь він до Якова за його поступки; відплатить йому за всї дїла його.

(12-3)Ще із материної утроби з'упиняв він свого брата, а, дорісши в мужа, він боровся з Богом;

(12-4)Боровся з ангелом, - і переміг; плакав і прохав у нього; Бог ізнайшов нас у Бетелї й говорив там із нами.

(12-5)А Господь є Богом сил небесних, імя його - Віковічний.

(12-6)Тим же то й ти обернися до Бога твого; пильнуй милосердя і суду, й вповай все на Бога твого.

(12-7)Кананїй - у нього невірна вага в руцї, він любить кривдити.

(12-8)Ефраїм мовляє: От, я таки забагатїв! придбав собі добра, та й у всїх моїх забігах не знайдесь незаконностї, що була б гріхом.

(12-9)Та я, Господь, Бог твій від самої землї Египецької, я тебе знов оселю в кучах, як у днї сьвяток.

(12-10)Я говорив до пророків, я багато являв видив, і через пророків промовляв у приповістях.

(12-11)Коли Галаад зробився Авеном (бовваном), то на марно заколювали в Галгалах биків на жертву, бо їх жертівники повалено, вони стоять, мов купи каміння на межах поля.

(12-12)Втїк же Яков у землю Сирийську, і служив Ізраїль за жінку, та й знов за жінку пас вівцї.

(12-13)Через пророка визволив Господь Ізраїля з Египту, і через пророка він піклувався ним.

(12-14)Тяжко гнївив Ефраїм, за те ж і полишить Господь кроваву його провину на ньому, й поверне ганьбу його на нього.

Переклад УБТ Турконяка

Ефраїм окружив Мене брехнею і дім Ізраїля і Юди безбожностями. Тепер Бог їх пізнав, і прозваний буде божим святим народом.

А Ефраїм поганий дух, гнався за спекою цілий день, він помножив порожне і марне, і завіщав завіт з ассирійцями, й олія ввійшла до Єгипту.

І в Господа суд з Юдою, щоб пімститися на Якові, Він йому віддасть за його дорогами і за його задумами.

В лоні він схопив свого брата за пяту і в своїх трудах скріпився до Бога,

і скріпився з ангелом і переміг. Вони заплакали і благали мене, в домі Она мене знайшли, і там говорилося до нього.

А Господь Бог Вседержитель буде його память.

І ти до твого Бога повернешся. Бережи милосердя і суд і постійно надійся на твого Бога.

Ханаане, в твоїй руці ярмо неправедности, ти полюбив насильно володіти.

І сказав Ефраїм: Тільки я збагатів, я знайшов собі спочинок. Всі його труди не знайдуться в ньому через неправедності, якими він згрішив.

Я Господь Бог твій вивів тебе з землі Єгипту, ще поселю тебе в шатрах, так як в день празника.

І заговорю до пророків, і Я помножив видіння і Я показався руками пророків.

Якщо немає Ґалаада, тоді брехливі були в Ґалґалі володарі, які жертвували, і їхні жертівники як черепахи на землі поля.

І відійшов Яків до рівнини Сирії, й Ізраїль послужив за жінку і на жінку чекав.

І пророком вивів Господь Ізраїля з Єгипту, і пророком він був збережений.

Ефраїм розгнівався і розлютився, і його кров на нього вилиється, і Господь йому віддасть його погорду.

Російський синодальний переклад

(11-12)Окружил Меня Ефрем ложью и дом Израилев лукавством; Иуда держался еще Бога и верен был со святыми.

(12-1)Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром, каждый день умножает ложь и разорение; заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей.

(12-2)Но и с Иудою у Господа суд и Он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его.

(12-3)Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав боролся с Богом.

(12-4)Он боролся с Ангелом - и превозмог; плакал и умолял Его; в Вефиле Он нашел нас и там говорил с нами.

(12-5)А Господь есть Бог Саваоф; Сущий [Иегова] - имя Его.

(12-6)Обратись и ты к Богу твоему; наблюдай милость и суд и уповай на Бога твоего всегда.

(12-7)Хананеянин с неверными весами в руке любит обижать;

(12-8)и Ефрем говорит: "однако я разбогател; накопил себе имущества, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом".

(12-9)А Я, Господь Бог твой от самой земли Египетской, опять поселю тебя в кущах, как во дни праздника.

(12-10)Я говорил к пророкам, и умножал видения, и чрез пророков употреблял притчи.

(12-11)Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны, в Галгалах заколали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли как груды камней на межах поля.

(12-12)Убежал Иаков на поля Сирийские, и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец.

(12-13)Чрез пророка вывел Господь Израиля из Египта, и чрез пророка Он охранял его.

(12-14)Сильно раздражил Ефрем Господа и за то кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него.