47

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Потім привів мене назад до входу в храм, аж ось з-під порога храму тече вода на схід, бо храм стояв лицем на схід. Вода текла з-під споду з правого боку храму, на південь від жертовника.

І вивів мене північними ворітьми й зовні обвів мене до зовнішніх воріт, звернених на схід, аж ось вода точилася з правого боку.

Пішов той чоловік на схід, і державши в руці шнурок, відміряв 1 000 ліктів, і перевів мене через воду; води було по кісточки.

Відміряв ще 1 000 й перевів мене через воду; води було по коліна. І ще відміряв 1 000 й перевів мене; води було по крижі.

І ще відміряв 1 000, та потік уже був такий, що я не міг перейти, бо вода була так високо, що треба було плисти, не можна було перейти потоку.

І сказав мені: «Бачиш, сину чоловічий?» І повів мене й привів назад на берег потоку.

Як я повернувсь назад, аж ось на берегах потоку дуже багато дерев по цім і по тім боці.

І сказав до мене: «Ця вода тече в східній край: вона пливе Аравою й увіллється в море; вона ввіллється в море, й вода в ньому стане здоровою.

Скрізь, де пройде той потік, кожна жива тварина, що рухається в ньому, буде жити. Риби буде дуже багато, бо там, де пройде ця вода, оздоровить усе, і де пройде той потік, усе буде жити.

На берегах його стоятимуть рибалки; від Енгеді до Енеглаїму будуть розіп'яті неводи; риба в ньому буде така сама, як риба у великім морі, і буде її дуже багато.

Його болота й його затони не стануть здоровими, їх полишать на сіль.

Понад потоком, на його берегах, по цім і по тім боці, ростимуть усякі овочеві дерева; листя на них не буде в'янути, і плоди на них не будуть переставати родити; вони будуть щомісяця достигати: бо вода для них тече зо святині. Плоди їхні будуть на харч, а листя - на ліки.»

Так говорить Господь Бог: «Ось вам границі землі, що ви розділите в насліддя дванадцятьом колінам Ізраїля, давши Йосифові дві частки.

Ви унаслідуєте всі рівно, так як то я був поклявся, піднявши мою руку, дати її вашим батькам. Ця земля випаде вам у насліддя.

Ось границя країни з північного боку: починаючи від Великого моря через Хетлон - до входу Хамат, до (місцевостей) Цедад,

Берот, Сівраїм, що між дамаським та хаматським краєм, Хацер Енон, що на границі Хаврану.

Границя, отже, буде йти від моря до Хацер-Енону, до дамаської границі на півночі й до хаматської границі. Це з північного боку.

А зо східнього боку, між Хавраном та Дамаском, між Гілеадом та Ізраїльською землею, Йордан буде границя аж до східнього моря, до Тамару. Це зо східнього боку.

Південний бік, на південь, від Тамару до вод Меріви коло Кадешу попри потік до Великого моря - це з південного боку, з півдня.

Західній бік: Велике море від границі аж перед вхід у Хамат. Це з західнього боку.

Ви поділите собі цю землю за колінами Ізраїля.

Ви поділите її за жеребом у насліддя собі й чужинцям, що перебуватимуть у вас, що породили дітей у вас. Ви обходитиметеся з ними як із тубільцями між синами Ізраїля: вони з вами розділять по жеребку насліддя серед колін Ізраїля.

В якому коліні перебуває чужинець, у тому й дасте йому насліддя» - слово Господа Бога.

Переклад Огієнка

І він вернув мене до дверей храму, аж ось виходить вода з-під порога храму на схід, бо перед того храму на схід. А вода сходила здолу, з правого боку храму, з півдня від жертівника.

І він випровадив мене в напрямі брами на північ, і провів мене навколо зовнішньою дорогою до зовнішньої брами, дорогою, зверненою на схід; і ось вода виприскувала з правого боку.

І вийшов цей чоловік на схід, а шнур був у його руці, і він відміряв тисячу ліктів, і перепровадив мене водою, водою по кістки.

І відміряв ще тисячу, і перепровадив мене водою, водою по коліна; і відміряв ще тисячу, і перепровадив мене водою по стегна.

І відміряв він ще тисячу, і був потік, якого я не міг перейти, бо стала великою та вода на пливання, потік, що був неперехідний.

І сказав він мені: Чи ти бачив це, сину людський? І повів мене, і вернув мене на берег цього потоку.

А коли я вернувся, то ось на березі потоку дуже багато дерев з цього й з того боку.

І сказав він до мене: Ця вода виходить до східньої округи, і сходить на степ, і сходить до моря, до води солоної, і вздоровиться вода.

І станеться, всяка жива душа, що роїться скрізь, куди приходить той потік, буде жити, і буде дуже багато риби, бо ввійшла туди та вода, і буде вздоровлена, і буде жити все, куди пройде той потік.

І станеться, стануть при ньому рибаки від Ен-Ґеді й аж до Ен-Еґлаїму; вода буде місцем розтягнення неводу, їхня риба буде за родом своїм, як риба Великого моря, дуже численна.

Його ж багна та калюжі його не будуть уздоровлені, на сіль вони дані.

А над потоком виросте на його березі з цього й з того боку всяке дерево їстивне; не опаде його листя, і не перестане плід його, кожного місяця буде давати первоплоди, бо вода його вона зо святині виходить, і буде плід його на їжу, а його листя на лік.

Так говорить Господь Бог: Оце границя, що ви посядете собі цю землю для дванадцяти Ізраїлевих племен; Йосип матиме два уділи.

І посядете її як один, так і другий, бо, прирікаючи, підняв Я був руку Свою дати її вашим батькам, і припаде цей Край вам у спадщину.

А оце границя Краю: на північному кінці від Великого моря напрямець до Хетлону, як іти до Цедаду,

Хамат, Берота, Сівраїм, що між границею Дамаску та між границею Хамату, середущий Хацар, що при границі Хаврану.

І буде границя від моря: Хацар-Енон, границя Дамаску на північ, і границя Хамату. Це північний кінець.

А східній кінець, з-між Хаврану та з-між Дамаску, і з-між Ґілеаду та з-між Ізраїлевого краю Йордан; від границі аж до східнього моря відміряєте. Це східній кінець.

А південний кінець, на південь: від Тамару аж до води Мерівот-Кадешу, потоку, до Великого моря. Це південний кінець, на південь.

А західній кінець Велике море, від границі аж навпроти того, де йти на Хамат. Це західній кінець.

І поділите цю землю собі, Ізраїлевим племенам.

І станеться, поділите її жеребком на спадок собі та чужинцям, що мешкають серед вас, що породили синів серед вас, і стануть вам, як тубільці між синами Ізраїлевими; з вами вони кинуть жеребка про спадок серед Ізраїлевих племен.

І станеться, у тому племені, де мешкатиме з ним той чужинець, там дасте його спадок, говорить Господь Бог.

Переклад Куліша

Тодї привів мене назад ід храмовим дверям, і се - зпід порога храму тече вода на схід сонця; храм бо стояв передом на схід сонця, а вода текла з під правого боку в храму від полуденнього боку в жертівника.

І вивів мене північніми воротами, й знадвірньою дорогою обвів мене до знадвірніх ворот, і се - вода тече по правому боцї.

Як пійшов той муж ід востоку, держучи в руцї поворозку, відміряв тисячу локот, та й завів мене в воду; води було по кісточки.

І відміряв ще тисячу, та й повів мене по водї; води було по колїна. І ще відміряв тисячу локот, та й повів мене далїй; води були по поясницї.

І ще відміряв тисячу, та тут була вже така течія, що я не міг бристи, бо вода була так високо, що треба було плисти, а перебристи сього потоку не було можна.

І сказав менї: Бачив, сину чоловічий? та й повів мене назад ід берегу сього потоку.

І як прийшов я назад, аж се - по берегах потоку багато дерева по сім і по тім боцї.

І промовив до мене: Ся вода тече в восточню сторону краю, попливе рівниною та й увійде в море; і зробляться води його здоровими.

І всяка животина, що там пливає, де ввійдуть сї води, буде жити, й буде риби вельми багато, тим що ввійде туди ся вода, й води в морі зробляться здоровими, й куди нї ввійде сей поток, там усе жити ме.

І стояти муть понад водою рибалки від Енгадди до Еглайму, й закидати муть неводи. Риби буде всякого роду, й як у великому морі, буде риби дуже багато.

Болота його й затони його, що не зробляться здоровими, позоставляються на сіль.

Понад потоком по узберіжжях його по сім і по тім боцї рости ме всяке дерево, що дає харч; листє його не буде вянути й плоди на йому не будуть уменшатись; що місяця поспівати муть нові, тим що вода про них тече з сьвятинї; плоди їх ійти муть на харч, а листє - на лїки.

Так говорить Господь Бог: Ось вам розграниченнє, по якому вам дїлити землю в наслїддє дванайцятьом поколїнням Ізрайлевим: - Йосифові два паї.

І наслїдуйте її, як один, так і другий; я бо, піднявши руку мою, клявся надїлити її вашим отцям; от і буде земля ся вашим наслїддєм.

А се гряниця країни: На північньому концї, починаючи од великого моря, через Хетлон, по дорозї в Зедад,

Емат, Берот, Сибарим, що між Дамаським і Ематським займищами, до Газар-Тихон, що на гряницї Аврана.

І буде гряниця від моря до Газар-Енону, гряниця з Дамаським займищем, а дальше на півночі займище Емат; от, се півночній бік.

А з восточнього боку ведїть гряницю проміж Авраном і Дамаском, між Галаадом і землею Ізраїлською попри Йордань до восточнього моря; се восточній бік.

А полуденнїй бік від Тамару до вод переріку коло Кадесу, й попри потік до великого моря; се полуденнїй бік на полуднї.

Західня ж гряниця - велике море, від полуденньої гряницї до місця проти Емату; се західній бік.

І подїлїте собі землю сю на паї після поколїнь Ізрайлевих.

А подїлїть її по жеребу в наслїддє собі й чужоземцям, що пробувають у вас, що породили дїти в вас, і маєте вважати їх на рівнї з синами Ізрайлевими, з природніми осадниками, й ввійдуть вони з вами в пай серед поколїнь Ізрайлевих.

В которому поколїннї живе чужоземець, у тому й дайте йому наслїддє його, говорить Господь Бог.

Переклад УБТ Турконяка

І він ввів мене до передверей дому, і ось вода виходила під двором на схід, бо лице дому гляділо на схід, і вода виходила з правої сторони з півдня до жертівника.

І він вивів мене дорогою брами, що до півночі, і обвів мене дорогою зі зовні до брами двору, що глядить на схід, і ось вода виходила з правої сторони.

Так як вихід для людини напроти, і міра в його руці, і він вимірив тисячу мірою, і пройшов водою, вода відпущенна.

І виміряв тисячу, і пройшов водою, вода аж до ніг. І розмірив тисячу, і пройшов воду, аж до бедр.

І розміряв тисячу, і не міг перейти, бо вода закипіла наче шум потока, якого не пройдуть.

І він сказав до мене: Чи ти побачив, людський сину? І він повів мене на беріг ріки.

Коли я повернувся і ось при березі ріки дуже багато дерев звідси і звідти.

І він сказав мені: Це вода, що виходить до Галилеї, що на сході, і сходить до Аравії, і йде аж до моря до води лиману, і виліковує води.

І буде, що всяка душа животних, що всюди живуть, куди лиш пройде туди ріка, житимуть. І там буде дуже багато риби, бо туди іде ця вода, і оздоровлятиме і живитиме. Все, на що лиш прийде ріка, житиме.

І там стоятимуть рибалки від Енґадді аж до Енаґалім. Буде сушення сітей, від себе буде, і її риби як риби великого моря дуже велике множество.

І де вона виходить, і де вона повертається і де вона виливає не оздоровлятимуть. В солоні вони дані.

І при ріці підніметься на її березі звідси і звідти всяке їстивне дерево, воно не постаріється при ньому, ані не забракне овочу. Вони видадуть первоплід своїх ранних плодів, томущо ця їхня вода виходить із святого, і їхній овоч буде на їжу і їхній ріст на здоровя.

Так говорить Господь: Ви унаслідите ці околиці землі, для дванадцятьох племен синів Ізраїля дар відміряння.

І унаслідите її кожний так як його брат, (землю) на яку Я підняв мою руку, щоб її дати їхнім батькам, і в наслідді припаде ця земля вам.

І це границі землі до півночі. Від великого моря, що сходить, і розділює вхід Імата Седдада,

Вирот, Севраїм, Іліям, поміж околицями Дамаску і поміж околицями Імата, двори Савнана, які є над околицями Авранітіди.

Це околиці від моря, від двору Енана, околиці Дамаску й на північ.

І ті, що на схід, між Авранітідою і між Дамаском і між Ґалаадітідою і між землею Ізраїля, Йордан ділить до моря, що на сході Фінікону. Це те, що до сходу.

І те, що до півдня, і південь від Темана і Фінікону аж до води Марімота Кадис, що простягається до великого моря, це часть півдня і південного заходу.

Це часть великого моря границя аж до напроти входу Імата, аж до його входу. Це те, що до моря (заходу) Імата.

І розмірте собі цю землю для племен Ізраїля.

Вкиньте на неї жеребом для вас і для приходька, що живуть посеред вас, які породили синів посеред вас. І вони будуть вам як тубільці між синами Ізраїля, з вами їстимуть в наслідді посеред племен Ізраїля.

І будуть в племені приходьків, між приходьками, що з ними, там дасьте їм насліддя, говорить Господь.

Російський синодальний переклад

Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот, из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника.

И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку; и вот, вода течет по правую сторону.

Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур, и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде; воды было по лодыжку.

И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде; воды было по колено. И еще отмерил тысячу, и повел меня; воды было по поясницу.

И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток.

И сказал мне: "видел, сын человеческий?" и повел меня обратно к берегу этого потока.

И когда я пришел назад, и вот, на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону.

И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море; и воды его сделаются здоровыми.

И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо; и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и, куда войдет этот поток, все будет живо там.

И будут стоять подле него рыболовы от Ен-Гадди до Эглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде и, как в большом море, рыбы будет весьма много.

Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли.

У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу: листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться; каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища; плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание.

Так говорит Господь Бог: вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследие двенадцати коленам Израилевым: Иосифу два удела.

И наследуйте ее, как один, так и другой; так как Я, подняв руку Мою, клялся отдать ее отцам вашим, то и будет земля сия наследием вашим.

И вот предел земли: на северном конце, начиная от великого моря, через Хетлон, по дороге в Цедад,

Емаф, Берот, Сивраим, находящийся между Дамасскою и Емафскою областями Гацар-Тихон, который на границе Аврана.

И будет граница от моря до Гацар-Енон, граница с Дамаском, и далее на севере область Емаф; и вот северный край.

Черту восточного края ведите между Авраном и Дамаском, между Галаадом и землею Израильскою, по Иордану, от северного края до восточного моря; это восточный край.

А южный край с полуденной стороны от Тамары до вод пререкания при Кадисе, и по течению потока до великого моря; это полуденный край на юге.

Западный же предел - великое море, от южной границы до места против Емафа; это западный край.

И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым.

И разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей; и они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых.

В котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог.