46

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Так говорить Господь Бог: «Брама внутрішнього двора, що звернена на схід, буде замкнена шість робітних днів; а в суботній день і в день нового місяця буде відімкнена.

Князь увійде знадвору через сіни коло брами й стане в одвірках її. Тоді священики принесуть його всепалення та його мирні жертви, і він поклониться лицем до землі на порозі воріт та й вийде, а ворота зостануться незамкненими аж до вечора.

А народ країни поклониться перед Господом при вході в цю браму щосуботи й що нового місяця.

Всепалення, що принесе князь Господеві суботнього дня, буде з шістьох ягнят без вади та з барана без вади;

із офіри - ефа на барана, а на ягнята - офіра за спромогою; олії ж один гін на ефу.

Новомісячного дня то буде молодий бичок без вади й шестеро ягнят і баран без вади.

Офіру ж до них дасть - ефу на бичка й ефу на барана, а офіру на ягнята за спромогою; олії ж по гіну на ефу.

Коли ж увіходитиме князь, то входитиме через сіни коло брами; тією ж самою дорогою й виходитиме.

А як увіходитимуть люди країни перед лице Господнє в свята, то той, хто ввійде північною брамою, щоб поклонитися, вийде південною брамою, а той, хто ввійде південою брамою, вийде північною брамою; ніхто не повернеться тією самою дорогою, якою ввійшов; він вийде протилежною.

Князь буде серед них: він увіходитиме, як вони входитимуть, і виходитиме, як вони виходитимуть.

У свята і в урочисті дні офіра буде: ефа на бичка й ефа на барана, на ягнята ж за спромогою; олії ж по гіну на ефу.

Коли князь схоче принести добровільне всепалення або добровільну мирну жертву Господеві, то йому відчинять браму, звернену на схід; він принесе своє всепалення й свої мирні жертви так само, як приносить у суботній день, і вийде; а як вийде, замкнуть за ним браму.

Він принесе щодня у всепалення Господеві ягня - однолітка без вади; щоранку принесе його

А як офіру - щоранку принесе до нього шосту частину ефи й олії третю частину гіна, щоб замісити муку. Це офіра для Господа, віковічна установа, назавжди.

І будуть приносити ягня, офіру й олію щоранку, як повсякчасне всепалення.»

Так говорить Господь Бог: «Коли князь дасть комусь із своїх синів дар зо своєї спадщини, то цей дар належатиме його синам, він буде їхньою спадковою власністю.

Коли ж він дасть зо своєї спадщини дар якомусь із своїх слуг, то той дар належатиме йому до року визволу, а потім повернеться до князя. Тільки спадщина, що він дасть своїм синам, зостанеться за ними.

Заборонено князеві брати спадщину в людей, позбавляючи тим їхньої власности. Він зо своєї власности наділить своїх синів дщиною, щоб нікого в мого народу не було вивласнено.»

Він привів мене тим входом, що збоку в брамі, до святих кімнат для священиків, звернених на північ, і ось там одне місце в глибині на захід,

і сказав мені: «Це те місце, де священики варитимуть жертву за гріх і жертву за переступ, де пектимуть офіру, не виносивши їх на зовнішній двір, щоб освячувати людей.»

Потім вивів мене на зовнішній двір і провів мене по чотирьох кутах двору, і ось у кожному куті двору було подвір'я.

У чотирьох кутах двору було чотири малих подвір'їв, 40 ліктів завдовжки й 30 ліктів завширшки; усі чотири однієї міри.

Навкруги всіх чотирьох їх була огорожа, а внизу під огорожею були зроблені навколо печі.

І сказав мені: «Це приміщення для кухарів, де слуги храму варитимуть жертви народу.»

Переклад Огієнка

Так говорить Господь Бог: Брама внутрішнього подвір'я, що звернена на схід, буде замкнена шість день праці, а суботнього дня буде відчинена, і в день новомісяччя буде відчинена.

І ввійде князь ходом сіней брами ззовні, і стане при одвірку брами, а священики приготують його цілопалення та його мирну жертву, і він поклониться на порозі брами. А брама не буде замкнена аж до вечора.

І буде вклонятися народ Краю при вході цієї брами в суботи та в новомісяччя перед Господнім лицем.

А те цілопалення, що князь принесе Господеві суботнього дня, це шість безвадних овець та безвадний баран.

А жертва мучна ефа на барана, а на овець жертва хлібна, скільки дасть рука його, а оливи гін на ефу.

А в день новомісяччя молодий бик з великої худоби, безвадний, і шестеро овець та баран будуть безвадні.

І ефу на бика, і ефу на барана приготує він хлібну жертву, а на овець як сягне рука його, а оливи гін на ефу.

А коли приходитиме князь, то він увійде ходом сіней брами, і тим же ходом своїм вийде.

А коли народ Краю буде приходити перед Господнє лице в свята, то хто входить ходом північної брама, щоб поклонитися, вийде ходом брами південної, а хто входить ходом брами південної, вийде ходом брами північної, не вернеться ходом тієї брами, яким увійшов, але вийде протилеглою йому.

А князь буде серед них: при вході їх ввійде, і при виході їх вийде.

А в свята та в урочисті дні буде хлібна жертва, ефа на бика й ефа на барана, а на вівці скільки дасть рука його, а оливи гін на ефу.

А коли князь приготує добровільного дара, цілопалення або мирні жертви, дар для Господа, то відчинять йому браму, що звернена на схід, і приготує своє цілопалення та свої мирні жертви, як готує за суботи, і вийде, і замкнуть браму по його виході.

А вівцю однорічну, безвадну, приготовиш на цілопалення кожен день для Господа, щоранку приготовиш його.

А жертву хлібну приготовиш до нього щоранку, шосту частину ефи, а оливи третину гіна, щоб покропити пшеничну муку, це хлібна жертва для Господа, постанови вічні назавжди.

І приготують вівцю й жертву хлібну та оливу щоранку на стале цілопалення.

Так говорить Господь Бог: Коли князь дасть кому зо своїх синів дара зо спадку свого, це буде належати його синам, як їхнє володіння в спадщині.

А коли він дасть дара з свого спадку одному з своїх рабів, то це буде належати йому аж до року волі його, та й вернеться князеві, бо це його спадок, тільки синам його він належатиме.

А князь не візьме зо спадку народу, витискаючи їх з їхнього володіння, із свого володіння дасть своїм синам спадок, щоб ніхто з народу Мого не розпорошився зо свого володіння.

І впровадив мене входом, що при боці брами, до священних кімнат для священиків, що звернені на північ; і ось там є місце на їхньому задньому боці на захід.

І сказав він мені: Оце місце, де священики будуть варити жертву за провину та жертву за гріх, де будуть пекти жертву хлібну, щоб не виносити до зовнішнього подвір'я, і не посвятити народа.

І він вивів мене до зовнішнього подвір'я, і провів мене по чотирьох рогах подвір'я, і ось ще подвір'я на кожному розі подвір'я.

На чотирьох рогах подвір'я були малі подвір'я, сорок ліктів завдовж і тридцять завшир, міра одна для них чотирьох, простокутні.

І був ряд каміння навколо них, навколо них чотирьох, і пороблені кухні під горожею навколо.

І сказав він мені: Оце дім кухарів, що там варять слуги храму жертву народові.

Переклад Куліша

Так говорить Господь Бог: Брама всерединнього двора, повернена лицем на схід сонця, має бути замкнена через шість робітніх днїв, а в субітний день і в день нового місяця має бути відомкнена.

Князь прийде через знадвірні сїни та й стане в подвоях сих воріт; і впорають сьвященники всепаленнє його й подачню жертву його; й поклониться він Господеві з порозї воріт, та й вийде собі, а ворота зістануться незачиненими до вечора.

Та й нарід має покланятись перед Господом коло ввіходу в ворота в суботи й в днї нового місяця.

А всепаленнє, що принесе князь Господеві субітнього дня, має бути з шестерьох ягнят без скази та з барана без скази.

Хлїбового ж приносу - ефа на барана, а на ягнята хлїбового приносу, скілько рука його подасть; оливи же один гин на ефу.

У новомісячній день приносити ме він із товарячої череди назимка, без скази, а так само й шестеро ягнят та барана без скази.

Хлїбового ж приносу дасть він ефу на телця й ефу на барана, а на ягнята, скілько рука його подасть, оливи же по гину на ефу.

А як приходити ме князь, так має ввіходити через переддвіррє у брамі й тією ж дорогою виходити.

А як приходити ме люд землї перед лице Господнє в сьвята, та хто ввійшов північньою брамою на молитву, той має виходити брамою полуденньою; не буде виходити тією ж брамою, що нею ввійшов, а має виходити протилежною.

І князь має бути серед них; як увіходять вони, ввіходить і він; а як вони виходять, виходить і він.

А в сьвята й в урочисті днї хлїбового приношення від його має бути по ефі на назимка й по ефі на барана, на ягнята ж - скілько подасть рука його, олїї ж по гину на ефу.

А коли князь по щиростї своїй схоче принести всепаленнє чи подячню жертву Господеві, так мають відомкнути йому браму, повернену на схід сонця, і він упорає свій принос і свою подячню жертву так само, як упорав субітнього дня, і вийде; а як вийде, замкнуть ворота.

Що-дня принось Господеві на всепаленнє ягня-перволїтка без скази; що ранку принось його;

І додавай до того хлїбовий принос що ранку - шестину ефи та й оливи третину гина, щоб розмішати муку. Така віковічня постанова про хлїбовий принос Господеві, по всї часи.

Нехай на всепаленнє приносять ягня та хлїбовий принос і олїю що ранку повсячасно.

Так говорить Господь Бог: Коли князь дає которому синові свойму дар (в землї), так се має йти в наслїддє й синам його; ся держава їх має бути наслїдньою.

Коли ж він дасть із наслїддя свого в дарі которому підвластному свойму, то се буде належати тому тілько до року визволу, а тодї вернеться до князя. Тілько до синів його має переходити наслїддє його.

Та князеві не можна забирати наслїднього паю у людей, витискаючи їх із держави їх. Тілько з власної держави можна йому надїляти дїтей своїх, щоб нїкого з мого люду не виганяно з держави його.

І привів мене тим ходом, що збоку в брамі, до сьвятих сьвітлиць про сьвященників, повернених на північ, і се - там одно місце зкраю на захід.

І промовив до мене: Се те місце, де сьвященники мають варити жертву за гріх, і за переступ, та пекти хлїбовий принос, не виносючи його до надвірніх сїней, на осьвяту люду.

І вивів мене до задвірніх сїней, і провів мене по чотирьох кутах сїней, і ось, в кожному кутї сїней ще сїнки.

У всїх чотирьох кутах були криті сїнки, завдовжки сорок локот, а завширшки трийцять; однієї міри в усїх чотирьох кутах.

І навкруги всїх їх чотирьох - стїни, а при стїнах пороблені куховарнї навкруги.

І сказав менї: Се куховарнї, де слуги храму варити муть жертви людські.

Переклад УБТ Турконяка

Так говорить Господь: Брама, що у внутрішньому дворі, що глядить до сходу, буде замкнена в шести днях, які працюється, а в дні суботи відкриється, і в дні нового місяця відкриється.

І ввійде володар дорогою еламу зовнішньої брами і стане при передверях брами, і священики зроблять його цілопалення і те, що за його спасіння. І він поклониться до передверей брами і вийде, і брама не замкнеться аж до вечора.

І нарід землі поклониться перед передверям тієї брами в суботи і в нові місяці перед Господом.

І володар принесе цілопалення в дні субот Господеві. Шість ягнят без вади, і барана без вади,

і манаа, пляцок баранові і жертву ягнятам, дар його руки, й іну олії до пляцка.

І в дні новомісяця буде теля без вади, і шість ягнят, і баран без вади,

і пляцок для телята, і пляцок для барана, буде манаа, і для ягнят так як зробить його рука, й іна олії до пляцка.

І коли володар входить він ввійде дорогою брами елама і дорогою брами вийде.

І коли входить нарід землі перед Господом в празники, той, хто входить дорогою брами, що до півночі, поклонитися, вийде дорогою брами, що до півдня, і хто входить дорогою брами, що до півдня, вийде дорогою брами, що до півночі. Не повернеться брамою, якою ввійшов, але лиш вийде (тією, що) на проти неї.

І володар вийде з ними посеред них коли вони входять і вийде коли вони виходять.

І в празники і на загальних зібраннях буде манаа, пляцок для теляти, і пляцок для барана і для ягняти, так як зробить його рука, й іна олії до пляцка.

Якщо ж володар зробить визнавання, цілопалення спасіння Господеві, і він відкриє собі браму, що глядить до сходу, і зробить своє цілопалення, і те, що за його спасіння, так як чинить в день суботи, і вийде і замкне двері після того як він вийде.

І зробить однолітне ягня без плями в цілопалення кожного дня Господеві, вранці його зробить.

І зробить над ним манаа вранці, шосту часть міри, і трету часть іна олії, щоб замісити муку, манаа Господеві, постійний припис.

Зробите ягня і манаа і зробите олію вранці, постійне цілопалення.

Так говорить Господь: Якщо володар дасть дар з свого насліддя одному з своїх синів, це буде частю в наслідді для його синів.

Якщо ж дасть дар одному з його рабів, і буде йому так як в рік відпущення, і віддасть володареві. Лише насліддя його синів, для них буде.

І володар не візьме з насліддя народу, щоб їх насилувати. Зі свого насліддя дасть насліддя своїм синам, щоб мій нарід не був розсіяний кожний зі свого насліддя.

І він ввів мене до входу брами, що на південь, до залі святих, священиків, що глядить до півночі, і ось там відлучене місце.

І він сказав до мене: Це місце, де варитимуть там священики те, що за незнання, і те, що за гріх, і там спечуть постійні манаа, щоб не виносити до зовнішнього двору, щоб освятити нарід.

І він мене вивів до зовнішнього двору і обвів мене по чотирьох частях двору, і ось двір на кожному боці двору, двір на боці двору.

На чотирьох боках двору малий двір, довжина сорок ліктів і ширина тридцять ліктів, одна міра для чотирьох.

І довкруги в них залі довкруги в чотирьох, і кухні були під залями довкруги.

І він сказав мені: Це доми кухарів де пектимуть там ті, що служать домові при жертвах народу.

Російський синодальний переклад

Так говорит Господь Бог: ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжение шести рабочих дней, а в субботний день они должны быть отворены и в день новомесячия должны быть отворены.

Князь пойдет через внешний притвор ворот и станет у вереи этих ворот; и священники совершат его всесожжение и его благодарственную жертву; и он у порога ворот поклонится Господу, и выйдет, а ворота остаются незапертыми до вечера.

И народ земли будет поклоняться пред Господом, при входе в ворота, в субботы и новомесячия.

Всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день, должно быть из шести агнцев без порока и из овна без порока;

хлебного приношения ефа на овна, а на агнцев хлебного приношения, сколько рука его подаст, а елея гин на ефу.

В день новомесячия будут приносимы им из стада волов телец без порока, также шесть агнцев и овен без порока.

Хлебного приношения он принесет ефу на тельца и ефу на овна, а на агнцев, сколько рука его подаст, и елея гин на ефу.

И когда приходить будет князь, то должен входить через притвор ворот и тем же путем выходить.

А когда народ земли будет приходить пред лице Господа в праздники, то вошедший северными воротами для поклонения должен выходить воротами южными, а вошедший южными воротами должен выходить воротами северными; он не должен выходить теми же воротами, которыми вошел, а должен выходить противоположными.

И князь должен находиться среди них; когда они входят, входит и он; и когда они выходят, выходит и он.

И в праздники и в торжественные дни хлебного приношения от него должно быть по ефе на тельца и по ефе на овна, а на агнцев, сколько подаст рука его, и елея по гину на ефу.

А если князь, по усердию своему, захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота, обращенные к востоку, и он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил в субботний день, и после сего он выйдет, и по выходе его ворота запрутся.

Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца без порока; каждое утро приноси его.

А хлебного приношения прилагай к нему каждое утро шестую часть ефы и елея третью часть гина, чтобы растворить муку; таково вечное постановление о хлебном приношении Господу, навсегда.

Пусть приносят во всесожжение агнца и хлебное приношение и елей каждое утро постоянно.

Так говорит Господь Бог: если князь дает кому из сыновей своих подарок, то это должно пойти в наследство и его сыновьям; это владение их должно быть наследственным.

Если же он даст из наследия своего кому-либо из рабов своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения, и тогда возвратится к князю. Только к сыновьям его должно переходить наследие его.

Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их; из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа Моего не был изгоняем из своего владения.

И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот, к священным комнатам для священников, обращенным к северу, и вот там одно место на краю к западу.

И сказал мне: "это - место, где священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор, для освящения народа".

И вывел меня на внешний двор, и провел меня по четырем углам двора, и вот, в каждом углу двора еще двор.

Во всех четырех углах двора были покрытые дворы в сорок локтей длины и тридцать ширины, одной меры во всех четырех углах.

И кругом всех их четырех - стены, а у стен сделаны очаги кругом.

И сказал мне: "вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные".