26

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Одинадцятого року першого дня місяця надійшло до мене таке слово Господнє:

«Сину чоловічий! За те, що Тир гукав на Єрусалим: Ага! Розбито браму народів! Він звертається до мене! Зруйновані його багатства!

За те так говорить Господь Бог: Ось я йду проти тебе, Тире! Я підійму на тебе силу народів, неначе море підіймає хвилі.

Вони зруйнують мури Тиру, і повалять його башти. Я вимету порох його геть із нього, і зроблю з нього голу скелю.

Він - серед моря - стане місцем, де розстеляють сіті, бо я сказав так, - слово Господа Бога. Він стане здобиччю народів.

Дочки ж його на суходолі будуть порубані мечем і взнають, що я - Господь.

Так бо говорить Господь Бог: Ось я нашлю з півночі проти Тиру Навуходоносора, царя вавилонського, царя над царями, з кіньми та колісницями та вершниками, з великим натовпом народів.

Дочок твоїх на суходолі він посіче мечем. Він побудує проти тебе рухомі башти, насипле проти тебе вал, поставить проти тебе щит.

До мурів твоїх тарани прикотить, і порозвалює (військовим) знаряддям твої башти.

Коней у нього така сила, що пилюка тебе окриє. Від вершників, коліс та колісниць будуть тремтіти твої мури, як він увіходитиме в твої ворота, так як уходять у завойоване місто.

Він кінськими копитами буде всі, всі твої вулиці топтати, виб'є мечем народ твій, і повалить на землю твої могутні стовпи.

Розграбують твої скарби, розшарпають твої товари, розвалять твої мури, зруйнують твої будинки пишні, і повкидають у море твоє каміння, дерево й твої румовища.

Покладу край твоїм гомінким пісням, голосу гарф твоїх не буде більше чути.

Я зроблю з тебе голу скелю, ти станеш місцем, де розстеляють сіті. Тебе не відбудують більше, бо я, Господь, сказав, - слово Господа Бога.

Так говорить Господь Бог Тирові: О, як тремтітимуть острови від гуку твого падіння, коли стогнатимуть поранені, коли посеред тебе лютуватиме різанина!

Усі князі морські посходять із своїх престолів, поскидають плащі, поздіймають свою гаптовану одежу, повдягаються у жалобу, посідають на землю щохвилі будуть дрижати й полохатися над тобою.

Вони заведуть над тобою жалобну пісню; і тобі скажуть: Як це ти провалилося, зникло з моря, славне місто, ти, що було сильним на морі; само ти і твої мешканці, що ширило страх твій на всю сушу?

Тепер дрижать острови у день падіння твого. Збентежились морські острови від погибелі твоєї.

Так бо говорить Господь Бог: Як зроблю тебе пустинним містом, таким як безлюдні міста, як наведу на тебе океан, і як покриють тебе великі води,

тоді зіпхну тебе до тих, що посходили в яму, до людей, що були колись, і посаджу тебе в околиці підземній, у безлюддях віковічних, разом з тими, що посходили в яму, щоб тебе більш не заселено, щоб тебе не було більше в землі живих.

Зроблю тебе страховищем, і тебе не стане. Шукатимуть тебе, та не знайдуть повіки», - слово Господа Бога.

Переклад Огієнка

І сталося одинадцятого року, першого дня місяця, було слово Господнє до мене таке:

Сину людський, за те, що Тир говорить на Єрусалим: Ага! зламалися це двері народів, він звертається до мене, і я насичуся, бо він знищений,

тому так говорить Господь Бог: Ось Я на тебе, Тире, і підійму на тебе багато народів, як море підіймає свої хвилі...

І понищать вони мури Тиру, і повалять башти його, і вимету з нього порох його, і оберну його на голу скелю...

Він буде серед моря місцем розтягнення неводу, бо Я сказав це, говорить Господь Бог, і стане він за здобич для народів,

а його дочки, що на полі, будуть побиті мечем, і пізнають вони, що Я Господь!

Бо так говорить Господь Бог: Ось Я спроваджу до Тиру Навуходоносора, вавилонського царя, з півночі, царя над царями, з конем і колесницею та з верхівцями, і з ними натовп, і численний народ.

Він позабиває на полі дочок твоїх мечем, і зробить на тебе башту, і насипле на тебе вала, і поставить проти тебе щита...

І дасть муролома на мури твої, і порозбиває мечами своїми він башти твої!

Від надміру коней його закриє тебе їхня курява, від цокоту вершника, колеса та колесниці затремтять твої мури, як буде він входити в брами твої, як входять до міста з розламаним муром...

Копитами коней своїх він потопче усі твої вулиці, позабиває мечем твій народ, і на землю попадають пам'ятники твоєї могутности...

І вони розграбують багатство твоє, і пограбують товари твої, і порозвалюють мури твої, і порозбивають доми твої пишні, а каміння твоє, і дерева твої, і навіть твій порох вони поскидають у воду!...

І Я припиню розлягання пісень твоїх, і бренькіт гусел твоїх більше чутий не буде...

І зроблю тебе голою скелею, станеш місцем розтягнення сітки, і більше не будеш збудований, бо я, Господь, це сказав, Господь Бог промовляє!

Отак Господь Бог промовляє до Тиру: Чи ж від шуму падіння твого, коли будуть стогнати ранені, коли забиватимуть посеред тебе, не затремтять острови?

І всі князі моря посходять із тронів своїх, і поздіймають вони свої мантії, і постягають свої кольорові одежі, і зодягнуться страхом, посідають на землю, і будуть тремтіти щохвилі, і стовпом постають над тобою...

І пісню жалобну про тебе вони заспівають, і скажуть тобі: Як загинуло ти, як одірване ти від морів, славне місто, що сильним на морі було, воно й його мешканці, що наводили страх свій на всіх його мешканців!

Тепер затремтять острови в дні упадку твого, і жахнуться всі ті острови, що на морі, твоєю загубою...

Бо так Господь Бог промовляє: Коли Я тебе оберну на спустошене місто, немов ті міста, що вони не замешкані, коли підійму Я безодню на тебе, і велика вода тебе вкриє,

то знижу тебе разом з тими, що сходять в могилу, до предавнього люду, і в підземній землі осаджу я тебе, як руїни відвічні, із тими, що сходять в могилу, щоб ізнову ти не заселився, і в країні живих більш не жив!...

За пострах тебе учиню, і не буде тебе, і будуть шукати тебе, та вже більше не знайдуть навіки, говорить оце Господь Бог!

Переклад Куліша

У в одинайцятому ж роцї, на первий день первого місяця надійшло до мене слово Господнє:

Сину чоловічий! за те, що Тир гукав про Ерусалим: Ага! поламано брами народів! До мене тепер вони обертаються; я насичуся, бо він став пусткою, -

За те, так говорить Господь Бог: Встаю я на тебе, Тире, й наведу многі народи на тебе, наче б море підняло филї свої.

Збурять вони Тирові мури й повалять башти його; й вимету порох із його, й зроблю його голою скелею.

Стане він хиба місцем, де рибалки свої неводи будуть серед моря розстилати; се бо я сказав так, говорить Господь Бог, і станеться він лупом народів.

Дочки ж його, що в тій землї, повбиває меч, і зрозуміють, що я - Господь.

Так бо говорить Господь Бог: Ось, я нашлю од півночі Навуходонозора, царя Вавилонського, царя над царями, проти Тиру з кіньми й колесницями й їздецями та з цїлим роєм народів.

Він вирубає мечем дочерні міста твої, побудує проти тебе облягові башти, насипле вал кругом тебе й поставить щити проти тебе;

А до мурів твоїх прикотить тарани й порозвалює сокирами башти твої.

Від роїв коней його покриють тебе порохи, від стуку їздецїв і коліс і колесниць тремтїти муть мури твої, як він входити ме в ворота твої, так як уходиться в опанований город.

Кінськими копитами повитоптує улицї твої, повбиває мечем людей твоїх, і повалить на землю памятники сили твоєї.

І порозхапують скарби твої, пожакують склади товарів твоїх, порозвалюють мури твої, порозбивають пишні будинки твої, й повкидають у море каміннє з них і сволоки, ба й румовища твої.

І зроблю конець гомонові пісень твоїх, і голосу цитер твоїх не буде вже чути.

І зроблю тебе голою скелею, будеш порожним місцем про рибалок до розстилання неводів їх: не будеш уже наново відбудований, я бо, Господь, сказав так, говорить Господь Бог.

Так говорить Господь Бог Тирові: Хиба ж од гуку розпаду твого, від стогнання ранених, коли посеред тебе лютувати ме побій, не потрясуться (сусїдні) острови?

І посходять усї князї морські з престолів своїх, і поскидають із себе царські плащі свої, й поздіймають мережану одїж свою, та й повдягаються в дрожаннє; посїдають на долівцї, й що хвилї будуть здрогатись та торопіти зза тебе.

І голосити муть про тебе, й промовляти про тебе: Як се ти повалився, ти, що винирнув із моря, ти, славний городе, потужен на морі, - сам ти й осадники твої, - ти, що всї поморяне тремтїли від тебе!

Тепер, в часї упаду твого, задрожали острови, поторопіли острови морські од погибелї твоєї.

Так бо говорить Господь Бог: Як зроблю тебе безлюдним городом, таким як ті міста, що стоять пустками; як напущу на тебе повідь, як покриють тебе великі води,

Тодї зіпхну тебе до тих, що посходили в яму, до людей, що колись були, й зложу тебе в преисподнях земних, у вічних пустинях проміж тими, що посходили в яму, щоб нїколи вже тебе не оселено, а на землї живих явлю мою славу.

О, страшно спустошу тебе, й не стане тебе; шукати муть тебе, та не знайдуть по віки, говорить Господь Бог.

Переклад УБТ Турконяка

І сталося, що в одинадцятому році, в першому (дні) місяця було до мене господнє слово, що казало:

Людський сину, томущо Сор заговорив проти Єрусалиму: Добре був розбитий, знищені народи, повернулися до мене, вона, (що була) повна, спустошена,

через це так говорить Господь: Ось Я проти тебе, Сор, і наведу на тебе багато народів, так як море підноситься своїми хвилями.

І скинуть стіни Сора і скинуть твої вежі, і розвію його порох з нього і зроблю його гладким каменем.

Сушильнею для сітей буде посеред моря, бо Я сказав, говорить Господь. І буде на розграблення для народів,

і його дочки в долині будуть мечем убиті. І пізнають, що Я Господь,

бо так говорить Господь: Ось Я наводжу на тебе, Соре, Навуходоносора царя Вавилону з півночі, він є царем царів, з кіньми і колісницями і кіннотчиками і дуже численним збором народів.

Цей твоїх дочок, що в долині, убє мечем і дасть на тебе сторожу і обложить і зробить проти тебе довкруги вали і стояки на зброю і свої списи дасть напроти тебе.

Твої стіни і твої вежі скине своїми мечами.

Від множества його коней тебе покриє їхній порох, і від голосу його кіннотчиків і коліс його колісниць твої стіни зрушаться як він входитиме крізь твої брами так як той, що входить до міста з рівнини.

Копитами їхніх коней потоптають всі твої рівнини. Твій нарід він вигубить мечем і буття твоєї сили скине на землю.

І розграбить твою силу і розграбить твій маєток і скине твої мури і твої любі доми знищить і твоє каміння і твоє дерево і твій порох вкине посеред моря.

І знищить множество твоїх музик, і голос твоїх псалтирів більше не почується.

І зроблю з тебе гладкий камінь, сушильнею сітей будеш. Не будеш більше відбудований, бо Я сказав, говорить Господь.

Томущо так говорить Господь, Господь, до Сора: Чи не від голосу твого падіння в стогнанні побитих в витяганні меча посеред тебе затрясуться острови?

І зійдуть з їхніх престолів всі володарі з народів моря і знімуть мітри з їхніх голів і їхню багато барвну одіж скинуть. Жахом жахнуться, сядуть на землю і боятимуться за їхнє знищення і застогнуть за тобою.

І голосіння над тобою піднімуть і скажуть: Як ти знищений з моря, місто похвалигідне, що дало свій страх на всіх, що його замешкували?

І острови злякаються від дня твого падіння.

Бо так говорить Господь: Коли дам тебе спустошеним містом так як міста, що не збудовані, коли Я наведу на тебе безодню і покриє тебе велика вода,

і зведу тебе до тих, яких зводять до глибини, до народу віку, і поселю тебе в глибині землі як вічну пустиню з тими, що сходять в глибину, щоб ти не був заселений, ані не встав на землі життя.

На вигублення Я тебе дам, і не будеш більше на віки, говорить Господь.

Російський синодальний переклад

В одиннадцатом году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне:

сын человеческий! за то, что Тир говорит о Иерусалиме: "а! а! он сокрушен - врата народов; он обращается ко мне; наполнюсь; он опустошен", -

за то, так говорит Господь Бог: вот, Я - на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои.

И разобьют стены Тира и разрушат башни его; и вымету из него прах его и сделаю его голою скалою.

Местом для расстилания сетей будет он среди моря; ибо Я сказал это, говорит Господь Бог: и будет он на расхищение народам.

А дочери его, которые на земле, убиты будут мечом, и узнают, что Я Господь.

Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и с многочисленным народом.

Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты;

и к стенам твоим придвинет стенобитные машины и башни твои разрушит секирами своими.

От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город.

Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом и памятники могущества твоего повергнет на землю.

И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои и дерева твои, и землю твою бросят в воду.

И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен.

И сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей; не будешь вновь построен: ибо Я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог.

Так говорит Господь Бог Тиру: от шума падения твоего, от стона раненых, когда будет производимо среди тебя избиение, не содрогнутся ли острова?

И сойдут все князья моря с престолов своих, и сложат с себя мантии свои, и снимут с себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю, и ежеминутно будут содрогаться и изумляться о тебе.

И поднимут плач о тебе и скажут тебе: как погиб ты, населенный мореходцами, город знаменитый, который был силен на море, сам и жители его, наводившие страх на всех обитателей его!

Ныне, в день падения твоего, содрогнулись острова; острова на море приведены в смятение погибелью твоею.

Ибо так говорит Господь Бог: когда Я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину, и покроют тебя большие воды;

тогда низведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему, и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных, с отшедшими в могилу, чтобы ты не был более населен; и явлю Я славу на земле живых.

Ужасом сделаю тебя, и не будет тебя, и будут искать тебя, но уже не найдут тебя во веки, говорит Господь Бог.