13

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

І так сказав мені Господь: «Іди, купи собі льняний пояс і підпережи ним собі крижі, та в воду не клади його.»

І купив я пояс, як заповів Господь, і підперезав собі крижі.

І надійшло слово Господнє до мене вдруге:

«Візьми пояс, що купив єси, що на крижах у тебе, встань та й піди на Ефрат і сховай його там у щілині в скелі.»

Пішов я та й сховав його на Ефраті, як заповідав мені Господь.

Як же уплило чимало часу, сказав мені Господь: «Піди на Ефрат і візьми звідти пояс, що я заповідав тобі сховати там.»

Пішов я на Ефрат, розшукав і взяв пояс з того місця, де його сховав був, і ось - пояс зогнив і став непридатним.

І надійшло до мене таке слово Господнє:

«Так говорить Господь: Отак я знищу гординю Юди й велику гординю Єрусалиму.

Цей злий народ, що не хоче слухати моїх слів, що ходить за своїм запеклим серцем і біжить слідом за іншими богами, щоб їм служити й перед ними ниць припадати, стане таким, як цей пояс, ні до чого не придатний.

Бо як пояс прилягає чоловікові до стану, так я пригорнув до себе ввесь дім Ізраїля і дім Юди, - слово Господнє, - щоб вони були моїм народом і славою моєю, і хвалою моєю, і окрасою моєю; та вони не послухалися.

Оце ж промов до них це слово: Так говорить Господь, Бог Ізраїлів: Кожний глечик наповниться вином. Коли ж тобі відкажуть: Хіба ж ми не знаємо, що кожний глечик наповнюють вином? -

ти їм скажеш: Так говорить Господь: Ось я сповню вином аж до перепою всіх мешканців цієї землі і царів, що сидять на Давидовім престолі, і священиків, і пророків, і всіх мешканців Єрусалиму;

і порозбиваю одного об одного, батьків і синів укупі, - слово Господнє! Не помилую, не змилосерджусь і не пожалую - геть вигублю їх.»

Слухайте й уважайте та не зносьтеся гордо, бо це Господь говорить.

Воздайте Господеві, Богові вашому, за його величчю, заки ще не стемніло й заки ще ноги ваші не спотикаються по горах у сутінку. Ви чекаєте світла, та він його на тьму оберне, темряву з нього вчинить.

Коли ж не послухаєте цього, душа моя потай оплакуватиме гординю вашу; вона буде плакати гірко, очі мої у сльозах розпливуться, бо займуть у полон стадо Господнє.

Промовте до царя й до цариці: «Сядьте низенько, бо впав з голови вашої вінець вашої слави.

Міста на півдні позамикані, й нікому їх відчинити. Увесь Юда пішов на вигнання, - вигнання цілковите.»

Зведи, Єрусалиме, твої очі й подивися на тих, що йдуть із півночі. Де стадо, що було тобі віддане, ті пишні твої вівці?

Що скажеш, як настановить старшувати над тобою твоїх коханців, яких ти сама принадила до себе? Чи не схоплять тебе болі, як жінку, що породжує?

І коли скажеш у твоєму серці: За що мені таке судилось? - за превелику твою беззаконність піднято тобі поли та оголено твої ноги.

Хіба може чорношкірий перемінити свою шкіру або леопард -плями свої? Отак і ви, - чи зможете добро чинити, звикши зло робити?

«Я їх порозвіваю, мов полову, що її розвіває вітер із пустині.

Такий твій жереб, частка, призначена тобі від мене, - слово Господнє - бо ти мене забула й звірилась на неправду.

Я ж сам закину твою нижню одіж на твоє обличчя, що й сором твій буде видно.

Твої перелюби, твоє яріння, твоя зухвала розпуста! По пагорбах і в полі бачив я твої гидоти. Горе тобі, Єрусалиме! Очиститись не хочеш. Докіль ще будеш зволікати?»

Переклад Огієнка

Так промовив до мене Господь: Іди й купи собі льняного пояса, і підпережи ним свої стегна, але в воду не клади його.

І купив я того пояса за Господнім словом, та й підперезав свої стегна.

І було мені слово Господнє удруге, говорячи:

Візьми того пояса, якого купив, що на стегнах твоїх, і встань, іди до Ефрату, та й сховай його там у розщілині скелі.

І пішов я, і сховав його в Ефраті, як Господь наказав був мені.

І сталося по багатьох днях, і сказав мені Господь: Устань, іди до Ефрату, і візьми звідти того пояса, що Я наказав був тобі сховати його там.

І пішов я до Ефрату, і викопав, і взяв того пояса з місця, де я сховав був його, аж ось той пояс нездатний!

І було мені слово Господнє, говорячи:

Так говорить Господь: Отак знищу Я Юдину гордість та гордість велику Єрусалиму,

цього злого народа, що не хоче він слухатися Моїх слів, що ходить за впертістю серця свого! І пішов він в сліди інших богів, щоб служити їм та поклонятися їм. І станеться він, як цей пояс, до нічого нездатний!...

Бо як прилягає цей пояс до стегон чоловіка, так притвердив Я до себе ввесь Ізраїлів дім та ввесь Юдин дім, говорить Господь, щоб стали народом Мені і йменням, і хвалою та пишнотою, та вони не послухались!

І скажеш до них оце слово: Так говорить Господь, Бог Ізраїлів: усякий бурдюк вином наповняється. І відкажуть тобі: Чи ми справді не знаєм, що всякий бурдюк вином наповняється?

І скажеш до них: Так говорить Господь: Ось наповню Я п'янством усіх мешканців Краю цього, і царів, що сидять на Давидовім троні, і священиків, і пророків, і всіх мешканців Єрусалиму.

І розіб'ю їх одного об одного, разом батьків та синів, говорить Господь, Не змилуюся, і не змилосерджусь, і не пожалію, щоб їх не понищити!

Послухайте ви та візьміть до ушей, не вивищуйтеся, бо Господь це сказав!

Дайте Господу, Богові вашому, славу, поки не зробить Він темно, і поки на темних горах не спіткнуться вам ноги! І будете ви сподіватися світла, а Він зробить це темрявою та вчинить імлою...

А коли ви цього не послухаєте, буде плакати таємно душа моя з вашої гордости, й око моє проливатиме сльози, і зайдеться сльозою, бо стадо Господнє займуть у полон!...

Скажіть до царя й до царевої матері: Сідайте додолу, бо з голів ваших спала корона вашої слави!

Південні міста позамикані будуть, і не буде, хто б їх відчинив, вигнаний буде ввесь Юда, вигнаний буде цілком!

Зведіть ваші очі, й побачте отих, що приходять із півночі: де череда та, що дана тобі, отара пишноти твоєї?

Що ти скажеш, о дочко Сіону, як Він над тобою панами поставить отих, яких ти навчила була за довірених бути, чи ж муки не схоплять тебе, немов ту породіллю?

коли ж скажеш у серці своєму: Чому такі речі спіткали мене? за численні провини твої відкриті подолки твої, оголені ноги твої силоміць!

Чи мурин відмінить коли свою шкіру, а пантера ті плями свої? Тоді зможете й ви чинити добре, навчені чинити лихе!

Тому розпорошу їх, мов ту полову, що з вітром з пустині летить:

Оце жеребок твій, це уділ, який Я відміряв тобі, говорить Господь, бо забула Мене та надіялася на неправду!

І закочу теж подолки твої над обличчя твоє, і покажеться ганьба твоя:

твої перелюбства й іржання твої, сором блуду твого на полі на пагірках, Я бачив гидоти твої... Горе тобі, Єрусалиме, що не очистишся! Доки ж іще?

Переклад Куліша

Так сказав менї Господь: Ійди, купи собі льняного пояса й підпережи ним чересла твої, та в воду не клади його.

І купив я пояс, як заповідав Господь, і підперезав стан мій.

Тодї надійшло до мене слово Господнє вдруге, й сказано так:

Возьми пояса, що купив його, та що на череслах твоїх, подайся на Евфрат та й сховай його там в щілинї в скелї.

І пійшов я та й сховав його на Евфратї, як заповідав Господь.

Як же вплило немало часу, сказав до мене Господь: Пійди на Евфрат і возьми звідти пояса, що я заповідав тобі сховати там.

І пійшов я на Евфрат, викопав і взяв пояс із того місця, де сховав, і ось, дивись - пояс з'огнив і став нїдочого.

І надійшло до мене слово Господнє таке:

Так говорить Господь: Оттак ізнївечу я гординю Юдину й велику гординю Ерусалимову.

Сї негідні люде, що нехтують слухати слова мого, що ходять своєю волею по своїй дорозї слїдом за иншими богами, щоб їм служити й перед ними ниць припадати, вони стануть такими, як сей пояс, нїдочого не придатен.

Бо, як пояс прилягає до чересел чоловікові, так я пригорнув був до себе ввесь дом Ізраїля і ввесь дом Юдин, говорить Господь, щоб вони були моїми людьми й славою моєю й хвалою та окрасою моєю; та не послухали вони.

Оце ж промов до них се слово: Так говорить Господь, Бог Ізрайлїв: Усякий скіряний міх сповнюють вином. Коли ж тобі відкажуть: Хиба ж ми не знаємо, що всяку кінву та сповняють вином?

Тодї скажи їм: Так говорить Господь: Ось я сповню аж до перепою вином усїх осадників сієї землї й царів, що, яко наслїдники Давидові, седять на престолах, і сьвященників і пророків та й усїх осадників Ерусалимських,

І порозбиваю одного об одного, отцїв і синів укупі, говорить Господь, - нїякої пільги нї милосердя не буде їм, і не пожалую вигубити їх.

Оце ж слухайте й уважайте, не несїтесь гордо, бо се Господь говорить.

Оддайте славу Господеві, Богу вашому, доки ще не навів темряви й докіль іще ноги ваші не спотикаються по горах в памороцї.

Коли ж сього не послухаєте, то душа моя буде по безлюдних місцях оплакувати гординю вашу; гірко плакати ме, очі мої будуть розпливатись в сльозах, бо займуть у полонь стадо Господнє.

Промов до царя й до царицї: Впокорітеся, сядьте низько, бо впаде з вашої голови вінець вашої слави.

Міста полуденньої країни позачинюються й нїкому їх відчиняти; одведуть усього Юду в полонь, одведуть у неволю що до одного.

Здійміте ваші очі й подивітесь на тих, що йдуть із півночі: де стадо, що тобі (Сионе) було віддане - те пишне стадо твоє?

Що скажеш, дочко Сионова, як Бог навідаєсь до тебе? Ти ж сама принадила їх до себе, щоб старшували над тобою; чи не схоплять же болестї тебе, як породїлю?

І коли скажеш у серцї твойму: "За що менї таке судилось?" так знай, що се за велику беззаконність твою піднято спідницю твою, та обнажено ноги твої.

Хиба Мурин зможе перемінити скіру свою, або пард - пятна свої? так і ви - чи зможете чинити добре, звикши ледаче робити?

Тим то я порозвіваю їх, мов порох, розвіваний пустиннїм вітром.

Оце ж пай твій, дїлениця твоя від мене, говорить Господь, за те, що забула мене єси та й знадїялась на лож.

За се підіймуть спідницю твою аж на лице тобі, щоб виден був сором твій.

Бачив я перелюбки твої й гидкі бажання твої, твій розпуст без сорома, по горбах у полі. Горе тобі, Ерусалиме! ти не очистишся й потім. Докіль же сього буде?

Переклад УБТ Турконяка

Так говорить Господь: Ходи і придбай собі льняний пояс і поклади на твої бедра, і він у воду не ввійде.

І я придбав пояс за господним словом і я підперезався по моїх бедрах.

І було господне слово до мене кажучи:

Візьми пояс, що на твоїх бедрах і встань і йди до Евфрату і сховай його там в розколині каменя.

І я його сховав в Евфраті, так як мені заповів Господь.

І сталося, що по численних днях сказав до мене Господь: Встань, іди до Евфрату, і візьми звідти пояс, який Я тобі заповів там сховати.

І я пішов до ріки Евфрату і я викопав і взяв пояс з місця, де я його там сховав, і ось він був зігнилий, який ні на що не придатний.

І було до мене господнє слово, кажучи:

Так говорить Господь: Так знищу гордість Юди і гордість Єрусалиму,

це горде місто, тих, що не бажають послухатися моїх слів, і що пішли за чужими богами, щоб їм послужити і їм поклонитися, і будуть так як цей пояс, який ні на що не придатний.

Бо так як пояс пристає до бедр людини, так Я до себе приставив дім Ізраїля і ввесь дім Юди, щоб був мені славним народом і на похвалу і на славу, і вони мене не послухалися.

І скажеш до цього народу: Всякий бурдюк наповниться вином. І буде коли скажуть до тебе: Чи знаючи взнаємо, що всякий бурдюк наповниться вином?

І скажеш до них: Так говорить Господь: Ось Я опянінням наповню тих, що живуть в цій землі і їхніх царів, що сидять на його престолі, синів Давида, і священиків і пророків і Юду і всіх, що живуть в Єрусалимі,

і розсію їх чоловіка і його брата і їхніх батьків і їхніх синів в ньому. Не милуватиму, говорить Господь, і не пощаджу і не помилую від їхнього знищення.

Послухайте і сприйміть ухом і не підносіться, бо Господь промовив.

Дайте славу вашому Господеві Богові заки потемніє і заки зашпортаються ваші ноги на темних горах і очікуватимете світло і там тінь смерті, і будуть покладені в темряву.

Якщо не послухаєте, скрито плакатиме ваша душа від лиця гордости, і ваші очі виведуть слези, бо господне стадо побите.

Скажіть цареві і володарям: Впокоріться і сядьте, бо з вашої голови забрано вінець вашої слави.

Міста, що на півдні, замкнені, і не було хто відкрив би. Юда відселений, довершили повне відселення.

Підніми твої очі, Єрусалиме, і поглянь та тих, що йдуть з півночі. Де є стадо, яке тобі було дане, вівці твоєї слави?

Що скажеш, коли навідаються до тебе? І ти їх навчив наук проти себе на володіння. Чи не переслідуватимуть тебе болі, так як жінку, що родить?

І якщо скажеш в твоїм серці: Чому це мене зустріло? Через множество твоєї неправедності відкрито твої задні (часті), щоб зробити приклад з твоїх стіп.

Чи етіопець змінить свою скіру і леопард свої плями? І чи ви зможете робити добро навчившись злого?

І Я їх розсіяв як полову, що несена вітром в пустиню.

Так твоє насліддя і часть вашого непослуху мені, говорить Господь, так як ти забув про Мене і ти повірив в брехні.

І Я відкрию тебе ззаду перед твоїм лицем, і побачиться твоє нечестя

і твоє чужоложство і твоє іржання і відчуження твоєї розпусти. Я побачив твої гидоти на горбах і в полях. Горе тобі, Єрусалиме, бо ти не очистився для Мене, як довго ще?

Російський синодальний переклад

Так сказал мне Господь: пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его.

И я купил пояс, по слову Господню, и положил его на чресла мои.

И было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано:

возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Евфрату и спрячь его там в расселине скалы.

Я пошел и спрятал его у Евфрата, как повелел мне Господь.

По прошествии же многих дней сказал мне Господь: встань, пойди к Евфрату и возьми оттуда пояс, который Я велел тебе спрятать там.

И я пришел к Евфрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его, и вот, пояс был испорчен, ни к чему стал не годен.

И было ко мне слово Господне:

так говорит Господь: так сокрушу Я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима.

Этот негодный народ, который не хочет слушать слов Моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен.

Ибо, как пояс близко лежит к чреслам человека, так Я приблизил к Себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были Моим народом и Моею славою, хвалою и украшением; но они не послушались.

Посему скажи им слово сие: так говорит Господь, Бог Израилев: всякий винный мех наполняется вином. Они скажут тебе: "разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином?"

А ты скажи им: так говорит Господь: вот, Я наполню вином до опьянения всех жителей сей земли и царей, сидящих на престоле Давида, и священников, и пророков и всех жителей Иерусалима,

и сокрушу их друг о друга, и отцов и сыновей вместе, говорит Господь; не пощажу и не помилую, и не пожалею истребить их.

Слушайте и внимайте; не будьте горды, ибо Господь говорит.

Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака: тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою.

Если же вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах; потому что стадо Господне отведено будет в плен.

Скажи царю и царице: смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей.

Южные города заперты, и некому отворять их; Иуда весь отводится в плен, отводится в плен весь совершенно.

Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих от севера: где стадо, которое дано было тебе, прекрасное стадо твое?

Что скажешь, дочь Сиона, когда Он посетит тебя? Ты сама приучила их начальствовать над тобою; не схватят ли тебя боли, как рождающую женщину?

И если скажешь в сердце твоем: "за что постигло меня это?" - За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои.

Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс - пятна свои? так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?

Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным.

Вот жребий твой, отмеренная тебе от Меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла Меня и надеялась на ложь.

За то будет поднят подол твой на лице твое, чтобы открылся срам твой.

Видел Я прелюбодейство твое и неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим! ты и после сего не очистишься. Доколе же?