1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Слова Єремії, сина Хілкії, із священиків, що були в Анатоті, у Веніяминовім краю,

до якого надійшло слово Господнє за часів Йосії, сина Амона, царя юдейського, тринадцятого року його царювання,

та за часів Йоакима, сина Йосії, царя юдейського, до кінця одинадцятого року Седекії, сина Йосії, царя юдейського, аж до виселення Єрусалиму у п'ятому місяці.

І надійшло до мене таке слово Господнє:

«Перш, ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе; і перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе; пророком для народів я тебе призначив.»

Я ж промовив: «Ой Господи Боже! Я не вмію говорити, бо я дитина.»

А Господь сказав до мене: «Не кажи: Я дитина, - бо до всіх, до кого я пошлю тебе, ти підеш, і все, що накажу тобі, ти говоритимеш.

Не страхайсь перед ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати, - слово Господнє.»

Тоді простяг Господь свою руку й доторкнувсь моїх уст і сказав до мене: «Ось я поклав мої слова тобі в уста.

Оце настановляю тебе я нині над народами й над царствами, щоб ти викорінював і руйнував, вигублював і валив, будував і насаджував.»

Надійшло до мене ще й таке слово Господнє: «Що бачиш, Єреміє?» - Я відказав: «Бачу вітку мигдалеву.»

І сказав до мене Господь: «Гаразд бачиш: я бо пильную моє слово, щоб його здійснити.»

І надійшло до мене вдруге таке слово Господнє: «Що бачиш?» Я відказав: «Бачу, кипить казан. Він видніє з півночі.»

Тоді Господь сказав до мене: «З півночі зірветься лихо на всіх мешканців землі.

Бо ось я прикличу всі племена царств північних, - слово Господнє, - і поприходять вони й поставлять кожне престол свій перед входом у брами Єрусалиму, проти всіх мурів його навколо та й проти всіх міст юдейських.

Я виголошу над ними суд мій за всі їхні ледарства, за те, що вони покинули мене й воскурювали ладан іншим богам та припадали ниць перед ділом рук своїх.

Ти, отже, підпережи твої крижі, встань і говори до них усе, що я накажу тобі; не лякайсь їх, а то я нашлю на тебе страх перед ними.

Я бо сьогодні ставлю тебе, немов місто-твердиню, немов залізний стовп, немов мур мідяний проти всієї землі: проти царів юдейських, проти князів їхніх, проти священиків їхніх і проти людей простих.

Вони війною підуть на тебе, однак тебе не подолають, бо я з тобою, - слово Господнє, - щоб тебе врятувати.»

Переклад Огієнка

Слова Єремії, сина Хілкійїного, з священиків, що в Анатоті, у Веніяминовому краї,

що було до нього Господнє слово за днів Йосії, Амонового сина, Юдиного царя, тринадцятого року його царювання.

І було воно й за днів Єгоякима, сина Йосіїного, Юдиного царя, аж до кінця одинадцятого року Седекії, сина Йосіїного, Юдиного царя, аж до виходу Єрусалиму на вигнання в п'ятому місяці.

І прийшло мені слово Господнє, говорячи:

Ще поки тебе вформував в утробі матерній, Я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам!

А я відповів: О, Господи, Боже, таж я промовляти не вмію, бо я ще юнак!...

Господь же мені відказав: Не кажи: Я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю Я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу.

Не лякайсь перед ними, бо Я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь!

І простяг Господь руку Свою, і доторкнувсь моїх уст та й до мене сказав: Ось Я дав в твої уста слова Мої!

Дивись, Я сьогодні призначив тебе над народами й царствами, щоб виривати та бурити, і щоб губити та руйнувати, щоб будувати й насаджувати!

І було мені слово Господнє, говорячи: Що ти бачиш, Єреміє? А я відказав: Я бачу мигдалеву галузку.

І сказав мені Господь: Ти добре бачиш, бо Я пильную Свого слова, щоб справдилось воно.

І було мені слово Господнє подруге таке: Що ти бачиш? А я відказав: Я бачу кипляче горня, а перед його звернений з півночі на південь.

І сказав мені Господь: З півночі відкриється зло на всіх мешканців землі.

Бо ось Я покличу всі родини царств на півночі, говорить Господь, і вони поприходять, і поставлять кожен свого трона при вході до єрусалимських брам, і навколо при всіх мурах його та при всіх юдиних містах.

І буду судитися з ними за всю їхню безбожність, що вони покинули Мене, і кадили іншим богам, і вклонялись чинам своїх рук.

А ти підпережеш стегна свої та й устанеш, і будеш говорити їм усе, що Я накажу тобі; не бійся перед ними, щоб Я не злякав тебе перед ними!

Бо Я ось сьогодні поставив тебе містом твердинним, і залізним стовпом, і мідяними мурами проти всієї цієї землі, проти царів Юди, проти його князів, проти його священиків та проти народу цієї землі.

І будуть вони воювати з тобою, та не переможуть тебе, бо Я із тобою, говорить Господь, щоб тебе рятувати!

Переклад Куліша

Слова Ереміїні Хелкієнкові, з тих сьвященників, що жили в Анатотї, в займищі Беняминовому, -

А надходило до него слово Господнє за часів Йосії Амоненка, царя Юдейського, тринайцятого року царювання його;

Та й за часів Йоакимових, сина Йосіїного, царя Юдейського, до конця одинайцятого року Седекії Йосієнка, царя Юдейського, аж до займу в полонь Ерусалимцїв у пятому місяцї.

Надійшло ж до мене слово Господнє, говорючи:

Перш нїж я зложив тебе в утробі матері твоєї, знав я тебе, і перш нїж ти появився із нутра матері твоєї, осьвятив я тебе: пророком для народів призначив тебе.

Я же промовив: Ой Господи Боже! я ж не вмію говорити, бо ще молодий.

Господь же рече до мене: Не кажи: Я молодий, бо до всїх, до кого пошлю тебе, пійдеш ти, й усе, що накажу тобі, будеш говорити.

Не страхайсь перед ними, я бо з тобою, щоб тебе рятувати, сказав Господь.

І простяг Господь руку свою й доторкнувся уст моїх; і сказав менї Господь: Се вложив я мої слова в уста тобі.

Ось, се я поставив тебе нинї над народами й над царствами, щоб ти викоренював і руйнував, вигублював і валив, будував і насаджував.

І надійшло до мене слово Господнє, говорючи: Що бачиш Ереміє? І відказав я: Бачу жезло микдалевого дерева.

І сказав до мене Господь: Бачиш гаразд; я бо пильную слова мого, щоб його спевнити.

І надійшло до мене вдруге слово Господнє, глаголючи: Що бачиш? Я відказав: Бачу, кипить казан, піддуваний вітром сюди від півночі.

І промовив до мене Господь: Від півночі зірветься халепа на всїх осадників сієї землї.

Се бо прикличу всї племена царств півночніх, говорить Господь, і поприходять вони та й поставить кожен престола свого перед ввіходом у ворота Ерусалимські й кругом усїх мурів його, та й по всїх містах, Юдейських.

І виявлю над ними суд мій за всї ледарства їх, за те, що покинули мене й приносили жертви богам иншим та припадали ниць перед роботою рук своїх.

Оце ж підпережи бедра твої, рушай і говори до них усе, що накажу тобі; не страхайся перед ними, щоб я не покарав тебе в очах у них.

Се вчинив я тебе днесь неначе утвердженим замком і залїзним стовпом та мідяною стїною на всю отту землю, проти царів Юдейських, проти князїв їх, проти сьвященників і проти народу землї сієї.

І хоч вони будуть воювати проти тебе, та не подужають тебе; я бо з тобою, говорить Господь, щоб рятувати тебе.

Переклад УБТ Турконяка

Боже слово, яке було до Єремії, сина Хелкія, з священиків, який жив в Анатоті в землі Веніямина.

Те боже слово, що було до нього в днях Йосії, сина Амоса, царя Юди, в тринадцятому році його царювання.

І було в днях Йоакіма, сина Йосії, царя Юди, аж до одинадцятого року Седекії, сина Йосії, царя Юди, аж до полонення Єрусалиму в пятому місяці.

І господнє слово було до нього:

Раніше ніж Я тебе створив в лоні Я тебе знаю, і раніше ніж ти вийшов з лона Я тебе освятив, Я тебе поставив пророком для народів.

І я сказав: Ти Господи Владико, Який є, ось я не вмію говорити, бо я молодий.

І Господь сказав до мене: Не говори, що: Я дуже молодий, бо підеш до всіх, до кого лиш тебе пішлю, і говоритимеш згідно з усім, що лиш тобі заповім.

Не бійся їхнього лиця, бо Я з тобою, щоб тебе спасти, говорить Господь.

І Господь простягнув до мене свою руку і доторкнувся моїх уст, і Господь сказав до мене: Ось Я дав мої слова в твої уста.

Ось Я тебе сьогодні поставив над народами і над царями, щоб викорінювати і розвалювати і вигублювати і відбудовувати і насаджувати.

І господне слово було до мене, кажучи: Що ти бачиш? І я сказав: Горіхову палицю.

І Господь сказав до мене: Добре ти побачив, томущо Я чував над моїми словами, щоб їх виконати.

І господне слово було до мене вдруге, кажучи: Що ти бачиш? І я сказав: Баняк під яким горить, і його лице від лиця півночі.

І Господь сказав до мене: Від лиця півночі розгориться зло на всіх. що живуть на землі.

Томуто ось Я скликаю всі царства з півночі землі, говорить Господь, і прийдуть і поставлять кожний свій престіл при перддверях брам Єрусалиму і на всі його стіни довкруги і на всі міста Юди.

І заговорю судом до них за всі їхні злоби, бо Мене оставили і принесли ладан чужим богам і поклонилися ділам їхніх рук.

І ти підпережи твої бедра і встань і скажи все, що лиш тобі заповідаю. Не бійся їхнього лиця, ані не лякайся перед ними, бо Я з тобою, щоб тебе визволити, говорить Господь.

Ось Я тебе поставив в сьогоднішному дні як укріплене місто і як кріпку мідяну стіну для всіх царів Юди і його володарів і для народу землі,

і воюватимуть проти тебе і не здолають тебе, бо Я з тобою говорить Господь, щоб тебе визволити.

Російський синодальний переклад

Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой,

к которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в тринадцатый год царствования его,

и также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца одиннадцатого года Седекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в пятом месяце.

И было ко мне слово Господне:

прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя.

А я сказал: о, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод.

Но Господь сказал мне: не говори: "я молод"; ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь.

Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь.

И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои.

Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать.

И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева.

Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось.

И было слово Господне ко мне в другой раз: что видишь ты? Я сказал: вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера.

И сказал мне Господь: от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли.

Ибо вот, Я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах Иудейских.

И произнесу над ними суды Мои за все беззакония их, за то, что они оставили Меня, и воскуряли фимиам чужеземным богам и поклонялись делам рук своих.

А ты препояшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что Я повелю тебе; не малодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил тебя в глазах их.

И вот, Я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей.

Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя; ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя.