4

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Краща бездітність із чеснотою, | бо пам'ять про неї безсмертна, | вона ж визнана і в Бога, й у людей.

Її наслідують приявну, | а як її не стане, тужать за нею; | у вічності, увінчана, тріюмфально походжає, | - переможниця з змагань у боях бездоганних.

Плодюча ж юрба нечестивих не принесе користи; | вони - паросток незаконно вроджених; | не пустять коріння глибоко, | ані не закріпляться на основі непохитній.

Ба навіть, коли на якийсь час і виженуть гілляки, | тому що стоять хистко, вітер їх розхитає | і буревій їх викорінить.

Ніжне віття буде обламане навколо; | і плід їх безкорисний буде, для споживи не спілий | та нездатний ні до чого.

Бо з беззаконних снів зроджені діти | - свідки погані батьків, на суді їх.

А праведник, хоч і вмре передчасно, | знайде спокій,

бо чесна старість не - в довголітті | і не міряється числом років.

Розумність людям - за сивий волос править, | і вік старечий - це життя неосквернене.

Він сподобався Богові й він полюбив його, | а що жив між грішниками, то й переніс його.

Його вхоплено, щоб лукавство не змінило його глузду | або щоб хитрість не обманула душі його.

Бо чар зла затемнює добро, | і вихор пожадання змінює ум нелукавий.

За короткого часу ставши досконалим, він виповнив довголіття,

душа бо його Господеві була вгодна, | тим і забрав він його поспішно з-посеред лукавства. | Люди ж те бачать, та не розуміють, | їм і на думку не спадає те,

що ласка й милосердя - для вибранців його | і опіка - для святих його.

Праведник покійний осуджує безбожників живучих; | а юність, яка до досконалости швидко дійшла, | - неправедника багатолітню старість.

Бо вони кінець мудрого бачать, | але не розуміють, що Господь вирішив про нього | і навіщо його забезпечив.

Бачать і легковажать, | але Господь з них сміятиметься.

І після того будуть ганебним трупом, | погордою між мерцями навіки; | бо він стрімголов кине їх, онімілих, стрясе їх аж до самих основ, | і вони будуть знищені до останку; | будуть у болях, | і пам'ять про них загине.

В день обрахунку гріхів їхніх, вони прийдуть тремтівши, | і беззаконня їхні, проти них поставили, обвинуватять їх.

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

Краща бездітність з чеснотливістю. Бо є безсмертність в її памяті, бо знана і в Бога і в людей.

Як вона присутня її наслідують і коли відійшла бажають. І в віку славиться як вінценосна, побідивши змаг несплямлених борців.

А многоплідне множество безбожних не на коритсь і з байстрюків розпусти не видасть корінь в глибину, ані не покладе впевнено основи.

Бо хоч і галузками на час зацвите, стоячи невпевнено, вітром буде зрушений і викоріниться силою вітру.

Недосконалі галузки будуть відломлені, і їхній плід непридатний, неспілий для їжі, і до нічого непожиточний.

Бо діти народжені з беззаконних снів є свідками зла проти батьків в їхньому допиті.

А коли праведний прийде до закінчення він буде в спокою.

Бо шляхетна старість не довголітна, ані не вимірюється числом років,

а розумність є сивина людям і несплямлене життя ріст старості.

Ставши милий Богові він був полюблений і, живучи між грішними, був переставлений.

Він був схоплений, щоб зло не змінило його розум чи обмана обманула його душу.

Бо поганий вплив поганого затемнює добро, і мандрування похоті міняє незлобний ум.

Удосконалившись в коротці він виповнив довгі часи.

Бо його душа була мила Господеві, через це поспішив (забрати його) з посеред зла. А народи бачили і не розуміли, ані не поклали це в умі,

що ласка і милосердя в його вибраних і відвідини в його праведних.

А праведний вмираючи судитиме живих безбожих і молодість швидко удосконалена довголітну старість безбожного.

Бо побачать кінець мудрого і не зрозуміють, що враджено про нього, і на що Господь його оберіг.

Побачать і погордять. А Господь їх висміє,

і будуть після цього на падіння без честі і на погорду між мертвими на віки, бо розірве їх безмовних долілиць і зрушить їх від основ, і до кінця будуть знищені і будуть в болі, і їхня память згине.

Нещасні прийдуть до роздумування над своїми гріхами, і він їх оскаржить в лице за їхні гріхи.

Російський синодальний переклад

Лучше бездетность с добродетелью, ибо память о ней бессмертна: она признается и у Бога и у людей.

Когда она присуща, ей подражают, а когда отойдет, стремятся к ней: и в вечности увенчанная она торжествует, как одержавшая победу непорочными подвигами.

А плодородное множество нечестивых не принесет пользы, и прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину и не достигнут незыблемого основания;

и хотя на время позеленеют в ветвях, но, не имея твердости, поколеблются от ветра и порывом ветров искоренятся;

некрепкие ветви переломятся, и плод их будет бесполезен, незрел для пищи и ни к чему не годен;

ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетели разврата против родителей при допросе их.

А праведник, если и рановременно умрет, будет в покое,

ибо не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется:

мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь-- возраст старости.

Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и, как живший посреди грешников, преставлен,

восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прельстило души его.

Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый.

Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета;

ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали о том,

что благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его.

Праведник, умирая, осудит живых нечестивых, и скоро достигшая совершенства юность-- долголетнюю старость неправедного;

ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь определил о нем и для чего поставил его в безопасность;

они увидят и уничижат его, но Господь посмеется им;

и после сего будут они бесчестным трупом и позором между умершими навек, ибо Он повергнет их ниц безгласными и сдвинет их с оснований, и они вконец запустеют и будут в скорби, и память их погибнет;

в сознании грехов своих они предстанут со страхом, и беззакония их осудят их в лице их.