1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Полюбіте справедливість, ви, що правите землею! | Роздумуйте про Господа в правоті | й у простоті серця шукайте його!

Його знаходять ті, що його не спокушають, | і він являється тим, що йому не спроневіряються.

Думки ж лукаві від Бога віддаляють, | і всемогутність, коли її спокушати, присоромлює безумних.

Бо в душу, яка лихе мислить, мудрість не ввійде, | ані не оселиться в тілі, запроданім гріхові.

Святий бо Дух-виховник від лукавства тікає, | відступає від гадок безглуздих | і віддаляється, коли виринає кривда.

Мудрість же - дух, що людей любить, | однак, не лишає уст хулителя безкарними; | бо Бог - свідок його нутра, | вірний дослідник його серця, | і чує, що його язик говорить.

Дух бо Господній наповнює всесвіт | і - як Вседержитель - знає кожне слово.

Тому ніхто не може таїтись, хто говорить несправедливе, | і не мине його караюча справедливість.

Безбожного задуми підуть під розслід, | слів його гомін до Господа долине, | щоб покарати його беззаконня;

бо ревниве вухо все чує, | і навіть шепіт нарікань від нього не затаїться.

Тож бережіться пустого нарікання | і здержуйте язик від обмови, | бо і потаємне слово не перейде гладко» | і брехливі уста погублять душу.

Не шукайте собі смерти вашим життям безпутнім | і не накликайте погибелі на себе ділами рук ваших.

Бо Бог не створив смерть, | ані не радіє з погибелі живучих.

Він бо створив усе на те, щоб існувало, | і творіння світу - спасенні; | нема в них жадної погубної їді | і царства смерти на землі немає,

бо справедливість - безсмертна.

А безбожні ділами й словами смерть на себе накликають | і, взявши собі її за приятельку, гинуть за неї; | союз із нею заключають, | тому вони варті, щоб належати до неї.

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

Полюбіть праведність, ви, що судите землю, будьте розумні в Господі, шукатимете його в доброті і в простоті серця.

Бо Він знаходиться тими, що Його не випробовують, а появляється тим, що Йому вірять.

Бо звихнені думки відділяють від Бога, а випробована сила картає безумних.

Бо мудрість не ввійде до неправедної душі, ані не замешкає в тілі підвладному гріхові.

Бо святий дух напоумлення уникне обманливого і віддалиться від безглуздих думок і напоумиться як надійде неправедність.

Бо мудрий дух є любителем людей і не зробить безвинним того, що проклинає своїми губами. Бо Бог свідок його нирок і праведний наглядач його серця і слухач язика.

Бо господний дух заповнив вселенну, і те, що вміщує все, має знання голосу.

Через це не затаїться ніхто, хто говорить неправедне, ані не мине його картаюча праведність.

Бо допит безбожних буде у випробуваннях, а до Господа прийде чутка його слів на оскарження його беззаконь.

Бо ухо ревнивості слухає все, і вістка бурмотання не сховається.

Стережіться, отже, некорисного бурмотання і щадіть язик від обмови. Бо вимовлене потайки марно не піде, а уста, що говорять неправу, вбивають душу.

Не ревнуйте смерті в блуді вашого життя, ані не видвигайте погибелі ділами ваших рук.

Бо Бог не зробив смерть, ані не веселиться погибіллю живих.

Бо Він створив все для буття, і спасенні роди світу, і немає в них ліку погибелі, ані аду царства на землі.

Бо праведність безсмертна.

А безбожні руками і словами його прикликали, вважаючи його другом розплилися і зробили з ним завіт, бо вони гідні його часті.

Російський синодальний переклад

Любите справедливость, судьи земли, право мыслите о Господе, и в простоте сердца ищите Его,

ибо Он обретается неискушающими Его и является не неверующим Ему.

Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы Его обличит безумных.

В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху,

ибо святый Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований, и устыдится приближающейся неправды.

Человеколюбивый дух-- премудрость, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств его и истинный зритель сердца его, и слышатель языка его.

Дух Господа наполняет вселенную и, как все объемлющий, знает всякое слово.

Посему никто, говорящий неправду, не утаится, и не минет его обличающий суд.

Ибо будет испытание помыслов нечестивого, и слова его взойдут к Господу в обличение беззаконий его;

потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется.

Итак хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу.

Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших.

Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих,

ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле.

Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть:

нечестивые привлекли ее и руками и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием.