98

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

(99-1)Господь царює, нехай тремтять народи. Він на херувимах возсідає, нехай земля стрясається.

(99-2)Господь великий у Сіоні і над усіма народами високий.

(99-3)Хай славлять твоє велике й страшне ім'я; святе - воно!

(99-4)Сильний цар, що любить справедливість: ти ж утвердив правоту, ти суд у Якові вчинив і правосуддя.

(99-5)Вознесіте Господа, Бога нашого, і впадіте ниць перед підніжжям його стіп: святий - він!

(99-6)Мойсей і Арон між його священиками і Самуїл між тими, що його ім'я прикликають. Вони Господа прикликали, і він відповідав їм.

(99-7)Він промовляв до них в стовпі хмари: вони дотримували його накази і закони, що їх він дав їм.

(99-8)Господи, Боже наш, ти відповідав їм, був для них Богом милосердним, хоча й відплачував їхні лихі вчинки.

(99-9)Вознесіте Господа, нашого Бога, і припадіте до гори його святої: бо Господь, Бог наш, - святий.

Переклад Огієнка

Царює Господь, і народи тремтять, сидить на Херувимах, і трясеться земля!

Великий Господь на Сіоні, і піднесений Він над усіма народами!

Хай Ім'я Твоє славлять, велике й грізне воно!

А сила Царя любить право, справедливість Ти міцно поставив, Ти Якову право та правду вчинив!

Звеличуйте Господа, нашого Бога, і вклоняйтесь підніжкові ніг Його, Він бо Святий!

Мойсей й Аарон серед священиків Його, а Самуїл серед тих, що кличуть Імення Його. Вони кликали до Господа, і Він вислухав їх,

у стовпі хмари до них говорив. Вони зберігали свідоцтва Його й постанови, що Він дав був для них.

Господи, Боже наш, Ти вислуховував їх, Ти був для них Богом вибачливим, але мстився за їхні діла.

Звеличуйте Господа, нашого Бога, і вклоняйтеся перед горою святою Його, бо Святий Господь, Бог наш!

Переклад Куліша

(99-1)Г осподь царює; нехай обійме страх народи; престіл його на херувимах: нехай земля трясеться.

(99-2)Великий Господь на Сионї, і високий над усїма народами.

(99-3)Нехай славлять імя його; велике, страшне - сьвяте воно!

(99-4)І силу царя, що любить правосуддє! Ти утверджуєш правоту, ти судиш право і справедливість в Якова.

(99-5)Вознесїть Господа, Бога нашого, і поклонїтесь у підніжя ніг його! Сьвятий він!

(99-6)Мойсей і Аарон між сьвященниками його, і Самуїл між тими, що призивають імя його; вони возвали до Господа, і він дав їм відповідь.

(99-7)В облачному стовпі промовляв до них; вони держали сьвідчення і заповіт його, що дав їм.

(99-8)Господи, Боже наш, ти озвався до них! Ти був для них Богом, що прощає і мстительом за лихі дїла їх.

(99-9)Вознесїте Господа, Бога нашого, і поклонїтесь на сьвятій горі його! Бо сьвятий Господь, Бог наш.

Переклад УБТ Турконяка

Псалом Давида. Господь зацарював, хай гніваються народи. Той, що сидить на херувимах, хай зрушиться земля.

Господь в Сіоні великий і високий над всіма народами.

Хай визнаються твому великому імені, бо воно страшне і святе.

І честь царя любить суд. Ти приготовив праведності, Ти зробив суд і праведність в Якові.

Підносіть вгору Господа Бога нашого і покланяйтеся підніжжю його ніг, бо Він святий.

Мойсей і Аарон між його священиками, і Самуїл між тими, що прикликують його імя. Прикликали Господа, і Він їх вислухав,

говорив до них в стовпі хмари. Вони зберігали його свідчення і заповіді, які Він їм дав.

Господи Боже наш, Ти вислухував їх. Боже, Ти бував милосердний до них і мстив всі їхні почини.

Підносіть вгору Господа Бога нашого і покланяйтеся до його святої гори, бо Господь Бог наш святий.

Російський синодальний переклад

Господь царствует: да трепещут народы! Он восседает на Херувимах: да трясется земля!

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

Да славят великое и страшное имя Твое: свято оно!

И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость; суд и правду Ты совершил в Иакове.

Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его: свято оно!

Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали к Господу, и Он внимал им.

В столпе облачном говорил Он к ним; они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им.

Господи, Боже наш! Ты внимал им; Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их.

Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш.