4

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Провідникові хору. На струнах. Псалом Давида.

Вислухай мене, коли буду взивати, мій Боже справедливий! У тісноті моїй дав ти мені пільгу. Змилуйся надо мною й вислухай мою молитву!

О сини людські, докіль будете твердосерді? Чого любите пусте й шукаєте неправду?

Знайте: Господь предивне своєму святому робить; Господь почує, коли візву до нього.

Тремтіть і не грішіть! Роздумайте в серцях ваших, на ложах ваших, і мовчіть!

Жертвуйте жертви справедливі і на Господа надійтесь!

Багато кажуть: “Хто нам покаже блага?” Яви нам, Господи, світло лиця твого!

Дав ти моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм уродило удозвіль вина й хліба.

Не встигну я лягти, у мирі вже засинаю, бо ти, о Господи єдиний, даєш мені безпечно жити.

Переклад Огієнка

Для дириґента хору. На струнних знаряддях. Псалом Давидів.

Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї, Ти простір для мене робив у тісноті... Помилуй мене, і почуй молитву мою!

Людські сини, доки слава моя буде ганьбитись? Доки будете марне любити, шукати неправди? Села.

І знайте, що святого для Себе Господь відділив, почує Господь, як я кликати буду до Нього!

Гнівайтеся, та не грішіть; на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях, та й мовчіть! Села.

Жертви правди приносьте, і надійтесь на Господа.

Багато-хто кажуть: Хто нам покаже добро? Підійми ж на нас, Господи, світло Свого лиця!

Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде.

У спокої я ляжу, і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно!

Переклад Куліша

Начальнику хора: на струнах. Псальма Давидова.

Коли взиваю, вислухай мене, Боже правди моєї! В тїснотї робив Ти менї простір; помилуй мене й вислухай молитву мою.

(4-2)Сини людські, доки слава моя буде посьміховиском? Доки будете любити марне й шукати неправду?

(4-3)Знайте, що Господь звеличив праведника свого. Господь почує, коли буду молити його.

(4-4)Зворушуйтесь і не грішіть! Роздумуйте в серцях ваших на постелях ваших, і втихомирітесь.

(4-5)Принесїть жертву правди, і вповайте на Бога.

(4-6)Многі кажуть: Хто покаже нам добро? Яви нам, Господи, сьвітло лиця твого!

(4-7)Ти сповнив серце моє радостю більше, як часу того, коли було в них подостатком хлїба й вина.

(4-8)Спокійно і ляжу і засну; бо ти, Господи, один даєш менї жити безпечно.

Переклад УБТ Турконяка

В кінці, в псальмах. Пісня Давида.

Коли я закликав мене вислухав Бог моєї праведності. В гнобленні широту дав Ти мені. Змилосердися наді мною і вислухай мою молитву.

Людські сини, доки (ви) твердосерді? Чому ви любите безумне і шукаєте обмани?

І взнайте, що Господь зробив дивовижне для свого преподобного. Господь мене вислухає коли я до нього закличу.

Гнівайтеся і не грішіть. Говоріть у ваших серцях і кайтеся на ваших ліжках.

Приносіть жертву праведности і надійтеся на Господа.

Численні кажуть: Хто нам покаже добро? Позначилося на нас світло твого лиця, Господи.

Ти дав радість в серце моє. Від їхньої часті пшениці і вина і олії вони розможилися.

В мирі разом засну і спатиму, бо Ти, Господи, сам мене поселив в надії.

Російський синодальний переклад

Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом Давида.

Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей! В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою.

Сыны мужей! доколе слава моя будет в поругании? доколе будете любить суету и искать лжи?

Знайте, что Господь отделил для Себя святого Своего; Господь слышит, когда я призываю Его.

Гневаясь, не согрешайте: размыслите в сердцах ваших на ложах ваших, и утишитесь;

приносите жертвы правды и уповайте на Господа.

Многие говорят: `кто покажет нам благо?' Яви нам свет лица Твоего, Господи!

Ты исполнил сердце мое веселием с того времени, как у них хлеб и вино [и елей] умножились.

Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.