1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Було це дванадцятого року царювання Навуходоносора, що царював над асирійцями у Ніневії, великім місті, за часів Арфаксада, що царював над мідянами в Екбатані;

цей бо обвів Екбатану навкруги мурами з тесаного каміння по 3 лікті завширшки й 6 ліктів завдовжки. Той мур збудував він 70 ліктів заввишки й 50 ліктів завширшки.

При воротах міста поставив він башти 100 ліктів заввишки, а підвалини їх були 60 ліктів завширшки.

Ворота ж міста зробив він високі, що здіймались угору на 70 ліктів, і були 40 ліктів завширшки, щоб через них могло виходити його могутнє військо й проходити - його піхотинці.

Натоді цар Навуходоносор рушив війною на царя Арфаксада, на великій рівнині, на рівнині, що була в краю Рагав.

І пристали до нього всі, хто жили в горах, усі, що жили при Тигрі, при Ефраті та Гідаспі, і по рівнинах Аріоха, царя еламіїв: багато народів зійшлося, щоб іти походом проти синів Хелеуда.

Навуходоносор, цар асирійців, вислав звідомлення до всіх мешканців у Персії, до всіх мешканців західніх країн, до мешканців Кілікії, Дамаску, Ливану, Антиливану, а й до всіх мешканців Примор'я,

до народів Кармелю, Гілеаду, Горішньої Галилеї, великої Ездрелон-рівнини,

до всіх у Самарії та по її містах, і по той бік Йордану, аж до Єрусалиму, Батанеї, Хелусу, Кадешу, до Єгипетської ріки, до Тафнесу, Рамесси і до всієї країни Гесем,

аж ген поза Таніс та Мемфіс, і до всіх мешканців Єгипту аж до границь Етіопії.

Та мешканці всіх тих країн знехтували заклик Навуходоносора, царя асирійців, і не виступили з ним на війну, бо не боялись його, вважавши його тільки за звичайну людину, й відіслали його послів назад із порожніми руками та зневагою.

Розлютився Навуходоносор на всі ці краї вельми й поклявся своїм престолом і своїм царством помститися на всіх і вигубити мечем країни Кілікії, Дамаску та Сирії, а й усіх мешканців у землі Моав, синів Аммона, усю Юдею і всіх в Єгипті, аж до границь над обома морями.

От і вишикував він сімнадцятого року свою силу проти царя Арфаксада й розбив у бою і розгромив усю його силу, Арфаксада, його кінноту та його колісниці,

та й заволодів його містами; він дійшов аж до Екбатани, де захопив башти, розграбував майдани, й красу їхню обернув у наругу.

Він узяв у полон Арфаксада в горах Рагав, прошив його своїми стрілами і знищив його аж по сьогодні.

Потім повернувсь із своїми, він сам і сила всякої мішаної збиранини, безліч вояків превелика, і став там, сам він і все його військо, відпочивати та бенкетувати аж 120 день.

Переклад Огієнка

-

-

Переклад Куліша

-

-

Переклад УБТ Турконяка

В дванадцятому році царства Навуходоносора, який царював над ассурами в великому місті Ніневії, в днях Арфаксада, який царював над Мидами в Екватанах,

і збудував в Екватанах довкруги мур з тесаного каменя в широту три лікті і в довжину шість ліктів і зробив висоту муру сімдесять ліктів і його ширина пятдесять ліктів

і його башти вивів над його брамами сто ліктів і на широту їх поклав основу на шістдесять ліктів

і зробив її брами, брами підняті на сімдесять ліктів в висоту і широта їх сорок ліктів на вихід сили його сильних і його піших лав.

І в днях тих цар Навуходоносор зробив війну з царем Арфаксадом на великій рівнині, це рівнина в горах Раґава.

І зібралися до нього всі, що мешкають в гірських околицях і всі, що живуть в Евфраті і Тиґрі і Удаспі і рівнині Аріоха царя елумаїв, і зібралися дуже численні народи, щоб стати в лави синів Хелеуда.

І цар Навуходоносор післав ассурів до всіх, що жили в Персії, і до всіх, що жили на заході, що жили в Кілікії і Дамаску і Лівані і Антилівані, і всіх, що жили при лиці побережжя,

і тих, що в народах Кармила і Ґалаада і верхньої Ґалилеї і великій рівнині Ездрилона.

І всіх тих, що в Самарії і її містах і на другій стороні Йордану, аж до Єрусалиму і Ватани і Хелуса і Кадиса і ріки Єгипту і Тафни і Рамеси і всієї землі Ґесем,

аж до приходу вище від Танеоса і Мемфеоса і всіх, що мешкають в Єгипті, аж до доходу до гір Етіопії.

І всі, що мешкали по землі, знехтували словом Навуходоносора царя ассурів і не зібралися до нього на війну, бо не побоялися його, але він був перед ними як один чоловік, і повернули його послів з нічим в неславі їхнього лиця.

І Навуходоносор дуже розлютився на всю землю і поклявся престолом і його царством, щоб пімститися на всіх околицях Кілікії і Дамаску і Сирії, і вигубити своїм мечем всіх, що живуть в землі Моава, і синів Аммона і всю Юдею і всіх тих, що в Єгипті, аж до приходу до околиць двох морів.

І він став лавами в своїй силі проти царя Арфаксада в пятнадцятому році і переміг його на війні і завернув всю силу Арфаксада і кожного його коня і кожну його колісницю

і запанував його містами і прибув аж до Екватана і здолав вежі і рограбив його вулиці і його красу поставив йому в ганьбу,

і взяв Арфаксада в горах Раґава і прошив його своїми списами і вигубив його аж до цього дня.

І повернувся після цього він і ввесь його склад, дуже велике множество мужів вояків, і був там на відпочинку і на гостині він і його сила сто двадцять днів.

Російський синодальний переклад

В двенадцатый год царствования Навуходоносора, царствовавшего над Ассириянами в великом городе Ниневии,-- во дни Арфаксада, который царствовал над Мидянами в Екбатанах

и построил вокруг Екбатан стены из тесаных камней, шириною в три локтя, а длиною в шесть локтей; и сделал высоту стены в семьдесят, а ширину в пятьдесят локтей,

и поставил над воротами башни во сто локтей, имевшие в основании до шестидесяти локтей ширины;

а ворота, построенные им для выхода сильных войск его и для строев пехоты его, поднимались в высоту на семьдесят локтей, а в ширину имели сорок локтей:

в те дни царь Навуходоносор предпринял войну против царя Арфаксада на великой равнине, которая в пределах Рагава.

К нему собрались все живущие в нагорной стране, и все живущие при Евфрате, Тигре и Идасписе, и с равнины Ариох, царь Елимейский, и сошлись очень многие народы в ополчение сынов Хелеуда.

И послал Навуходоносор, царь Ассирийский, ко всем живущим в Персии и ко всем живущим на западе, к живущим в Киликии и Дамаске, Ливане и Антиливане, и ко всем живущим на передней стороне приморья,

и между народами Кармила и Галаада и в верхней Галилее и на великой равнине Ездрилон,

и ко всем живущим в Самарии и городах ее, и за Иорданом до Иерусалима, и Ветани и Хела, и Кадиса и реки Египетской, и Тафны и Рамессы и во всей земле Гесемской

до входа в верхний Танис и Мемфис, и ко всем живущим в Египте до входа в пределы Ефиопии.

Но все обитавшие во всей этой земле презрели слово Ассирийского царя Навуходоносора и не собрались к нему на войну, потому что они не боялись его, но он был для них, как один из них: они отослали от себя его послов ни с чем, в бесчестии.

Навуходоносор весьма разгневался на всю эту землю и поклялся престолом и царством своим отмстить всем пределам Киликии, Дамаска и Сирии, и мечом своим умертвить всех, живущих в земле Моава, и сынов Аммона и всю Иудею, и всех, обитающих в Египте до входа в пределы двух морей.

И в семнадцатый год он ополчился со своим войском против царя Арфаксада и одолел его в сражении и обратил в бегство все войско Арфаксада, всю конницу его и все колесницы его,

и овладел городами его, дошел до Екбатан, занял укрепления, опустошил улицы города и красоту его обратил в позор.

А Арфаксада схватил на горах Рагава и, пронзив его копьем своим, в тот же день погубил его.

Потом пошел назад со своими в Ниневию,-- он и все союзники его-- весьма многое множество ратных мужей; там он отдыхал, и пировал с войском своим сто двадцать дней.