10

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

При всьому тому склали ми тверде зобов'язання й підписали його, а наші князі, левіти й священики приклали до нього печаті.

Ті, що приклали печаті, були: Неємія - начальник, син Хахалії, й Седекія;

Серая, Азарія, Єремія,

Пашхур, Амарія, Малкія,

Хаттуш, Шеванія, Маллух,

Харім, Меремот, Овдія,

Даниїл, Гіннетон, Варух,

Мешуллам, Авія Міямін,

Маазія, Білгай, Шемая - священики.

Левіти: Ісус, син Азанії, Біннуй, із синів Хенадада, Кадмієл;

і брати їхні Шеванія, Годія, Келіта, Пелая, Ханан,

Міха, Рехов, Хашавія,

Заккур, Шеревія, Шеванія,

Годія, Бані, Беніну.

Голови народу: Парош, Пахат-Моав, Елам, Затту, Бані,

Бунні, Азгад, Бевай,

Адонія, Бігвай, Адін,

Атер, Єзекія, Аззур,

Годія, Хашум, Бецай,

Харіф, Анатот, Невай,

Магліяш, Мешуллам, Хезір,

Мешезавел, Цадок, Яддуа,

Пелатія, Ханан, Аная,

Осія, Хананія, Хашшув,

Галлохеш, Пілха, Шовек,

Рехум, Хашавна, Масея,

Ахія, Ханан, Анан,

Маллух, Харім, Баана.

. Решта народу, священики, левіти, воротарі, співці, нетінеї й усі, що відлучились від чужоземних народів заради закону Божого, жінки їхні, сини й дочки їхні, усі, що могли знати й розуміти,

пристали до своїх братів, до видатніших із них, і клятьбою зобов'язались і заприсяглися діяти за законом Божим, даним через Мойсея, слугу Божого, й держати та виконувати всі заповіді Господа, Бога нашого, й суди його та його закони.

І не будемо віддавати дочок наших народам цього краю, ні їхніх дочок брати за синів наших;

і як народи цього краю привозитимуть на продаж суботами крам і всяку живність, ми не будемо брати в них у суботу або в святий день, і будемо що сьомий рік лишати землю облогом і всякі борги дарувати.

Також постановили ми собі за закон - давати від себе щороку по третині шекля на потреби дому Бога нашого:

на хліби появлення, на повсякчасні хлібні офіри, на повсякчасні всепалення й кожної суботи, кожного нового місяця й у свята, на мирні жертви, на жертви за гріх, щоб спокутувати за Ізраїля, і на всяку потребу дому Бога нашого.

Ми, священики, левіти й народ, кинули жереб про доставу дров, щоб кожна наша родина в призначений час щороку постачала їх для дому Бога нашого, щоб вони горіли на жертовникові Господа, Бога нашого, як це написано в законі.

Ми обіцяли приносити щороку в дім Господній первоплід нашої землі і первоплід урожаю з усякого дерева,

і приводити в дім Бога нашого до священиків, що служать у домі Бога нашого, первенців із синів наших і зо скотини нашої, як написано в законі, і первістків із товару нашого й овець наших;

і первоплід із муки нашої, з приносів наших і з урожаю усякого дерева, нового вина й олії ми будемо достачати священикам у комори дому Бога нашого, й десятину з землі нашої левітам; вони бо, левіти, беруть десятину з усіх наших міст хліборобських.

При левітах, коли левіти братимуть десятину, буде священик, син Арона, і левіти принесуть десятину з десятини до дому Бога нашого в комори скарбниці,

бо в ці кімнати будуть достачати сини Ізраїля й левіти приносини: хліб, нове вино й олію. Там же є священний посуд, священики у службі, воротарі й співці. Ми не занедбаємо дому Бога нашого.

Переклад Огієнка

Через те все ми складаємо певну умову, і підписуємо, а печатки кладуть наші зверхники, наші Левити, наші священики.

А між тих, що поклали печатки, були: намісник Неемія, син Хахаліїн, і Цідкійя,

Серая, Азарія, Єремія,

Пашхур, Амарія, Малкійя,

Хаттуш, Шеванія, Маллух,

Харім, Меремот, Овадія,

Даніїл, Ґіннетон, Барух,

Мешуллам, Авійя, Мійямін,

Маазія, Білґай, Шемая, оце священики.

А Левити: Ісус, син Азаніїн, Біннуй, з Хенададових синів, Кадміїл.

А їхні брати: Шеванія, Годійя, Келіта, Пелая, Ханан,

Міха, Рехов, Хашавія,

Заккур, Шеревія, Шеванія,

Годійя, Бані, Беніну.

Голови народу: Пар'ош, Пахат-Моав, Елам, Затту, Бані,

Бунні, Аз'дад, Бевай,

Адонійя, Біґвай, Адін,

Атер, Хізкійя, Аззур,

Годійя, Хашум, Бецай,

Харіф, Анатот, Невай,

Маґпіяш, Мешуллам, Хезір,

Мешезав'їл, Садок, Яддуя,

Пелатія, Ханан, Аная,

Осія, Хананія, Хашшув,

Галлохеш, Пілха, Шовек,

Рехум, Хашавна, Маасея,

і Ахійя, Ханан, Анан,

Маллух, Харім, Баана.

І решта народу, священики, Левити, придверні, співаки, храмові підданці, і кожен, відділений від народів краю до Божого Закону, їхні жінки, їхні сини, та їхні дочки, кожен знаючий та розуміючий,

зміцняють присягу при браттях своїх, при своїх шляхетних, і вступили в клятву та присягу, щоб ходити в Божому Законі, що був даний через Мойсея, Божого раба, і щоб дотримуватися, і щоб виконувати всі заповіді Господа, нашого Бога, і права Його, і постанови Його,

і що не дамо наших синів народам Краю, а їхніх дочок не візьмемо для наших синів.

А від народів цього Краю, що спроваджують товари та всяке збіжжя в день суботній на продаж, не візьмемо від них у суботу та в святі дні, і сьомого року понехаємо землю та всякого роду борги.

І поставили ми собі за обов'язок, щоб давати нам третину шекля в рік на службу дому нашого Бога,

на хліб показний, і на постійний дар, і на постійне цілопалення, на суботи, на молодики, на свята, і на освячені речі, і на жертви за гріх на окуплення за Ізраїля, і на всяку працю дому нашого Бога.

І кинули ми жеребки про пожертву дров, священики, Левити та народ, щоб приносити до дому нашого Бога, за домом наших батьків, на означені часи рік-річно, щоб палити на жертівнику Господа, нашого Бога, як написано в Законі,

і щоб приносити первоплоди нашої землі та первоплоди всякого плоду зо всякого дерева рік-річно до Господнього дому,

і первороджених синів наших та нашої худоби, як написано в Законі, і первороджених худоби нашої великої та худоби нашої дрібної, щоб приносити до дому нашого Бога до священиків, що служать у домі нашого Бога,

і первопочаток наших діж, і наші приношення, і плід усякого дерева, молоде вино та оливу спровадимо священикам до кімнат дому нашого Бога, а десятину нашої землі Левитам. А вони, Левити, будуть збирати десятину по всіх містах нашої роботи.

І буде священик, син Ааронів, із Левитами, коли Левити будуть збирати десятину, і Левити віднесуть десятину від десятини до дому нашого Бога до комір, до скарбниці.

Бо до комір будуть зносити сини Ізраїлеві та сини Левитів приношення збіжжя, молодого вина та оливи, і там є речі святині, служачі священики, і придверні, і співаки. І ми не опустимо дому нашого Бога!

Переклад Куліша

(9-38)По всьому тому ми складаємо тверду обіцянку* й підписуємо, й на підписові печать князїв наших, левітів наших і сьвященників наших.

(10-1)Ті, що приложили печатї, були: Неємія-Тиршата, син Гахалїїн, і Седекія,

(10-2)Сераїя, Азарія, Еремія,

(10-3)Пашхур, Амарія, Малхія,

(10-4)Хаттуш, Шеванїя, Маллух,

(10-5)Харим, Меремот, Обадія,

(10-6)Даниїл, Гіннетон, Барух,

(10-7)Мешуллам, Авія, Міямин,

(10-8)Маазія, Вилгай, Шемаїя: се сьвященники.

(10-9)Левіти: Ісус, син Азанїїн, Биннуй, з синів Хенададових, Кадмиїл,

(10-10)І брати їх: Шеванїя, Годія, Клита, Фелаїя, Ханан,

(10-11)Миха, Рехов, Хашавія,

(10-12)Закхур, Шеревія, Шеванїя,

(10-13)Годїя, Ванїй, Венинуй,

(10-14)Голови народу: Парош, Пахат-Моаб, Елам, Затту, Банїя,

(10-15)Вуннїй, Азгад, Бевай,

(10-16)Адонїя, Бігвай, Адин,

(10-17)Атер, Езекія, Азур,

(10-18)Годїя, Хашум, Безай,

(10-19)Хариф, Анатот, Невай,

(10-20)Магнїяш, Мешуллам, Хезир,

(10-21)Мешезавел, Садок, Яддуй,

(10-22)Фелатїя, Ханан, Анаїя,

(10-23)Осія, Хананїя, Хашшув,

(10-24)Лохеш, Пилха, Шовек,

(10-25)Рехум, Хашавна, Маасея,

(10-26)Ахія, Ханан, Анан,

(10-27)Маллух, Харим, Баана.

(10-28)І прочий народ, сьвященники, левіти, воротарі, сьпівцї, нетинеї і всї, відлучились від чужоземських народів до закону Божого; й жінки їх, сини їх і дочки їх, усї, що могли втямити,

(10-29)Пристали до братів своїх, до переднїйших їх, і дали обітницю з клятьбою й заприсяглись поступати по закону Божому, даному рукою Мойсея, слуги Божого, й держати й хоронити всї заповідї Господа, Бога нашого, й постанови його й закони його,

(10-30)І не віддавати дочок своїх чужоземським народам, а їх дочок не брати за синів своїх;

(10-31)І як чужоземські народи привозити муть крам і всяку потріб на продаж у суботу, не брати в їх в суботу і в сьвятий день, а на сьомий рік усякі довги дарувати.

(10-32)І постановили ми собі за закон, давати від себе по третинї секля на рік на потреби дому Бога нашого:

(10-33)На хлїби показні, на повсякчасні хлїбні приноси й на повсякчасні всепалення кожної суботи, кожного нового місяця, в великі сьвята та инші днї сьвяточні й на жертви за гріх про очищеннє Ізраїля, й на всяку потребу в домі Бога нашого.

(10-34)І ми кинули жереби про доставу дров, - сьвященники, левіти й народ, коли котрому нашому родові в призначений час що року привозити їх до дому Бога нашого, щоб вони горіли на жертовникові Господа, Бога нашого, як се написано в законї;

(10-35)(І обіцялись ми) що року приносити в дом Господнїй первоплід із землї нашої і перві плоди з усякого дерева;

(10-36)І приводити в дом Бога нашого до сьвященників, що служать в домі Бога нашого, первенцїв із синів наших і з скотини нашої, як написано в законї, і первенцї з товару й овець наших.

(10-37)І первоплід із борошна нашого і усяких приносів, і овощів з усякого дерева, вина й оливи ми приставляти мемо сьвященникам в комори при домі Бога нашого, й десятину з землї нашої левітам. Вони, левіти, брати муть десятину по всїх містах, де в нас хлїборобство.

(10-38)При левітах, як вони брати муть левітську десятину, знаходити меться сьвященник, син Ааронів, щоб левіти десяту частку з своїх десятин одвозили до дому Бога нашого в кімнати, призначені на переховок;

(10-39)Бо в цї кімнати як сини Ізрайлеві, так і левіти мали приставляти приноси: хлїб, вино й оливу. Там сьвященний посуд, і служащі сьвященники, й воротарі, й сьпівцї. І ми не опустимо дому Бога нашого.

Переклад УБТ Турконяка

І в усьому цьому ми покладаємо віру і пишемо, і запечатують всі наші володарі, наші левіти, наші священики.

І над тими, що запечатували, Неемія син Ахалія і Седекія

син Сарая і Азарія і Єремія,

Фасур, Амарія, Мелхія,

Аттус, Севаній, Малух,

Ірам, Мерамот, Авдія,

Даніїл, Ґаннатон, Варух,

Месулам, Авія, Міямін,

Маазія, Велґай, Самая, це священики.

І левіти Ісус син Азанія, Ваная з синів Інадада, Кадміїл

і його брати, Саванія, Одуя, Калітан, Фелея, Анан,

Міха, Роов, Есевія,

Закхор, Саравія, Севанія,

Одуя, сини Вануная.

Володарі народу Форос, Фаатмоав, Ілам, Заттуя, сини

Ванія, Азґад, Вивай,

Аданія, Ваґой, Ідін,

Атир, Езекія, Азур,

Одуя, Ісам, Висій,

Аріф, Анатот, Новай,

Маґафис, Месулам, Ізір,

Месозевил, Садук, Єддуа,

Фалтія, Анан, Аная,

Осія, Ананія, Асув,

Алоіс, Фалаї, Совик,

Раум, Есавана, Маасая

і Ая, Енан, Інан,

Малух, Реум, Ваана.

І осталі народу, священики, левіти, дверники, співаки, натіни і кожний з народу землі приходить до божого закону, їхні жінки, їхні сини, їхні дочки, кожний, що знає і розуміє,

скріпилися над своїми братами, і заклинали їх і ввійшли в заклинання і в клятву, щоб ходити в божому законі, який даний рукою Мойсея божого раба, щоб зберігати і чинити всі заповіді нашого Господа і його суди

і не давати наших дочок народам землі, і їхніх дочок не візьмемо для наших синів.

І народи землі, що приносять на продаж і на всяке діло, щоб продавати в день суботи, не купуватимемо в них в суботу і в святий день. І оставимо сьомий рік і діло всякої руки.

І поставимо над собою заповіді, щоб дати нам третину дідрахми на рік на служіння дому нашого Бога

на хліби лиця і повсякденну жертву і на повсякденне цілопалення в суботи, новомісяці на празники і на святе, і за гріхи, щоб надолужити за Ізраїль, і на діла дому нашого Бога.

І ми жереби кинули на жереб деревоношення, священики і левіти і нарід, щоб вносити до дому нашого Бога до дому наших батьків з пори до пори з року до року, щоб спалювати на жертівнику нашого Господа Бога, так як записано в законі,

і приносити первоплоди нашої землі і первоплоди овочів з кожного дерева з року до року до господнього дому

і первородних з наших синів і з нашої скотини, так як написано в законі, і з первородних наших волів і наших стад, щоб принести до дому нашого Бога священикам, що служать в домі нашого Бога.

І первоплоди нашого збіжжя і плід всякого дерева, вина й олії принесемо священикам до скарбниці божого дому, і десятини нашої землі для левітів. І вони - левіти одержують десятину в усіх містах нашого служіння,

і священик син Аарона буде з левітом в десятині левіта, і левіти принесуть десятину з десятини з дому нашого Бога до скарбниці до божого дому.

Бо сини Ізраїля і сини Левія принесуть до скарбів первоплоди збіжжя і вина і олії, і там святий посуд і ті священики, що служать і дверники і співаки. І не оставимо дім нашого Бога.

Російський синодальний переклад

(9-38)По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших.

(10-1)Приложившие печати были: Неемия-Тиршафа, сын Гахалии, и Седекия,

(10-2)Сераия, Азария, Иеремия,

(10-3)Пашхур, Амария, Малхия,

(10-4)Хаттуш, Шевания, Маллух,

(10-5)Харим, Меремоф, Овадия,

(10-6)Даниил, Гиннефон, Варух,

(10-7)Мешуллам, Авия, Миямин,

(10-8)Маазия, Вилгай, Шемаия: это священники.

(10-9)Левиты: Иисус, сын Азании, Биннуй, из сыновей Хенадада, Кадмиил,

(10-10)и братья их: Шевания, Годия, Клита, Фелаия, Ханан,

(10-11)Миха, Рехов, Хашавия,

(10-12)Закхур, Шеревия, Шевания,

(10-13)Годия, Ваний, Венинуй.

(10-14)Главы народа: Парош, Пахаф-Моав, Елам, Заффу, Вания,

(10-15)Вунний, Азгар, Бевай,

(10-16)Адония, Бигвай, Адин,

(10-17)Атер, Езекия, Азур,

(10-18)Годия, Хашум, Бецай,

(10-19)Хариф, Анафоф, Невай,

(10-20)Магпиаш, Мешуллам, Хезир,

(10-21)Мешезавел, Садок, Иаддуй,

(10-22)Фелатия, Ханан, Анаия,

(10-23)Осия, Ханания, Хашшув,

(10-24)Лохеш, Пилха, Шовек,

(10-25)Рехум, Хашавна, Маасея,

(10-26)Ахия, Ханан, Анан,

(10-27)Маллух, Харим, Ваана.

(10-28)И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все, отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать,

(10-29)пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием - поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его и предписания Его,

(10-30)и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих;

(10-31)и когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода.

(10-32)И поставили мы себе в закон давать от себя по трети сикля в год на потребности для дома Бога нашего:

(10-33)на хлебы предложения, на всегдашнее хлебное приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячия, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля, и на все, совершаемое в доме Бога нашего.

(10-34)И бросили мы жребии о доставке дров, священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена, из года в год, привозить их к дому Бога нашего, чтоб они горели на жертвеннике Господа Бога нашего, по написанному в законе.

(10-35)И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки с земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева;

(10-36)также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего.

(10-37)И начатки из молотого хлеба нашего и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего и десятину с земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие.

(10-38)При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего в комнаты, отделенные для кладовой,

(10-39)потому что в эти комнаты как сыны Израилевы, так и левиты должны доставлять приносимое в дар: хлеб, вино и масло. Там священные сосуды, и служащие священники, и привратники, и певцы. И мы не оставим дома Бога нашего.