8

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Оце голови родин і родовід тих, що вийшли зо мною з Вавилону за царювання Артаксеркса:

з синів Пінхаса - Гершом; з синів Ітамара -Даниїл; з синів Давида - Хаттуш;

з синів Шеханії; з синів Пароша -Захарія, і з ним записаних у родовідні списки - 150 чоловік;

з синів Пахат - Моава Елеоенай, син Зерахії, і з ним 200 чоловік;

з синів Затту Шеханії, син Яхазіела, і з ним 300 чоловік;

з синів Адіна, Евед, син Йонатана, і з ним 50 чоловік;

з синів Елама, Ісая, син Аталії, і з ним 70 чоловік;

з синів Шефатії, Зевадія, син Михаїла, і з ним 80 чоловік;

з синів Йоава, Овдія, син Єхієла, і з ним 218 чоловік;

з синів Баннія Шеломіт, син Йосифії, і з ним 160 чоловік;

з синів Бевая, Захарія, син Бевая, і з ним 28 чоловік;

з синів Азгада, Йоханан, син Гакаттана, і з ним 110 чоловік;

з синів Адонікама, згодом прибулі, й оце їхні ймення: Еліфелет, Єїел і Шемая, і з ними 60 чоловік;

з синів Бігвая, Утай та Завуд, і з ними 70 чоловік.

Я їх зібрав коло ріки, що вливається в Агаву, і там простояли ми табором три дні, і як я переглянув народ і священиків, не знайшов там із синів Леві нікого.

Тоді я послав по Еліезера, Арієла, Шемаю, Елнатана, Яріва, Елнатана, Натана, Захарію й Мешуллама - провідних мужів, і по Йоаріва та Елнатана - учителів.

І дав я їм наказ для Іддо, голови над місцевістю Касіфія, і вклав їм в уста слова, що мали говорити до Іддо та його братів - нетінеїв у місцевості Касіфії, щоб вони привели нам прислужників для дому нашого Бога.

І привели вони до нас, бо добродійна рука Бога нашого була над нами, розумного чоловіка, з синів Махлі, сина Леві, сина Ізраїлевого, тобто Шеревію та його синів і його братів, 18 душ, -

і Хашавію й з ним Ісаю з синів Мерарі, і братів його та їхніх синів, двадцять;

а з нетінеїв, що їх призначив був Давид та князі до послуги левітам, 220 нетінеїв, усіх призначених за йменням.

Там же коло ріки Агави оповістив я піст, щоб нам упокоритись перед Богом нашим та просити в нього щасливої дороги для себе, для наших дітей та для всього нашого майна,

бо мені було сором прохати в царя супроводу та кіннотчиків, щоб захистити нас від ворога в дорозі; бо ми, говоривши з царем, сказали: «Рука нашого Бога над усіма тими, що його шукають їм на добро, але його сила й гнів його на всіх тих, хто його покидає.»

Постили ми ото й просили Бога нашого про те, й він вислухав нас.

Тоді вибрав я 12 із головних священиків: Шеревію, Хашавію і з ними десятьох з братів їхніх,

і відважив їм срібло, золото й посуд, - дари для дому Бога нашого, що їх дали: цар, його дорадники, князі його та всі ізраїльтяни, які там були.

Відважив я, отже, їм на руки: срібла 650 талантів, срібного посуду на 100 талантів,

золотих чаш - 20 по 1000 драхм, і 2 посудини з кращої блискучої міді, дорогої, як золото.

Я сказав їм: «Ви посвячені Господеві, й посуд святий, і срібло та золото - добровільний дар Господеві, Богові батьків ваших.

. Бережіть же його невсипуще, доки не здасте на вагу перед головними священиками, левітами й головами родин Ізраїля в Єрусалимі, в кімнатах дому Господнього.»

Тоді священики й левіти забрали зважене срібло, золото та посуд, щоб нести його в Єрусалим, в дім Бога нашого.

А рушили ми від ріки Агави дванадцятого дня першого місяця, щоб іти в Єрусалим, і рука Бога нашого була над нами й спасала нас від руки ворога й тих, що на нас засідались у дорозі.

Прийшовши в Єрусалим, перебули ми там три дні.

Четвертого ж дня зважене срібло, золото й посуд у домі Бога нашого переважено на руки Меремота, сина Урії, священика; а з ним був Єлеазар, син Пінхаса, з ними же Йозавад, син Ісуса, і Ноадія, син Бінуя, левіти.

Все було почислено й зважено та й записано все в той же таки час.

Сини неволі, що повернулися з вигнання, принесли на всепалення Богові Ізраїля 12 волів за всього Ізраїля, 96 баранів, 77 ягнят та 12 козлів у жертву за гріх - усе це на всепалення Господеві.

Вони передали царський наказ царським сатрапам та начальникам заріччя, а ці підтримували народ і дім Божий.

Переклад Огієнка

А оце голови їхніх батьків та їх родовід, що пішли зо мною, за царювання царя Артаксеркса, з Вавилону:

з Пінхасових синів: Ґершом, з Ітамарових синів: Даніїл, з Давидових синів: Хаттуш.

З Шеханіїних синів, з Пар'ошових синів: Захарій, а з ним за родоводом сто й п'ятдесят мужчин.

З Пахат-Моавових синів: Ел'єгоенай, син Зерахіїн, а з ним двісті мужчин.

З синів Затту: Шеханія, син Яхазіїлів, а з ним три сотні мужчин.

А з Адінових синів: Евед, син Йонатанів, а з ним п'ятдесят мужчин.

А з Еламових синів: Єшая, син Аталіїн, а з ним сімдесят мужчин.

А з Шефатіїних синів: Зевадія, син Михаїлів, а з ним вісімдесят мужчин.

З Йоавових синів: Овадія, син Єгіїлів, а з ним двісті й вісімнадцять мужчин.

А з синів Бані: Шеломіт, син Йосіфіїн, а з ним сотня й шістдесят мужчин.

А з Беваєвих синів: Захарій, син Беваїв, а з ним двадцять і вісім мужчин.

А з Азґадових синів: Йоханан, син Катанів, а з ним сотня й десять мужчин.

А з Адонікамових синів останні, а оце їхні імена: Еліфелет, Єіїл, і Шемая, а з ними шістдесят мужчин.

А з Біґваєвих синів: Утай і Заввуд, а з ними сімдесят мужчин.

І зібрав я їх до річки, що впадає до Агави, і ми таборували там три дні. І переглянув я народ та священиків, і не знайшов там нікого з Левієвих синів.

І послав я по Еліезера, по Аріїла, по Шемаю, по Елнатана, і по Яріва, і по Елнатана, і по Натана, і по Захарія, і по Мешуллама, голів, і по Йойаріва, і по Елнатана, учителів.

І відправив я їх до Іддо, голови в місцевості Касіф'я, і вклав в їхні уста слова, щоб говорити до Іддо та братів його, підданих у місцевості Касіф'я, щоб вони привели нам служителів для дому нашого Бога.

І привели вони нам, бо рука нашого Бога була добра до нас, чоловіка розумного з синів Махлі, сина Левія, Ізраїлевого сина, та Шеревею й синів його та братів його, вісімнадцять,

та Хашавію, а з ним Єшаю, з синів Мерарієвих, братів його та синів його двадцять,

а з підданців храму, яких дав Давид та зверхники на роботу Левитам, двісті й двадцять підданців: усі вони були означені поіменно.

І проголосив я там піст, над річкою Агавою, щоб упокорятися нам перед лицем нашого Бога, щоб просити від Нього щасливої дороги для нас і для дітей наших та для всього нашого маєтку,

бо я соромився просити від царя війська та верхівців, щоб помагали нам у дорозі проти ворога, бо сказали ми цареві, говорячи: Рука нашого Бога на добро для всіх, хто шукає Його, а сила Його та гнів Його на всіх, хто кидає Його!

І постили ми, і просили нашого Бога про це, і Він дав нам ублагати Себе.

І я відділив із священичих зверхників дванадцять до Шеревеї, Хашавії, і до десятьох їхніх братів з ними.

І відважив я їм срібло й золото та посуд принесення нашого Божого дому, що принесли цар, і його дорадники, і його зверхники та ввесь Ізраїль, що знаходився там.

І відважив я на їхню руку шість сотень і п'ятдесят талантів срібла, а срібних речей сто талантів, золота сто талантів,

а золотих чаш двадцять на тисячу дарейків, а посудин з золоченої й доброї міді дві, дорогі, як золото.

І сказав я до них: Ви святість для Господа, і цей посуд святість, а те срібло та золото добровільна жертва для Господа, Бога ваших батьків.

Пильнуйте й бережіть це, аж поки не відважите його перед зверхниками священиків і Левитів та зверхниками батьківських родів Ізраїлевих в Єрусалимі до кімнат Господнього дому.

І прийняли священики та Левити вагу того срібла та золота та того посуду, щоб віднести до Єрусалиму, до дому нашого Бога.

І рушили ми з річки Агави двадцятого дня першого місяця, щоб іти до Єрусалиму. А рука нашого Бога була над нами, і Він урятував нас з руки ворога та чатівника на дорозі.

І прийшли ми до Єрусалиму, і сиділи там три дні.

А четвертого дня відважили ми те срібло й золото та той посуд у домі нашого Бога на руку священика Меремота, сина Урійїного, а з ним був Елеазар, син Пінхасів, а з ними Йозавад, син Єшуїн, та Ноадія, син Біннуїв, Левити,

за числом, за вагою на все. І того часу була записана вся та вага.

Ті, що прийшли з полону, сини вигнання, принесли цілопалення для Бога Ізраїля: дванадцять биків за всього Ізраїля, дев'ятдесят і шість баранів, сімдесят і сім овець, дванадцять козлів на жертву за гріх, це все цілопалення для Господа.

І віддали цареві накази царським сатрапам та намісникам Заріччя, а ті підтримували народ та Божий дім.

Переклад Куліша

І оце голови в поколїннях і родовід тих, що вийшли зо мною з Вавилону за царювання царя Артаксеркса:

З синів Пинеесових - Герсон; із синів Ітамарових - Даниїл; із синів Давидових - Хаттуш;

З синів Шеханїї, з синів Пароша - Захарія, а з ним по родовідному списові сто пятьдесять душ мужого полу;

З синів Пахат-Моава, Елеєгенай, син Зерахії, а з ним двістї душ мужого полу;

З синів (Затоя) Шеханїя - син Яхазиїлів, а з ним триста душ мужого полу;

З синів Адина, Евед Йонатаненко, а з ним пятьдесять душ мужого полу;

З синів Елама, Ешаїя Аталїєнко, а з ним сїмдесять душ мужого полу;

З синів Сафатії, Зевадія Михайленко, а з ним вісїмдесять душ мужого полу;

З синів Йоаба, Обадія Ехієленко, а з ним двістї вісїмнайцять душ мужого полу;

З синів (Баанїя), Шеломит Йосифієнко, а з ним сто шістьдесять душ мужого полу;

З синів Бевая, Захарія Беваєнко, а з ним двайцять вісїм душ мужого полу;

З синів Азгада, Йоханан Гаккатаненко, а з ним сто десять душ мужого полу;

З синів Адоникама останок, а се їх імення: Елифелет, Егел і Шемаїя, а з ними шістьдесять душ мужого полу;

З синів Бигвая, Утай та Заббуд, а з ними сїмдесять душ мужого полу.

Я зібрав їх коло ріки, що вливається в Агаву, й там простояли ми три днї, а як я переглянув народ та сьвященників, то з синів Левії не знайшов там нїкого.

І послав я покликати Еліезера, Арієла, Шемаїю і Елнатана, й Ярива, Елнатана, й Натана, і Захарію, й Мешуллама - головних, і Йохрива та Елнатана - вчених;

І дав їм наказ до Іддо, старшини в твердинї Касифії, й вложив їм в уста, що говорити до Іддо й братів його, нетинеїв в місцевостї Касифії, щоб вони привели до нас послужників для дому Бога нашого.

І привели вони до нас, бо добродїйна рука Бога нашого була над нами, чоловіка розумного, з синів Малхія, сина Левіїного, сина Ізрайлевого, се б то Шеревію, й синів його, й братів його, вісїмнайцять душ;

І Хашавію, а з ним Ешаїю з синів Мераріїних, і братів його, й синів їх - двайцять;

А з нетинеїв, що їх призначив був Давид та князї його до послуги левітам, двістї дванайцять нетинеїв; усї вони названі по іменнях.

І оповістив там піст коло ріки Агави, щоб нам впокоритись перед лицем Бога нашого, та просити в його щасливої дороги для себе й наших дїтей, та для усього нашого добутку;

Бо менї було сором прохати в царя війська та кінноти для нашого захисту від ворога в дорозї, ми бо, говорячи з царем, сказали: рука нашого Бога є найлїпша для всїх, хто його шукає, а його сила й гнїв його на всїх, хто його покидає!

Так то ми постили й просили Бога нашого про се, й він почув нас.

І видїлив я з старших сьвященників дванайцять: Шеревію, Хашавію, а з ними десять із братів їх,

І зважив їм срібло й золото в посуд, - усе пожертвоване на дім Бога нашого, що пожертвував царь та дорадники його, й князї його, та всї Ізрайлитяне, що там були.

І віддав їм до рук вагою: срібла шістьсот пятьдесять талантів, а срібного посуду на сто талантів: золота ж сто талантів,

А золотих чаш двайцять по тисячу драхм, і дві посудині з кращої блискучої мідї, дорогої як золото.

І сказав я їм: ви сьвяті Господеві й посуд сьвятий, і срібло та золото - добровільна жертва Господеві, Богові батьків ваших;

Будьте же обачні й стережіть се, доки не здасте на вагу начальникам між сьвященниками та левітами й головам в поколїннях Ізрайлевих в Ерусалимі, в скарбівню дому Господнього.

І забрали сьвященники та левіти зважене срібло і золото та посуд, щоб нести в Ерусалим у дом Бога нашого.

І рушили ми від ріки Агави дванайцятого дня першого місяця, щоб ійти в Ерусалим, а рука Бога нашого була над нами і спасала нас від руки ворога й тих, що засїдали на нас в дорозї.

І прийшли ми в Ерусалим, і перебули там три днї.

Четвертого ж дня здали ми під вагу срібло й золото й посуд в дім Бога нашого до рук Меремотові Урієнкові, сьвященникові, а з ним Елеазарові Пинеесенкові, а з ним Йозабадові, синові Ісусовому, і Ноадїї Виннуєнкові, левітам,

Усе під лїк та під вагу. І записано все зважене в той таки час.

Бранцї же, що прийшли з полону, принесли на всепаленнє Богові Ізрайлевому дванайцять назимків за всього Ізраїля, девятьдесять шість баранів, сїмдесять сїм ягнят та дванайцять козлів на жертву за гріх - усе це на всепаленнє Господеві.

І передали царський приказ царським сатрапам* і зарічанським начальникам країни, а сї пошанували народ і дім Божий.

Переклад УБТ Турконяка

І це володарі їхніх батьківщин, провідники, які йшли зі мною в царюванні Артасаста царя Вавилона.

З синів Фінееса - Ґирсом. З синів Ітамара - Даніїл. З синів Даніїла - Аттус.

З синів Саханія, з синів Фороса - Захарія і з ним група сто пятдесятьох.

З синів Фаатмоава - Еліяна син Зарая і з ним двісті чоловік.

З синів Затоя - Сехенія син Азіїла і з ним триста чоловік.

І з синів Адіна - Овит син Йонатана і з ним пятдесять чоловік.

І з синів Ілама - Ісая син Ателія і з ним сімдесять чоловік.

І з синів Сафатія - Завдія син Михаїла і з ним вісімдесять чоловік.

І з синів Йоава - Авадія син Єіїла і з ним двісті вісімнадцять чоловік.

І з синів Ваанія - Салімут син Йосефія і з ним сто шістдесять чоловік.

І з синів Вавія - Захарія син Вавія і з ним сімдесять вісім чоловік.

І з синів Асґада - Йоанан син Аккатана і з ним сто десять чоловік.

І з синів Адоніккама - останні, і це їхні імена: Еліфалат, Єіїл і Самая і з ними шістдесять чоловік.

І з синів Ваґуай - Утай і Завуд і з ним сімдесять чоловік.

І я їх зібрав до ріки, що проходить коло Евія, і ми там отаборилися три дні. І я переглянув нарід і священиків, і не знайшов я там тих, що з синів Левія.

І я післав мудрих мужів до Елеазара, Аріїла, Самая і Маонама і Яріва і Елнатана і Натана і Захарії і Месулама і до Йоаріва і Елнатана

і я їх вислав до володаря з сріблом місця і поставив в їхні уста слова, щоб сказати до їхніх братів ватінімів з сріблом місця, щоб привести нам співаків до дому нашого Бога.

І прийшли до нас, оскільки добра рука нашого Бога на нас, чоловік розумний з синів Моолія, сина Левія, сина Ізраїля. І на початок прийшли його сини і його брати - вісімнадцять.

І Асевія і Ісая з синів Мерарія, його брати і їхні сини - двадцять.

І з натінімів, яких дав Давид і володарі на служіння левітам, натінімів - двісті двадцять. Всі зібралися за іменами.

І я заповів піст там при ріці Ауї, щоб впокоритися перед нашим Богом, просити в нього щасливої дороги для нас і наших дітей і всієї нашої скотини.

Бо я посоромився просити в царя силу і коней, щоб спасли нас від ворога в дорозі, бо ми промовили до царя, кажучи: Рука нашого Бога на добро на всіх, що Його шукають, і його сила і його гнів на всіх, що Його оставили.

І ми попостили і попросили в нашого Бога про це, і Він нас вислухав.

І я вилучив з володарів дванадцять священиків, Сарая, Асавія, і з ними десять їхніх братів,

і я дав їм срібло і золото і посуд первоплодів дому нашого Бога, які подали цар і його радники і його володарі і ввесь Ізраїль, який знайшовся.

І поклав я до їхніх рук шістьсот пятдесять талантів срібла і сто (одиниць) сріблого посуду і сто талантів золота

і двадцять золотих посудин на вартість тисяча драхмів і добрий мідяний блискучий посуд, що вилискує шляхотно, наче золото.

І я сказав їм: Ви святі Господеві Богові, і посуд святий, і срібло і золото добровільно дане Господеві Богові наших батьків.

Чувайте і сторожіть аж доки не станете перед володарями священників і левітів і володарями батьківщин в Єрусалимі, в приміщеннях господнього дому.

І прийняли священики і левіти вантаж срібла і золота і посуду, щоб нести до Єрусалиму, до дому нашого Бога.

І ми піднялися від ріки Ауї в дванадцятому (дні) першого місяця, щоб іти до Єрусалиму. І рука нашого Бога була на нас, і Він визволив нас з руки ворога і войовника в дорозі.

І ми прийшли до Єрусалиму і сіли там три дні.

І сталося четвертого дня ми поставили срібло і золото і посуд в домі нашого Бога в руки Мерімота сина Урія священика і з ним Елеазар син Фінееса і з ними Йозавад син Ісуса і Ноадія син Ваная, левіти,

все за числом і за вагою, і описано всю міру. В тому часі

ті сини переселення, що прийшли з полону, принесли цілопалення Богові Ізраїля: дванадцять телят за ввесь Ізраїль, девятдесять шість баранів, сімдесять сім ягнят, дванадцять козлів за гріхи, всі цілопалення Господеві.

І передали приказ царя властям царя і епархам, що за рікою, і прославили нарід і божий дім.

Російський синодальний переклад

И вот главы поколений и родословие тех, которые вышли со мною из Вавилона, в царствование царя Артаксеркса:

из сыновей Финееса Гирсон; из сыновей Ифамара Даниил; из сыновей Давида Хаттуш;

из сыновей Шехании, из сыновей Пароша Захария, и с ним по списку родословному сто пятьдесят человек мужеского пола;

из сыновей Пахаф-Моава Эльегоенай, сын Зерахии, и с ним двести человек мужеского пола;

из сыновей Шехания, сын Яхазиила, и с ним триста человек мужеского пола;

из сыновей Адина Евед, сын Ионафана, и с ним пятьдесят человек мужеского пола;

из сыновей Елама Иешаия, сын Афалии, и с ним семьдесят человек мужеского пола;

из сыновей Сафатии Зевадия, сын Михаилов, и с ним восемьдесят человек мужеского пола;

из сыновей Иоава Овадия, сын Иехиелов, и с ним двести восемнадцать человек мужеского пола;

из сыновей Шеломиф, сын Иосифии, и с ним сто шестьдесят человек мужеского пола;

из сыновей Бевая Захария, сын Бевая, и с ним двадцать восемь человек мужеского пола;

из сыновей Азгада Иоханан, сын Гаккатана, и с ним сто десять человек мужеского пола;

из сыновей Адоникама последние, и вот имена их: Елифелет, Иеиел и Шемаия, и с ними шестьдесят человек мужеского пола;

из сыновей Бигвая, Уфай и Заббуд, и с ними семьдесят человек мужеского пола.

Я собрал их у реки, втекающей в Агаву, и мы простояли там три дня, и когда я осмотрел народ и священников, то из сынов Левия никого там не нашел.

И послал я позвать Елиезера, Ариэла, Шемаию, и Элнафана, и Иарива, и Элнафана, и Нафана, и Захарию, и Мешуллама - главных, и Иоярива и Элнафана - ученых;

и дал им поручение к Иддо, главному в местности Касифье, и вложил им в уста, что говорить к Иддо и братьям его, нефинеям в местности Касифье, чтобы они привели к нам служителей для дома Бога нашего.

И привели они к нам, так как благодеющая рука Бога нашего была над нами, человека умного из сыновей Махлия, сына Левиина, сына Израилева, именно Шеревию, и сыновей его и братьев его, восемнадцать человек;

и Хашавию и с ним Иешаию из сыновей Мерариных, братьев его и сыновей их двадцать;

и из нефинеев, которых дал Давид и князья его на прислугу левитам, двести двадцать нефинеев; все они названы поименно.

И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицем Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего,

так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали: рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его - могущество Его и гнев Его!

Итак мы постились и просили Бога нашего о сем, и Он услышал нас.

И я отделил из начальствующих над священниками двенадцать человек: Шеревию, Хашавию и с ними десять из братьев их;

и отдал им весом серебро, и золото, и сосуды, - все, пожертвованное для дома Бога нашего, что пожертвовали царь, и советники его, и князья его, и все Израильтяне, там находившиеся.

И отдал на руки им весом: серебра - шестьсот пятьдесят талантов, и серебряных сосудов на сто талантов, золота - сто талантов;

и чаш золотых - двадцать, в тысячу драхм, и два сосуда из лучшей блестящей меди, ценимой как золото.

И сказал я им: вы - святыня Господу, и сосуды - святыня, и серебро и золото - доброхотное даяние Господу Богу отцов ваших.

Будьте же бдительны и сберегите это, доколе весом не сдадите начальствующим над священниками и левитами и главам поколений Израилевых в Иерусалиме, в хранилище при доме Господнем.

И приняли священники и левиты взвешенное серебро, и золото, и сосуды, чтоб отнести в Иерусалим в дом Бога нашего.

И отправились мы от реки Агавы в двенадцатый день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим; и рука Бога нашего была над нами, и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути.

И пришли мы в Иерусалим, и пробыли там три дня.

В четвертый день мы сдали весом серебро, и золото, и сосуды в дом Бога нашего, на руки Меремофу, сыну Урии, священнику, и с ним Елеазару, сыну Финеесову, и с ними Иозаваду, сыну Иисусову, и Ноадии, сыну Виннуя, левитам,

все счетом и весом. И все взвешенное записано в то же время.

Пришедшие из плена переселенцы принесли во всесожжение Богу Израилеву двенадцать тельцов из всего Израиля, девяносто шесть овнов, семьдесят семь агнцев и двенадцать козлов в жертву за грех: все это во всесожжение Господу.

И отдали царские повеления царским сатрапам и заречным областеначальникам, и они почтили народ и дом Божий.