7

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Після цих подій, за царювання Артаксеркса, перського царя, Езра, син Сераї, сина Азарії, сина Хілкії,

сина Шаллума, сина Цадока, сина Ахітува,

сина Амарії, сина Азарії, сина Мерайота,

сина Зерахії, сина Узія, сина Буккія,

сина Авішуа, сина Пінхаса, сина Єлеазара, сина Арона первосвященика, -

цей Езра вийшов з Вавилону. Був же він книжник вправний у законі Мойсея, що його дав Господь, Бог Ізраїля А тому, що рука Господа, Бога Бого, була над ним, цар дав йому все, чого він забажав.

І пішли до Єрусалиму декотрі з синів Ізраїля, із священиків, левітів, співців, воротарів і нетінеїв - сьомого року царя Артаксеркса.

Він (Езра) прийшов у Єрусалим п'ятого місяця - сьомого ж року того царя.

Бо першого дня першого місяця був початок виходу з Вавилону, а першого дня п'ятого місяця прийшов він у Єрусалим, тому що добродійна рука його Бога була над ним,

і то тому, що Езра звернув своє серце на те, щоб вивчати закон Господній і виконувати його, й навчати в Ізраїлі постанов і права.

А оце відпис письма, що його дав цар Артаксеркс Езрі священикові й книжникові, книжному в словах заповідей і постанов Господніх щодо Ізраїля:

«Артаксеркс, цар над царями, Езрі священикові, вчителеві закону Бога неба, мир і т. д. А ось:

від мене вийшов наказ, щоб у моєму царстві кожен з народу Ізраїля, з його священиків та його левітів, хто бажає йти в Єрусалим, ішов з тобою,

бо ти посланий від царя й сімох його дорадників, щоб наглядати за Юдеєю та Єрусалимом щодо закону Бога твого, що в твоїй руці,

і щоб занести срібло та золото, що цар та його дорадники добровільно пожертвували Богові Ізраїля, який перебуває в Єрусалимі,

і все срібло та золото, що ти знайдеш по всій вавилонській країні, разом з добровільними дарами від народу й священиків, які вони доброхітно пожертвують на дім Бога свого, що в Єрусалимі.

Тож старанно накупи за ці гроші волів, баранів, ягнят і хлібних приносів до них та ливних жертв, і принеси їх на жертовнику дому Бога вашого, що в Єрусалимі.

З рештою ж срібла та золота зробите те, що за волею вашого Бога, тобі й твоїм братам, здасться добрим зробити.

Посуд, що тобі даний до служби в домі Бога твого, постав перед Богом у Єрусалимі.

Інше ж, потрібне для влаштування дому Бога твого, видадуть тобі з дому царських скарбів.

А від мене, царя Артаксеркса, дається наказ усім скарбничим, що за рікою, зробити точно все, чого вимагатиме від вас Бзра священик, учитель закону Бога неба:

срібла до 100 талантів, пшениці до 100 кор, вина до 100 батів, олії до 100 батів, а соли без міри.

Все, що звелено Богом неба, має робитись пильно для дому Бога неба, щоб не впав гнів на царство, царя та його синів.

Крім того, подаємо вам до відома, що ні на кого із священиків, левітів, співців, воротарів, нетінеїв і слуг цього дому Божого не можна накладати ні данини, ні податків, ні мита.

А ти, Езро, за мудрістю Бога твого, якою володієш, настанови урядовців та суддів, щоб вони судили ввесь народ за рікою, всіх тих, що знають закони Бога твого, - тих же, що їх не знають, навчи.

А хто не буде пильно виконувати закон Бога твого й царський закон, того нехай негайно засудять чи то на страту, чи на вигнання, чи на грошову кару, чи на тюрму.»

Благословен Господь, Бог батьків наших, який вклав у серце цареві цю думку, щоб прикрасити дім Господній, що в Єрусалимі,

і який прихилив до мене ласку царя і його дорадників та всіх могутніх князів царя! І я набрав духу, бо рука Господа, Бога мого, була надо мною, й зібрав я родоначальників Ізраїля, щоб пішли зо мною.

Переклад Огієнка

А по цих пригодах, за царювання Артаксеркса, царя перського, Ездра, син Азарії, сина Хійлкійї,

сина Шаллуна, сина Садока, сина Ахітуви,

сина Амарії, сина Азарії, сина Мерайота,

сина Захарія, сина Уззі, сина Буккі,

сина Авішуї, сина Пінхаса, сина Елеазара, сина Аарона, первосвященика,

цей Ездра вийшов із Вавилону, а він був учитель, знавець Мойсеєвого Закону, що його дав Господь, Бог Ізраїлів. І дав йому цар згідно з тим, як була на ньому рука Господа, Бога його, всяке його пожадання.

І пішли з ним дехто з Ізраїлевих синів, і з священиків, і Левитів, і співаків, і придверних, і храмових підданців до Єрусалиму сьомого року царя Артаксеркса.

І прибув він до Єрусалиму п'ятого місяця, а то сьомий рік царювання.

Бо першого дня місяця першого був початок виходу з Вавилону, а першого дня п'ятого місяця він прийшов до Єрусалиму, бо рука його Бога була добра на ньому.

Бо Ездра приготовив своє серце досліджувати Господнього Закона, і виконувати його, і навчати в Ізраїлі устава та права.

А оце відпис писання, що цар Артаксеркс дав священикові Ездрі, учителеві, що пише слова заповідей Господа та Його устави над Ізраїлем:

Артаксеркс, цар над царями, до священика Ездри, досконалого вчителя Закону Бога Небесного, і так далі.

А ось виданий від мене наказ, щоб кожен, хто в моїм царстві з Ізраїлевого народу, і їхніх священиків, і Левитів з доброї волі бажає йти до Єрусалиму з тобою, нехай іде,

через те, що ти посланий від царя та семи його дорадників, щоб дослідити про Юдею та про Єрусалим за правом твого Бога, правом, що в руці твоїй,

і щоб відправити срібло та золото, що цар та дорадники його пожертвували для Бога Ізраїлевого, Якого місце перебування в Єрусалимі,

і все срібло та золото, яке ти знайдеш у всій вавилонській окрузі разом із пожертвами народу та священиків, які жертвують для дому їхнього Бога, що в Єрусалимі.

Тому ти невідкладно купиш за це срібло биків, баранів, овечок, і їх жертви хлібні та їх жертви ливні, і принесеш їх на жертівнику дому вашого Бога, що в Єрусалимі.

А що тобі та браттям твоїм буде добре вчинити з рештою срібла та золота, те зробіть за вподобанням вашого Бога.

А посуд, що даний тобі на служення дому твого Бога, віддай у цілості перед Богом Єрусалиму.

А решта потрібного для дому Бога твого, що випаде тобі дати, буде дана з дому царських скарбів.

А від мене я цар Артаксеркс виданий наказ для всіх скарбників, що в Заріччі, що все, чого зажадає від вас священик Ездра, учитель Закону Бога Небесного, нехай буде докладно зроблене:

срібла аж до сотні талантів, і пшениці аж до сотні корів, і вина аж до сотні батів, і оливи аж до сотні батів, за соли без запису.

Усе, що з наказу Небесного Бога, нехай буде горливо зроблене для дому Небесного Бога, бо нащо був би гнів на царство царя та на синів його?

І вас завідомляємо, що всі священики та Левити, співаки, придверні, храмові підданці та працівники того Божого дому вільні, данини, податку, чи мита не належить накладати на них!

А ти, Ездро, за мудрістю Бога твого, яка в руці твоїй, попризначай суддів та виконавців Закону, щоб судили для всього народу, що в Заріччі, для всіх, хто знає закони твого Бога, а хто не знає, тих навчите.

А кожен, хто не буде виконувати Закона твого Бога та закона царського докладно, щоб чинився над ним суд: чи то на смерть, чи то на вигнання, чи то на кару маєткову, чи то на ув'язнення.

Благословенний Господь, Бог наших батьків, що вклав у цареве серце, щоб оздобити дім Господній, що в Єрусалимі,

а на мене нахилив милість перед царем та його дорадниками, та всіма хоробрими царевими зверхниками! А я зміцнився, бо рука Господа, Бога, була надо мною, і я зібрав провідних людей з Ізраїля, щоб вони пішли зо мною.

Переклад Куліша

Після сих подїй, за царювання Артаксеркса, царя Перського, Ездра, син Сераїїн, сина Азарії, сина Хелкії,

Сина Шаллума, сина Садока, сина Ахитува,

Сина Амарії, сина Азарії, сина Мерайота,

Сина Зерахії, сина Уззія, сина Буккія,

Сина Авишуя, сина Пинееса, сина Елеазара, сина Аарона, - первосьвященника, -

Сей Ездра вийшов з Вавилону. Він був письменник, тямущий в законї Мойсейовому, що його дав Господь, Бог Ізрайлїв. І дав йому царь усе, чого він забажав, бо рука Господа, Бога його, була над ним.

Пійшли ж із ним до Ерусалиму й декотрі з синів Ізрайлевих, і з сьвященників, і левітів, і сьпівцїв, і воротарів, і нетинеїв - сьомого року царя Артаксеркса.

І прийшов він у Ерусалим пятого місяця, - сьомого ж року царя.

Бо першого дня першого місяця був початок виходу з Вавилону, й першого дня пятого місяця прийшов він у Ерусалим, - бо добродїйна рука Бога його була над ним;

Бо Ездра звернув серце своє на те, щоб виучувати закон Господнїй і виконувати його, й навчати в Ізраїлї закону й правди.

А оце зміст письма, що його дав царь Артаксеркс Ездрі, сьвященникові й письменникові, що навчав слів заповідей Господнїх і законів його в Ізраїлї:

Артаксеркс, царь над царями, Ездрі сьвященникові, вчителеві закону Бога небесного, велико вченому, й так дальше.

Від мене дано наказ, щоб в царстві мойму кожний зпоміж народу Ізрайлевого й з сьвященників його та левітів, хто бажає йти до Ерусалиму, ійшов з тобою.

Бо ти посланий від царя й сїмох дорадників його, щоб навідати Юдею й Ерусалим в законї Бога твого, що є в руцї твоїй,

І щоб приставити срібло та золото, що царь і дорадники його пожертвували Богові Ізрайлевому, що його пробуток в Ерусалимі,

І все срібло та золото, яке ти збереш по усїй країнї Вавилонській, разом із добровільними дарами від народу й сьвященників, що пожертвують на дім Бога свого, що в Ерусалимі;

То ж накупи зараз за сї гроші волів, баранів, ягнят і хлїбних приносів до їх, і ливних жертов до їх, і принеси їх на жертівник дому Бога вашого в Ерусалимі.

І що ти й брати твої поміркуєте зробити з лишнього срібла та золота, те по волї Бога вашого робіть.

І посуд, що тобі даний до служби в домі Бога твого, постав перед Богом Ерусалимським.

А инше потрібне до дому Бога твого, що ти завважаєш потрібним, давай з дому царських скарбів.

А від мене, царя Артаксеркса, дається приказ усїм скарбівничим, що за рікою: Усе, чого вимагати ме в вас Ездра, сьвященник і вчитель закону Бога небесного, зараз давайте:

Срібла до сотнї талантів, пшеницї до ста корцїв, і вина до ста ведер, а таки до ста ведер оливи, соли же без указання скількостї.

Усе, що звелїв Бог небесний, має робитись пильно для дому Бога небесного, (глядїть, щоб часом хто не простяг руки на дім Бога небесного,) щоб не було гнїву його на царство, царя та синів його.

І нехай буде відомо вам, щоб нї на кого з сьвященників або левітів, сьпівцїв, воротарів, нетинеїв і прислуги при сьому домі Божому не накладати нї податків, нї чиншу, нї гряничної оплати.

А ти, Ездро, по премудрости Бога твого, що в твоїй руцї, настанови урядників і суддїв, щоб вони судили ввесь народ за рікою, - усїх що знають закони Бога твого, а хто не знає, тих учіть.

А хто не буде певнити закону Бога твого й царевого закону, над тим нехай без гаяння роблять суд, чи то на кару смертю, чи на вигнаннє, чи на кару грошеву, або на заперттє в тюрму.

Слава Господеві, Богові отцїв наших, вложившому в серце цареві, щоб прикрасити дом Господнїй, що в Ерусалимі,

І прихилившому до мене ласку царя й дорадників його, й усїх могучих князїв царевих! І я набрав духа, бо рука Господа, Бога мого, була надо мною, й я зібрав передових ув Ізраїлї, щоб пійшли зо мною.

Переклад УБТ Турконяка

І після цих слів в царюванні Артасаста царя Персів прийшов Ездра син Сарея, сина Азарія, сина Елкія,

сина Сeллума, сина Саддука, сина Ахітова,

сина Амарія, сина Езрія, сина Марайота,

сина Зарая, сина Озія, сина Воккія,

сина Авісуя, сина Фінееса, сина Елеазара, сина Аарона першого священика.

Цей Ездра прийшов з Вавилону, і він писар вправний в законі Мойсея, який Господь Бог дав Ізраїлеві. І цар дав йому (відпустку), томущо рука Господа Бога його (була) на ньому в усьому, що шукав він.

І прийшли (деякі) з синів Ізраїля і з священиків і з левітів і співаки і дверники і натіни до Єрусалиму в сьомому році царя Артасаста.

І прийшли до Єрусалиму в пятому місяці, це сьомий рік царя.

Бо в першому (дні) першого місяця він поклав початок походові з Вавилону, а в першому (дні) пятого місяця прийшли до Єрусалиму, бо добра рука його Бога була на ньому.

Бо Ездра поклав в своїм серці шукати закон і чинити і в Ізраїлі навчати приписи і суди.

І це переповідження наказу, який Артасаста дав Ездрі священикові писареві книги слів заповідей господних і його приписів для Ізраїля:

Артасаста цар царів Ездрі писареві закону Господа Бога небесного: Закінчити слово і відповідь.

Мною дане рішення, що кожний в моїм царстві з народу Ізраїля і священиків і Левітів, хто бажає піти до Єрусалиму з тобою, хай іде.

З перед лиця царя і сімох радників післано відвідати Юдею і Єрусалим за законом їхнього Бога, що в твоїй руці.

І до господнього дому (передається) срібло і золото, яке цар і радники добровільно дали Богові Ізраїля, що живе в Єрусалимі,

і все срібло і золото, яке лиш знайдеш в усій країні Вавилону за добровільним даром народу і священиків, що добровільно дали на божий дім, що в Єрусалимі,

і кожного, що приходить, цьому швидко заповідж за цією книгою (принести) телят, баранів, ягнят і їхні жертви і їхні поливання, і принесеш їх на жертівнику дому вашого Бога, що в Єрусалимі.

І якщо ти і твої брати щось вважатимуть за добре робити з осталим сріблом і золотом, зробите як мило вашому Богові.

І посуд даний тобі на служіння божого дому передай перед Богом в Єрусалимі.

І остале на потреби дому твого Бога, що лиш вважатимеш (за потрібне) дати, даси з домів скарбів царя.

І від мене, я Артасаста цар, видав розпорядження всім скарбницям, що на другому боці ріки, щоб все, що лиш попросить вас Ездра священик і писар закону небесного Бога, старанно було (видане)

аж до сто талантів срібла і до сто мір пшениці і до сто мір вина і сто мір олії і соли, якій немає письма.

Все, що є в приписі небесного Бога, хай буде. Вважайте, щоб хтось не діяв проти дому небесного Бога, щоб часом не було гніву на царство царя і його синів.

І вас ознайомлюється. На всіх священиках і левітах, співаках, дверниках, натінах і тих, що услугують в цьому домі Бога, хай не буде тобі податку, не матимеш влади їх гнітити.

І ти Ездро, за божою мудрістю, що в твоїй руці, настанови писарів і суддів, щоб судили всьому народові, що на другому боці ріки, всім, що знають закон твого Бога, і тому, хто не знає оповіщайте.

І кожний, хто ретельно не чинить божого закону і закону царя, на ньому буде суд, чи на смерть, чи на рабство, чи на втрату рівня життя, чи на вязницю.

Благословенний Господь Бог наших батьків, який дав таке в серце царя, щоб прославити дім Господа, що в Єрусалимі,

і до мене прихилив милосердя в очах царя і його радників і всіх шляхетних володарів царя. І я був скріплений, бо добра рука Бога на мені, і я зібрав з Ізраїля володарів, щоб пішли зі мною.

Російський синодальний переклад

После сих происшествий, в царствование Артаксеркса, царя Персидского, Ездра, сын Сераии, сын Азарии, сын Хелкии,

сын Шаллума, сын Садока, сын Ахитува,

сын Амарии, сын Азарии, сын Марайофа,

сын Захарии, сын Уззия, сын Буккия,

сын Авишуя, сын Финееса, сын Елеазара, сын Аарона первосвященника, -

сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним.

С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников и левитов, и певцов и привратников и нефинеев в седьмой год царя Артаксеркса.

И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, - в седьмой же год царя.

Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним,

потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде.

И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре священнику, книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов Его в Израиле:

Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога небесного совершенному, и прочее.

От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою.

Так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей,

и чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, Которого жилище в Иерусалиме,

и все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской, вместе с доброхотными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме;

поэтому немедленно купи на эти деньги волов, овнов, агнцев и хлебных приношений к ним и возлияний для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме.

И что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте.

И сосуды, которые даны тебе для служб в доме Бога твоего, поставь пред Богом Иерусалимским.

И прочее потребное для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ.

И от меня царя Артаксеркса дается повеление всем сокровищехранителям, которые за рекою: все, чего потребует у вас Ездра священник, учитель закона Бога небесного, немедленно давайте:

серебра до ста талантов, и пшеницы до ста коров, и вина до ста батов, и до ста же батов масла, а соли без обозначения количества.

Все, что повелено Богом небесным, должно делаться со тщанием для дома Бога небесного; дабы не было гнева Его на царство, царя и сыновей его.

И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, нефинеев и служащих при этом доме Божием, не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины.

Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтоб они судили весь народ за рекою, - всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите.

Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу.

Благословен Господь, Бог отцов наших, вложивший в сердце царя - украсить дом Господень, который в Иерусалиме,

и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя! И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтоб они пошли со мною.