35

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Йосія справив в Єрусалимі Пасху на честь Господа, і зарізали пасхальне ягня чотирнадцятого дня першого місяця.

Він поставив священиків на їхніх урядах і заохочував їх до служби в домі Господньому.

Він сказав левітам, що навчали всього Ізраїля і що були посвячені Господеві: «Поставте святий ковчег у храмі, який збудував Соломон, син Давида, цар Ізраїля; не треба вам більше носити його на плечах; тепер служіть Господеві, Богові вашому, та його народові, Ізраїлеві.

Будьте готові за вашими батьківськими домами, за вашими чергами, як приписано Давидом, ізраїльським царем, і як приписано Соломоном, його сином,

і стійте в святині за відділами родин ваших братів-синів народу, і для левітів нехай буде частка в родині.

Заріжте пасхальне ягня, освятіться й приготуйте його для ваших братів, як то наказав був робити Господь через Мойсея.»

А людям з народу, усім тим, що там перебували, Йосія дав дрібного скота, ягнят та козлят, числом 30 000, усе на пасхальні жертви, і 3000 волів. Це з царського майна.

Та й князі його дали добровільні дари народові, священикам і левітам. А Хілкія, Захарія й Єхієл, зверхники дому Божого, дали священикам на пасхальні жертви 2 600 ягнят і 300 волів;

Хананія ж, Шемая та Натанаїл, його брати, Хашавія, Єїел та Йозавад, начальники над левітами, дали левітам на пасхальні жертви 5 000 ягнят та 500 волів.

Так була налагоджена служба, і священики стали на своє місце, та й левіти за своїми чергами, на царський наказ.

І зарізали пасхальне ягня, і в той час, як священики розливали кров, беручи її з рук левітів, левіти здирали шкури.

Вони відкладали набік призначене на всепалення, щоб дати його відділам батьківських домів, синам народу, щоб принесли його Господеві, як написано в книзі Мойсея. Так само зробили й з волами.

Потім спекли пасхальне ягня на вогні, за обрядом, а святі приноси варили в казанах, у котлах та в чавунах і швидко роздавали їх всьому народові.

Після цього приготували собі й священикам, бо священики, потомки Арона, були зайняті приносинами всепалень та жиру до самої ночі, - тим то левіти й приготували для себе й для священиків, потомків Арона.

Також і співці, сини Асафа, стояли на своїх місцях на наказ Давида, Асафа, Гемана та Єдутуна, царського видющого; та й воротарі стояли при кожній брамі, й вони не повинні були відходити від своєї служби, бо їхні брати-левіти напоготовлювали для них.

Отак була налагоджена того дня вся служба Господня, щоб святкувати Пасху й приносити всепалення на Господньому жертовнику, згідно з наказом царя Йосії.

Сини Ізраїля, що були там, справляли Пасху в той час і свято опрісноків 7 день.

Такої Пасхи, як ця, не справляли в Ізраїлі від часів пророка Самуїла. Ніхто з усіх царів Ізраїля не справив такої Пасхи, як справив Йосія, священики, левіти й усі юдеї та ізраїльтяни, що там були, й мешканці Єрусалиму.

Вісімнадцятого року царювання Йосії святковано цю Пасху.

Після всього того, коли Йосія відновив був храм, двигнувся єгипетський цар Нехо на війну під Каркеміш на Ефраті, але Йосія вийшов йому назустріч.

Нехо послав до нього посланців сказати: «Що мені й тобі, юдейський царю? Не проти тебе йду я тепер, але маю війну з іншим домом. І Бог велів мені поспішати. Не спротивляйся Богові, що зо мною, щоб він не погубив тебе.»

Та Йосія не поступився перед ним, ба навіть насмілився стати з ним до битви, і не послухав слів Нехо з уст Божих, а виступив до битви на рівнині Мегідо.

Як же лучники стрільнули на царя Йо-сію, цар сказав своїм слугам: «Відведіть мене, бо я тяжко поранений.»

І звели його слуги з його колісниці й посадили його на другу колісницю, що була в нього, і відвезли його в Єрусалим. Там він умер, і поховали його в гробовищах його батьків. Вся Юдея та Єрусалим плакали за Йосією.

Єремія уклав жалобну пісню на Йосію, і співці та співачки говорили про Йосію у своїх жалобних піснях аж по цей день, і це стало звичаєм в Ізраїлі; вони записані в жалобних піснях.

Решта дій Йосії та його побожні вчинки, згідні з приписами Господнього закону,

його діяння, від перших до останніх, записані в книзі юдейських та ізраїльських царів.

Переклад Огієнка

І справив Йосія в Єрусалимі Пасху для Господа, і зарізали пасхальне ягня чотирнадцятого дня першого місяця.

І поставив він священиків на їхні становища, і підбадьорував їх на службу Господнього дому.

І сказав він Левитам, наставникам усього Ізраїля, посвяченим для Господа: Дайте святого ковчега до храму, що його збудував Соломон, син Давидів, цар Ізраїлів. Нема пощо вам носити його на раменах, служіть тепер Господеві, вашому Богові, та Його народові, Ізраїлеві.

І приготуйтеся за родом ваших батьків, за вашими чергами, за писанням Давида, Ізраїлевого царя, та за писанням його сина Соломона.

І станьте в святині за відділами батьківських родів ваших братів, синів народу, а поділ за батьківськими домами в Левитів.

І заріжте пасхальне ягня, й освятіться, і приготуйте для ваших братів, щоб робити за Господнім словом, даним через Мойсея.

І дав Йосія для людських синів худоби дрібної, овечок та молодих кіз, це все на пасхальне ягня для кожного, хто знаходився в Єрусалимі, числом тридцять тисяч, а худоби великої три тисячі. Це з набутку царевого.

А його зверхники дали на жертву для народу, для священиків та для Левитів: Хілкійя, і Захарій, і Єхіїл, старші в Божому домі, дали священикам на пасхальні жертви дві тисячі й шість сотень худоби дрібної, а худоби великої три тисячі.

А Конанія, і Шемая, і брат його Натанаїл, і Хашавія, і Єіїл, і Йозавад, зверхники Левитів, дали для Левитів на пасхальні жертви п'ять тисяч худоби дрібної, а худоби великої п'ять сотень.

І була міцно встановлена служба, і стали священики на своїм становищі, а Левити при своїх чергах, за наказом царя.

І різали пасхальне ягня, а священики кропили кров'ю, беручи з їхньої руки, а Левити здирали шкуру.

І відділили, що було на цілопалення, щоб дати їх за відділами, по батьківських домах синам народу на приношення Господеві, як написано в Мойсеєвій книзі. І так зробили й з худобою великою.

І пекли пасхальне ягня на огні, за постановою, а святі жертви варили в горшках, і в котлах, і в горнятах, і швидко несли всім синам народу.

А потім наварили собі та священикам, бо священики, Ааронові сини, були зайняті приношенням цілопалення та лою аж до ночі, то Левити наготовили їжі собі та священикам, Аароновим синам.

А співаки, Асафові сини, були на своїх місцях за наказом Давида, і Асафа, і Гемана, і Єдутуна, царевого прозорливця, а придверні були при кожній брамі, їм не треба було відходити від своїх робіт, бо їхні брати Левити наготовили їм.

І була міцно встановлена вся Господня служба того дня, щоб справити Пасху й принести цілопалення на Господньому жертівнику, за наказом царя Йосії.

І Ізраїлеві сини, що знаходилися там, справляли того часу Пасху та свято Опрісноків сім день.

І не справлялася Пасха, як ця, в Ізраїлі від днів пророка Самуїла, а всі Ізраїлеві царі не справляли такої, як ця Пасха, що справив Йосія, і священики, і Левити, і ввесь Юда та Ізраїль, що знаходився там, та мешканці Єрусалиму.

Вісімнадцятого року царювання Йосії справлялася ця Пасха.

По всьому цьому, коли Йосія приготовив дім Божий, прийшов Нехо, цар єгипетський, щоб воювати в Каркеміші над Ефратом, а Йосія вийшов навпроти нього.

І послав той до нього послів, говорячи: Що мені до тебе, царю Юдин? Не проти тебе приходжу я сьогодні, але проти дому, що воює зо мною. А Бог наказав мені спішити. Не протився Богові, що зо мною, і нехай Він не знищить тебе!

Та Йосія не відвернувся від нього, але перебрався, щоб воювати з ним, і не послухався слів Нехо, що були з Божого наказу, і прийшов воювати в долині Меґіддо.

І вистрілили стрільці на царя Йосію. І сказав цар до своїх рабів: Відведіть мене, бо я сильно ранений...

І перевели його його раби з військової колесниці на його другий повіз, і відвезли його до Єрусалиму. І помер він, і був похований у гробах своїх батьків, а вся Юдея та Єрусалим були в жалобі по Йосії.

І Єремія співав жалобну пісню по Йосії. А всі співаки та співачки оповідали в жалобних своїх піснях про Йосію, і так є аж до сьогодні, і дали їх за уставу для Ізраїля, і ось вони написані в Жалобних Піснях.

А решта діл Йосії та його чесноти, за написаним у Господнім Законі,

і дії його перші та останні, ото вони описані в Книзі Царів Ізраїлевих та Юдиних.

Переклад Куліша

І справив Йосія в Ерусалимі паску Господеві, і закололи ягня паскальне чотирнайцятого дня першого місяця.

І поставив він сьвященників на їх урядах, і заохочував їх до служби в домі Господньому.

І сказав левітам, наводившим на путь усїх Ізрайлитян, присьвяченим Господеві: Поставте скриню сьвяту в храмі, що його збудував Соломон, син Давидів, царь Ізрайлїв; непотрібно вам носити її на плечах; служіть тепер Господеві, Богові нашому, і народові його, Ізраїлеві.

Станьте по поколїннях ваших, по чергах ваших, як приказано Давидом, царем Ізрайлевим, і як приказано Соломоном, сином його;

І стійте в сьвятинї по віддїлах поколїнь братів ваших, синів народу, й по роздїлу поколїнь у левітів.

І заколїте паскальне ягня, і посьвятїться, й приготуйте братів ваших, щоб чинили по слові Господньому через Мойсея.

І дав Йосія даром синам народу, всїм, що там знаходились, із отар ягнят та молодих козлів, усе на жертву паскальню, числом трийцять тисяч, і три тисячі волів. Се з майна царевого.

Та й князї його давали по щиростї даром народові, сьвященникам і левітам. А Хелкія й Захарія, й Ехіїл, зверхники в домі Божому, дали сьвященникам на жертву паскальну дві тисячі шістьсот (овець, ягнят та козлів) і триста волів;

А Хананїя і Шемаїя і Натанаїл, брати його, і Хашавія, і Еїєл і Йоазавад, начальники над левітами, подарували левітам на жертву великодну (овець) пять тисяч та пятьсот волів.

Так уладжено (все) до служби. І стали сьвященники на своє місце, та й левіти по своїх чергах, по царському наказу.

І закололи ягня паскальне. І сьвященники кропили кроввю, беручи її з рук левітів, а левіти здоймали скіру.

І роздїлили призначене на всепаленнє, й те що малось роздати по віддїлах поколїнь у народї на приноси Господеві, як написано в книзї Мойсейовій. Те ж саме зробили й з волами.

І спекли ягня паскальне на жару, по постанові; а мирні жертви варили в казанах, горшках та в ринках, і роздали швидко всьому народові;

А потім варили собі й сьвященникам, бо сьвященники, сини Ааронові, робили коло приносин всепалення та коло жиру до ночі; тим то й варили левіти собі й сьвященникам, синам Аароновим, напослїдку.

А сьпівцї, сини Асафові, зіставались на своїх місцях, по постанові Давида, й Асафа, і Емана та Ідитуна, віщого царського, та й воротарі при кожній брамі; їм не було чого відходити від своєї служби, бо їх брати, левіти, варили для їх.

Оттак була впорядкована вся служба Господеві того дня, щоб обходити паску і принести всепалення на жертовнику Господньому після приказу царя Йосії.

І справляли сини Ізрайлеві, що там були, паску в той час і сьвято опрісноків через сїм днїв.

І не справляли такої паски в Ізраїлї від часів пророка Самуїла; та й зпоміж усїх царів Ізрайлевих не обходив нї один такої паски, яку справив Йосія, й сьвященники, й левіти, й усї Юдеї, й Ізрайлитяне, що там були, й осадники Ерусалимські.

Вісїмнайцятого року царювання Йосіїного сьвятковано сю паску.

Після сього всього, що зробив Йосія в домі Божому, пійшов Нехао, царь Египецький, на войну до Кархемису на Евфратї; і вийшов Йосія на зустріч йому.

І послав Нехао до його посланцїв сказати: Що менї й тобі, царю Юдейський? Не проти тебе йду я тепер, але туди, де в мене війна. І Бог звелїв менї поспішати; не спротивлюйся Богові, що зо мною, щоб він не згубив тебе.

Але Йосія не оступився від його, а налагодився, щоб стати до битви з ним, і не послухав слів Нехао з уст Божих, і виступив до битви на рівнинї Мегиддо.

І стрільнули стрілцї на царя Йосію; й сказав царь своїм слугам: Відведїть мене, бо я тяжко ранений.

І звели його слуги його з колесницї, й посадили його на другий віз, що був у його, і відвезли його в Ерусалим. І вмер він, й поховали його в гробовищах батьків його. І плакали Юдея й Ерусалим за Йосією.

Оплакав Йосію й Еремія в пісьнї плакальній; і всї сьпівцї та сьпівачки говорили про Йосію в своїх плакальних пісьнях, відомих до сього часу, й передали їх на вжиток в Ізраїлї; й записані вони в книзї пісень плакальних.

Прочі дїї Йосії і чесноти його, згідні з приказаним у законї Господньому,

І вчинки його, перші й останні, записані в книзї царів Юдейських та Ізраїлських.

Переклад УБТ Турконяка

І Йосія зробив пасху свому Господеві Богові, і закололи пасху в чотирнадцятому (дні) першого місяця.

І поставив священиків на їхні сторожі і закріпив їх на діла господнього дому.

І сказав сильним Левітам в усім Ізраїлі очиститися для Господа, і поствили святий кивот в домі, який збудував Соломон син Давида ізраїльського царя. І сказав цар: Не належиться вам носити на раменах будьщо. Отже тепер служіть Господеві Богові вашому і його народові - Ізраїлеві,

і приготовіться за домами ваших батьківщин і за вашим щоденним служінням згідно з писанням Давида ізраїлського царя і за рукою Соломона його сина,

і стійте в домі за поділами домів ваших батьківщин для ваших братів синів народу, і часті дому батьківщини Левітів,

і заколіть пасху і приготовіть святе вашим братам, щоб чинити за господним словом рукою Мойсея.

І Йосія відклав синам народу вівці і ягнята і козлів з кіз, все на пасху для всіх, що знайшлися, числом тридцять тисяч, і три тисячі телят. Це з царського маєтку.

І його володарі відклали для народу і священиків і Левітів: Дали Хелкія і Захарія і Іїл володарі божого дому і дали священикам на пасху дві тисячі шістьсот овець і ягнят і козлів і триста телят.

І Хоненія і Ванея і Самея і Натанаїл його брат і Асавія і Іїл і Йозавад володарі Левітів відклали Левітам на пасху пять тисяч овець і пятьсот телят.

І напрямлено служіння, і священики стали за своїм чином і Левіти за своїми поділами за царським приписом.

І закололи пасху, і священики з їхньої руки вилили кров і Левіти обдерли.

І приготовили цілопалення, щоб дати їм за поділами, за домами батьківщин синів народу, щоб принести Господеві, так як написано в книзі Мойсея, і так до ранку.

І спекли пасху на огні за присудом і зварили святе в мідяних посудах і в баняках. І їм пощастило, і обслужили всіх синів народу.

І після того приготовили собі і священикам, бо священики (займалися) приношенням цілопалень і жиру аж до ночі, і Левіти приготовили собі і своїм братам синам Аарона.

І півці сини Асафа (були) в своїм чині за заповіддями Давида і Асафа і Емана і Ідітона пророками царя, і володарі дверники всіх дверей, не можна було їм зрушитися з святого служіння, бо їхні брати Левіти їм приготовили.

І спрямовано і приготовлено все господнє служіння в тому дні, щоб зробити пасху, і принести цілопалення на господньому жертівнику за заповіддю царя Йосії.

І сини Ізраїля, які були присутні, зробили пасху в тому часі і празник прісних впродовж сім днів.

І не було пасхи подібної до цієї в Ізраїлі від днів пророка Самуїла, і всі царі Ізраїля не зробили такої пасхи, як та, яку Господеві зробив Йосія і священики і Левіти і ввесь Юда й Ізраїль, що був присутний, і ті, що жили в Єрусалимі,

в вісімнадцятому році царства Йосії. І цар Йосія спалив ворожок і чародіїв і різблення і ідолів і содомітів, які були в Єрусалимі і в землі Юди, щоб виконати слова закону, що записані в книзі, яку знайшов Хелкія священик в господньому домі. Подібного до нього не було перед ним, який повернувся до Господа всім своїм серцем і всією своєю душею і всією своєю силою за всім законом Мойсея, і після нього не повстав подібний до нього. Лише Господь не відвернувся від гніву своєї великої люті, від гніву, яким розгнівався Господь проти Юди, за всі розгнівання, якими розгнівав (Його) Манассія. І сказав Господь: І Юду відсуну з перед мого лиця, так як Я відсунув Ізраїля, і відкину місто, яке Я вибрав, Єрусалим, і дім, про який Я сказав: Там буде моє імя.

І прийшов Фараон Нехао цар Єгипту проти царя Ассурів до ріки Евфрату, і цар Йосія пішов йому на зустріч.

І він післав до нього послів, кажучи: Що мені і тобі, царю Юди, сьогодні не іду проти тебе провадити війну, і Бог сказав, щоб я поспішився. Стережися Бога, що зі мною, щоб тебе не знищив.

І Йосія не відвернув від нього свого лиця, але лиш скріпився, щоб воювати проти нього, і не послухався слів Нехао через божі уста, і пішов воювати на рівнині Маґедона.

І стрільці вистрілили проти царя Йосії. І цар сказав своїм слугам: Виведіть мене, бо я дуже зранений.

І його слуги вивели його з колісниці і поклали його на другу колісницю, яка в нього була, і привели його до Єрусалиму. І він помер і був похований з своїми батьками. І ввесь Юда і Єрусалим оплакали Йосію,

і Єремія заплакав над Йосією, і виголосили всі володарі і володарки плач над Йосією аж до сьогодні. І поставили його за припис над Ізраїлем, і ось записано в риданнях.

І слова Йосії і його надія були записані в господньому законі.

І його перші і останні слова ось вони записані в книзі царів Юди й Ізраїля.

Російський синодальний переклад

И совершил Иосия в Иерусалиме пасху Господу, и закололи пасхального агнца в четырнадцатый день первого месяца.

И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем,

и сказал левитам, наставникам всех Израильтян, посвященным Господу: поставьте ковчег святый в храме, который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилев; нет вам нужды носить его на раменах; служите теперь Господу Богу нашему и народу Его Израилю;

станьте по поколениям вашим, по чередам вашим, как предписано Давидом, царем Израилевым, и как предписано Соломоном, сыном его,

и стойте во святилище, по распределениям поколений у братьев ваших, сынов народа, и по разделению поколений у левитов,

и заколите пасхального агнца, и освятитесь, и приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно со словом Господним чрез Моисея.

И дал Иосия в дар сынам народа, всем, находившимся там, из мелкого скота агнцев и козлов молодых, все для жертвы пасхальной, числом тридцать тысяч и три тысячи волов. Это из имущества царя.

И князья его по усердию давали в дар народу, священникам и левитам: Хелкия и Захария и Иехиил, начальствующие в доме Божием, дали священникам для жертвы пасхальной две тысячи шестьсот овец, агнцев и козлов и триста волов;

и Хонания, и Шемаия, и Нафанаил, братья его, и Хашавия, и Иеиел, и Иозавад, начальники левитов, подарили левитам для жертвы пасхальной овец пять тысяч и пятьсот волов.

Так устроено было служение. И стали священники на место свое и левиты по чередам своим, по повелению царскому;

и закололи пасхального агнца. И кропили священники кровью, принимая ее из рук левитов, а левиты снимали кожу;

и распределили назначенное для всесожжения, чтобы раздать то по отделениям поколений у сынов народа, для принесения Господу, как написано в книге Моисеевой. То же сделали и с волами.

И испекли пасхального агнца на огне, по уставу; и священные жертвы сварили в котлах, горшках и кастрюлях, и поспешно роздали всему народу,

а после приготовили для себя и для священников, ибо священники, сыны Аароновы, заняты были приношением всесожжения и туков до ночи; потому-то и готовили левиты для себя и для священников, сынов Аароновых.

И певцы, сыновья Асафовы, оставались на местах своих, по установлению Давида и Асафа, и Емана и Идифуна, прозорливца царского, и привратники у каждых ворот: не для чего было им отходить от служения своего, так как братья их левиты готовили для них.

Так устроено было все служение Господу в тот день, чтобы совершить пасху и принести всесожжения на жертвеннике Господнем, по повелению царя Иосии.

И совершали сыны Израилевы, находившиеся там, пасху в то время и праздник опресноков в течение семи дней.

И не была совершаема такая пасха у Израиля от дней Самуила пророка; и из всех царей Израилевых ни один не совершал такой пасхи, какую совершил Иосия, и священники, и левиты, и все Иудеи, и Израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима.

В восемнадцатый год царствования Иосии совершена сия пасха.

После всего того, что сделал Иосия в доме Божием, пошел Нехао, царь Египетский, на войну к Кархемису на Евфрате; и Иосия вышел навстречу ему.

И послал к нему Нехао послов сказать: что мне и тебе, царь Иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать; не противься Богу, Который со мною, чтоб Он не погубил тебя.

Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия и выступил на сражение на равнину Мегиддо.

И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим: уведите меня, потому что я тяжело ранен.

И свели его слуги его с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию.

Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной; и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля; и вот они вписаны в книгу плачевных песней.

Прочие деяния Иосии и добродетели его, согласные с предписанным в законе Господнем,

и деяния его, первые и последние, описаны в книге царей Израильских и Иудейских.