23

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Але сьомого року Йояда набрався сміливости й узяв собі до спілки начальників над сотнями: Азарію, сина Єрохама, Ізмаїла, сина Йоханана, Азарію, сина Овида, Масею, сина Адаї, та Елішафата, сина Зіхрі.

Вони перейшли Юдею й зібрали левітів з усіх юдейсьих міст і голів ізраїльських родин та й прийшли в Єрусалим.

І вся громада уклала в Божому домі умову з царем. Йояда сказав їм: «Ось царський син. Він повинен бути царем, як вирік Господь про синів Давида.

Ось що ви зробите: третина вас, священики й левіти, що приходять на службу в суботу, буде за воротарів коло порогів;

друга третина буде при царськім палаці, а остання третина буде коло брами Єсод; увесь же народ буде в дворах Господнього дому.

Ніхто нехай не входить у дім Господній, крім священиків та левітів, що служать. Вони можуть увійти, бо посвячені, а ввесь народ нехай тримається Господніх приписів.

Левіти нехай обступлять царя звідусіль, кожний із своєю зброєю в руці, і хто б не ввійшов у храм, того нехай уб'ють. (Нехай вони держаться) Царя, коли він буде входити або виходити.»

Левіти та юдеї зробили все, що звелів священик Йояда: кожний забрав своїх людей, тих, що приходили на службу в суботу, разом з тими, що відходили в суботу, бо священик Йояда не звільнив черг.

Потім священик Йояда роздав начальникам над сотнями списи та великі й малі щити царя Давида, що були в Божому домі,

і поставив увесь народ, кожного зо зброєю в руці, від правого до лівого рогу дому, коло жертовника й коло дому, навколо царя.

І вивели царського сина й наділи на нього вінець та відзнаки й настановили його царем. Йояда та його сини помазали його й закликали: «Нехай живе цар!»

Почувши клик народу, що збігався та вигукував до царя, Аталія вийшла до народу в дім Господній.

Поглянула - аж ось стоїть цар на своєму місці при вході, і князі й сурми коло царя, а ввесь народ краю, радий, сурмить. І співці з музичними приладами були там і голосно прославляли. Тоді Аталія роздерла на собі одежу й закричала: «Зрада, зрада!»

Священик Йояда дав такий наказ начальникам над сотнями, що правили військом: «Виведіть її геть за двір, а хто піде слідом за нею, буде порубаний мечем, бо священик велів: Не вбивайте її, мовляв, у домі Господньому.»

І вони поклали на неї руки, а як вона ввійшла до входу кінської брами царського палацу, там убили її.

Йояда заключив союз між собою й усім народом та царем, щоб їм бути народом Господнім.

І ввесь народ пішов у божницю Ваала й зруйнував її; жертовники її та бовванів її порозбивали, а Маттана, жерця Ваало-вого, вбили перед жертовниками.

І доручив Йояда догляд за Господнім домом священикам та левітам, що Давид розділив був на черги для Господнього дому, щоб приносити всепалення. Господеві, як написано в законі Мойсея, з радощами та співами, за велінням Давидовим.

Він поставив воротарів коло воріт Господнього дому, щоб ніхто нечистий від чогобудь не міг туди ввійти.

Нарешті, взяв він начальників над сотнями, вельмож, старшину в народі і ввесь народ краю, вивів царя з Господнього дому і, ввійшовши через верхні ворота в царський палац, посадили вони царя на царський престіл.

Увесь народ краю радів, і місто заспокоїлось. А Аталію зарубано мечем.

Переклад Огієнка

А сьомого року зміцнився Єгояда й прийняв сотників: Азарію, Єрохамового сина, і Ізмаїла, сина Єгохананового, і Азарію, сина Оведового, і Маасею, сина Адаї, і Елісафата, сина Зіхрієвого, в умову з собою.

І обійшли вони Юду, і зібрали зо всіх Юдиних міст Левитів та голів Ізраїлевих домів, і прийшли до Єрусалиму.

І ввесь збір склав у Божому домі умову з царем. І сказав їм Єгояда: Оце царський син буде царювати, як говорив Господь про Давидових синів.

Оце та річ, яку зробите: третина з вас, що приходите в суботу, із священиків та з Левитів, будете за придверних біля порогів.

А третина при царському домі, а третина при брамі Єсод, а ввесь народ у подвір'ях Господнього дому.

І нехай не входить до Господнього йому ніхто, окрім священиків та тих, хто прислуговує із Левитів, вони ввійдуть, бо освячені вони, а ввесь народ буде пильнувати Господньої сторожі.

І оточать Левити царя навколо, кожен із своєю зброєю в руці своїй; а хто чужий увійшов би до дому, нехай буде забитий! І будете ви з царем при вході його та при виході його.

І зробили Левити та ввесь Юда все, що наказав священик Єгояда. І взяли кожен людей своїх, що приходять у суботу та відходять у суботу, бо священик Єгояда не звільнив черг.

І дав священик Єгояда сотникам ратища, і малі щити, і інші щити, що належали цареві Давидові, що були в Божому домі.

І поставив він увесь народ, а кожен мав свою зброю в руці своїй, від правого боку дому аж до лівого боку дому, при жертівнику та при домі, навколо біля царя.

І вивели вони царського сина, і поклали на нього корону та звої Закону. І зробили вони його царем, і помазали його Єгояда та сини його, та й крикнули: Нехай живе цар!

І почула Аталія голос народу, що бігав та славив царя, і прийшла до народу до Господнього дому.

І побачила вона, аж ось цар стоїть на помості своїм при вході, а при царі зверхники та сурми, а ввесь народ Краю радіє та сурмить у сурми, а співаки з музичними знаряддями, що подавали до відома знаки на хвалу. І роздерла Аталія шати свої та й крикнула: Змова, змова!

А священик Єгояда наказав сотникам, поставленим над військом, і сказав до них: Виведіть її поміж шереги, а хто інший піде за нею, нехай буде забитий мечем! Бо священик сказав: Не заб'єте її в Господньому домі!

І зробили їй прохід, і вона вийшла входом Кінської брами до царського дому, і там забили її.

І склав Єгояда умову між собою й між усім народом та між царем, щоб бути народом Господнім.

І ввійшов увесь народ до Ваалового дому, та й порозбивали його та жертівники його, і бовванів його зовсім поламали, а Маттана, Ваалового священика, убили перед жертівниками.

А в Господньому домі Єгояда віддав уряди на руку священиків та Левитів, яких поділив Давид над Господнім домом, щоб приносити Господні цілопалення, як написано в Мойсеєвім Законі, з радістю та зо співом, за уставом Давидовим.

А при брамах Господнього дому поставив він придверних, щоб не ввійшов хто будь-чим нечистий.

І взяв він сотників, і вельмож, і тих, що старшинують над народом, та ввесь народ Краю, і відвели царя з Господнього дому. І ввійшли вони через горішню браму до царського дому, і посадили царя на троні царства.

І радів увесь народ Краю, а місто заспокоїлося. А Аталію вбили мечем.

Переклад Куліша

Але сьомого року набрав Йодай сьміливостї і прийняв до спілки начальників над сотнями: Азарію, сина Ерохамового, й Ізмаїла, сина Егохананового, і Азарію, сина Обедового, й Маасею, сина Адаіїного, та Елишафата, сина Зихриного.

І перейшли вони Юдею та й зібрали левітів із усїх городів Юдейських, і голов поколїнь Ізрайлевих, і прийшли в Ерусалим.

І зложив увесь збір у дому Божому вмову з царем. І сказав їм Йодай: Оце син царів повинен бути царем, як вирік Господь про синів Давидових.

Ось що ви вчинїть: третина вас, що приходять в суботу, з сьвященників та левітів, буде за воротарів коло порогів,

А третя частка при домі царському, третя же частка коло брами Есод, а ввесь народ в сїнях дому Господнього.

І нехай нїхто не входить у дім Господнїй, окрім сьвященників та левітів, що служать. Вони можуть увійти, бо висьвячені, а ввесь народ нехай стоїть на сторожі Господнїй.

І нехай левіти обступлять царя звідусїль, кожний з зброєю своєю в руцї своїй, і хто входити ме в храм, того нехай вбивають. І будьте коло царя, коли він входити ме й виходити ме.

І зробили левіти й усї Юдеї, що звелїв Йодай сьвященник; і забрав кожний своїх людей, що приходили в суботу, разом із тими, що відходили в суботу, бо сьвященник Йодай не пускав тих черг, що вже змінились.

І роздав сьвященник Йодай начальникам над сотнями списи та малі й великі щити царя Давида, що були в домі Божому;

І повставляв увесь народ, кожного з зброєю його в руцї його, від правого угла храму до лївого угла храму, коло жертівника й коло дому, навкруги царя.

І вивели царевича й надїли на його вінець та прикраси, й постановили його царем; і помазали його Йодай та сини його, й сказали: Нехай живе царь!

І почула Готолїя клик народу, що збігався та викликував цареві, й вийшла до народу в дім Господнїй.

І поглянула, - аж ось стоїть царь на своїй підвишцї при входї, і князї й труби коло царя, а ввесь народ землї радїє, і трублять в труби, а сьпівцї славлять на приборах музичних. І роздерла Готолїя одежу свою, й закричала: Зрада, зрада!

І покликав сьвященник Йодай начальників над сотнями, що правили військом, і сказав їм: Виведїть її геть за двір, а хто пійде слїдом за нею, буде зарубаний мечем. Бо сьвященник звелїв, щоб не вбивали її в домі Господньому.

І перепустили її, але як вона прийшла до ввіходу кінської брами дому царського, то там вбили її.

І вчинив Йодай вмову між собою й усїм народом та царем, щоб їм бути народом Господнїм.

І пійшов увесь народ у божницю Баала, й збурили її, й жертівники її, й ідолів її порозбивали, а Маттана, жерця Баалового, вбили перед жертівниками.

І віддав Йодай службу в домі Господньому сьвященникам та левітам, (і відновив щоденну чергу сьвященників і левітів), як призначив Давид в домі Господньому, щоб приносити всепаленнє Господеві, як написано в законї Мойсейовому, з радощами та пісьнями, заведеними Давидом.

І поставив він воротарів коло брам дому Господнього, щоб нїхто нечистий від чого небудь не міг входити.

І забрав начальників над сотнями, й дуків та старшину в народї, і ввесь народ землї, і проводив царя з дому Господнього, та й перейшли через верхні ворота в дім царський, й посадили царя на царський престол.

І радїв увесь народ в землї і місто заспокоїлось. А Готолїю зарубали мечем.

Переклад УБТ Турконяка

І в сьомому році закріпився Йодай і взяв сотників, Азарію сина Йорама і Ізмаїла сина Йоанана і Азарію сина Овида і Маасію сина Адая і Елісафана сина Захарії, з ним до дому.

І обійшли Юду і зібрали Левітів з усіх міст Юди і володарів батьківщин Ізраїля, і прийшли до Єрусалиму.

І ввесь збір Юди завіщав завіт з царем в божому домі, і він показав їм сина царя і сказав їм: Ось син царя, хай зацарює так, як промовив Господь про дім Давида.

Тепер це слово, яке зробите: Третина з вас, з священиків і Левітів, хай вийде в суботу до дверей виходу,

і третина до дому царя, і третина до середньої брами, і ввесь нарід (буде) в дворах господнього дому.

І хай (ніхто) не ввійде до господнього дому, хіба лиш священики і Левіти і служачі з Левітів. Вони хай ввійдуть, бо вони святі, і ввесь нарід хай стереже господні сторожі.

І Левіти окружать царя довкруги, (кожний) чоловік зі зброєю в його руці, і хто входить до дому хай помре. І будуть з царем, що входить і виходить.

І Левіти і ввесь Юда вчинили згідно з усім, що заповів Йодай священик, і взяли кожний своїх мужів на початку суботи аж до відходу суботи, бо Йодай не розвязав щоденної служби.

І він дав мечі і щити і зброю, яка була царя Давида, що в божому домі.

І поставив ввесь нарід, кожного в його зброї, з правого боку дому аж до лівого боку жертівника і дому, довкруги коло царя.

І вивів сина царя і поклав на нього царський вінець і свідчення, і поставили царем і помазали його Йодай і його сини і сказали: Хай живе цар.

І почула Ґотолія голос народу, що біг і визнавав і хвалив царя і вона ввійшла до царя до господнього дому.

І побачила, і ось цар на свому місці, і при вході володарі і труби довкола царя, і ввесь нарід радів і затрубив в труби і співаки з піснями на орґанах і ті, що співають хвалу. І Ґотолія роздерла свою одіж і закричала і сказала: Змовляючись, ви змовилися.

І вийшов Йодай священик, і заповів Йодай священик сотникам і володарям сили і сказав їм: Викиньте її поза дім і підіть за нею, і хай помре мечем. Бо священик сказав: Хай не помре в господньому домі.

І її пропустили і вона пройшла через браму коней царського дому і там її забили.

І Йодай завіщав завіт між ним і народом і царем, щоб він був господним народом.

І ввесь нарід землі ввійшов до дому Ваала і знищили його і жертівники і роздробили його ідоли і забили Маттана священика Ваала перед його жертівником.

І дав Йодай священик діла господнього дому в руки священиків і Левітів і поставив щоденні служби священиків і Левітів, які розділив Давид над господним домом, і щоб приносили цілопалення Господеві, так як записано в законі Мойсея, з радістю і з піснями рукою Давида.

І поставили дверників при дверях господнього дому, і нечистий не ввійде на всяке діло.

І він взяв патріярхів і сильних і володарів народу і ввесь нарід землі і вони повели царя до господнього дому, і він ввійшов через внутрішню браму до дому царя, і посадили царя на престолі царства.

І зрадів ввесь нарід землі, і місто вспокоїлося. І Ґотолію забили мечем.

Російський синодальний переклад

Но в седьмой год ободрился Иодай и принял в союз с собою начальников сотен: Азарию, сына Иерохамова, и Исмаила, сына Иегохананова, и Азарию, сына Оведова, и Маасею, сына Адаии, и Елишафата, сына Зихри.

И они прошли по Иудее и собрали левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израилевых, и пришли в Иерусалим.

И заключило все собрание союз в доме Божием с царем. И сказал им Иодай: вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых.

Вот что вы сделайте: треть вас, приходящих в субботу, из священников и левитов, будет привратниками у порогов,

и треть при доме царском, и треть у ворот Иесод, а весь народ на дворах дома Господня.

И никто пусть не входит в дом Господень, кроме священников и служащих из левитов. Они могут войти, потому что освящены; весь же народ пусть стоит на страже Господней.

И пусть левиты окружат царя со всех сторон, всякий с оружием своим в руке своей, и кто будет входить в храм, да будет умерщвлен. И будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить.

И сделали левиты и все Иудеи, что приказал Иодай священник; и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иодай сменившихся черед.

И роздал Иодай священник начальникам сотен копья и малые и большие щиты царя Давида, которые были в доме Божием;

и поставил весь народ, каждого с оружием его в руке его, от правой стороны храма до левой стороны храма, у жертвенника и у дома, вокруг царя.

И вывели сына царя, и возложили на него венец и украшения, и поставили его царем; и помазали его Иодай и сыновья его и сказали: да живет царь!

И услышала Гофолия голос народа, бегущего и провозглашающего о царе, и вышла к народу в дом Господень,

и увидела: и вот царь стоит на возвышении своем при входе, и князья и трубы подле царя, и весь народ земли веселится, и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными и искусные в славословии. И разодрала Гофолия одежды свои и закричала: заговор! заговор!

И вызвал Иодай священник начальников сотен, начальствующих над войском, и сказал им: выведите ее вон, и, кто последует за нею, да будет умерщвлен мечом. Потому что священник сказал: не умертвите ее в доме Господнем.

И дали ей место, и когда она пришла ко входу конских ворот царского дома, там умертвили ее.

И заключил Иодай завет между собою и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним.

И пошел весь народ в капище Ваала, и разрушили его, и жертвенники его и истуканов его сокрушили; и Матфана, жреца Ваалова, умертвили пред жертвенниками.

И поручил Иодай дела дома Господня священникам и левитам, как распределил Давид в доме Господнем, для возношения всесожжений Господу, как написано в законе Моисеевом, с радостью и пением, по уставу Давидову.

И поставил он привратников у ворот дома Господня, чтобы не мог входить нечистый почему-нибудь.

И взял начальников сотен, и вельмож, и начальствующих в народе, и весь народ земли, и проводил царя из дома Господня, и прошли чрез верхние ворота в дом царский, и посадили царя на царский престол.

И веселился весь народ земли, и город успокоился. А Гофолию умертвили мечом.