12

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Як зміцнив Ровоам свою царську владу й став сильним, то покинув закон Господній, а з ним і ввесь Ізраїль.

П'ятого року царювання Ровоама двигнувся Шішак, єгипетський цар, на Єрусалим, - бо вони спроневірились Господеві, -

а з ним 1 200 колісниць, 60 000 кінноти й безліч народу, що прийшов з ним з Єгипту: лівіїв, суккіїв та кушіїв.

Забрав він міста-твердині, що були в Юдеї, і прийшов під Єрусалим.

Тоді пророк Шемая прийшов до Ровоама й до юдейських князів, що зібрались були в Єрусалимі, рятуючися від Шішака, і сказав їм: «Так говорить Господь: Ви покинули мене, за те ж і я вас покидаю в руки Шішакові.»

І покорилися князі Ізраїля й цар, і сказали: «Справедливий Господь!»

Як побачив Господь, що вони покорилися, то послав до Шемаї таке слово Господнє: «Вони смирились: я їх не знищу, дам їм на деякий час трохи пільги, і гнів мій не виллється на Єрусалим через Шішака;

одначе, вони будуть його рабами, щоб знали, що то значить мені служити й служити земним царствам.»

І рушив Шішак, єгипетський цар, на Єрусалим і забрав скарби храму Господнього й скарби царського палацу; усе позабирав він, забрав і золоті щити, що зробив був Соломон.

Цар Ровоам зробив замість них мідні щити й віддав до рук начальникам сердюків, що стерегли вхід у царський палац.

Щоразу, як цар ішов до Господнього дому, приходили сердюки й несли їх, а потім відносили їх знов у кімнату сердюків.

Тому, отже, що він смирився, відвернувся від нього гнів Господній і не вигубив його цілковито; до того ж і в Юдеї було таки дещо доброго.

Цар Ровоам укріпився в Єрусалимі й царював далі. 41 рік було Ровоамові, як став царем, і царював він 17 років у Єрусалимі, у місті, що Господь вибрав з усіх колін Ізраїля, щоб там перебувало його ім'я. Мати його звалась Наама, аммонійка.

Він чинив зло, бо не направив свого серця до того, щоб шукати Господа.

Дії Ровоама, від перших до останніх, записані в споминах пророка Шемаї та вішого Іддо з родоводами й постійними війнами між Ровоамом і Єровоамом.

І спочив Ровоам із своїми батьками, й поховали його в Давидгороді. Авія, його син, став царем на місце його.

Переклад Огієнка

І сталося, як зміцніло Рехав'амове царство й став він сильний, то покинув він, і ввесь Ізраїль із ним, Господнього Закона.

І сталося п'ятого року царя Рехав'ама, пішов Шішак, єгипетський цар, на Єрусалим, бо вони спроневірилися Господеві,

з тисячею й двомастами колесниць та з шістдесятьма тисячами верхівців: і не було числа для народу, що прийшов із ним з Єгипту, ливіянам, суккійянам та кушанам.

І здобув він твердинні міста, що в Юді, і прийшов аж до Єрусалиму.

А пророк Шемая прийшов до Рехав'ама та Юдиних зверхників, що зібралися до Єрусалиму, утікаючи перед Шішаком, та й сказав до них: Так сказав Господь: Ви залишили Мене, а тому Я залишив вас і видав у Шішакову руку!

І впокорилися Ізраїлеві зверхники та цар і сказали: Справедливий Господь!

А коли Господь побачив, що вони впокорилися, то було Господнє слово до Шемаї, говорячи: Упокорилися вони, не нищитиму їх, але дам їм трохи людей на порятунок, і не виллється гнів Мій на Єрусалим через Шішака.

Бо вони стануть йому за рабів, та й пізнають тоді службу Мені та службу царствам земним.

І вийшов Шішак, єгипетський цар, на Єрусалим, і забрав скарби Господнього дому та скарби дому царевого, і все позабирав. І забрав він золоті щити, що Соломон поробив був.

А цар Рехав'ам поробив замість них мідяні щити, і склав їх на руки зверхника сторожів, що стерегли вхід до царського дому.

І бувало, як тільки цар ішов до Господнього дому, приходили бігуни, та й носили їх, а потім вертали їх до комори бігунів.

А коли він впокорився, то відвернувся від нього Господній гнів, і не знищив його аж до вигублення. Та й у Юдеї були ще справи добрі.

І зміцнився цар Рехав'ам в Єрусалимі й царював. А Рехав'ам був віку сорока й одного року, коли зацарював, і царював він сімнадцять літ в Єрусалимі, у тому місті, яке вибрав Господь зо всіх Ізраїлевих племен,щоб покласти там Своє Ймення. А ім'я його матері аммонітка Наама.

І робив він лихе, бо не схиляв свого серця, щоб звертатися до Господа.

А Рехав'амові діла, перші й останні, ото вони описані в історії пророка Шемаї та прозорливця Іддо: Родословні книги. І точилися війни поміж Рехав'амом та Єровоамом по всі дні.

І спочив Рехав'ам зо своїми батьками, і був він похований у Давидовому Місті, а замість нього зацарював його син Авійя.

Переклад Куліша

Як у Робоама царство зміцнилось, і він став потужним, тодї покинув він закон Господнїй, а з ним і ввесь Ізраїль.

Пятого року царювання Робоамового пійшов Сусаким, царь Египецький, на Ерусалим, - бо вони відвернулись від Господа, -

З тисячою й двомастами колесниць та з шістьдесятьма тисячами кінноти; й не було лїку народові, що прийшов з ним із Египту, Ливійцям, Сукхитам та Етопіям,

І позабірав утверджені міста в Юдеї, і прийшов під Ерусалим.

Тодї прийшов пророк Самей до Робоама й до князїв Юдейських, що зібрались були в Ерусалимі, спасаючись перед Сусакимом, й сказав до їх: Так говорить Господь: Ви покинули мене, за те покидаю й я вас (віддаючи) в руки Сусакимові.

І впокорились князї Ізрайлеві і царь, і сказали: Справедливий Господь!

Як побачив Господь, що вони смирились, тодї прийшло слово Господнє до Семея, й сказано: Вони впокорились; не вигублю їх і незабаром дам їм пільгу; не пролиєсь гнїв мій на Ерусалим через руку Сусакимову;

Одначе вони будуть слугами йому, щоб спізнали, що то значить служити менї, а служити царствам земнїм.

І прийшов Сусаким, царь Египецький, в Ерусалим і забрав скарби з храму Господнього й скарби з царської палати; усе позабирав він, забрав і золоті щити, що поробив був Соломон.

І поробив царь Робоам замість їх щити мідяні, й віддав їх до рук начальникам прибічників, що стерегли ввіходу в царську палату.

Коли йшов царь до дому Господнього, приходили прибічники й несли їх, а потім відносили їх знов у палату, що для прибічників.

І як він посмирнїшав, тодї відвернувся від його гнїв Господа, й не занапастив його цїлковито; до того ж і в Юдеї було таки дещо доброго.

І утвердився царь Робоам в Ерусалимі і царював. Сорок і один рік було Робоамові, як почав царювати, а сїмнайцять років правив у Ерусалимі, в містї, що зпоміж усїх поколїнь Ізрайлевих вибрав Господь, щоб там пробувало імення його. Мати його звалась Наама, Аммонїйка.

І чинив він погане, бо не приспособив серця свого до того, щоб шукати Господа.

Дїї Робоамові, перші й останнї, списані в записах пророка Самея та віщого Адди при родоводах. І була війна між Робоамом і Еробоамом по всяк час.

І спочив Робоам із батьками своїми, й поховали його в містї Давидовому. І став царем Абія, син його, замість його.

Переклад УБТ Турконяка

І сталося, як затверджено царство Ровоама і як він закріпився, він оставив господні заповіді і ввесь Ізраїль з ним.

І сталося в пятому році царства Ровоама прийшов Сусакім цар Єгипту проти Єрусалиму, бо вони згрішили перед Господом,

з тисяччю двісті колісницями і шістдесять тисячма коней, і не було числа народові, що йшов з ним з Єгипту, лівійців, троґлодійців і етіопців.

І заволоділи сильними містами, які були в Юди, і він прийшов до Єрусалиму.

І пророк Самея прийшов до Ровоама і до володарів Юди, що (були) зібрані в Єрусалимі від лиця Сусакіма, і сказав їм: Так сказав Господь: Ви оставили Мене, і Я полишу вас в руці Сусакіма.

І володарі Ізраїля і цар перестрашилися і сказали: Праведний Господь.

І коли Господь побачив, що вони покаялися, і було господнє слово до Самея, кажучи: Покаялися, не вигублю їх. І дам їм спасіння на коротко, і мій гнів не пролиється проти Єрусалиму,

бо будуть слугами і пізнають мою службу і службу царства землі.

І прийшов Сусакім цар Єгипту і взяв скарби, що в домі Господа, і скарби, що в домі царя, все забрав. І взяв золоті щити, які зробив Соломон,

і Ровоам зробив замість них мідяні щити. І Сусакім поставив над ним володарів піших, що стерегли брами царя.

І сталося коли цар входив до господнього дому, входили сторожі і піші і ті, що повертаються на зустріч пішакам.

І коли він покаявся відвернувся від нього гнів Господа і не (був) на вигублення до кінця. Бо і в Юди були добрі діла.

І Ровоам закріпився в Єрусалимі і зацарював. І Ровоам (мав) сорок один літ коли він зацарював і вісімнадцять літ царював в Єрусалимі в місті, яке Господь вибрав з усіх племен синів Ізраїля, щоб там назвати своє імя. Й імя його матері Ноомма Амманітка.

І він вчинив погане, бо не випрямив своє серце, щоб шукати Господа.

І слова Ровоама перші і останні чи ось вони не записані в словах Самея пророка і Адда видючого і його діла? І Ровоам воював з Єровоамом всі дні.

І Ровоам помер і його поховано з його батьками і його поховано в місті Давида, і замість нього зацарював Авія його син.

Російський синодальний переклад

Когда царство Ровоама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним.

На пятом году царствования Ровоама, Сусаким, царь Египетский, пошел на Иерусалим, - потому что они отступили от Господа, -

с тысячью и двумя стами колесниц и шестьюдесятью тысячами всадников; и не было числа народу, который пришел с ним из Египта, Ливиянам, Сукхитам и Ефиоплянам;

и взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму.

Тогда Самей пророк пришел к Ровоаму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: так говорит Господь: вы оставили Меня, за то и Я оставляю вас в руки Сусакиму.

И смирились князья Израилевы и царь и сказали: праведен Господь!

Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано: они смирились; не истреблю их и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев Мой на Иерусалим рукою Сусакима;

однакоже они будут слугами его, чтобы знали, каково служить Мне и служить царствам земным.

И пришел Сусаким, царь Египетский, в Иерусалим и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского; все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон.

И сделал царь Ровоам, вместо их, щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявших вход дома царского.

Когда выходил царь в дом Господень, приходили телохранители и несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей.

И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца; притом и в Иудее было нечто доброе.

И утвердился царь Ровоам в Иерусалиме и царствовал. Сорок один год было Ровоаму, когда он воцарился, и семнадцать лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя Его. Имя матери его Наама, Аммонитянка.

И делал он зло, потому что не расположил сердца своего к тому, чтобы взыскать Господа.

Деяния Ровоамовы, первые и последние, описаны в записях Самея пророка и Адды прозорливца при родословиях. И были войны у Ровоама с Иеровоамом во все дни.

И почил Ровоам с отцами своими и погребен в городе Давидовом. И воцарился Авия, сын его, вместо него.