20

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

На другий рік, під той час, коли царі звичайно виступають у похід, вивів Йоав ціле військо й, спустошивши Аммон-край, прийшов і обліг Раббу. А Давид зостався в Єрусалимі; Йоав же, завоювавши Раббу, зруйнував її

Тоді Давид узяв корону, що була на голові в Мілкома, - а важила вона один талант золота, і на ній було дороге каміння, - і поклали її Давидові на голову; здобичі теж вельми багато виніс він із міста.

А людей, що були в ньому, вивів і приставив до роботи пилою, залізними рискалями й сокирами. Те саме зробив Давид і з усіма аммонськими містами. І повернувся Давид і все військо в Єрусалим.

Потім почалась війна з філістимлянами в Гезері. Тоді Сібхай з Хушу побив Сіппая, одного з нащадків рефаїв і вони упокорились.

І знову була війна з філістимлянами, й Елханан, син Яіра, побив Лахмія, брата Голіата, з Гату, що в нього ратище списа було, як навій ткацький.

Потім була ще битва в Гаті. Там був один високий на зріст чоловік, що в нього було по шість пальців, усіх 24. І він так само був з потомків рефаїв.

Він брав на кпини Ізраїля, але Йонатан, син Шіми, Давидового брата, розбив його.

Це були ті, що походили від Рафи в Гаті; вони згинули від руки Давида та від руки слуг його.

Переклад Огієнка

І сталося по році, того часу, як царі виходили на війну, то Йоав повів військову силу, та й нищив аммонітський край. І прийшов він і обліг Раббу, а Давид сидів в Єрусалимі. І побив Йоав Раббу, і зруйнував її.

І зняв Давид корону їхнього царя з голови його, і знайшов, що вага її талант золота, а на ній каміння дорогоцінне, і була покладена вона на голову Давидову! І він виніс дуже багато здобичі з того міста.

А народ, що був у ньому, повиводив, і перетинав їх пилками, і забивав залізними долотами та сокирами... І так робив Давид усім аммонітським містам. І вернувся Давид та ввесь народ до Єрусалиму.

І сталося по тому, і була війна в Ґезері з филистимлянами. Тоді хушанин Сіббехай убив Сіппая, з Рефаєвих нащадків, і вони були поконані.

І була ще війна з филистимлянами, і Елханан, син Яірів, побив Лахмі, брата ґатянина Ґоліята, а держак списа його був, як ткацький вал!

І була ще війна в Ґаті. А там був чоловік великого зросту, що мав по шість пальців, усього двадцять і чотири. І він також був із нащадків Рефая.

І зневажав він Ізраїля, та забив його Йонатан, син Шім'ї, Давидового брата.

Ці також походили від Рефая в Ґаті, і попадали вони від руки Давида та від руки його слуг.

Переклад Куліша

У другому роцї, під той час, коли царі виступають у поход, вивів Йоаб військо й почав пустошити Аммонїйський край, і прийшов і обляг Раббу. А Давид зістався в Ерусалимі. Йоаб же, завоювавши Раббу, зруйнував її.

І взяв Давид вінець із голови царя їх, а важив він один талант золота, й дорогі каменї були на йому; і вложили його Давидові на голову; та й дуже багато здобитку винїс він із міста.

А людей, що були в йому, виводив і вбивав їх пилами, залїзними булавами та сокирами. Те саме зробив Давид і з усїма Аммонїйськими містами. І вернувся Давид і ввесь народ у Ерусалим.

Потім почалась війна з Филистіями в Газері. В той час Савохай з Хушата - побив Сафа, одного з нащадків Рефаїмових. І вони вгамувались.

І знов була війна з Филистіями. Тодї Елханам, Яїрів син, побив Лахмія, брата Голіятового, Гетїя, що в його ратище списа було, як навій у ткачів.

Була ще битва в Гетї. Там був один високий ростом чоловік, що в його було по шість палцїв, усїх двайцять чотири. І він так само був із потомків Рефаїмових.

Він підіймав Ізраїля на сьміх, але Йонатан, син Шими, Давидового брата, побив його.

Це були ті, що породились від Рефаїмів в Гетї, й погибли від руки Давидової та від руки слуг його.

Переклад УБТ Турконяка

І сталося в наступному році в часі виходу царів і зібрав Йоав всю силу війська, і знищили землю синів Аммона. І прийшов і обложив Равву. І Давид сидів в Єрусалимі. І Йоав побив Равву і знищив її.

І взяв Давид вінець Молхола їхнього царя з його голови, і знайдено, що вага його золота - талант, і в ньому дорогоцінний камінь, і був на голові Давида. І виніс дуже велику здобич з міста.

І нарід, що в ньому, вивів і розпилив пилами і залізними сокирами, і так зробив Давид всім синам Аммона. І повернувся Давид і ввесь його нарід до Єрусалиму.

І сталося після цього і ще була війна в Ґезері з чужинцями. Тоді Совохай Усатій побив Сафуя з синів велетнів і упокорив його.

І ще була війна з чужинцями. І Елланан син Яїра побив Леемія брата Ґоліята Ґеттея, і його спис - дерево як ткацька балька.

І ще була війна в Ґеті, і був дуже великий чоловік і пальців в нього шість і шість, двадцять чотири, і цей був з роду велетнів

і він навів сором на Ізраїля, і його побив Йонатан син Самая брата Давида.

Це були Рафи в Ґеті. Всіх було чотири велетні, і впали рукою Давида і рукою його рабів.

Російський синодальний переклад

Через год, в то время когда цари выходят на войну, вывел Иоав войско и стал разорять землю Аммонитян, и пришел и осадил Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Равву, разрушил ее.

И взял Давид венец царя их с головы его, и в нем оказалось весу талант золота, и драгоценные камни были на нем; и был он возложен на голову Давида. И добычи очень много вынес из города.

А народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами Аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим.

После того началась война с Филистимлянами в Газере. Тогда Совохай Хушатянин поразил Сафа, одного из потомков Рефаимов. И они усмирились.

И опять была война с Филистимлянами. Тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафова, Гефянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей.

Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по шести пальцев, всего двадцать четыре. И он также был из потомков Рефаимов.

Он поносил Израиля, но Ионафан, сын Шимы, брата Давидова, поразил его.

Это были родившиеся от Рефаимов в Гефе, и пали от руки Давида и от руки слуг его.