10

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Філістимляни воювалися з Ізраїлем, і ізраїльтяни втекли від філістимлян і впали, побиті на горі Гілбоа.

Та філістимляни налягли на Саула й на його синів і вбили Йонатана, Авінадава та Малкішуа, синів Саула.

Битва лютувала проти Саула. Лучники настигли його, й він вельми злякавсь їх.

Тоді Саул сказав до свого зброєноші: “Витягни свого меча й заколи мене ним, щоб не прийшли оті необрізані та й не знущались надо мною.” Але зброєноша не хотів, бо дуже наполохався. Тоді Саул узяв меча й настромивсь на нього.

Зброєноша, побачивши, що Саул помер, настромився й сам на меч і помер.

Так помер Саул і три сини його, й увесь його дім вимер разом з ним.

Як же побачили ізраїльські люди, які були в долині, що військо втекло й що Саул та його сини загинули, - покинули свої міста й порозбігались, а тоді прийшли філістимляни й оселились у них.

Наступного дня прийшли філістимляни обдирати побитих і знайшли Саула та його синів мертвими на горі Гілбоа.

Облупили вони його, взяли його голову та зброю й послали скрізь по Філістимлянському краю, щоб дати радісну вість своїм кумирам та народові.

Вони склали його зброю в капищі свого бога, а череп його повісили в храмі Дагона.

Як же довідались мешканці Явешу Гілеадського про все, що філістимляни зробили з Саулом,

рушили хоробрі всі люди, взяли тіло Саула й тіла його синів, принесли їх у Явеш і поховали їхні кості під дубом у Явеші, і постили сім день.

Так помер Саул за свою невірність, якою провинився перед Господом, за те, що не пильнував Гослоднього слова, за те, що питав у чарівниці поради

та за те, що не питав її у Господа. Тим він і погубив його, а царство передав Давидові, синові Єссея.

Переклад Огієнка

А филистимляни воювали з Ізраїлем. І побігли Ізраїлеві мужі перед филистимлянами, і падали трупами на горі Ґілбоа.

І гналися филистимляни за Саулом та за його синами. І повбивали филистимляни Йонатана, і Авінадава, і Малкі-Шуя, Саулових синів...

І став бій тяжкий для Саула, і лучники кинулися на нього, і він злякався тих лучників.

І сказав Саул до свого зброєноші: Витягни меча свого, і пробий мене ним, щоб не прийшли ці необрізані, і не знущалися надо мною! Та не хотів зброєноша, бо дуже боявся. Тоді взяв Саул меча та й упав на нього...

І побачив зброєноша, що помер Саул, і впав і він на меча, та й помер...

І помер Саул і троє синів його, та ввесь його дім померли разом.

І побачили всі ізраїльтяни, що мешкали в долині, що всі втікають, та що помер Саул та сини його, то покидали свої міста й повтікали, а филистимляни поприходили, й осілися в них...

І сталося другого дня, і прийшли филистимляни, щоб пообдирати трупи, та й знайшли Саула та синів його, що лежали на горі Ґілбоа.

І вони пообдирали його, і понесли голову його та зброю його, і послали в филистимські краї навколо, щоб сповістити в домах своїх божків та народові.

І вони поклали зброю його в домі свого бога, а голову його прибили в домі Даґона.

І почув увесь ґілеадський Явеш про все, що филистимляни зробили Саулові,

і встали всі хоробрі, і понесли Саулове тіло та тіла синів його, і принесли до Явешу, та й поховали їхні кості під дубом в Явеші, і постили сім день.

І помер Саул за своє беззаконня, що він ним спроневірився проти Господа через Господнє слово, якого не тримався, а також через те, що питався віщого духа, щоб вивідати,

а не вивідував від Господа. І Він убив його, а царство його передав Давидові, Єссеєвому синові.

Переклад Куліша

Филистії воювались з Ізраїлем, і втїкали Ізрайлитяне перед Филистіями, й падали побиті на горі Гебуї.

І погнались Филистії за Саулом та синами його, й вбили Филистії Йонатана й Абинадаба та Мелхисуя, Саулових синів.

Битва проти Саула збілшалась, і стріли влучали в його, так що він був поранений стрілами.

І сказав Саул до свого зброєноші: Витягни свого меча й заколи мене ним, щоб не прийшли оті необрізані та не знущались з мене. Але зброєноша не згодивсь, бо він дуже злякавсь. Тодї Саул взяв меча й настромився на його.

Його зброєноша, побачивши, що Саул помер, настромився й сам на меч і вмер.

І помер Саул, і три сини його, й ввесь дім його вимер разом із ним.

Як же вглядїли Ізрайлитяне, котрі були в долинї, що всї втїкають і що Саул та сини його погибли, то й покинули свої міста й порозбігались, а Филистії прийшли й поселились в їх.

Другого дня прийшли Филистії обдирати побитих, і знайшли Саула та синів його, що полягли на Гелбуйській горі,

І роздягли його, й стяли йому голову його та й (забрали) зброю його, і послали по краю Филистійському, щоб сповістити про це ідолів своїх і народ.

І зложили зброю його й божницї своїх богів, а голову його настромили при домі Дагоновому.

І перечув ввесь Явис Галаадський про усе, що вдїяли Филистії з Саулом.

І рушили всї дужі люде, взяли Саулове тїло й тїла синів його, та й принесли їх у Явис, і поховали їх костї під дубом в Явисї, й постили сїм день.

Так помер Саул за свою беззаконність, що вчинив перед Господом, за те, що не послухав слова Господнього та ще й вдався до чарівницї з запитаннєм,

А не шукав Господа. За те він і погубив його, а царство віддав Давидові Ессеєнкові.

Переклад УБТ Турконяка

І чужинці воювали проти Ізраїля і ті втекли з перед лиця чужинців, і впали ранені в горі Ґелвуї.

І пігналися чужинці за Саулом і за його синами, і побили чужинці Йонатана і Амінадава і Мелхісуя синів Саула.

І затяжів бій над Саулом, і знайшли його лучники луками і ранами, і був зранений з луків.

І сказав Саул тому, що ніс його зброю: Витягни твій меч і проший мене ним, щоб не прийшли ці необрізані і не наглумилися наді мною. І не схотів той, що ніс його зброю, бо дуже боявся. І Саул взяв меч і впав на нього.

І побачив той, що носить його зброю, що Саул помер, і впав і цей на свій меч і помер.

І помер Саул і три його сини в тому дні, і ввесь його дім разом помер.

І побачив кожний чоловік Ізраїля, що (був) в долині, що Ізраїль втік, і що помер Саул і його сини, і оставили свої міста і втекли. І прийшли чужинці (філистимляни) і поселилися в них.

І сталося на другий день і пішли чужинці брати здобич з побитих і знайшли Саула і його синів, що впали в горі Ґелвуї.

І роздягли його і взяли його голову і його зброю і післали до землі чужинців довкруги, щоб сповістити їхнім ідолам і народові.

І його зброю поклали в домі їхнього бога і його голову поклали в домі Даґона.

І почули всі, що жили в Ґалааді все, що чужинці зробили Саулові й Ізраїлеві.

І піднялися з Ґалааду кожний сильний муж і взяли тіло Саула і тіло його синів і принесли їх до Явіса і поховали їхні кості під дубом в Явісі і постили сім днів.

І помер Саул в своїх беззаконнях, які згрішив проти Господа, за господним словом, томущо (його) не зберіг. Бо запитав Саул в ворожки, щоб шукати (відповіді), і відповів йому Самуїл пророк.

І не пошукав Господа, і Він забив його і повернув царство Давидові синові Єссея.

Російський синодальний переклад

Филистимляне воевали с Израилем, и побежали Израильтяне от Филистимлян, и падали пораженные на горе Гелвуе.

И погнались Филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили Филистимляне Ионафана и Авинадава и Мелхисуя, сыновей Сауловых.

Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так что он изранен был стрелками.

И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мною. Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него.

Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер.

И умер Саул, и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер.

Когда увидели Израильтяне, которые были в долине, что все бегут и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались; а Филистимляне пришли и поселились в них.

На другой день пришли Филистимляне обирать убитых, и нашли Саула и сыновей его, павших на горе Гелвуйской,

и раздели его, и сняли с него голову его и оружие его, и послали по земле Филистимской, чтобы возвестить о сем пред идолами их и пред народом.

И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона.

И услышал весь Иавис Галаадский все, что сделали Филистимляне с Саулом.

И поднялись все люди сильные, взяли тело Саулово и тела сыновей его, и принесли их в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постились семь дней.

Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня и обратился к волшебнице с вопросом,

а не взыскал Господа. За то Он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессееву.