7

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Сини Іссахара: Тола, Пуа, Яшув та Шімрон - четверо.

Сини Толи: Уззі, Рефая, Єрієл, Яхмай, Ївсам та Самуїл, голови батьківських родин Толи, хоробрі вояки в своїх родах. Числом було їх за часів Давида 22 600.

Син Уззі: Ізрахія. Сини ж Ізрахії: Михаїл, Овдія, Йоіл, Їшія. Всі вони 5 були головами.

В них було за їхніми родовідними списками, за їхніми батьківськими домами, готового до бою війська 36 000, бо в них було багато жінок та синів.

Отже, їхніх братів, за всіма родинами Іссахара, хоробрих вояків, занесених у родовідні списки, було всього 87 000.

А й у Веніямина було троє синів: Бела, Бехер та Єдіаел.

Сини Бели: Ецбон, Уззі, Узієл, Єрімот та Ірі - 5, голови своїх батьківських домів, хоробрі вояки. В їхніх родовідних списках 22 034 було внесено їх.

Сини Бехера: Зміра, Йоас, Еліезер, Еліоенай, Омрі, Єрімот, Авія, Анатот та Алемет: усі вони сини Бехера.

В їхніх родовідних списках, за їхніми родами, за головами їхніх батьківських домів було 20 200 хоробрих вояків.

Син Єдіаела: Білган. Сини ж Білгана: Єуш, Веніямин, Єгуд, Ханаана, Зетан, Таршіш і Ахішахар.

Усі ці були сини Єдіаела, за головами батьківських домів, хоробрі вояки, - 17 200, готові виступити військом до бою.

І Шуппім і Хуппім, сини Іра. А Хушім син, Ахера.

Сини Нафталі: Яхціел, Гуні, Єцер, Шаллум; це сини Білги.

Сини Манассії: Асрієл, що його породила наложниця арамійка; вона ж породила й Махіра, батька Гілеада.

Гілеад узяв жінку для Хуппіма й для Шуппіма, а жінка його звалась Мааха, сестра ж його була на ім'я Гаммолехет, а брат - Целофхад. У Целофхада були дочки.

Мааха, жінка Гілеада, породила сина й дала йому ім'я Переш, а ім'я братові його Шереш. Сини його: Улам та Рекем.

Сини Улама: Бедан. Оце сини Гілеада, сина Махіра, сина Манассії.

Сестра його Гаммолехет породила Ішгода, Авієзера та Махлу.

Сини Шеміди були: Ахіян, Шехем, Лікхі та Аніям.

Сини Ефраїма: Шутелах, Беред його син, Тахат його син, Елада його син, Тахат його син,

Завад його син, Шутелах його син, Езер та Елад, що їх убили люди з Гату, які народились у цьому краї, бо ті зійшли були, щоб забрати в них череди.

Батько їхній Ефраїм довго сумував за ними, і брати його прийшли його розважати.

Потім увійшов до своєї жінки, і вона зачала й породила сина, а він дав йому ім'я Верія, бо нещастя спало на його господу.

Була ж у нього дочка Шеера. Вона збудувала Бет-Хорон нижчий та вищий та Узен-Шееру.

Рефах його син, Решеф і Телах його син, Тахан його син,

Ладан його син, Аммігуд його син, Елішама його син,

Нун його син, Ісус його син.

Посілості їхні та оселі були: Бетел і залежні від нього міста, а на схід - Нааран, на захід -Гезер і залежні від нього міста, і Сихем і залежні від нього міста до Айі і залежних від нього міст.

. У руках синів Манассії були: Бет-Шеан і залежні від нього міста, Таанах і залежні від нього міста, Мегідо й залежні від нього міста, Дор і залежні від нього міста. У них жили сини Йосифа, сина Ізраїля.

Сини ж Ашера: Їмна, Їшва, Їшві, Верія та сестра їхня Серах.

Сини Верії: Хевер та Малкієл; цей був батько Берзаїта.

Хевер породив Яфлета, Шомера, Хотама та сестру їхню Шуа.

Сини Яфлета: Пасах, Бімгал та Ашват. Це сини Яфлета.

Сини Шемера, його брата: Рогега, Хувва та Арам.

Сини Хотама його брата: Цофах, Їмна, Шелеш та Амал.

Сини Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бері, Їмра,

Бецер, Год, Шамма, Шілша, Ітран та Беера.

Сини Єтера: Єфунне, Піспа та Ара.

Сини Улли: Арах, Ханієл та Ріція.

Усі ці сини Ашера, голови батьківських домів, добірні люди, хоробрі вояки, старші. Вони були внесені у військові списки, для війни, числом 26 000 чоловік.

Переклад Огієнка

А Іссахарові сини: Тола, і Пуа, Яшув і Шімрон, четверо.

А Толині сини: Уззі, і Рефая, і Єріїл, і Яхмай, і °всам, і Самуїл, голови їхніх батьківських домів Толи, хоробрі вояки своїх родів. Число їх за Давидових днів двадцять і дві тисячі і шість сотень.

А сини Уззі: °зрахія. А сини °зрахії: Михаїл, і Овадія, і Йоїл, °шшійя, п'ятеро, вони всі голови.

А в них, за їхніми нащадками, за домом їхніх батьків, були бойові військові ватаги, тридцять і шість тисяч, бо вони мали багато жінок та синів.

А їхніх братів по всіх Іссахарових родах, хоробрих вояків, було вісімдесят і сім тисяч, усі вони переписані.

Веніямин: Бела, і Бекер, і Єдіяїл, троє.

А сини Белині: Ецбон, і Уззі, і Уззіїл, і Єрімот, і Ірі, п'ятеро голів батьківських домів, хоробрі вояки. А в родоводах їх двадцять і дві тисячі тридцять і чотири.

А сини Бехерові: Земіра, і Йоаш, і Еліезер, і Елйоенай, і Омрі, і Єремот, і Авійя, і Анатот, і Алемет, усе це Бехерові сини.

А в родоводах їх, за їхніми нащадками, головами дому їхніх батьків, хоробрих вояків, двадцять тисяч і двісті.

А сини Єдіяїлові: Білган. А сини Білганові: Єуш, і Веніямин, і Егуд, і Кенаана, і Зетан, і Таршіш, і Ахішахар.

Усіх цих Едіяїлових синів, за головами дому батьків, хоробрих вояків, було сімнадцять тисяч і двісті, що виходили з військовим відділом на війну.

І Шуппім, і Хуппім, сини Іра, Хушім син Ахера.

Сини Нефталимові: Яхціїл, і Ґуні, і Єцер, і Шаллум, сини Білги.

Сини Манасіїні: Асріїл, якого породила його наложниця арамітка; вона породила й Махіра, Ґілеадового батька.

А Махір узяв жінку для Хуппіма та Шуппіма, а ім'я його сестрі Мааха, а ім'я другому Целофхад. А в Целофхада були тільки дочки.

І породила Мааха, Махірова жінка, сина, і назвала ім'я йому Переш, а ім'я братові його Шареш. А його сини Улам і Рекем.

А Уламові сини: Бедан. Оце сини Ґілеада, сина Махіра, сина Манасіїного.

А сестра його Молехет породила Ішгода, і Авіезера, і Махлу.

А сини Шеміди були: Ахіян, і Шехем, і Лікхі, і Аніям.

А сини Єфремові: Шутелах, і Веред, син його, і син його Тахат, і син його Ел'ада, і син його Тахат,

і син його Завад, і син його Шутелах, і Езер, і Ел'ад. І повбивали їх люди Ґату, народжені в Краю, бо вони зійшли були забрати їхні череди.

І був у жалобі їх батько Єфрем численні дні, а брати його приходили розважати його.

І ввійшов він до жінки своєї, і зачала вона, і породила сина, а він назвав ім'я йому: Берія, бо зло було в домі його.

А дочка його Шеера. І вона збудувала Бет-Хорон долішній і горішній та Уззен-Шееру.

І син його Рефах, і Решеф, і син його Телах, і син його Тахан,

син його Ладан, син його Аммігуд, син його Елішама,

син його Нон, син його Ісус.

А їхня посілість та місця їхнього оселення Бет-Ел та належні йому міста, а на схід Нааран, а на захід Ґезер та належні йому міста, і Сихем та належні йому міста, аж до Айї та належних йому міст.

А на руки Манасіїних синів: Бет-Шеан та належні йому міста, Танах та належні йому міста, Меґіддо та належні йому міста, Дор та належні йому міста, у них сиділи сини Йосипа, Ізраїлевого сина.

Сини Асирові: °мна, і °шва, і °шві, і Берія, та сестра їх Серах.

А сини Беріїні: Хевер і Малкіїл, він батько Бірзаіта.

А Хевер породив Яфлета, і Шомера, і Хотама, і сестру їх Шую.

А сини Яфлетові: Пасах, і Бімхал, і Ашват, оце сини Яфлетові.

А сини Шемерові: Ахі і Рогаґґа, Яхебба та Арам.

А сини Гелема, його брата: Цофах, і °мна, і Шелеш, і Амал.

Сини Цофахові: Суах, і Харнефер, і Шуал, і Бері, і °мра,

Бецер, і Год, і Шамма, і Шілша, і °тран, і Беера.

А сини Єтерові: Єфунне, і Піспа, і Ара.

А сини Улли: Арах, і Ханніїл, і Ріція.

Усе це Асирові сини, голови батьківських домів, вибрані лицарі вояки, голови начальників. А в родовідних книгах військових записано, число їхніх людей було двадцять і шість тисяч.

Переклад Куліша

Сини Іссахарові: Тола (Тоса), Пуа, Яшув (Йов) та Симрон - четверо.

Сини Толині: Уззій, Рефаїя, Ериїл, Яхмай, Івсам та Самуїл, найзначнїйші в Толиних родинах, люде войовничі в своїх поколїннях; лїку їм за часів Давидових було двайцять дві тисячі й шістьсот.

Син в Уззія: Ізрахія; а сини в Ізрахії: Михаїл, Овадія, Йоїль та Ішщія, - пятеро. Усї вони найзначнїйші.

У їх, по їх родах, по їх поколїннях, було готового до бою війська трийцять шість тисяч; бо в їх було багато жінок та синів.

А в їх братів, по усїх Іссахарових поколїннях, було людей войовничих вісїмдесять сїм тисяч, записаних в родоводні записи.

У Бенямина: Бела, Бехер та Едияїл, - троє.

Сини Белині: Езбон, Уззій, Уззиїл, Еримот та Ірі, - пятеро, голови над поколїннями, люде войовничі. В родовідних записах записано їх двайцять дві тисячі трийцять чотири.

Сини Бехерові: Земира, Йоаш, Елиєзер, Елїоєнай, Омрі, Іремот, Авія, Анатот та Алемет: усї вони сини Бехерові.

В родовідних записах записано їх по їх родах, по старшинах поколїнь, людей до війни спосібних - двайцять тисяч і двістї.

Син в Едияїла: Билган. Сини Билганові: Еус, Бенямин, Егуд, Хенаана, Зетан, Тарсис та Ахишарах.

Усї цї Едияїлові сини були головами в поколїннях, люде хоробрі, - сїмнайцять тисяч і двістї було виступаючих на війну.

І Супим і Хупим, Ірові сини: Хушим син Ахерів;

Сини Нефталїєві: Яхзеєль, Гунїй, Езер та Силлем, дїти Валлині (Білжині).

Сини Манассієві: Асриїл, що його породила його наложниця Арамеянка; вона ж породила й Махира, Галаадового батька.

Махир взяв за жінку сестру Хупимову та Супимову, - сестра їх звалась Мааха; середущий був на ймя Салпаад. У Салпаада були самі дочки.

Мааха, Махирова жінка, породила сина й дала йому ймя Кереш, а його братові ймення Шереш. Сини його: Улам та Рекем.

Син Уламів: Бедан. Оце сини в Галаада, сина Махирового, Манассіїного сина.

Сестра його Молехета породила Ішгода, Авієзера та Махлу.

Сини в Семиди були: Ахіян, Шехем, Ликхі та Анїям.

Сини Ефраїмові: Шутелах та Беред, його син, та Тахат, його син, та Елеяда, його син, та Тахат, син того ж;

Та Завад, його син, та Шутелах, його син та Езер та Елеяд. І вбили їх осадники Гета, тубольцї того краю за те, що вони напали були, щоб загарбати їх череди.

І плакав за ними Ефраїм, їх батько, багато днїв, і приходили його брати розважати його.

Потім ввійшов він до своєї жінки, й вона завагонїла та й породила сина, а він дав йому ймення: Берія, бо нещастє спало на господу його.

І була в його дочка Шеера. Вона відбудувала Бет-Орон низший і висший та Уззен-Шееру.

І Рефай, його син, і Решеф, і Телах, його син, і Тахан, його син,

Лаєдан, його син, Амміуд, його син, Елишама, його син,

Нон, його син, Ісус, його син.

Держави їх та місця проживання їх були: Бетель і залежні від його міста: на схід Нааран, на захід Гезер та залежні від його міста; Сихем та залежні від його міста до Гази й залежних від неї міст.

А побіч Манассіїних дїтей: Бет-Сан і залежні від його міста; Танаах і залежні від його міста; Мегиддо й залежні від його міста; Дор і залежні від його міста. У них жили сини Йосифа, Ізрайлевого сина.

Сини Ассерові: Імна, Ішва, Ішвій та Берія, та сестра їх Сераха.

Сини Берієві: Гебер та Малкієль. Він батько Бирзаїтів.

Від Гебера народився Яфлет, Шомер та Хотам, та Шуя, їх сестра.

Сини Яфлетові: Пасах, Бимгал та Ашват. Це сини Яфлетові.

Сини Шемерові: Ахі, Рохга, Іхубба та Арам.

Сини в Гелема, його брата: Зофах, Імна, Шелеш та Амал.

Сини Зофахові: Суах, Харнефер, Шуал, Берій, Імра,

Безер, Год, Шамма, Шилша, Ітран, та Беера.

Сини в Етера: Ефунні, Фиспа та Ара.

Сини в Улли: Арах, Ханниїл та Ризія.

Усї цї Ассерові сини, голови в родах, люде вибрані, хоробрі, головні начальники. Записано їх в родовідних списах військових, для війни, по перелїку двайцять шість тисяч чоловіка.

Переклад УБТ Турконяка

І Синам Іссахара: Тола і Фуа і Ясув і Семерон, чотири.

І сини Толи: Озій і Рфея і Єріїл і Єму і Євасам і Самуїл, володарі домів їхніх батьківщин; в Толи кріпкі силою за їхніми родами. Їхнє число в днях Давида двадцять дві тисячі і шістьсот.

І сини Озія; Єзрій, і сини Єзрія: Михаїл і Овдія і Йоіл і Єсія, пять, всі володарі.

І над ними за їхніми родами за їхніми батьківськими домами, кріпкі, щоб стати в лави на війну, тридцять шість тисяч, бо помножили жінок і дітей.

І їхні брати в усіх батьківщинах Іссахара кріпкі силою вісімдесять сім тисяч, число всіх їх.

Веніямин: Вале і Вахір і Ядіїл, три.

І сини Вали: Асевон і Озій і Озіїл і Єрімот і Урій, пять, володарі батьківських домів кріпкі силою. І їх число двадцять дві тисячі і тридцять чотири.

І сини Вахіра: Замарія і Йоас і Еліезер і Елітенан і Амарія і Єрімот і Авію і Анатот і Ґемеет. Всі ці сини Вахіра.

І їх число за їхніми родами, володарі домів їхніх батьківщин, кріпкі силою, двадцять тисяч і двісті.

І сини Ядіїла: Валаан. І сини Валаана. Яус і Веніямин і Аот і Ханана і Зетан і Рамессей і Ахісаар.

Всі ці сини Ядіїла володарі батьків, кріпкі силою, сімнадцять тисяч і двісті, що в силі виходять воювати.

І Сапфін і Апфін і сини Раома: Син його Аер.

Сини Нефталі: Ясіїл і Ґоній і Іссіїр і Салом, сини Валая.

Сини Манассії: Асеріїл, якого породила його наложниця Сура: вона породила Махіра батька Ґалаада.

І Махір взяв жінку Амфінові і Мамфінові. І імя його сестри Мооха. І імя другого (сина) Салпаад, і породили Салпаадові дочок.

І породила Мооха жінка Махіра сина і назвав його імя Фарес, і імя його брата Сорос, його син - Улам.

І сини Улама: Вадан. Це сини Ґалаада сина Махіра сина Манассії.

І його сестра Малехет породила Ісадека і Авієзера і Маела.

І сини Семіра були: Яем і Сихем і Лакей і Аніям.

І сини Ефраїма: Сотала, і Варад його син, і Таат його син, Елеада його син, Номеей його син,

Заред його син, Сотеле його син і Езер і Елеад. І убили їх мужі Ґета, що народилися в землі, бо зійшли взяти їхню скотину.

І плакав Ефраїм їхній батько багато днів, і прийшли його брати потішити його.

І ввійшов до своєї жінки, і вона зачала в лоні і породила сина, і назвав його імя Вараґа, бо зло сталося в моїм домі.

І з тими, що осталися, і збудував нижній і горішний Веторон. І сини Озана: Сеіра

і Рафи його сини, Расеф і Тале його сини, Таен його син.

В Лаадана його сина Аміюд його син, Елісама його син,

Нум його син, Єсуе його син.

І їхня посілість і їхнє поселення: Ветиль і його села, на сході Наарана, на заході Ґазера і його села. І Сихем і його села аж до Ґаяна і його села.

І аж до границь синів Манассії: Ветсаан і його села, Таанах і його села і Валад і його села, Маґеддо і його села, Дор і його села. В тих поселилися сини Йосифа, сина Ізраїля.

Сини Асира: Ємна і Ісуа і Ісуі і Веріґа, і Соре їхня сестра.

І сини Веріґи: Хавер і Мелхіїл, це батько Верзети.

І Хавер породив Яфалита і Самира і Хотама і Солу їхню сестру.

І сини Яфалита: Фесехій, Вамаїл і Асіт. Це сини Яфалита.

І сини Семмира: Ахіураоґа і Ова і Арам

і Ваниелам. Його брати Софа і Імана і Селлис і Амал.

Сини Софи: Хухій, Арнафар і Суал і Варій і Імари,

Совал і Од і Семма і Саліса і Єтран і Веіра.

І сини Єтера: Іфіна і Фасфа і Ара.

І Сини Оли: Орех, Аніїл і Расія.

Всі ці сини Асира, всі володарі батьківщин, вибрані, кріпкі силою, володарі проводирі. Їх число, щоб воювати в лаві, їх число двадцять шість тисяч чоловік.

Російський синодальний переклад

Сыновья Иссахара: Фола, Фуа, Иашув и Шимрон, четверо.

Сыновья Фолы: Уззий, Рефаия, Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил, главные в поколениях Фолы, люди воинственные в своих поколениях; число их во дни Давида было двадцать две тысячи и шестьсот.

Сын Уззия: Израхия; а сыновья Израхии: Михаил, Овадиа, Иоиль и Ишшия, пятеро. Все они главные.

У них, по родам их, по поколениям их, было готово к сражению войска тридцать шесть тысяч; потому что у них было много жен и сыновей.

Братьев же их, во всех поколениях Иссахаровых, людей воинственных, было восемьдесят семь тысяч, внесенных в родословные записи.

У Вениамина: Бела, Бехер и Иедиаил, трое.

Сыновья Белы: Ецбон, Уззий, Уззиил, Иеримоф и Ири, пятеро, главы поколений, люди воинственные. В родословных списках записано их двадцать две тысячи тридцать четыре.

Сыновья Бехера: Земира, Иоаш, Елиезер, Елиоенай, Омри, Иремоф, Авия, Анафоф и Алемеф: все эти сыновья Бехера.

В родословных списках записано их по родам их, по главам поколений, людей воинственных - двадцать тысяч и двести.

Сын Иедиаила: Билган. Сыновья Билгана: Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаана, Зефан, Фарсис и Ахишахар.

Все эти сыновья Иедиаила были главами поколений, люди воинственные; семнадцать тысяч и двести было выходящих на войну.

И Шупим и Хупим, сыновья Ира; Хушим, сын Ахера;

сыновья Неффалима: Иахцеил, Гуни, Иецер и Шиллем, дети Валлы.

Сыновья Манассии: Асриил, которого родила наложница его Арамеянка; она же родила Махира, отца Галаадова.

Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима, - имя сестры их Мааха; имя второму Салпаад. У Салпаада были только дочери.

Мааха, жена Махирова, родила сына и нарекла ему имя Кереш, а имя брату его Шереш. Сыновья его: Улам и Рекем.

Сын Улама: Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манассиина.

Сестра его Молехеф родила Ишгода, Авиезера и Махлу.

Сыновья Шемиды были: Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам.

Сыновья Ефрема: Шутелах, и Беред, сын его, и Фахаф, сын его, и Елеада, сын его, и Фахаф, сын его,

и Завад, сын его, и Шутелах, сын его, и Езер и Елеад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их.

И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его.

Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя: Берия, потому что несчастье постигло дом его.

И дочь у него была Шеера. Она построила Беф-Орон нижний и верхний и Уззен-Шееру.

И Рефай, сын его, и Решеф, и Фелах, сын его, и Фахан, сын его,

Лаедан, сын его, Аммиуд, сын его, Елишама, сын его,

Нон, сын его, Иисус, сын его.

Владения их и места жительства их были: Вефиль и зависящие от него города; к востоку Нааран, к западу Гезер и зависящие от него города; Сихем и зависящие от него города до Газы и зависящих от нее городов.

А со стороны сыновей Манассииных: Беф-Сан и зависящие от него города, Фаанах и зависящие от него города, Мегиддо и зависящие от него города, Дор и зависящие от него города. В них жили сыновья Иосифа, сына Израилева.

Сыновья Асира: Имна, Ишва, Ишви и Берия, и сестра их Серах.

Сыновья Берии: Хевер и Малхиил. Он отец Бирзаифа.

Хевер родил Иафлета, Шомера и Хофама, и Шую, сестру их.

Сыновья Иафлета: Пасах, Бимгал и Ашваф. Вот сыновья Иафлета.

Сыновья Шемера: Ахи, Рохга, Ихубба и Арам.

Сыновья Гелема, брата его: Цофах, Имна, Шелеш и Амал.

Сыновья Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра,

Бецер, Год, Шамма, Шилша, Ифран и Беера.

Сыновья Иефера: Иефунни, Фиспа и Ара.

Сыновья Уллы: Арах, Ханниил и Риция.

Все эти сыновья Асира, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках в войске, для войны, по счету двадцать шесть тысяч человек.