17

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Був один чоловік з гори Ефраїм, на ім'я Міхай.

Раз якось промовив він до матері своєї: “Ті тисяча сто срібних шеклів, які взято було в тебе й про які ти вирекла була прокльон при мені, це срібло в мене: я взяв їх і оце тобі назад повертаю.” І відказала йому його мати: “Нехай благословить тебе Господь, мій сину!”

Коли він повернув матері своїй тисячу сто шеклів срібла, мати його сказала: “Я хочу присвятити від себе це срібло Господеві, хочу зробити з нього для мого сина різьбленого й литого боввана.”

І коли він повернув його своїй матері, взяла вона двісті шеклів срібла та й дала золотареві, а той зробив з них різьбленого й литого боввана, щоб поставити в хаті в Міхая.

Таким чином мав Міхай у себе божницю, зробив ефод і терафи й посвятив одного свого сина, і той був йому за священика.

Того часу не було в Ізраїлі царя й кожний чинив, що йому було довподоби.

А був один юнак з Вифлеєму Юдейського, з коліна Юди; він був левіт і перебував там зайдою.

Покинув він місто Вифлеєм Юдейський, щоб перебувати, де доведеться, і, подорожуючи, зайшов на Ефраїм-гору, в господу Міхая.

І спитав його Міхай: “Звідки йдеш?” А той до нього: “Я - левіт, з Вифлеєму Юдейського; ходжу я, щоб осістись, де доведеться.”

Сказав йому Міхай: “Зостаньсь у мене та й будь мені за батька й за священика. Даватиму тобі щороку десять срібних шеклів, повну одежу й харчі.”

Пристав левіт на те, щоб жити з ним, і став юнак у нього як один з його синів.

Посвятив Міхай левіта, і юнак став у нього за священика й жив у домі Міхая.

Сказав Міхай: “Тепер я знаю, що Господь буде доброзичливий до мене, бо маю левіта за священика.”

Переклад Огієнка

І був чоловік з Єфремових гір, а ім'я йому Миха.

І сказав він до своєї матері: Тисяча й сто шеклів срібла, що в тебе взяті, а ти прокляла за них, і також сказала це, щоб і я чув, ось те срібло зо мною, це я його взяв. І сказала мати його: Благословенний син мій у Господа!

І він вернув ту тисячу й сто шеклів срібла своїй матері. І сказала його мати: Я справді посвятила те срібло Господеві з своєї руки за сина свого, щоб зробити боввана різьбленого та боввана литого. А тепер звертаю його тобі.

Та він вернув те срібло своїй матері. І взяла його мати дві сотні шеклів срібла та й дала його золотареві, а він зробив із нього боввана різьбленого та боввана литого; і було це в домі Михи.

А цей чоловік Миха мав удома божницю. І зробив він ефода та терафи, і висвятив одного з синів своїх, і він був йому за священика.

Того часу не було царя в Ізраїлі, кожен робив, що правдиве було в його очах.

І був юнак із Віфлеєму Юдиного, з Юдиного роду, а він Левит, і він був там приходько.

І пішов той чоловік з того міста, із Віфлеєму Юдиного, щоб часово пожити, де знайде. І прийшов він до Єфремових гір до дому Михи, щоб далі йти своєю дорогою.

І сказав йому Миха: Звідкіля ти приходиш? А той йому відказав: Я Левит із Віфлеєму Юдейського, а я йду, щоб часово пожити, де знайду.

І сказав йому Миха: Зоставайся ж зо мною, і будь мені за отця та за священика, а я дам тобі десять шеклів срібла на рік і потрібну одежу та поживу твою. І пішов той Левит до нього,

і погодився Левит сидіти з тим чоловіком. І був той юнак йому, як один із синів його.

І Миха висвятив того Левита, і був йому той юнак за священика, і був у Михиному домі.

І сказав Миха: Тепер я знаю, що Господь зробить добро мені, бо цей Левит став мені за священика.

Переклад Куліша

Був один чоловік на горі Ефраїм, на імя Миха.

Сей промовив до матері своєї: Одинайцять сот срібних секлів, що вкрадено в тебе, і ти при менї вирекла проклін, сї гроші в мене в схованцї: я взяв їх; тепер же верну їх. І відказала мати йому: Нехай тебе благословить господь, сину мій!

От і вернув він матері одинайцять сот. Мати ж його каже: Я хочу їх присьвятити господеві й на благо синові мойму обернути, на те, щоб із них зробити вирізуваного і виливаного ідола.

Але він вернув таки срібло матері своїй, а мати взяла двістї срібних секлів та й оддала золотареві, а той зробив з них вирізуваного і виливаного божка, і находивсь він у дому Михи.

А був у Михи (окремо) дім для божища. І зробив Миха ефод і терафим і посьвятив одного сина свого, щоб служив йому за сьвященника.

Того часу не було князя в Ізраїлї, і кожен чинив, що здавалось йому доладнїм.

Був же тодї один молодик із Бетлеєму Юдейського з поколїння Юдиного; він був Левит, і пробував там заволокою.

Сей покинув город Бетлеєм Юдейський, щоб, де доведеться, пробувати заволокою, та й зайшов у Ефраїм-гори, в господу до Михи.

Питає в його Миха: Куди ти йдеш? Відказав той: Я Левит із Бетлеєма в Юдеї, а йду, щоб осїстись, де доведеться.

І каже йому Миха: Зістаньсь у мене та й будь менї за батька й за сьвященника; я давати му тобі що року десять срібних секлів і потрібну одежу та харч.

Левит пристав на се, щоб зістатись у того чоловіка, і був у нього молодик як один із його синів.

От і посьвятив Миха Левита, і був у його молодик за сьвященника, і жив у господї в Михи.

Тодї каже Миха: Тепер знаю, що господь буде благодатен до мене, бо маю Левіта за жерця.

Переклад УБТ Турконяка

І був муж з гори Ефраїма, і імя його Міха.

І сказав своїй матері: Тисячу і сто срібняків, що забрані в тебе і (про які) ти закляла і сказала ти в мої уха, ось гроші у мене, я їх взяв. І сказала його матір: Благословенний син мій Господеві.

І він віддав тисячу і сто срібняків своїй матері, і сказала його матір: Освяченням посвятила я гроші Господеві з руки моєї на самоті, щоб зробити коване і вилите, і тепер поверну їх тобі і віддам тобі їх.

І він віддав срібло своїй матері, і взяла його матір двісті срібняків і дала його художникові, і він зробив з нього коване і лите, і було в домі Міхи.

І муж Міха, в нього дім Божий. І він зробив ефуд і терафін і наповнив руку одного з його синів, і був в нього за священика.

В тих днях не було царя в Ізраїлі і чоловік чинив те, що добре в його очах.

І був юнак з Вифлеєму з племени Юди з роду Юди, і він Левіт, і він жив там.

І пішов муж з міста з Вифлеєму Юди жити де лиш знайде, і прийшов до гори Ефраїма аж до дому Міхи, ідучи дорогою своєю.

І сказав йому Міха: Звідки ідеш? І сказав до нього Левіт: Я є з Вифлеему Юдейського і іду я жити де лиш знайду.

І сказав йому Міха: Сиди зі мною і будь мені за батька і за священика, і я тобі дам десять срібняків на дні (року) і пару одежі і те, що тобі на життя. І пішов Левіт

і почав мешкати при мужеві, і став йому юнак наче один з його синів.

І наповнив Міха руку Левіта, і був йому юнак за священика і був в хаті Міхи.

І сказав Міха: Тепер пізнав я, що Господь вчинив мені добро, бо став мені Левіт за священика.

Російський синодальний переклад

Был некто на горе Ефремовой, именем Миха.

Он сказал матери своей: тысяча сто сиклей серебра, которые у тебя взяты и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его. Мать его сказала: благословен сын мой у Господа!

И возвратил он матери своей тысячу сто сиклей серебра. И сказала мать его: это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан и литый кумир; итак отдаю оное тебе.

Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла двести сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литый кумир, который и находился в доме Михи.

И был у Михи дом Божий. И сделал он ефод и терафим и посвятил одного из сыновей своих, чтоб он был у него священником.

В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым.

Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там;

этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится, и идя дорогою, пришел на гору Ефремову к дому Михи.

И сказал ему Миха: откуда ты идешь? Он сказал ему: я левит из Вифлеема Иудейского и иду пожить, где случится.

И сказал ему Миха: останься у меня и будь у меня отцом и священником; я буду давать тебе по десяти сиклей серебра на год, потребное одеяние и пропитание.

Левит пошел к нему и согласился левит остаться у этого человека, и был юноша у него, как один из сыновей его.

Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи.

И сказал Миха: теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником.