1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Одкровення Ісуса Христа, що дав йому Бог - показати слугам своїм: чому належить статися незабаром; і він показав, пославши через свого ангела, слузі своєму Йоанові,

який засвідчив слово Боже і свідчення Ісуса Христа, і все, що він бачив.

Блажен, хто читає, і ті, котрі слухають слів цього пророцтва й додержують написаного в ньому, бо час - близько.

Йоан сімом Церквам, які в Азії: Благодать вам і мир від того, хто єсть і хто був і хто приходить; і від сімох духів, які - перед престолом його,

і від Ісуса Христа, що є свідок вірний, первісток із мертвих і володар царів земних. Йому, що полюбив нас і обмив нас від гріхів наших кров'ю своєю,

і зробив нас царством священиків Богові й Отцеві своєму, - йому слава і влада на віки вічні! Амінь.

От, приходить із хмарами і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи, і возплачуть за ним усі племена землі. Так, амінь.

Я - Альфа і Омега, початок і кінець - говорить Господь Бог, хто єсть і хто був і хто приходить, Вседержитель.

Я, Йоан, брат ваш і спільник у скорботі й у царстві, і в терпінні Ісуса, був на острові, званому Патмос, - за слово Боже і за свідчення Ісуса.

Я був у дусі в неділю і почув за собою голос гучний, як від сурми,

який говорив: «Що бачиш, запиши у книгу і пошли сімом Церквам: в Ефес і в Смірну, і в Пергам, і в Тіятири, і в Сарди, і в Філядельфію, і в Лаодікею.»

Я обернувся - побачити, що то за голос, який говорив зо мною; і обернувшись, побачив сім золотих світильників,

і посеред світильників - подібного до сина чоловічого, вдягненого в шату і підперезаного попід груди поясом золотим.

Голова ж його і волосся білі, як вовна біла, як сніг; і очі його - як пломінь огню;

і ноги його подібні до бронзи, ніби в горнилі розпалені; і голос його - як голос вод багатьох;

і мав у правиці своїй сім зірок. З уст його меч двосічний гострий виходив; вид же його - як сонце, що сіяє в силі своїй.

Коли я побачив його, впав до ніг його, як мертвий. А він поклав правицю свою на мене, кажучи до мене: «Не бійся: я - перший і останній,

і живий; і стався мертвий, і от - я живий на віки вічні; і маю ключі смерти й аду.

Тож напиши, що ти бачив і що є, і що має настати після цього.

Таємниця семи зірок, які ти бачив у правиці моїй, і семи світильників золотих: сім зірок - то ангели семи Церков, а світильники сім - то сім Церков.»

Переклад Огієнка

Об'явлення Ісуса Христа, яке дав Йому Бог, щоб показати Своїм рабам, що незабаром статися має. І Він показав, і послав Своїм Анголом рабові Своєму Іванові,

який свідчив про Слово Боже, і про свідчення Ісуса Христа, і про все, що він бачив.

Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому, час бо близький!

Іван до семи Церков, що в Азії: благодать вам і мир від Того, Хто є, Хто був і Хто має прийти; і від семи духів, що перед престолом Його,

та від Ісуса Христа, а Він Свідок вірний, Первенець з мертвих і Владика земних царів. Йому, що нас полюбив і кров'ю Своєю обмив нас від наших гріхів,

що вчинив нас царями, священиками Богові й Отцеві Своєму, Тому слава та сила на вічні віки! Амінь.

Ото Він із хмарами йде, і побачить Його кожне око, і ті, що Його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за Ним. Так, амінь!

Я Альфа й Омега, говорить Господь, Бог, Той, Хто є, і Хто був, і Хто має прийти, Вседержитель!

Я, Іван, ваш брат і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі, був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа.

Я був у дусі Господнього дня, і почув за собою голос гучний, немов сурми,

який говорив: Що бачиш, напиши те до книги, і пошли до сімох Церков: до Ефесу, і до Смірни, і до Пергаму, і до Тіятирів, і до Сард, і до Філядельфії, і до Лаодикії.

І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І, оглянувшись, я побачив сім свічників золотих;

а посеред семи свічників Подібного до Людського Сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом.

А Його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг; а очі Його немов полум'я огняне.

А ноги Його подібні до міді, розпалені, наче в печі; а голос Його немов шум великої води.

І сім зір Він держав у правиці Своїй, а з уст Його меч обосічний виходив, а обличчя Його, немов сонце, що світить у силі своїй.

І коли я побачив Його, то до ніг Йому впав, немов мертвий. І поклав Він на мене правицю Свою та й промовив мені: Не лякайся! Я Перший і Останній,

і Живий. І був Я мертвий, а ось Я Живий на вічні віки. І маю ключі Я від смерти й від аду.

Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому!

Таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці Моїй, і семи свічників золотих: сім зір, то Анголи семи Церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім Церков.

Переклад Куліша

Одкриттє Ісуса Христа, котре дав Йому Бог, показати слугам своїм, щz має скоро бути, і показав, піславши через ангела свого, слузї своєму Йоанові,

котрий засьвідкував про слово Боже, і сьвідченнє Ісуса Христа, і що видїв.

Блаженний, хто читає, і хто слухає слова пророцтва, і хоронить, що написано в ньому; бо час близький.

Йоан семи церквам, що в Азиї: благодать вам і впокій від Того, що єсть, що був, і що прийде, і від семи духів, що перед престолом Його;

і від Ісуса Христа, котрий сьвідок вірний, первородень із мертвих, і князь царів земних; Йому, милуючому нас, і обмившому нас від гріхів наших в крові своїй,

(і зробив тому нас царями і сьвящениками Богу і Отцеві своєму,) слава і держава по вічні віки. Амінь.

Ось, ійде з хмарами, й побачить Його всяке око, і ті, що Його прокололи; і заголосять перед Ним усї роди землї. Так, амінь.

Я Альфа і Омега, почин і конець, глаголе Господь, що єсть, і що був, і що прийде, Вседержитель.

Я Йоан, і брат вам, і спільник у горю і в царстві і в терпінню Ісуса Христа, був на острові, званім Патмос, за слово Боже, і за сьвідкуваннє Ісуса Христа.

Я був в дусї в день Господень, і чув ізза себе великий голос, наче труби, що глаголав:

Я Альфа і Омега, Первий і Останнїй; і що бачиш, напиши в книгу; і пішли церквам, що в Азиї: в Ефез, і в Смирну, і в Пергам, і в Тиятир, і в Сарди, і в Филадельфию, і в Лаодикию.

І обернув ся я, щоб побачити, чий се голос, що глаголав до мене; а обернувшись, побачив я сїм сьвічників золотих;

і посеред семи сьвічників подібного Сину чоловічому, з'одягненого в довгу одежу, і підперезаного по грудех золотим поясом.

Голова ж Його і волоссє білі, як вовна біла, як снїг; а очі Його як поломінь огняна;

а ноги Його подібні до мідї, наче в печі розпаленої; а голос Його, як шум многих вод;

а мав Він у правій руцї своїй сїм звізд; а з уст Його виходив меч обоюдний, гострий; а очі Його, як сонце, що сьвітить у силї своїй.

І коли побачив Його, впав я до ніг Його як мертвий; і поклав Він праву свою руку на мене, глаголючи менї: Не бій ся, я Первий і Останнїй, і живий;

і був я мертвий, і ось живу по вічні віки; амінь. І маю ключі пекла і смерти.

Напиши, що бачив єси, і що єсть, і що має бути після сього;

тайна семи звізд, котрі бачив єси у правицї моїй, і сїм сьвічників золотих (така): сїм звізд, се ангели семи церков; а сїм сьвічників, се сїм церков.

Переклад УБТ Турконяка

Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам те, що має незабаром статися. І він показав, пославши через свого ангела своєму рабові Іванові,

який засвідчив про Боже слово, і про свідчення Ісуса Христа все, що побачив.

Блаженний той, хто читає, і ті, що слухають слова пророцтва та зберігають написане в ньому, - бо час близький!

Іван - до семи церков, що в Азії: ласка вам і мир від того, хто є, і хто був, і хто приходить; і від сімох духів, які перед його престолом;

і від Ісуса Христа, який є вірним свідком, першонародженим з мертвих, князем земних царів. Йому, що любить нас і звільнив нас від наших гріхів своєю кров'ю,

що зробив нас царством [і] священиками Богові та своєму Батькові, - йому слава і влада на віки вічні! Амінь.

Ось іде з хмарами - і його побачить кожне око, і ті, що його прокололи, і заплачуть над ним усі племена землі. Так, амінь!

Я альфа й омега, [початок і кінець], - каже Господь Бог, що є, і був, і прийде, - вседержитель!

Я, Іван, ваш брат і спільник у скорботі, і в царстві, і в терпінні Ісуса [Христа], був на острові, що зветься Патмос, за слово Боже і за свідчення Ісуса [Христа].

Я був у дусі недільного дня і почув за собою гучний голос, наче сурми,

який промовляв: [Я альфа й омега, перший і останній; і] те, що бачиш, запиши в книгу і пошли до сімох церков: до Ефеса, і до Смирни, і до Пергама, і до Тиятирів, і до Сардів, і до Філадельфії, і до Лаодикії.

І я оглянувся, щоб побачити, чий голос говорив зі мною; і обернувшись, я побачив сім золотих світильників,

а серед світильників - подібного до Людського Сина, вбраного в довгий одяг і підперезаного на грудях золотим поясом.

Голова ж його і волосся білі, мов біла вовна, мов сніг, а його очі - як пломінь вогню,

а його ноги подібні до хальколиванової міді, наче в печі розтопленої; а його голос - наче шум великої води.

І в своїй правій руці він тримав сім зірок, і з його вуст виходив двосічний вигострений меч, і обличчя його - мов сонце, що сяє в своїй силі.

І коли я його побачив, то впав йому до ніг наче мертвий. А він поклав свою правицю на мене та й промовив: Не бійся. Я перший і останній,

живий. І я був мертвий,- і ось, я живий на віки вічні. І маю ключі від смерти й від аду.

Напиши, отже, що ти побачив, і те що має статися після цього.

Таємниця сімох зірок, яких ти побачив у моїй правиці, і сімох золотих світильників така: сім зірок - це ангели сімох церков, а сім світильників, [які ти побачив], - це сім церков.

Російський синодальний переклад

Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну,

который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел.

Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко.

Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его,

и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею

и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь.

Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь.

Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель.

Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа.

Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний;

то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию.

Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников

и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом:

глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный;

и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих.

Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей.

И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний,

и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.

Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего.

Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей.