2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Мої дітоньки, пишу вам те, щоб ви не грішили. Якже згрішить хтось, ми маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа, праведного.

Він - примирення за наші гріхи, і не лише за наші, а й за гріхи усього світу.

З того знаємо, що ми його спізнали, коли ми заповіді його бережемо.

Хто каже: «Я його знаю», і заповідей його не зберігає, той неправдомовець і в тому правди немає.

А хто береже його слова, в тому любов Божа справді досконала. З того й знаємо, що ми у ньому.

Хто каже, що в ньому перебуває, повинен так поводитись, як він поводився.

Любі! Не нову заповідь вам пишу, але давню, що ви одержали спочатку. Ця давня заповідь - слово, що ви чули.

Проте, нову заповідь пишу, - це правдиве в вас і в ньому, - бо темрява проминає, і правдиве світло вже світить.

Хто каже, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той у темряві й досі.

Хто ж любить брата свого, той у світлі перебуває, і в ньому нема причини до падіння.

Хто ж ненавидить брата свого, той у темряві, і в темряві він ходить, і куди йде, не знає, бо темрява у нього засліпила очі.

Пишу вам, дітоньки, бо ваші гріхи відпущені вам із-за його імени.

Пишу вам, батьки, бо ви спізнали того, хто споконвіку. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого.

Писав вам, дітоньки, бо ви Отця спізнали. Писав вам, батьки, бо ви спізнали того, хто споконвіку. Писав вам, юнаки, бо ви сильні, і слово Боже у вас перебуває, і ви перемогли лукавого.

Не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хтось любить світ, в того немає любови Отця;

бо все, що у світі, - пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя, - не від Отця, а від світу.

А світ проминає, і його пожадливість; той же, хто чинить волю Божу, перебуває повіки.

Дітоньки, остання це година! І як ви чули, що має прийти антихрист, а тепер багато антихристів постало, то з цього пізнаємо, що остання година настала.

З-поміж нас вийшли, але з-між нас не були, - бо коли б з-між нас були, були б зосталися з нами, - лише щоб виявилося, що не всі вони від нас.

Ви ж маєте помазання від Святого й усе знаєте.

Я вам писав не тому, що ви не знаєте правди, а тому, що ви її знаєте і що ніяка брехня не походить від правди.

Хто неправдомовець, як не той, хто перечить, що Ісус є Христос? Він - антихрист, що відрікається Отця і Сина.

Кожний, хто відрікається Сина, той і Отця не має. Хто ж визнає Сина, має й Отця.

Те, що ви чули спочатку, нехай у вас перебуває. Якщо у вас буде перебувати те, що ви спочатку чули, то й ви будете в Сині і в Отці перебувати.

Ось та обітниця, яку він сам обіцяв вам: життя вічне.

Це я вам написав про тих, що вводять вас в оману.

А помазання, що ви від нього прийняли, у вас перебуває, і ви не потребуєте, щоб хтось навчав вас, бо його помазання вас про все навчає. Воно і правдиве, і необманне. Так, як воно вас навчило, перебувайте в ньому.

Отож, дітоньки, перебувайте в ньому, щоб, як з'явиться, ми мали довір'я і не осоромилися перед ним під час його приходу.

Коли ви знаєте, що він праведний, то знайте теж, що всякий, хто чинить справедливість, від нього народився.

Переклад Огієнка

Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили! А коли хто згрішить, то маємо Заступника перед Отцем, Ісуса Христа, Праведного.

Він ублагання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу.

А що ми пізнали Його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо.

Хто говорить: Пізнав я Його, але не додержує Його заповідів, той неправдомовець, і немає в нім правди!

А хто додержує Його слово, у тому Божа любов справді вдосконалилась. Із того ми пізнаємо, що в Нім пробуваємо.

А хто каже, що в Нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився Він.

Улюблені, не пишу я для вас нову заповідь, але заповідь давню, яку мали від початку: заповідь давня, то слово, що чули його від початку.

Але нову заповідь я вам пишу, що справді вона в Нім та в вас, що минається темрява, і світло правдиве вже світить.

Хто говорить, що він пробуває у світлі, та ненавидить брата свого, той у темряві досі.

А хто любить брата свого, той пробуває у світлі, і в ньому спотикання немає.

Хто ж ненавидить брата свого, пробуває той у темряві й ходить у темряві, і не знає, куди він іде, бо темрява очі йому осліпила.

Пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради Ймення Його.

Пишу вам, батьки, бо ви пізнали Того, Хто від початку. Пишу вам, юнаки, бо перемогли ви лукавого.

Пишу, діти, вам, бо ви пізнали Отця. Я писав вам, батьки, бо ви пізнали Того, Хто від початку. Писав я до вас, юнаки, бо міцні ви, і Слово Боже в вас пробуває, і лукавого перемогли ви.

Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любови Отцівської,

бо все, що в світі: пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу.

Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває!

Діти остання година! А що чули були, що антихрист іде, а тепер з'явилось багато антихристів, з цього ми пізнаємо, що остання година настала!

Із нас вони вийшли, та до нас не належали. Коли б були належали до нас, то залишилися б з нами; але вийшли, щоб відкрилось, що не всі вони наші.

А ви маєте помазання від Святого, і знаєте все.

Я не писав вам, немов ви не знаєте правди, але що знаєте її, і що всяка лжа не від правди.

Хто неправдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос? Це антихрист, що відрікається Отця й Сина!

Кожен, хто відрікається Сина, не має Отця; хто визнає Сина, той має Отця.

Тож, що ви чули з початку, нехай в вас пробуває воно; якщо в вас пробуватиме те, що ви чули з початку, то й ви пробуватимете в Сині й Отці.

А оце та обітниця, яку Він Сам обіцяв нам: вічне життя.

Це я написав вам про тих, хто обманює вас.

А помазання, яке прийняли ви від Нього, воно в вас залишається, і ви не потребуєте, щоб вас хто навчав. А що те помазання само вас навчає про все, воно бо правдиве й нехибне, то як вас навчило воно, у тім пробувайте.

А тепер, діточки, залишайтеся в Нім, щоб, як з'явиться Він, то щоб ми мали відвагу та не були засоромлені Ним під час Його приходу.

Коли знаєте, що Він праведний, то знайте, що всякий, хто чинить справедливість, народився від Нього.

Переклад Куліша

Дїточки мої, се пишу вам, щоб не грішили; а коли хто згрішить, заступника маємо перед Отцем, Ісуса Христа праведника.

А Він вблаганнє за гріхи наші; не за наші ж тільки, а також цїлого сьвіта.

А по тому знаємо, що ми пізнали Його, коли заповідї Його хоронимо.

Хто говорить: Я пізнав Його, а заповідей Його не хоронить, той ложник, і в тому нема правди;

хто ж хоронить слово Його, істино у тому любов Божа звершена. По тому знаємо, що ми в Ньому.

Хто говорить, що в Ньому пробуває, повинен, яко ж Той ходив, і він так ходити.

Брати, не заповідь нову пишу вам, а заповідь стару, котру маєте з почину; заповідь стара, се слово, котре ви чули з почину.

Знов заповідь нову пишу вам, що єсть правдиве і в Ньому і в вас: що темрява переходить, а сьвітло правдиве вже сьвітить.

Хто говорить, що він в сьвітлї, а ненавидить брата свого, той в темряві аж досї.

Хто любить брата свого, в сьвітлї пробуває, і поблазнї у ньому нема;

хто ж ненавидить брата свого, той в темряві, і в темряві ходить, і не знає де йде, бо темрява ослїпила очі його.

Пишу вам, дїточки, що оставляють ся вам гріхи задля імени Його.

Пишу вам, батьки, що ви пізнали Того, котрий (єсть) від почину. Пишу вам, молодята, що ви подужали лукавого. Пишу вам, дїти, що ви пізнали Отця.

Писав я вам, батьки, що ви пізнали Того, що від почину. Писав я вам, молодята, що ви сильні, і слово Боже у вас пробуває, і що подужали лукавого.

Не любіте ж сьвіта, анї того, що в сьвітї. Коли хто любить сьвіт, нема любови Отцївської у ньому;

все бо, що в сьвітї, - хотїннє тїла і хотїннє очей, і гордощі сьвітові, - не з Отця а зо сьвіта.

І сьвіт перейде, і хотїннє його; хто ж чинить волю Божу, пробуває по вік.

Дїти, остання година настала; і яко ж чули ви, що антихрист прийде, а тепер многі антихристи постали, то й звідтіля знаємо, що остання година.

Зміж нас вийшли, тільки не були зміж нас; бо коли б були зміж нас, то остали б з нами; тільки ж відступили вони, щоб явилось, що не всї наші.

І ви помазаннє маєте від Сьвятого, і знаєте все.

Не писав я вам, наче б ви не знали правди, а що знаєте її, і що всяка брехня не від правди.

Хто ложник, як не той, хто відрікаєть ся, що Ісус не Христос? Сей антихрист, хто відрікаєть ся Отця і Сина.

Всякий, хто відрікаєть ся Сина, той і Отця не має.

Ви ж, що чули від почину, те нехай в вас пробуває; коли в вас пробувати ме, що ви від почину чули, то й ви будете пробувати у Синї і в Отцї.

А се обітниця, котру обіцяв нам, - життє вічнє.

Се писав я вам про тих, що підманюють вас.

Та помазаннє, котре ви приняли від Нього, в вас пробуває, і не потрібуєте, щоб хто учив вас; а як те саме помазаннє навчає вас про все, і воно правдиве й не брехня, то яко ж воно навчало вас, пробувайте в тому.

Так, дїточки, пробувайте в Ньому, щоб, коли явить ся, була у нас одвага, і не осоромились перед Ним при Його приходї.

Коли знаєте, що Він праведний, то знайте, що всякий, хто робить правду, від Нього родив ся.

Переклад УБТ Турконяка

Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, маємо заступника перед Батьком Ісуса Христа - праведника:

він є умилостивленням за наші гріхи, і не тільки за наші, й за гріхи цілого світу.

І з цього пізнаємо, що ми його пізнали, з того, що додержуємо його заповіді.

Хто каже, що пізнав його, а заповідей його не додержує, той неправдомовний, і в ньому правди немає.

А хто додержує його слова, в тому Божа любов справді є досконалою. З цього пізнаємо, що ми є в ньому.

Хто каже, що в ньому перебуває, той має поводитися так само, як поводився він.

Улюблені, не пишу вам нову заповідь, але заповідь давню, яку маєте від початку. Давня заповідь - це слово, яке ви чули.

Знову нову заповідь я вам пишу, що є справді в ньому і в вас, що темрява минає, а правдиве світло вже сяє.

Хто каже, що він є в світлі і ненавидить свого брата, той у темряві досі.

Хто любить свого брата, той перебуває в світлі і немає спокуси.

А хто ненавидить свого брата, той є у темряві й ходить у темряві, і не знає, куди йде, бо темрява засліпила йому очі.

Пишу вам, дітоньки, що відпускаються вам гріхи його ім'ям.

Пишу вам, батьки, бо ви пізнали Споконвічного. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого.

Написав я вам, діти, бо ви пізнали Батька. Написав я вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Написав я вам, юнаки, бо ви дужі, і Боже слово перебуває в вас, і ви перемогли лукавого.

Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли хто любить світ, немає в тому любови Батька:

бо все, що в світі, це: хтивість тілесна, і хтивість очей, і життєва пиха, то не від Батька, але від світу.

Світ минає і його хтивість; а хто чинить Божу волю, існує вічно.

Діти, це остання година, бо ви чули, що антихрист надходить, і нині з'явилося багато антихристів. З цього пізнаємо, що це остання година.

Вони вийшли від нас, не були від нас: бо якби були від нас, то лишилися б з нами; але щоб виявилося, що не всі були від нас.

А ви маєте помазання від святого і всі знаєте.

Не написав я вам, начебто не знаєте правди, але що її знаєте, і що всяка брехня не є від правди.

Хто неправдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос? Це антихрист, що зрікається Батька й Сина.

Кожний, хто зрікається Сина, не має й Батька. Хто визнає Сина, той має й Батька.

[Отже], те, що ви почули від початку, хай у вас перебуває. Якщо у вас перебуватиме те, що ви почули від початку, то й ви перебуватимете в Сині і в Батькові

Це обітниця, яку він сам нам обіцяв: вічне життя.

Це написав я вам про тих, що ошукують вас.

А помазання, яке ви прийняли від нього,- воно в вас перебуває, і ви не потребуєте, щоб вас хто навчав. Але що те помазання навчає вас у всьому, бо є правдивим і нехибним, - то як воно вас навчило, в тому й перебувайте.

А тепер, дітоньки, залишайтеся в ньому, щоб, коли з'явиться він, ми мали сміливість і не засоромилися перед ним у його приході.

Коли знаєте, що він праведний, то знайте, що й кожний, хто чинить справедливість, народився від нього.

Російський синодальний переклад

Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника;

Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира.

А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди.

Кто говорит: "я познал Его ", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины;

а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем.

Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал.

Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала.

Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в Нем и в вас: потому что тьма проходит и истинный свет уже светит.

Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме.

Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна.

А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза.

Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его.

Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца.

Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого.

Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.

Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.

И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время.

Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши.

Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете все.

Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины.

Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына.

Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца.

Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце.

Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.

Это я написал вам об обольщающих вас.

Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте.

Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его.

Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него.