2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Брати мої, не зважаючи на особи, майте віру в Господа нашого, Ісуса Христа прославленого.

Бо коли до вашого зібрання ввійде чоловік із золотим перснем, у пишних шатах, увійде і вбогий у брудній одежині,

а ви глянете на того, що носить пишні шати, і скажете йому: «Ти сідай тут вигідно», а вбогому скажете: «Ти стань отам або сідай на моїм підніжку»,

- то хіба ви тим не утворюєте різниці між собою і не стаєте суддями з нікчемними думками?

Слухайте, брати мої любі: Хіба не вбогих цього світу Бог вибрав як багатих вірою і як наслідників Царства, що його він обіцяв тим, які його люблять?

Ви ж зневажаєте вбогого! Хіба то не багаті вас гнітять і не вони тягнуть вас на судилища?

Хіба то не вони ганьблять те гарне ім'я, яким називано вас?

Коли, отже, виконуєте закон царський за писанням: «Люби ближнього свого, як себе самого», - ви добре робите.

А коли зважаєте на особи, то чините гріх, закон засуджує вас як переступників.

Бо хто ввесь закон дотримає, а прогрішиться лише в одному, - стає у всьому винуватий.

Бо хто сказав: «Не чини перелюбу», сказав також: «Не вбивай». Коли ж не чиниш перелюбу, але вбиваєш, ти стаєш порушником закону.

Говоріть так і робіть так, як люди, що мають бути суджені законом свободи.

Бо суд немилосердний для того, хто не чинить милосердя. Милосердя ж понад суд.

Яка користь, мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл не має? Чи може його спасти віра?

Коли брат або сестра будуть нагі й позбавлені засобів щоденного прожитку,

і хтонебудь з вас до них скаже: «Йдіть собі з миром, грійтеся та годуйтесь», і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе?

Так само й віра, коли діл не має, мертва сама в собі.

Та хтонебудь скаже: «Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами мою віру.»

Ти віруєш, що Бог один? - Добре робиш. І біси вірують, та тремтять.

Хочеш знати, безглуздий чоловіче, що віра без діл не приносить плоду?

Авраам, наш батько, чи не ділами виявився праведним, коли був приніс на жертовник Ісаака, свого сина?

Бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і його віра удосконалилася ділами.

Так здійснилося Писання, яке каже: «Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність», і він був названий приятелем Божим.

Ви бачите, що чоловік оправдується ділами, не тільки вірою.

Так само й Рахав, блудниця, чи ж не ділами оправдалася, прийнявши посланців і випустивши їх іншим шляхом?

Як тіло без душі мертве, так само й віра без діл мертва.

Переклад Огієнка

Брати мої, не зважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа слави, Ісуса Христа.

Бо коли до вашого зібрання ввійде чоловік із золотим перснем, у шаті блискучій, увійде й бідар у вбогім вбранні,

і ви поглянете на того, хто в шаті блискучій, і скажете йому: Ти сідай вигідно отут, а бідареві прокажете: Ти стань там, чи сідай собі тут на підніжку моїм,

то чи не стало між вами поділення, і не стали ви злодумними суддями?

Послухайте, мої брати любі, чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою й за спадкоємців Царства, яке обіцяв Він тим, хто любить Його?

А ви бідаря зневажили! Хіба не багачі переслідують вас, хіба не вони тягнуть вас на суди?

Хіба не вони зневажають те добре ім'я, що ви ним називаєтесь?

Коли ви Закона Царського виконуєте, за Писанням: Люби свого ближнього, як самого себе, то ви робите добре.

Коли ж дивитеся на обличчя, то чините гріх, бо Закон удоводнює, що ви винуватці.

Бо хто всього Закона виконує, а згрішить в одному, той винним у всьому стає.

Бо Той, Хто сказав: Не чини перелюбства, також наказав: Не вбивай. А хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то ти переступник Закону.

Отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі.

Бо суд немилосердний на того, хто не вчинив милосердя. Милосердя бо ставиться вище за суд.

Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл не має? Чи може спасти його віра?

Коли ж брат чи сестра будуть нагі, і позбавлені денного покорму,

а хтонебудь із вас до них скаже: Ідіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе?

Так само й віра, коли діл не має, мертва в собі!

Але скаже хтонебудь: Маєш ти віру, а я маю діла; покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх.

Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш! Та й демони вірують, і тремтять.

Чи хочеш ти знати, о марна людино, що віра без діл мертва?

Авраам, отець наш, чи він не з діл виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісака?

Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра із діл?

І здійснилося Писання, що каже: Авраам же ввірував Богові, і це йому зараховане в праведність, і був названий він другом Божим.

Отож, чи ви бачите, що людина виправдується від діл, а не тільки від віри?

Чи так само і блудниця Рахав не з діл виправдалась, коли прийняла посланців, і дорогою іншою випустила?

Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва!

Переклад Куліша

Браттє моє, не на лиця вважаючи, майте віру Господа нашого Ісуса Христа прославленого.

Коли бо ввійшов у громаду вашу чоловік з золотим перснем, в одежі осяйній, ввійшов же й вбогий в мізерній одежі,

і ви споглянете на того, що носить осяйну одежу, і скажете йому: Ти сїдай отут гарно, а вбогому скажете: Ти стань отам, або сїдай отут на підніжку моїм,

то чи не пересуджуєте між собою і не станетесь суддями з ледачими думками?

Слухайте, браттє моє любе: хиба не вбогих сьвіту сього вибрав Бог на багатих вірою і наслїдників царства, котре обіцяв тим, хто любить Його?

Ви ж зневажили вбогого. Хиба не багаті підневолюють вас, і не вони тягнуть вас на судища?

Хиба не вони зневажають добре імя, яким вас названо?

Коли ж оце звершуєте закон царський по писанню: "Люби ближнього свого, як себе самого", добре чините;

коли ж на лиця дивитесь, то гріх робите, докорені законом, як переступники.

Кожний бо, хто увесь закон заховає, та згрішить в одному, станеть ся у всьому виноватий.

Хто бо сказав: "Не чини перелюбу," Той сказав і: "Не вбивай." Коли ж не зробиш перелюбу, а вбєш, став ся єси переступником закону.

Так говоріте і так творіте, яко такі, що законом свободним судити метесь.

Суд бо без милосердя тому, хто не зробив милости, і вихваляєть ся милосердє суду (понад суд).

Яка користь, браттє моє, коли хто каже, що віру має, та дїл не має? чи може віра спасти його?

Коли ж брат або сестра нагі будуть і жадні щоденної страви,

а з вас хто скаже їм: Ідїть з миром, грійтесь і годуйтесь, а не дасть їм потрібного для тїла; яка (з того) користь?

Так само й віра, коли дїл не має, мертва сама по собі.

Ну, скаже хто: Ти віру маєш, а я дїла маю. Покажи менї віру твою з дїл твоїх, а я тобі докажу з дїл моїх віру мою.

Ти віруєш, що Бог один; добре робиш: і біси вірують, та й тремтять.

Чи хочеш же зрозуміти, чоловіче марний, що віра без дїл мертва?

Авраам, отець наш, хиба не з дїл оправдив ся, піднявши Ісаака, сина свого, на жертівник?

Чи бачиш, що віра допомагала дїлам його, і дїлами звершилась віра?

І сповнилось писаннє, що глаголе: "Увірував же Авраам Богові й полїчено йому (те) за праведність, і другом Божим наречено його."

Чи бачите ж оце, що з дїл оправдуєть ся чоловік, а не з однієї віри?

Так само і Раава блудниця хиба не з дїл оправдилась, прийнявши посланцїв і вивівши їх иншою дорогою?

Яко бо тїло без духа мертве, так і віра без дїл мертва.

Переклад УБТ Турконяка

Брати мої, незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа слави - Ісуса Христа.

Бо коли до вашого зібрання ввійде чоловік із золотим перснем, у блискучих шатах і ввійде бідар у вбогому одязі,

і ви поглянете на того, хто в шатах блискучих, і скажете: Ти сядь отут зручно; а бідному скажете: Ти стань отам або сядь тут на моєму підніжку-

то чи не вчинили ви поділ між собою, чи не стали злодумними суддями?

Слухайте, улюблені брати мої: чи не Бог вибрав бідних світу як багатих вірою і спадкоємців Царства, яке обіцяв тим, хто його любить?

А ви зневажили бідаря. Хіба не багаті гнітять вас, і хіба не вони тягнуть вас на суди?

Хіба не вони ганьблять добре ім'я, яким вас названо?

Отже, коли ви виконуєте царський закон згідно з написаним: Люби свого ближнього, як самого себе, - добре робите.

Коли ж дивитеся на обличчя, то чините гріх; закон засуджує вас як винуватців.

Бо хто ввесь закон збереже, а згрішить в одному, той став винним у всьому;

бо хто сказав: Не чини перелюбу, той сказав і: Не вбивай. Коли ж не робиш перелюбу, а вбиваєш, ти став порушником закону.

Так говоріть і так робіть, бо будете суджені законом волі.

Бо суд без милосердя на того, хто не вчинив милосердя. Милосердя - понад суд.

Яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл не має? Чи віра може його спасти?

Коли [ж] брат або сестра будуть голі й позбавлені щоденної їжі,

а їм хтось із вас скаже: Ідіть з миром, грійтеся та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, - яка з цього користь?

Так і віра, коли нема діл, є мертвою в собі.

Але хтось скаже: Маєш віру, а я маю діла, покажи мені твою віру без діл, а я покажу тобі [мою] віру з моїх діл.

Чи віруєш ти, що один Бог? Добре робиш. Але й біси вірять і тремтять.

Чи ж не хочеш зрозуміти, о марна людино, що віра без діл мертва?

Наш батько Авраам хіба не з діл виправдався, принісши свого сина Ісаака на жертівника?

Чи не бачиш, що віра співдіяла його ділам, і віра вдосконалилася з діл.

І сповнилося Писання, що каже: Повірив же Авраам Богові, і зараховано йому в праведність, і був названий Божим другом.

Чи не бачите, [отже], що й із діл людина виправдується, а не лише з самої віри.

Так само й блудниця Рахав хіба не з діл виправдалася, прийнявши розвідників і вивівши іншою дорогою?

Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл - мертва.

Російський синодальний переклад

Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица.

Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде,

и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих, -

то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?

Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?

А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?

Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?

Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как себя самого, - хорошо делаете.

Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками.

Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем.

Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона.

Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы.

Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом.

Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?

Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания,

а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь ", но не даст им потребного для тела: что пользы?

Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.

Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела ": покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих.

Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут.

Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?

Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?

Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?

И исполнилось слово Писания: "веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим ".

Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?

Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?

Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.