1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Павло, слуга Божий, апостол же Ісуса Христа стосовно віри вибраних Божих і спізнання правди, щодо благочестя

в надії вічного життя, обіцяного перед відвічними часами неоманливим Богом,

- який слушного часу об'явив своє слово у проповіді, дорученій мені за повелінням нашого Спаса Бога, -

Титові, щирому синові у спільній вірі: благодать і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, нашого Спаса.

Тому я лишив тебе на Кріті, щоб ти впорядкував до кінця те, що залишилось, і настановив по містах пресвітерів, як я був тобі заповідав:

коли хтось бездоганний, чоловік однієї жінки, вірних дітей має, що не були обвинувачені в розпусті чи за неслухняність.

Єпископ бо, як Божий управитель, мусить бути бездоганний: не зухвалий, не гнівливий, не п'яниця, не сварливий, не жадібний до нечесної наживи,

а гостинний, добролюбивий, мудрий, справедливий, благочестивий, стриманий,

який дотримується правдивої науки згідно з навчанням, щоб був здібний і наставляти в здоровій науці, та й супротивників переконувати.

Є бо їх чимало, отих непокірних, пустомовних та обманних, особливо з-поміж обрізаних.

їм треба затулити рота; вони баламутять цілі сім'ї, навчаючи заради ганебної наживи, чого не треба.

Сказав один з них, власний пророк їхній: Крітяни завжди брехливі, звірі погані, черева ледачі.

Свідоцтво це правдиве. Ось чому ти їх суворо картай, щоб були здорові у вірі,

щоб не зважали на байки юдейські, ані на накази людей, які відвертаються від правди.

Для чистих усе чисте, а для забруднених та невірних немає чистого нічого; у них же забруднені і розум, і сумління;

Заявляють, що знають Бога, а ділами своїми відрікаються, мерзенні й непокірні та до всякого доброго діла непридатні.

Переклад Огієнка

Павло, раб Божий, а апостол Ісуса Христа, по вірі вибраних Божих і пізнанні правди, що за благочестям,

в надії вічного життя, яке обіцяв був від вічних часів необманливий Бог,

і часу свого з'явив Слово Своє в проповіданні, що доручене було мені з наказу Спасителя нашого Бога,

до Тита, щирого сина за спільною вірою: благодать, милість та мир від Бога Отця й Христа Ісуса, Спасителя нашого!

Я для того тебе полишив був у Кріті, щоб ти впорядкував недокінчене та пресвітерів настановив по містах, як тобі я звелів,

коли хто бездоганний, муж єдиної дружини, має вірних дітей, недокорених за блуд або неслухняність.

Бо єпископ мусить бути бездоганний, як Божий доморядник, не самолюбний, не гнівливий, не п'яниця, не заводіяка, не корисливий,

але гостинний до приходнів, добролюбець, поміркований, справедливий, побожний, стриманий,

що тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силу й навчати в здоровій науці, і переконувати противних.

Багато бо є неслухняних, марнословців, зводників, особливо ж з обрізаних,

їм треба уста затуляти: вони цілі доми баламутять, навчаючи, чого не належить, для зиску брудного.

Сказав один з них, їхній власний пророк: Крітяни завжди брехливі, люті звірі, черевані ліниві!...

Це свідоцтво правдиве. Ради цієї причини докоряй їм суворо, щоб у вірі здорові були,

і на юдейські байки не вважали, ані на накази людей, що від правди відвертаються.

Для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних не чисте ніщо, але занечистилися і розум їхній, і сумління.

Вони твердять, немов знають Бога, але відкидаються вчинками, бувши бридкі й неслухняні, і до всякого доброго діла нездатні.

Переклад Куліша

Павел, слуга Божий, апостол же Ісуса Христа, по вірі вибраних Божих і зрозумінню правди, що по благочестю,

в надїї вічнього життя, котре обітував Бог, що не обманює, перед вічними часами,

явив же часу свого слово своє проповіданнєм, котре менї поручено по повелїнню Спасителя нашого, Бога:

Титу, правдивому синові по спільній вірі: Благодать, милость, мир од Бога Отця і Господа Ісуса Христа, Спаса нашого.

На те зоставив я тебе в Критї, щоб остальне довів до ладу і настановив по всїх городах пресвитерів, як я тобі повелїв.

Коли хто непорочен, однієї жінки муж, має вірних дїтей, недокорених за розврат, або непокірних.

Треба бо епископу без пороку бути, яко Божому доморядникові, щоб не собі годив, не був гнївливий, не пяниця, не сварливий, не жадний поганого надбання,

а був гостинний, любив добре, (у всьому) мірний, праведний, преподобний, вдержливий,

щоб державсь вірного слова по науцї, щоб умів і напоминати здоровою наукою і докоряти противних.

Багато бо непокірних, марномовцїв і обманщиків, найбільше ж которі з обрізання,

їм треба роти позатуляти; вони всї доми розвертають, навчаючи чого не треба, ради скверного надбання.

Сказав же один о них, власний їх пророк: Критяне завсїди брехуни, люті зьвіри, черева лїниві.

Вірне се сьвідченнє. З сієї ж то причини докоряй їх нещадно, щоб здорові були в вірі,

не вважаючи на жидівські байки, нї на заповідї людей, що одвертають ся од правди.

Все чисте чистим; опоганеним же та невірним нїщо не чисте, а опоганив ся і розум їх і совість.

Визнають, що знають Бога, а дїлами одрікають ся від Него, бувши гидкими і непокірними і до всякого дїла доброго неспосібними.

Переклад УБТ Турконяка

Павло, раб Божий, апостол Ісуса Христа, за вірою Божих вибранців і пізнанням правди, що за доброчестям,

у надії на вічне життя, яке обіцяв перед вічними часами Бог, у якого нема омани.

Він же свого часу об'явив своє слово проповіддю, яка мені доручена була за наказом нашого Спасителя Бога, -

до Тита, щирого сина за спільною вірою: ласка і мир від Бога, Батька, і [Господа] Ісуса Христа, нашого Спасителя.

Для того я лишив тебе на Кріті, щоб ти впорядкував недокінчене й наставив пресвітерів по містах, як я тобі звелів:

якщо хто бездоганний, є чоловіком однієї дружини, має вірних дітей, не оскаржених у розпусті чи в неслухняності.

Бо треба, щоб єпископ - як Божий управитель - був бездоганним, не гордим, не гнівливим, не п'яницею, не забіякою, не користолюбцем;

але гостинним, добролюбним, мудрим, справедливим, побожним, стриманим,

що тримається вірного слова згідно з навчанням, щоб здатний був і потішити в здоровім навчанні, і переконувати противників.

Бо є багато таких, що не коряться, пустомовних і дурисвітів, - особливо з обрізаних;

яким треба затулити вуста, бо вони баламутять цілі родини, навчаючи того, чого не слід, - задля брудного зиску.

Сказав один з них - їхній власний пророк: Крітяни - постійні брехуни, люті звірі, ледачі пузані.

Це свідчення правдиве. З цієї причини викривай їх нещадно, щоб ставали здоровими у вірі,

не приймаючи ні юдейських байок, ні заповідей людей, що відвертаються від правди.

[Бо] для чистих - усе чисте, а для нечистих і невірних ніщо не є чистим, оскільки занечистилися в них і розум і сумління.

Вони твердять, що знають Бога, але вчинками відрікаються, будучи мерзенними й непокірними, нездатними до всякого доброго діла.

Російський синодальний переклад

Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию,

в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен,

а в свое время явил Свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего, Бога, -

Титу, истинному сыну по общей вере: благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего.

Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал:

если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или непокорности.

Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец,

но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан,

держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать.

Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных,

каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти.

Из них же самих один стихотворец сказал: "Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые ".

Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере,

не внимая Иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины.

Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть.

Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу.