4

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Тож, брати мої любі та побажані, моя радосте і вінче мій! Стійте так у Господі, любі мої!

Еводію прошу та й Синтиху теж прошу, щоб думали однаково у Господі.

І тебе, щирий товаришу, теж прошу, допомагай їм, бо вони працювали для Євангелії зо мною і Климентом та іншими моїми співробітниками, імена яких у книзі життя.

Радуйтеся завжди у Господі; знову кажу: Радуйтеся!

Хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. Господь близько!

Ні про що не журіться, але в усьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою.

І мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця й думки ваші у Христі Ісусі.

Наостанку, брати, усе, що лиш правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що шанобливе, коли якась чеснота чи щобудь похвальне, - про те думайте!

Чого ви навчилися, що прийняли, що почули та бачили в мені - те чиніте, і Бог миру буде з вами.

Я вельми зрадів у Господі, що ваші старання про мене знову нарешті ожили, - ви про те старалися, та нагоди вам бракувало.

Я кажу це не тому, що терплю злидні, бо я навчився задовольнятись тим, що маю.

Умію бути в упокоренні, умію бути і в достатку: в усьому й в усіх обставинах я звик і насичуватися, і голодувати, жити в достатках і терпіти злидні.

Я можу все в тому, хто укріплює мене.

Однак, ви все ж таки зробили добре, що взяли участь у моїй скорботі.

І ви, филип'яни, знаєте, що на початку євангельської проповіді, коли я вийшов був з Македонії, крім одних вас, ніяка Церква не брала участи в даванні і прийманні,

бо й у Солунь ви раз і вдруге вислали були мені на потреби.

Не те, щоб я шукав дарів, я бо шукаю плоду, що множиться на вашу користь.

Я одержав усе, і маю надто. Мені доволі всього, відколи я дістав від Епафродита вашу милостиню, - пахощі солодкі, жертву приємну, Богові вгодну.

За те мій Бог виповнить усі ваші потреби, за багатством своїм, у славі, у Христі Ісусі.

А Богові й нашому Отцеві слава на віки вічні! Амінь.

Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас брати, які зо мною.

Вітають вас усі святі, а особливо з цісарського дому.

Благодать Господа нашого Ісуса Христа хай буде з духом вашим! Амінь.

Переклад Огієнка

Отож, мої браття улюблені, за якими так сильно тужу, моя радосте й вінче, так у Господі стійте, улюблені!

Благаю Еводію, благаю й Синтихію думати однаково в Господі.

Так, благаю й тебе, товаришу вірний, допомагай тим, хто в боротьбі за Євангелію помагали мені та Климентові й іншим моїм співробітникам, яких імення записані в Книзі Життя.

Радійте в Господі завсіди, і знову кажу: радійте!

Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько!

Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою.

І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі.

Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це!

Чого ви від мене й навчилися, і прийняли, і чули та бачили, робіть те! І Бог миру буде з вами!

Я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене; ви й давніш піклувались, та часу сприятливого ви не мали.

Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю.

Умію я й бути в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього й у всім: насищатися й голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі.

Я все можу в Тім, Хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі.

Тож ви добре зробили, що участь узяли в моїм горі.

І знаєте й ви, филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилась була жадна Церква до справи давання й приймання для мене, самі тільки ви,

що і раз, і вдруге мені на потреби мої посилали й до Солуня.

Кажу це не тому, щоб шукав я давання, я шукаю плоду, що примножується на річ вашу.

Та все я одержав, і маю достаток. Маю повно, прийнявши від Епафродита, що ви послали, як пахощі запашні, жертву приємну, Богові вгодну.

А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за Своїм багатством у Славі, у Христі Ісусі.

А Богові й нашому Отцеві слава на віки віків. Амінь.

Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас браття, присутні зо мною.

Вітають вас усі святі, а найбільше ті, хто з кесаревого дому.

Благодать Господа Ісуса Христа зо всіма вами! Амінь.

Переклад Куліша

Тим же, браттє моє любе й жадане, радосте і вінче мій, стійте так у Господї, любі.

Благаю Єводию, благаю і Синтихию, щоб однаково думали в Господї.

Благаю й тебе, щирий товаришу, помагай їм, що працювали в благовіствуванню зо мною, і з Климентом, і з иншими помічниками моїми, котрих імення в книзї життя.

Радуйте ся завсїди в Господї, і знов кажу: радуйте ся.

Тихість вашу нехай зрозуміють усї люде. Господь близько.

Не журіть ся нїчим, а у всьому молитвою і благаннєм з подякою нехай обявляють ся прошення ваші перед Богом.

І мир Божий, що вище всякого розуму, нехай хоронить серця ваші і мислї ваші в Христї Ісусї.

На останок, браттє, що правдиве, що чесне, що праведне, що чисте, що любе, що хвалебне, коли (є в чому) яка чеснота й коли (є) яка похвала, про се помишляйте.

Чого ви і навчились, і прийняли, й чували, й видали в менї, те чинїть, то Бог миру буде з вами.

Зрадїв же я в Господї вельми, що вже раз згадали дбати про мене; ви ж бо й дбали, та не мали догідного часу.

Не задля недостатку глаголю; я бо навчивсь, що маю, тим і вдовольнятись.

Умію і смирити ся, умію й достаткувати; усюди й у всьому навчивсь і насищати ся, й голодувати, й достаткувати й недостаток терпіти.

Все здолїю в Христї, що мене покрепляє.

Одначе добре ви зробили, що приймаєте участь у моєму горю.

Знаєте ж і ви, Филипяне, що в починї благовіствування, як вийшов я з Македониї, нї одна церква не пристала до мене що до давання й приймання, тільки ви одні.

Бо й в Солунь раз і вдруге прислали ви на мою потріб.

Не то щоб я шукав дару, а шукаю овощу, що намножуєть ся на користь вашу.

Прийняв же я все і достаткую. Сповнив ся, прийнявши від Єпафродита послане од вас, солодкі пахощі, жертву приятну, угодну Богу.

Бог же мій нехай сповнить усяку потріб вашу, по багацтву своєму в славі, в Христї Ісусї.

Богу ж і Отцеві нашому слава на віки вічні. Амінь.

Витайте всякого сьвятого в Христї Ісусї. Витають вас брати, що зо мною.

Витають вас усї сьвяті, а найбільш которі з кесаревого дому.

Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усїма вами. Амінь.

Переклад УБТ Турконяка

Тому, мої улюблені й милі брати, радість і вінець мій, - стійте так у Господі, улюблені!

Благаю Еводію, благаю також і Синтихію - думайте однаково в Господі.

Так само благаю і тебе, вірний приятелю, допомагай їм, що співпрацювали зі мною в поширенні благої вістки, і з Климентом, і з іншими моїми помічниками, імена яких - у книзі життя.

Радійте завжди в Господі; і ще раз кажу: радійте.

Хай ваша лагідність стане відомою всім людям. Господь близько!

Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові.

І Божий мир, що перевищує всякий розум, хай береже ваші серця і ваші думки в Ісусі Христі.

І - далі, братове: те, що правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що хвали гідне; коли яка чеснота або коли яка похвала, - про це роздумуйте.

Що навчилися і одержали, що почули й побачили в мені, - оце й чиніть. І Бог миру буде з вами.

Зрадів я дуже в Господі, що ви вже знову мали можливість піклуватися про мене. Ви й раніше піклувалися, але не мали відповідної нагоди.

Кажу це не наче тому, що чогось потребую, - адже я навчився бути задоволеним тим, що є.

Умію жити в покорі, умію бути і в достатку. Звик до всього і в усьому: і насичуватися, і голодувати; мати достаток і нестаток.

Усе можу в тому, хто мене зміцнює, - в [Христі].

Втім, ви добре зробили, взявши участь у моїй скорботі.

Знайте ж ви, филип'яни, що на початку поширення благої вістки, коли я вийшов з Македонії, жодна церква не взяла участи у праві давання і приймання, - тільки ви одні;

так що аж двічі посилали ви до Солуня на мої потреби.

Не тому, що я шукаю дарів; ні, я шукаю плоду, який примножує вашу славу.

Я одержав усе і є забезпечений. Мені вистачає всього, відколи я одержав від Епафродита те, що ви послали, - ніжний запах, мила жертва, приємна Богові.

А мій Бог хай задовольнить усяку вашу потребу, - за своїм багатством, у славі, в Ісусі Христі.

А Богові, нашому Батькові, - слава на віки віків! Амінь.

Вітайте кожного святого в Ісусі Христі. Вітають вас ті брати, що є зі мною.

Вітають вас усі святі, особливо ті, що з кесаревого дому.

Ласка Господа Ісуса Христа з духом вашим! [Амінь].

Російський синодальний переклад

Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные.

Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе.

Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена - в книге жизни.

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.

Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом,

и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.

Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, - и Бог мира будет с вами.

Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства.

Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть.

Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке.

Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.

Впрочем вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби.

Вы знаете, Филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних;

вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду.

Говорю это не потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу вашу.

Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу.

Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом.

Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь.

Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братия.

Приветствуют вас все святые, а наипаче из кесарева дома.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.