16

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Поручаю вам Фиву, сестру нашу, служительку Церкви в Кенхреях;

щоб ви її прийняли у Господі, як святим личить, та щоб допомогли їй у кожній справі, в якій би вона вас тільки потребувала, бо вона багатьом стала у пригоді та й мені самому.

Вітайте Прискиллу та Акилу, співробітників моїх у Христі Ісусі,

які за мою душу шию свою клали, яким не лише я один дякую, але також усі Церкви поган;

вітайте також їхню домашню Церкву. Вітайте Епенета, улюбленого мого, що є первісток Ахаї для Христа.

Вітайте Марію, що багато для вас трудилася.

Вітайте Андроніка та Юнію, родичів моїх і співв'язнів, що є визначні між апостолами, які випередили мене в Христі.

Вітайте Ампліята, улюбленого у Господі.

Вітайте Урбана, співробітника нашого в Христі, і Стахія, улюбленого мого.

Вітайте Апелла, випробуваного в Христі.

Вітайте Аристовулових. Вітайте Іродіона, родича мого. Вітайте Наркисових, що в Господі.

Вітайте Трифену і Трифосу, що працюють у Господі. Вітайте улюблену Персіду, що багато трудилась у Господі.

Вітайте Руфа, вибраного в Господі, і його та мою матір.

Вітайте Асинкрита, Флегонта, Гермеса, Патроваса, Герму і братів, що з ними.

Вітайте Філолога та Юлію, Нерея і його сестру, Олімпія і всіх святих, що з ними.

Вітайте один одного святим поцілунком. Усі Церкви Христові вас вітають.

Благаю вас, брати, остерігайтеся тих, що ширять незгоди та зневіру проти науки, якої ви навчились, і уникайте їх;

бо такі служать не Господові нашому Христові, а власному череву і милими та піднесеними словами зводять серця простодушних.

Ваша слухняність дійшла до всіх. Ви - моя радість, але я хочу, щоб ви були мудрі в доброму і від зла чисті.

Бог же миру роздавить незабаром сатану під вашими ногами. Благодать Господа нашого; Ісуса Христа (хай буде) з вами.

Вітає вас мій співробітник Тимотей, як також Лукій, Ясон та Сосипатр, мої родичі.

Вітаю вас у Господі я, Терцій, що написав цього листа.

Вітає вас Ґай, гостинний для мене і всієї Церкви.

Вітає вас Ераст, скарбник міський, і брат Кварт.

Тому ж, хто може вас утвердити згідно з моєю Євангелією та з проповідуванням Ісуса Христа, згідно з відкриттям тайни, промовчаної протягом відвічних часів,

а тепер же об'явленої через писання пророків, за веліннями предвічного Бога, розголошеної ж для всіх народів, щоб вони повинувалися вірі, -

Богові, єдиному мудрому, через Ісуса Христа, слава на віки вічні. Амінь.

Переклад Огієнка

Поручаю ж вам сестру нашу Фіву, служебницю Церкви в Кенхреях,

щоб ви прийняли її в Господі, як личить святим, і допомагайте їй, у якій речі буде вона чого потребувати від вас, бо й вона опікунка була багатьом і самому мені.

Вітайте Прискиллу й Акилу, співробітників моїх у Христі Ісусі,

що голови свої за душу мою клали, яким не я сам дякую, але й усі Церкви з поган, і їхню домашню Церкву.

Вітайте улюбленого мого Епенета, він первісток Ахаї для Христа.

Вітайте Марію, що напрацювалася багато для вас.

Вітайте Андроніка й Юнія, родичів моїх і співв'язнів моїх, що славні вони між апостолами, що й у Христі були перше мене.

Вітайте Амплія, мого улюбленого в Господі.

Вітайте Урбана, співробітника нашого в Христі, і улюбленого мого Стахія.

Вітайте Апеллеса, випробуваного в Христі. Вітайте Аристовулових.

Вітайте мого родича Іродіона. Вітайте Наркисових, що в Господі.

Вітайте Трифену й Трифосу, що працюють у Господі. Вітайте улюблену Персиду, що багато попрацювала в Господі.

Вітайте вибраного в Господі Руфа, і матір його та мою.

Вітайте Асинкрита, Флегонта, Єрма, Патрова, Єрмія і братів, що з ними.

Вітайте Філолога та Юлію, Нірея й сестру його, і Олімпіяна, і всіх святих, що з ними.

Вітайте один одного святим поцілунком. Вітають вас усі Церкви Христові!

Благаю ж вас, браття, щоб ви остерігалися тих, хто чинить розділення й згіршення проти науки, якої ви навчилися, і уникайте їх,

бо такі не служать Господеві нашому Ісусу Христу, але власному череву; вони добрими та гарними словами зводять серця простодушних.

Ваша ж слухняність дійшла до всіх. І я тішусь за вас, але хочу, щоб були ви мудрі в доброму, а прості в злому.

А Бог миру потопче незабаром сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами! Амінь.

Вітає вас мій співробітник Тимофій, і Лукій, і Ясон, і Сосипатр, мої родичі.

Вітаю вас у Господі й я, Тертій, що цього листа написав.

Вітає вас Гай, гостинний для мене й цілої Церкви. Вітає вас міський доморядник Ераст і брат Кварт.

Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде зо всіма вами! Амінь.

А Тому, хто може поставити вас міцно згідно з моєю Євангелією й проповіддю Ісуса Христа, за об'явленням таємниці, що від вічних часів була замовчана,

а тепер виявлена, і через пророцькі писання, з наказу вічного Бога, на послух вірі по всіх народах провіщена,

єдиному мудрому Богові, через Ісуса Христа, слава навіки! Амінь.

Переклад Куліша

Поручаю ж вам Фиву, сестру нашу, служительку церкви, що в Кенхреях,

щоб прийняли її в Господї, як личить сьвятим, і помагали їй, в якому дїлї вас потрібувати ме; бо вона була заступницею многим, і самому менї.

Витайте Прискилу та Аквилу, помічників моїх у Христї Ісусї,

(котрі за мою душу шию свою клали, й котрим не тільки я дякую, та і всї церкви поган,) і домашню їх церкву.

Витайте Епенета, любого мого, котрий єсть первоплід Ахаї для Христа.

Витайте Марию, що трудилась багато для нас.

Витайте Андроника та Юния, родину мою і товаришів неволї моєї; вони значні між апостолами, і перше мене увірували в Христа.

Витайте Амплия, любого мого в Господї.

Витайте Урбана, помічника нашого в Христї, і Стахия, любого менї.

Витайте Апелеса, вірного в Христї. Витайте Аристовулових.

Витайте Іродиона, родину мою. Витайте з Наркисових, которі в Господї.

Витайте Трифену й Трифосу, що трудять ся в Господї, витайте Персиду любу, що багато трудилась в Господї.

Витайте Руфа, вибраного в Господї, і матїр його й мою.

Витайте Асинкрита, Флегонта, Єрма, Патрова, Єрмия і инших з ними братів.

Витайте Филолога й Юлию, Нерея і сестру його, і Олимпана, і всїх сьвятих з ними.

Витайте один одного цїлуваннєм сьвятим. Витають вас церкви Христові.

Благаю ж вас, браттє, остерегайтесь тих, що роблять незгоду та поблазнї проти науки, котрої ви навчились, і вхиляйтесь од них.

Бо такі Господеві нашому Ісусу Христу не служять, а своєму череву; і ласкавими словами та благословеннєм обманюють серця нелукавих.

Бо слухняність ваша до всїх дійшла; тим я радуюсь вами, хочу ж, щоб були мудрі на добре, а неприступні на лихе.

Бог же впокою розітре сатану під ногами вашими незабаром. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь.

Витає вас Тимотей, помічник мій, та Лукий, та Ясон, та Сосипатр, родина моя.

Витаю вас у Господї я Тертий, що написав посланнє се.

Витає вас Гай, гостинник мій і всієї церкви. Витає вас Єраст, доморядник городський, і Кварт брат.

Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усїма вами. Амінь.

Тому ж, що може вас утвердити по благовістю моєму і проповіданню Ісус-Христовому, по відкриттю тайни від часів вічних умовчаної,

тепер же обявленої, і через писання пророчеські, по повелїнню вічнього Бога, на послуханнє віри, усїм народам звіщеної, -

єдиному премудрому Богові, через Ісуса Христа, котрому слава на віки. Амінь.

Переклад УБТ Турконяка

Поручаю вам нашу сестру Фиву, служебницю церкви в Кенхреях,

щоб ви її прийняли в Господі, як личить святим, і допомагайте їй у тій справі, в якій вона від вас потребуватиме, бо й вона була опікункою багатьом і мені самому.

Вітайте Прискилу й Акилу - моїх помічників у Ісусі Христі,

які за мою душу свої голови клали; не тільки я їм дякую, але й усі церкви поган,

і їхню домашню церкву. Вітайте улюбленого мого Епенета, який є первістком Азії для Христа.

Вітайте Марію, яка багато потрудилася для вас.

Вітайте Андроника та Юнію - родичів та співв'язнів моїх, що славні вони між апостолами; які раніше від мене повірили в Христа.

Вітайте Амплія мого улюбленого в Господі.

Вітайте Урбана - нашого помічника в Христі, та улюбленого мого Стахія.

Вітайте Апелеса, випробуваного в Христі. Вітайте тих, що з дому Аристовула.

Вітайте мого родича Іродіона. Вітайте Наркисових, що в Господі.

Вітайте Трифену й Трифосу, що потрудилися в Господі. Вітайте улюблену Персиду, яка багато потрудилася в Господі.

Вітайте Руфа, вибраного в Господі, і матір його та мою.

Вітайте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермію і тих братів, що з ними.

Вітайте Філолога та Юлію, Нирея та його сестру, Олимпа і всіх святих, що з ними.

Вітайте один одного святим поцілунком. Усі Христові церкви вас вітають!

Благаю вас, братове, остерігайтеся тих, що ширять незгоди і спокуси, - всупереч ученню, яке ви опанували; уникайте їх,

бо вони не служать нашому Господеві Христові, але своєму животові, і милими ласкавими словами обдурюють серця простодушних.

Ваша слухняність дійшла до всіх. Радію за вас, але хочу, щоб ви були мудрими в доброму, непорочними - в злому.

Бог миру незабаром розітре сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса [Христа] нехай буде з вами! Амінь.

Вітає вас мій помічник Тимофій, і Лукій, і Ясон, і Сосипатер, мої родичі.

Вітаю вас у Господі і я, Тертій, що написав це послання.

Вітає вас Гай - гостинний для мене і для всієї церкви. Вітає вас міський скарбник Ераст і брат Кварт.

[Благодать нашого Господа Ісуса Христа нехай буде з усіма вами, амінь].

Тому, хто може вас зміцнити - за моїм благовістям і проповіддю Ісуса Христа, - після об'явлення тайни, яка споконвіку замовчувалася,

а нині об'явлена через пророчі Писання, за наказом вічного Бога і розголошена для поширення віри між усіма народами,

- єдиному премудрому Богові, через Ісуса Христа, слава навіки! Амінь.

Російський синодальний переклад

Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской.

Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне самому.

Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе

(которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников ), и домашнюю их церковь.

Приветствуйте возлюбленного моего Епенета, который есть начаток Ахаии для Христа.

Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас.

Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между Апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа.

Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе.

Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне.

Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова.

Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркисса тех, которые в Господе.

Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе.

Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его и мою.

Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев.

Приветствуйте Филолога и Юлию, Нирея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых.

Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы.

Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них;

ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных.

Ваша покорность вере всем известна; посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло.

Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь.

Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, Иасон и Сосипатр, сродники мои.

Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание.

Приветствует вас Гаий, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

(14-24) Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано,

(14-25) но которая ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере,

(14-26) Единому Премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь.