10

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Господь промовив до Мойсея:

“Зроби собі дві срібні сурми; кованої роботи зробиш їх, і будуть тобі на те, щоб скликати громаду і щоб знімати табір.

Коли засурмлять в обидві, то зійдеться до тебе вся громада коло входу в намет зборів.

А коли засурмлять тільки в одну, то зберуться до тебе князі, тисяцькі Ізраїля.

Коли засурмите на поготівля, двигнуться табори, розташовані на схід.

А коли засурмите на поготівля вдруге, вирушать табори, що на південь. Сурмитимуть на сполох, коли рушатимуть у дорогу.

Сурмитимете і тоді, коли треба буде скликати всю громаду, та тільки не так, як на поготівля.

Сурмитимуть же сини Арона, священики, в сурми, і вони будуть вам для повсякчасного вжитку в ваших поколіннях.

Коли підете, у вашому краї, проти ворога, що натискає на вас, то засурмите в сурми на сполох, і згадається про вас перед Господом, Богом вашим, і врятуєтеся від ворогів ваших.

І за днів радощів ваших, і на свята ваші, і коли з'являтиметься молодик, сурмитимете ви в сурми при всепаленнях ваших і при мирних жертвах ваших; і вони нагадуватимуть про вас перед Богом вашим: я - Господь, Бог ваш.”

Другого року, другого місяця, дванадцятого дня місяця знялася хмара вгору над храминою свідоцтва.

І сини Ізраїля рушили в мандри Синай-пустинею, і спинилась хмара у Паран-пустині.

Рушили, отже, вперше на наказ Господній через Мойсея.

Першим рушив прапор табору синів Юди, за полками їхніми; над військом його був Нахшон, син Амінадава.

А над військом коліна синів Іссахара був Натанаїл, син Цуара.

Над військом же коліна Завулона був Еліяв, син Хелона.

І коли храмину було розібрано, вирушили сини Гершона й сини Мерарі, несучи її.

Потім вирушив прапор табору Рувима, за полками їхніми; над військом його був Еліцур, син Шедеура.

Над військом же коліна синів Симеона був Шелумієл, син Цурішаддая.

А над військом коліна синів Гада був Еліясаф, син Реуела.

Рушили й Кегатії, що несли святі речі, тож поки вони прийшли, інші вже поставили були храмину.

По тому вирушив прапор табору синів Ефраїма, за полками їхніми; над військом їхнім був Елішама, син Амігуда.

А над військом коліна синів Манассії був Гамлієл, син Педацура.

Над військом же коліна Веніямина був Авідан, син Гідоні.

Потім вирушив прапор табору синів Дана, що був іззаду, мов сторожа всім таборам, за полками їхніми; над його військом був Ахієзер, син Амішаддая.

Над військом же коліна синів Ашера був Пагієл, син Охрана.

А над військом коліна синів Нафталі був Ахіра, син Енана.

Такий був похідний лад синів Ізраїля, коли вони рушили в дорогу.

Мойсей сказав до Ховава, сина Реуела, мідіянина, свого тестя: “Ми простуємо до того місця, про яке мовив Господь: Я його дав вам. - Ходи з нами, і добре тобі буде серед нас, бо Господь обіцяв добро Ізраїлеві.”

А той до нього й каже: “Не піду я з вами, я піду радше в мою землю, в мій рідний край.”

Мойсей і каже: “Не покидай нас, прошу тебе, ти бо знаєш, де нам ставати табором у пустелі, то й будеш нам очима.

Тож як підеш із нами, то ті блага, які вчинить нам Господь, ми вчинимо й тобі.”

І двигнулися вони від Господньої гори три дні дороги, і кивот Господнього завіту йшов три дні дороги перед ними, щоб знайти їм місце для постою.

І хмара Господня була над ними вдень, коли рушали вони табором.

А як рушав ковчег, мовив Мойсей: “Устань, Господи! Нехай розсипляться вороги твої! Нехай розбіжаться від обличчя твого ті, що ненавидять тебе!”

Коли ж ставав, то Мойсей мовив: “Спочинь, Господи, серед незліченних тисяч Ізраїля!”

Переклад Огієнка

Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Зроби собі дві срібні сурмі, куттям зробиш їх; і будуть вони тобі на скликання громади та на рушання таборів.

І засурмлять у них, і збереться до тебе громада при вході скинії зборів.

А якщо засурмлять в одну, то зберуться до тебе начальники, голови Ізраїлевих тисяч.

А засурмлять на сполох, то рушать табори, що таборують на сході.

А засурмите на сполох удруге, то рушать табори, що таборують на півдні, будуть сурмити на сполох, щоб рушали вони.

А на скликання зборів засурмите, але без сполоху.

А сурмити в сурми будуть Ааронові сини, священики. І ці сурмлення будуть для вас на вічну постанову для ваших поколінь.

А коли підете війною в вашому Краю на ворога, що гнобить вас, і засурмите на сполох, то ви будете згадані перед лицем Господа, Бога вашого, і будете спасені від ваших ворогів.

А в день вашої радости, і в ваші свята та першого дня ваших місяців засурмите в ті сурми на ваших цілопаленнях та на мирних жертвах ваших, і вони будуть вам на пригад перед лицем вашого Бога. Я Господь, Бог ваш!

І сталося, другого року, другого місяця, дванадцятого дня місяця піднялася хмара з-над скинії свідоцтва.

І рушили Ізраїлеві сини з Сінайської пустині на походи свої, і хмара спинилася в пустині Паран.

І рушили вони вперше за Господнім наказом через Мойсея.

І найперш рушив прапор табору синів Юдиних за своїми військовими відділами, а над військом його Нахшон, син Аммінадавів.

А над військом племени синів Іссахара Натанаїл, син Цуарів.

А над військом племени Завулонових синів Еліяв, син Хелонів.

І була розібрана скинія, і рушили Ґершонові сини та сини Мерарієві, носії скинії.

І рушив прапор табору Рувима за своїми військовими відділами, а над військом його Еліцур, син Шедеурів.

А над військом племени Симеонових синів Шелуміїл, син Цурішаддаїв.

А над військом племени Ґадових синів Ел'ясаф, син Деуїлів.

І рушили сини Кегатові, носії святині, та й поставили скинію до приходу їх, усіх інших.

І рушив прапор табору синів Єфремових за своїми військовими відділами, а над військом його Елішама, син Аммігудів.

А над військом племени синів Манасіїних Гамаліїл, син Педацурів.

А над військом племени Веніяминових синів Авідан, син Ґідеонів.

І рушив прапор табору синів Данових як задня сторожа для всіх таборів за своїми військовими відділами, а над військом його Ахіезер, син Аммішаддаїв.

А над військом племени Асирових синів Паґ'іїл, син Охрана.

А над військом племени синів Нефталимових Ахіра, син Енанів.

Оце походи Ізраїлевих синів за їхніми військовими відділами. І рушили вони.

І сказав Мойсей до Ховава, сина мідіянітянина Реуїла, Мойсеєвого тестя: Ми рушаємо до того місця, що про нього Господь був сказав: Його дам вам. Ходи ж із нами, і ми зробимо тобі добро, бо Господь промовляв був добро про Ізраїля.

Та той відказав йому: Не піду, але піду до краю свого та до місця своєї батьківщини.

А Мойсей відказав: Не покидай нас, бо через те, що ти знаєш наше таборування в пустині, то будеш нам очима.

І станеться, коли підеш із нами, то те добро, що Господь учинить нам, ми його вчинимо тобі.

І рушили вони від Господньої гори триденною дорогою. А ковчег заповіту Господнього рушав перед ними триденною дорогою, щоб вивідати для них місце спинитися.

А хмара Господня була над ними вдень, коли вони рушали з табору.

І бувало, коли ковчег вирушав, то Мойсей промовляв: Устань же, о Господи, і хай розпорошаться Твої вороги, і хай повтікають Твої ненависники з-перед Твойого лиця.

А коли він ставав, то говорив: Вернися, о Господи, до десятьтисячок тисяч Ізраїля!

Переклад Куліша

І рече Господь Мойсейові:

Зроби собі дві срібні труби; кованої роботи зробиш їх, і будуть вони тобі на те, щоб скликати громаду і щоб рушити табором.

І як затрублять у них, то збереться до тебе вся громада коло входу в соборний намет.

Як же тілько в одну затрублять, так позбираються до тебе князї, тисяцькі Ізраїля.

А затрубите на трівогу, так почнуть рушати табори, що стоять на схід соньця;

А затрубите на трівогу вдруге, так рушати муть табори, що стоять на полуднї: як рушати муть вони, мусять трубити.

А як треба зібрати громаду, трубити мете, тільки ж не на трівогу.

Трубити муть же в труби сини Арона, сьвященники. І буде се вам установою віковічньою в роди ваші.

А як пійдете на війну в землї вашій проти ворога, що тїснить вас, так затрубите в труби на трівогу; і погадається про вас перед Господом, Богом вашим, і вирятуєтесь від ворогів ваших.

І в день радощів ваших і в празники ваші, і в новонастанню місяця вашого, трубити мете в труби при всепаленнях ваших і при ваших жертвах мирних; і се буде нагадувати вас перед Богом вашим. Я Господь, Бог ваш.

І було на другий рік, другого місяця, на двайцятий день, що знялась у гору хмара з храмини сьвідчення.

І сини Ізрайлеві рушили чергою у Синайському степу; і спустилась хмара в Паран-степу.

І рушили табором по первий раз по слову Господньому через Мойсея.

І йшов наперед прапор табору синів Юди, по полкам їх; а над військом його був Нахзон Аминадабенко.

А над військом поколїння синів Іссахарових був Нетанеїль Зуаренко;

А над військом поколїння синів Зебулонових був Єлїаб Гелоненко.

І зложено храмину, і рушили сини Герсонові і сини Мерарієві, несучи храмину.

Рушив і прапор табору Рубена по полкам його, і над військом його був Єлизур Шедеуренко;

А над військом поколїння синів Симеонових був Селуміїл Зуришадаєнко;

А над військом синів поколїння Гадового був Єлеасаф Дегуйленко;

Рушили й Кегатїї, що несли сьвятиню; попереднї ж ставляли храмину перш нїм ті прийшли.

І прапор табору синів Ефраїмових рушив по полках їх, і над військом їх був Елішама Амігуденко.

А над військом поколїння синів Манассевих був Гамалеїль Педазуренко;

А над військом поколїння синів Беняминових був Абидан Гидеоненко.

Рушив потім прапор табору синів Данових, що був задньою сторожею усїм таборам, по полках їх, і над військом його був Ахієзер Амішадаєнко;

А над військом поколїння синів Ассерових був Пагіїль Окраненко;

А над військом поколїння синів Нафталїєвих був Агира Енаненко.

Такою чергою рушали сини Ізрайлеві по полках своїх; і рушили вони в дорогу.

І каже Мойсей Гобабові, синові Регуїла, Мидіянїя, що був тестьом Мойсейові: Ми простуємо до того місця, що про його казав Господь: Оддам його вам. Ходи з нами, і добро зробимо тобі; бо Господь обіцяв добро Ізрайлеві.

І каже він йому: Не пійду я з вами, а в землю мою і до родини моєї пійду;

І каже він: Не покидай же нас: ти бо знаєш, де нам ставати табором в степу; і будеш ти нам очима.

І станеться, як пійдеш із нами, і Господь вчинить нам добро, то й ми вчинимо добро тобі.

І пустились вони в дорогу від гори Господньої, і відійшли на три днї ходи, і скриня завіту Господнього йшла три днї ходи перед ними, щоб знайти місця для їх відпочинку;

А хмара Господня була над ними в день, як рушали вони табором.

І як піднімали з місця скриню, так промовляв Мойсей: Встань, Господе, і розсиплються вороги твої, і ненавидники твої розбіжуться від лиця твого.

А як остановлялась вона, тодї промовляв: Вертайся, Господе, до незлїчених тисячей Ізраїля!

Переклад УБТ Турконяка

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Зроби собі дві сріблі труби, зробиш їх кованими, і будуть тобі на скликання збору і щоб підводити табір.

І затрубиш ними, і збереться ввесь збір при дверях шатра свідчення.

Якщо ж однією затрублять, прийдуть до тебе всі старшини, ізраїльські проводирі.

І затрубите знак, і підведуться полки отаборені на сході.

І затрубите другий знак, і підведуться полки отаборені на півдні. І затрубите третий знак, і підведуться полки отаборені до моря (заходу), і затрубите четвертий знак, і підведуться полки отаборені на півночі. Затрублять знак, щоб вони підвелися.

І коли зберете збір, затрубите і не знаком.

І сини Аарона священики затрублять трубами, і буде вам вічним законом у ваші роди.

Якщо ж вийдете на бій у вашій землі проти ворогів, що протиставляться вам, і дасьте знак трубами, і будете згадані перед Господом, і спасетеся від ваших ворогів.

І в днях вашої радости і в ваших празниках і в ваших новомісяцях затрубите трубами на цілопалення і на ваші жертви спасіння, і буде вам згадка перед вашим Богом. Я Господь Бог ваш.

І сталося в другому році в другому місяці двадцятого (дня) місяця піднялася хмара від шатра свідчення,

і підвелися ізраїльські сини з своїми полками в Синайській пустині, і стала хмара в пустині Фаран.

І підвелися перші за господнім голосом рукою Мойсея.

І підвелися відділи полка синів Юди перші з своєю силою. І над їхньою силою Наасон син Амінадава.

І над силою племени синів Іссахара Натанаїл син Соґара.

І над силою племени синів Завулона Еліяв син Хелона.

І шатро розкладають і складають сини Ґедсона і сини Мерарі, що носять шатро.

І підведуться відділи полка Рувима з своєю силою. І над їхньою силою Елісур син Седіюра.

І над силою племени синів Симеона Саламіїл син Сурісадая.

І над силою племени синів Ґада Елісаф син Раґуїла.

І підведуться сини Каата, що носять святе і поставлять шатро доки не прийдуть.

І підведуться відділи полку Ефраїма з своєю силою. І над їхньою силою Елісама син Еміюда.

І над силою племени синів Манассії Ґамаліїл син Фадассура.

І над силою племени синів Веніямина Авідан син Ґадеоні.

І підведуться відділи полка синів Дана останні з усіх полків з своєю силою. І над їхньою силою Ахієзер син Амісадая.

І над силою племени синів Асира Фаґаїл син Ехрана.

І над силою племени синів Нефталі Ахіре син Енана.

Це полки синів ізраїльських з своєю силою і підвелися.

І сказав Мойсей Оваву сину Раґуїла Мадіяніта тестеві Мойсея: Підведімся ми до місця, про яке Господь сказав: Це дам вам. Ходи з нами, і зробимо тобі добро, бо Господь гарно заговорив про Ізраїля.

І сказав до нього: Не піду але (повернусь) до моєї землі і до мого роду.

І сказав: Не остав нас, томущо ти був з нами в пустині, і будеш між нами старцем.

І буде, якщо підеш з нами, і буде те добро, яке нам вчинить Господь вчинемо і тобі добро.

І підвелися від Господньої гори дорогою трьох днів, і перед ними ішов кивот господнього завіту дорогою трьох днів, щоб розвідати їм місце спочинку.

І було коли підносили кивот і сказав Мойсей: Підведися Господи, хай розсипляться твої вороги, всі що Тебе ненавидять, хай повтікають.

І в спочинку сказав: Поверни Господи, тисячі десятьох тисяч в Ізраїлі.

І була хмара, що отінювала їх днем коли підводилися вони з табору.

Російський синодальний переклад

И сказал Господь Моисею, говоря:

сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов;

когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания;

когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы;

когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку;

когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу; [когда затрубите в третий раз тревогу, поднимутся станы, становящиеся к морю; когда в четвертый раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к северу;] тревогу пусть трубят при отправлении их в путь;

а когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу;

сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами: это будет вам постановлением вечным в роды ваши;

и когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, -- и будете воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших;

и в день веселия вашего, и в праздники ваши, и в новомесячия ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, -- и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш.

Во второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца поднялось облако от скинии откровения;

и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран.

И поднялись они в первый раз, по повелению Господню, данному чрез Моисея.

Поднято было во-первых знамя стана сынов Иудиных по ополчениям их; над ополчением их Наассон, сын Аминадава;

и над ополчением колена сынов Иссахаровых Нафанаил, сын Цуара;

и над ополчением колена сынов Завулоновых Елиав, сын Хелона.

И снята была скиния, и пошли сыны Гирсоновы и сыны Мерарины, носящие скинию.

И поднято было знамя стана Рувимова по ополчениям их; и над ополчением его Елицур, сын Шедеура;

и над ополчением колена сынов Симеоновых Шелумиил, сын Цуришаддая;

и над ополчением колена сынов Гадовых Елиасаф, сын Регуила.

Потом пошли сыны Каафовы, носящие святилище; скиния же была поставляема до прихода их.

И поднято было знамя стана сынов Ефремовых по ополчениям их; и над ополчением их Елишама, сын Аммиуда;

и над ополчением колена сынов Манассииных Гамалиил, сын Педацура;

и над ополчением колена сынов Вениаминовых Авидан, сын Гидеония.

Последним из всех станов поднято было знамя стана сынов Дановых с ополчениями их; и над ополчением их Ахиезер, сын Аммишаддая;

и над ополчением колена сынов Асировых Пагиил, сын Охрана;

и над ополчением колена сынов Неффалимовых Ахира, сын Енана.

Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их. И отправились они.

И сказал Моисей Ховаву, сыну Рагуилову, Мадианитянину, родственнику Моисееву: мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал: вам отдам его; иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле.

Но он сказал ему: не пойду; я пойду в свою землю и на свою родину.

Моисей же сказал: не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом;

если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе.

И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними три дня пути, чтоб усмотреть им место, где остановиться.

И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана.

Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя!

А когда останавливался ковчег, он говорил: возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым!