6

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Господь промовив до Мойсея:

“Скажи синам Ізраїля і повідай їм: Коли чоловік чи жінка врочисто обрікається назорейським обітом, щоб посвятитися Господеві,

то від вина й п'янких напоїв буде стримуватись; ні винного, ні оцту з інших п'янких напоїв не питиме і жадного виноградного соку не питиме, і не їстиме ані свіжого, ані сушеного винограду.

Увесь час свого назорейства не їстиме нічого, що зроблено з виноградної лози, чи то воно з винограду незрілого, чи з лушпиння.

По ввесь час його назорейського обіту бритва хай не торкається його голови; поки не сповняться дні, що на них він посвятився Господеві, він буде святий; він запустить волосся на голові в себе.

По ввесь час його посвячення Господеві не ввійде туди, де буде мертвий.

Ні ради батька свого, ні ради матері своєї, ні заради брата, ні задля сестри не оскверниться він, коли помер хтось із них, бо знак посвячення Богові своєму в нього на голові.

По всі дні назорейства свого буде він святий Господеві.

А коли хтось несподівано помре при ньому і він осквернить свою посвячену голову, то в день очищення обстриже голову собі; сьомого дня обстриже її.

Восьмого ж дня принесе священикові, до входу в намет зборів, дві горлиці або двох голуб'ят.

А священик принесе одне як жертву за гріх, а друге на всепалення і спокутує його вину з-за мерця, і знов освятить його голову того самого дня,

і поновить дні його назорейства Господеві та й принесе однолітнє ягня в жертву за провину; попередні ж дні пропадуть, бо назорейство його було осквернене.

Ось закон про назорея: того дня, коли сповниться час його назорейства, приведуть його до входу в намет зборів,

і він принесе свою жертву Господеві: однолітнє ягня без вади на всепалення та однолітню ягничку без вади на жертву за гріх; і одного барана без вади на мирну жертву,

і кошик опрісноків-коржів з питльованої муки, замішаної на олії, та опрісноків-паляниць, помащених олією, до того й належні офіри та возливання.

І принесе це все священик перед Господа і виконає жертву за гріх та у всепалення за назорея.

А барана принесе як мирну жертву Господеві вкупі з кошиком опрісноків, і принесе офіру та возливання до Того.

І назорей обстриже, коло входу в намет зборів, свою посвячену голову і візьме посвячене волосся та й покладе на вогонь, той, що під мирною жертвою.

Потім священик візьме варену лопатку з барана та одного опрісного коржа з кошика й одну опрісну паляницю та й покладе на руки назореєві, після того як той обстриже своє посвячене волосся.

І принесе священик їх у жертву колихання перед Господом; це свята частина для священика, окрім колиханої груднини та піднесеної лопатки; а після того назореєві можна пити вино.

Це закон про назорея, який склав обітницю, про його жертву Господеві за своє назорейство, крім того, на що його спромога; він мусить повестися згідно з своєю обітницею, яку обітував, і за приписами закону про назорейство.”

Господь промовив до Мойсея:

“Скажи Аронові та синам його: так будете благословляти синів Ізраїля, мовивши до них:

Нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе!

Нехай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе!

Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир!

Так закликатимуть ім'я моє на синів Ізраїля, і я благословлятиму їх.”

Переклад Огієнка

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Промовляй до Ізраїлевих синів, і скажи їм: Чоловік або жінка, коли вирішиться скласти обітницю назіра, щоб посвятити себе Господеві,

то він стримається від вина та п'янкого напою, не буде пити оцту винного та оцту з п'янкого напою, і жодного виноградного соку не питиме, і не їстиме ані свіжого, ані сухого винограду.

Усі дні посвячення свого не буде він їсти нічого, що зроблене з винограду, від зернят аж до лушпиння.

Усі дні його посвячення на назіра бритва не торкнеться голови його; аж до виповнення днів, що посвятить Господеві, він буде святий, мусить запустити волосся голови своєї!

Усі дні посвячення його Господеві не підійде він до мертвого тіла,

навіть через батька свого та через матір свою, через брата свого та через сестру свою не занечиститься ними, коли б вони померли, бо на голові його посвячення Богу його.

Усі дні посвячення його святий він для Господа.

А коли хто помре при ньому несподівано нагло, і він занечистить цим голову свого посвячення, то оголить голову свою в день очищення свого, сьомого дня оголить її.

А восьмого дня він принесе дві горлиці або двоє голубенят до священика до входу скинії заповіту.

І священик принесе одне на жертву за гріх, а одне на цілопалення, і очистить його з того, що занечистився він мертвим тілом, і посвятить його голову того дня.

І почне він знову дні посвячення свого Господеві, і принесе однорічне ягня на жертву за провину. А перші дні його будуть надаремні, бо занечистилося його посвячення.

І оце закон про назіра: того дня, коли виповнюються дні його посвячення, священик приведе його до входу скинії заповіту.

І принесе він Господеві жертву свою, одне безвадне однорічне ягня на цілопалення, і одну безвадну однорічну вівцю на жертву за гріх, і одного безвадного барана на жертву мирну,

і кіш опрісноків із пшеничної муки, калачі, мішані в оливі, і прісні коржі, помазані оливою, і хлібну їхню жертву, і їхні литі жертви.

І принесе священик перед Господнє лице, і принесе його жертву за гріх та його цілопалення.

А барана принесе мирною жертвою для Господа на коші опрісноків, і священик принесе його хлібну жертву та його жертву литу.

І оголить той назір голову свого посвячення у входа скинії заповіту, і візьме волосся голови свого посвячення та й покладе на огонь, що під мирною жертвою.

І візьме священик варену лопатку з барана, і одного прісного калача з коша, і одного прісного коржика, та й дасть на долоні назіра, як він оголить голову свого посвячення.

І священик буде колихати їх, як колихання перед Господнім лицем. Це святощ для священика, понад грудину колихання й понад стегно приношення. А по цьому той назір може пити вино.

Оце закон про назіра, що обіцяє свою жертву Господеві за своє посвячення, крім того, на що спроможна рука його. За обітницею своєю, що обіцює, так він зробить за законом про посвячення його.

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Промовляй до Аарона та до синів його, говорячи: Так благословляйте Ізраїлевих синів, говорячи їм:

Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже!

Нехай Господь засяє на тебе лицем Своїм, і нехай буде милостивий до тебе!

Нехай Господь зверне на тебе лице Своє, і хай дасть тобі мир!

Вони будуть кликати Ймення Моє на Ізраїлевих синів, а Я благословлятиму їх!

Переклад Куліша

І рече Господь Мойсейові:

Промов до синів Ізрайлевих і скажи їм: Коли чоловік чи жінка захоче присьвятити себе шлюбом назарейським, щоб відлучившись віддатись Господеві,

Од вина й трунку запиваючого мусить здержуватись: оцту винного й оцту трункового не пити ме; і жадного соку виноградного не пити ме, і не їсти ме нї сьвіжого нї сушеного винограду.

По ввесь час назарейства свого не їсти ме нїчого, що зроблено з винограду, чи воно із зерен, чи з лушпиння.

По ввесь час шлюбу його назарейського бритва нехай не торкається голови його; покіль не мине час той, що він відлучився для Господа, сьвятим буде він; нехай запустить волосся на голові своїй.

По ввесь час, як відлучиться він для Господа, до жадного трупа не приступати ме.

Задля батька свого або матері своєї, задля брата свого або сестри своєї, коли помре хто з них, нехай не опоганює себе; бо посьвяченнє Бога його на голові його.

По всї днї назарейства свого він присьвячений Господеві.

І коли хто вмре, несподївано, при йому, і він опоганив посьвят голови своєї, так мусить остригти голову собі в день очищення свого; семого дня остриже її.

А восьмого дня подасть дві горлицї чи двоє голубенят сьвященникові, коло входу в соборний намет.

І принесе сьвященник одно як жертву за гріх, а друге на всепаленнє, і спокутує його за те, що опоганив себе коло мерця; і осьвятить голову йому того ж дня.

І почне він знов днї свого відлучення назарейського Господеві, та й принесе ягня однолїтне в жертву за провину; попереднї ж днї пішли марно, бо опоганений посьвят його назарейський.

І се закон про назарея: Того дня, як сповниться час відлучення його, приведуть його до входу в соборний намет.

І принесе він жертву свою Господеві: однолїтне ягня без скази на всепаленнє, та однолїтню ягничку без скази на жертву за гріх; і барана одного без скази на жертву мирну,

І кошик опрісноків: коржів із пшеничної муки, замішаної на олїї, та палениць незаквашених, помазаних олїєю; а вкупі з ними і хлїбну і ливну жертву свою.

І приведе їх сьвященник перед Господа, і принесе його жертву за гріх і всепаленнє його.

А барана принесе як жертву мирну Господеві вкупі з кошиком опрісноків, і принесе сьвященник хлїбну і ливну жертву його.

І остриже назарей коло входу в соборний намет голову назарейства свого, і возьме волоссє з голови назарейства свого та й положить на вогонь, що під жертвою мирною.

І возьме сьвященник лопатку варену з барана, і колача прісного одного з кошика, і паленицю прісну одну, та й положить на руки назареєві, послї, як остриже назарейство своє,

Та й принесе їх сьвященник в жертву гойдану перед Господом; се буде сьвяте сьвященникові з грудиною жертви гойданої і з лопаткою жертви підношеної. А після сього можна назареєві вино пити.

Се закон про назарея, що робить обітницю, і про приноси його Господеві за назарейство своє, опріч того, на що спромога його. По обітницї своїй, яку шлюбував, так чинити ме по закону назарейства свого.

І рече Господь Мойсейові:

Промов до Арона й до синів його й скажи: Так будете благословляти синів Ізрайлевих; мовлячи їм:

Господь благослови тебе, і хорони тебе!

Господь нехай сьвітить лицем своїм над тобою, та милує тебе!

Нехай оберне Господь лице своє на тебе і дасть тобі впокій!

І так нехай взивають імя моє на Ізраїля, і я благословити му їх.

Переклад УБТ Турконяка

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Скажи ізраїльським синам і скажеш до них: Чоловік чи жінка, яка дуже обіцяється в молитві Господеві, щоб очиститися чистотою,

здержиться від вина і пянкого напитку, від вина, і оцту з вина, і не питиме оцту з пянкого напитку, і те, що робиться з винограду не питиме, і свіжого і сухого винограду не їстиме.

Всі дні своєї молитви не їстиме з усього, що робиться з винограду, від вина з витисненого винограду до кісток з винограду.

Всі дні молитви очищення бритва не підніметься до його голови, доки не сповняться дні, які обіцявся Господеві, святим буде, вирощуючи гриву волосся голови.

В усі дні молитви Господеві не ввійде до всякої душі, що померла.

До батька і до матері і до брата і до сестри, не опоганиться від них, коли вони помруть, бо молитва його Бога на ньому на його голові.

Всі дні його молитви буде святим Господеві.

Якщо ж при ньому хтось нагло помре, зразу опоганиться голова його молитви, і остриже свою голову в той день, коли очиститься. Сьомого дня острижеться.

І осьмого дня принесе дві горлиці чи два пташата голубів до священика до дверей шатра свідчення,

і принесе священик одне за гріх і одне на цілопалення, і священик надолужить за нього за те, в чому згрішив щодо душі, і освятить свою голову в тому дні,

в якому освятив Господеві дні молитви, і приведе однолітне ягня за проступок, і попередні дні будуть непочислені, бо опоганена була голова його молитви.

І це закон того, що молиться. В день в якому сповнить дні своєї молитви, принесе сам при дверях шатра свідчення,

і принесе свій дар Господеві: одне однолітнє ягня без вади на цілопалення і одне однолітнє ягня без вади за гріх і одного барана без вади за спасіння

і кіш опрісноків хлібів з пшеничної муки замісеної в олії і опрісночний пляцок помазаний в олії і їхню жертву і їхнє поливання.

І священик принесе перед Господом, і принесе те, що за гріх, його і його цілопалення,

і барана принесе як жертву спасіння Господеві над кошем опрісноків, і священик принесе його жертву і його поливання.

І той, що молився, остриже голову своєї молитви при дверях шатра свідчення, і покладе волосся на огонь, що є під жертвою спасіння.

І священик візьме варене рамено барана і один опрісночний хліб з коша і одну опрісночну паланицю, і покладе на руки того, що молився, після його остриження, його молитви.

І священик принесе їх як принос перед Господа. Святим буде для священика (в додатку) до грудей принесеного і до рамена відлучення. І після цього той, що молився питиме вино.

Це закон того, що молиться, який Господеві обіцяє дар свій на обіцянку Господеві, за вийнятком того, на що спроможеться його рука, за силою його молитви, яку обіцяє за законом очищення.

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Скажи Ааронові і його синам, мовлячи: Так поблагословите ізраїльських синів, говорячи до них і покладуть моє імя на ізраїльських синах, і Я Господь поблагословлю їх.

Хай поблагословить тебе Господь і обереже тебе,

хай покаже Господь своє лице тобі і змилосердиться над тобою,

Хай піднійме Господь своє лице до тебе і дасть тобі мир.

-

Російський синодальний переклад

И сказал Господь Моисею, говоря:

объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина решится дать обет назорейства, чтобы посвятить себя в назореи Господу,

то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод;

во все дни назорейства своего не должен он есть [и пить] ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи.

Во все дни обета назорейства его бритва не должна касаться головы его; до исполнения дней, на которые он посвятил себя в назореи Господу, свят он: должен растить волосы на голове своей.

Во все дни, на которые он посвятил себя в назореи Господу, не должен он подходить к мертвому телу:

прикосновением к отцу своему, и матери своей, и брату своему, и сестре своей, не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его;

во все дни назорейства своего свят он Господу.

Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг, нечаянно, и он осквернит тем голову назорейства своего: то он должен остричь голову свою в день очищения его, в седьмой день должен остричь ее,

и в восьмой день должен принести двух горлиц, или двух молодых голубей, к священнику, ко входу скинии собрания;

священник одну из птиц принесет в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и освятит голову его в тот день;

и должен он снова начать посвященные Господу дни назорейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности; прежние же дни пропали, потому что назорейство его осквернено.

И вот закон о назорее, когда исполнятся дни назорейства его: должно привести его ко входу скинии собрания,

и он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение, и одну однолетнюю агницу без порока в жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную,

и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение и возлияние;

и представит сие священник пред Господа, и принесет жертву его за грех и всесожжение его;

овна принесет в жертву мирную Господу с корзиною опресноков, также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его;

и острижет назорей у входа скинии собрания голову назорейства своего, и возьмет волосы головы назорейства своего, и положит на огонь, который под мирною жертвою;

и возьмет священник сваренное плечо овна и один пресный пирог из корзины и одну пресную лепешку, и положит на руки назорею, после того, как острижет он голову назорейства своего;

и вознесет сие священник, потрясая пред Господом: эта святыня -- для священника, сверх груди потрясания и сверх плеча возношения. После сего назорей может пить вино.

Вот закон о назорее, который дал обет, и жертва его Господу за назорейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его; по обету своему, какой он даст, так и должен он делать, сверх узаконенного о назорействе его.

И сказал Господь Моисею, говоря:

скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им:

да благословит тебя Господь и сохранит тебя!

да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя!

да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!

Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я [Господь] благословлю их.